Contact opnemen met Enexis Netbeheer

Veelgestelde zakelijke vragen

Hieronder hebben wij de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. De vragen zijn op onderwerp gegroepeerd. Zo vindt u eenvoudig het antwoord op uw vragen over aansluitingen, facturen en betalen, storingen, zelf energie produceren en veiligheid.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Klik op een onderwerp naar keuze om direct naar de veelgestelde vragen te gaan:

Vragen over uw grootzakelijke aansluiting

Grootzakelijke aansluiting
Grootzakelijke aansluitingen zijn gasaansluitingen met een capaciteit groter dan 40 m3/uur en elektriciteitaansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère.

Kleinzakelijke aansluiting
Kleinzakelijke aansluitingen zijn gasaansluitingeb met een capaciteit tot en met 40 m3/uur en elektriciteitaansluitingen tot en met 3 x 80 Ampère. Alle informatie over kleinzakelijke aansluitingen vindt u op onze website bij Bij u thuis.

Voor de grootte van uw aansluitwaarde neemt u contact op met onze Klantenservice Zakelijk. Deze is bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 088 85 72 222. Het e-mailadres is klantenservice.zakelijk@enexis.nl.

Is uw aansluiting groter dan 173 kVA? Dan is er ook een transformator aangesloten op uw aansluiting. De capaciteit van de transformator bepaalt hoeveel capaciteit u af kunt nemen. Deze is voor Enexis Netbeheer niet inzichtelijk. Voor de capaciteit van uw opgestelde transformator neemt u daarom contact op met de verhuurder van uw transformator / ontzorgpartij.

Als grootzakelijke klant krijgt u te maken met meerdere partijen als het gaan om uw energievoorziening. U regelt uw energiezaken met:

Enexis Netbeheer
Wij verzorgen het transport van gas en elektriciteit. Voor elektriciteit geldt dat het transport over grote afstanden boven de grond gebeurt, via hoogspanningsleidingen van TenneT. Het hoofdgasnet is in handen van Gasunie. Netbeheerders als Enexis verzorgen het laatste gedeelte van het energietransport tot aan de klant via ondergrondse kabels en leidingen

De energieleveranciers
Leveren gas en elektriciteit aan bedrijven, instellingen en consumenten. Zij kopen deze energie in op de energiemarkt. Sommige enerieleveranciers hebben eigen elektriciteitscentrales en verkopen dus ook energie die ze zelf hebben opgewekt.

Het meetbedrijf of meetverantwoordelijke
Zorgen voor het plaatsen van energiemeters van grootzakelijke klanten en verzorgen de meetdata. Zij bieden u verschillende tools waarmee uw energiedata inzichtelijk worden.

Installateurs of verhuurders van bedrijfsmiddelen
In sommige gevallen hebt u aanvullende apparatuur (bedrijfsmiddelen) of diensten nodig om gebruik te kunnen maken van uw energievoorziening. Denk aan transformatoren, schakelkasten, compactstations en andere elektrische installaties die uw bedrijfsvoering ondersteunen. Ook voor het onderhoud en het beheer van uw installaties kunt u een installateur of de verhuurder van de bedrijfsmiddelen inschakelen. In dat geval neem deze organisatie de installatieverantwoordelijkheid van u overneemt. U

kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf de elektrische installaties aan te schaffen of zelf de installatieverantwoordelijkheid te dragen.

Een nieuwe aansluiting vraagt u aan via onze servicemodule. Op de pagina Nieuwe aansluiting aanvragen kunt u doorklikken naar de servicemodule en vindt u alle informatie over het aanvragen van een grootzakelijke aansluiting. 

Een wijziging of verplaatsing aansluiting vraagt u aan via onze servicemodule. Op de pagina Wijzigen of verplaatsen kunt u doorklikken naar de servicemodule en vindt u alle informatie over het aanvragen van een grootzakelijke aansluiting. 

Een verwijdering van uw aansluiting vraagt u aan via onze servicemodule. Op de pagina Aansluiting verwijderen kunt u doorklikken naar de servicemodule en vindt u alle informatie over het aanvragen van een grootzakelijke aansluiting. 

Een verhuizing waarbij één of meerdere grootzakelijke aansluitingen betrokken zijn, regelt u de aanmelding en de afmelding (opzegging) apart.

Opzeggen
Voor het oude adres zegt u uw aansluit- en transportovereenkomst(en) op. Dit doet u via onze servicemodule. Op de pagina Verhuizen en opzeggen kunt u doorklikken naar de servicemodule en vindt u alle informatie over het aanvragen van een grootzakelijke aansluiting. 

U zegt u contract minimaal 3 maanden van te voren op. Na 3 maanden verwijderen wij de aansluiting, tenzij een nieuwe gebruiker zich heeft aangemeld via een energieleverancier. Wij brengen de kosten voor de eventuele verwijdering bij u in rekening. 
Vergeet u niet om ook uw overeenkomsten met uw leverancier en meetbedrijf op te zeggen. Uw leverancier geeft dan aan ons door wanneer hij stopt met leveren op uw aansluiting. Uw meetbedrijf geeft aan ons door dat hij geen meetverantwoordelijke meer is. 

Aanmelden
Voor het nieuwe adres meldt u zich aan bij een leverancier en meetbedrijf naar keuze. Nadat wij de aanmeldingen van deze partijen hebben ontvangen, ontvangt u van ons (een) nieuwe aansluit- en transportovereenkomst(en).

 

Een wijziging van uw gecontracteerde transportvermogen en/of transportcapaciteit geeft u door via Mijn Enexis Zakelijk

Hebt u nog geen inloggegevens voor Mijn Enexis? Meld u dan aan.

 

Een wijziging van uw gecontracteerde transportvermogen en/of transportcapaciteit heeft financiële gevolgen. U kunt voor uw elektriciteitsaansluiting de netwerkkosten berekenen die u betaalt na de aanpassing.

Enexis Netbeheer sluit met al haar klanten die een grootzakelijke aansluiting hebben, een Aansluit- en Transportovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle gegevens over de aansluiting, zoals bijvoorbeeld de aansluitwaarde en de hoogte van het het gecontracteerde transportvermogen / transportcapaciteit.

Als u een overeenkomst van Enexis ontvangt, ondertekent u deze dan en stuur hem terug. 

 

Vragen over storingen

Zodra een storing bij ons bekend is, zijn we binnen 2 uur ter plekke. Deze garantie geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week.

U belt met de storingsdienst 0800 9009 onder andere:

 • als u plotseling, zonder aanwijsbare reden geen energie meer hebt in uw woning;
 • als u gas ruikt;
 • als uw meter lawaai maakt;
 • als een telwerk van uw meter ongewenst stil staat;
 • als uw meter volledig stil staat of juist heel snel verbruik registreert;
 • bij brand. Na een brand is het noodzakelijk dat er een technisch onderzoek komt. Dit onderzoek vraagt u aan bij de Klantenservice Zakelijk. Na het onderzoek maakt de monteur een afspraak met u voor de heraansluiting. Het is mogelijk dat hier kosten aan verbonden zijn. Over de termijn van heraansluiting doen wij geen uitspraak. Deze aanvragen behandelen wij wel met voorrang.
Meer informatie vindt u ook op onze pagina Melden storing

We doen er alles aan om gas- en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u met een storing te maken krijgt. Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding. Meer hierover leest u op de pagina compensatievergoeding.

Als uw meter niet meer werkt, neem dan contact op met klantenservice Zakelijk. Buiten kantoortijden kunt u ook contact opnemen met de storingsdienst: 0800 9009. Als de meter inderdaad kapot is (bv het telwerk in de meter loopt niet meer) dan wordt de meter kosteloos vervangen. Eventuele correcties van meterstanden verlopen via uw leverancier.

Er worden echter voorrijkosten in rekening gebracht als:

 • na inspectie blijkt dat de storingsoorzaak bij de installatie ligt en niet bij de meter;
 • na inspectie blijkt dat de hoofdbeveiliging vervangen moest worden wegens een fout in de installatie;
 • na inspectie op verzoek van de klant de hoofdzekering verzwaard is;
 • u op het tijdstip van de afspraak niet aanwezig bent.

Vraagt u een meterijking aan? Dan wordt hier een aparte procedure voor opgestart die langer duurt en kosten met zich meebrengt.

Om de kwaliteit van ons energienet te waarborgen, zijn we dagelijks met onderhoud bezig. Meestal merkt u hier niets van. In verband met de veiligheid is het soms noodzakelijk het energietransport te onderbreken. In dat geval stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte:

 • minstens 10 werkdagen van tevoren op de hoogte voor grootverbruik klanten;
 • minstens 3 werkdagen van tevoren op de hoogte voor kleinverbruik klanten
Ieder huis en bedrijf in de straat ontvangt de brief, ook als u een nee/nee of een nee/ja sticker op uw deur hebt.

Vragen over betalen en facturen

U vraagt een automatische incasso aan via dit formulier.

Het is mogelijk om maandelijks uw facturen per e-mail te ontvangen. Lees meer over digitale facturatie.

Direct aanvragen

U ontvangt een rentenota als u één of meerdere facturen van het vorige kwartaal te laat betaald hebt. 

Voor elke dag dat u een factuur na de vervaldatum betaalt bent u wettelijke rente aan Enexis Netbeheer verschuldigd. Wij berekenen de te betalen rente over de periode vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum waarop u de factuur betaald hebt.

U ontvangt per klantnummer een rentenota en versturen deze een keer per kwartaal. De rentenota ontvangt u naast uw reguliere facturen. Onze betaaltermijn en het berekenen van rente zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Meer informatie over wettelijke rente en de actuele hoogte van de wettelijke rente vindt u op www.rijksoverheid.nl.

 

Al uw facturen vindt u in Mijn Enexis Zakelijk. U kunt hier dus 

Hebt u nog geen inloggegevens voor Mijn Enexis? Meld u aan.

 

Bekijk de factuuropbouw op onze website.

Bekijk de grootzakelijke tarieven op onze website. Bent u op zoek naar de kleinzakelijke tarieven? Deze vindt u op de pagina Tarieven bij u thuis.

Wij hebben uw verbruik ontvangen van uw meetverantwoordelijke. Als het verbruik niet klopt, neem dan contact op met uw meetverantwoordelijke. Wanneer het verbruik niet klopt, zal de meetverantwoordelijke het juiste verbruik aan ons doorgeven. 

Het is niet mogelijk om een andere betaaltermijn af te spreken. De betaaltermijn die Enexis Netbeheer hanteert, is 14 dagen. De betaling dient dus 14 dagen na de factuurdatum op de factuur voldaan te zijn. Deze betaaltermijn geldt voor al onze klanten en is vastgelegd in onze 'Algemene voorwaarden'.  Wanneer wij uw betaling niet tijdig ontvangen, berekenen wij wettelijke rente.

Vragen over zelf energie produceren

Als u energie wilt opwekken en terugleveren moet u eerst een aantal zaken voorbereiden en regelen bij verschillende partijen. Op onze pagina Wat u moet regelen als u gaat terugelveren  leest u er alles over. 

Hebt u na het doorlezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Deze is bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 088 857 22 22. Het e-mailadres is klantenservice.zakelijk@enexis.nl.

 

Voordat u start met terugleveren, hebt u toestemming nodig van Enexis Nethebeer. Wij controleren namelijk of uw aansluiting en het energienet geschikt zijn. Wilt u energie terugleveren op een bestaande grootzakelijke aansluiting? Dan kunt u uw gegevens per e-mail aan ons doorgeven. 

Meer informatie 

Hebt u een nieuwe grootzakelijk aansluiting nodig als u gaat terugleveren?  Dan vraagt u deze aan via onze servicemodule . Als u daar een offerte-aanvraag indient, zijn wij op de hoogte van uw plannen. Zodra wij uw aanvraag in behandeling nemen, onderzoeken we meteen of ons energienet geschikt is voor de energie die u terug wilt leveren.

Meer informatie 

 

Subsidie op zelfgeproduceerde energie (SDE+ regeling) vraagt u aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO). Voor overige subsidies kijkt u op www.subsidiewijzer.nl.

Een brutoproductiemeter (bpm) is onderdeel van uw meetinstallatie. U vraagt een bpm daarom aan via uw meetverantwoordelijke.

Een grootzakelijke aansluiting voor terugleveren vraagt u aan via onze servicemodule.

Meer informatie 

 

 

De groen EAN-code is de EAN-code van uw productie-installatie. Deze unieke code identificeert uw productie-installatie en is gekoppeld aan de EAN-code van uw aansluiting. Nadat u van ons toestemming hebt gekregen voor teruglevering, krijgt u een transportovereenkomst voor teruglevering waarin u de groen EAN-code terugvindt. U hebt de groen EAN-code nodig als u subsidie en certificering aanvraagt en als u een contract voor teruglevering afsluit met uw energieleverancier.

 

Alle informatie over hoe u uw aansluiting geschikt maakt voor teruglevering vindt u op onze pagina Terugleveren op een bestaande aansluiting.

De capaciteit van uw aansluiting is ook de capaciteit die u kunt terugleveren. Als u bijvoorbeeld een aansluiting hebt van 3 x 160 Ampère, kunt u maximaal 94 kW afnemen. Dit betekent dat u ook maximaal 94 kW  kunt terugleveren. 

Uw aansluiting moet altijd getoetst worden door Enexis Netbeheer. Dus ook als u verwacht dat uw aansluiting groot genoeg is om terug te kunnen leveren, neem dan toch contact met ons op. Meer informatie 

Dit is afhankelijk van de huidige belasting en het vermogen dat de productie-installatie vraagt. Uw installateur kan bepalen hoeveel vermogen u nodig hebt. Wij kunnen u vervolgens helpen aan de aansluiting die past bij dat vermogen. Lees meer

U betaalt geen transportkosten over teruggeleverde energie. In sommige gevallen wordt uw maandelijkse factuur wel hoger omdat het bedrag dat u betaalt voor de aansluitdienst (vastrecht) verandert. Dit is het geval als het gecontracteerde terugleververmogen hoger is dan uw huidige gecontracteerd transportvermogen. De hoogste van beide waarden bepaalt het bedrag dat u betaalt voor de aansluitdienst (vastrecht).

Vragen over uw meter / meetinstallatie

Een meetbedrijf, of meetverantwoordelijke, verzorgt uw meetinstallatie (meters) en de meetdiensten, zoals het doorgeven van uw verbruiken aan de netbeheerder. Een meetverantwoordelijke kan u daarnaast ook helpen om uw gas- en elektriciteitsverbruik in kaart te brengen. Hiervoor bieden de meeste meetverantwoordelijken verschillende tools aan.

U bent als grootzakelijke klant wettelijk verplicht om een meetverantwoordelijke te contracteren. Uw meetverantwoordelijke meet uw verbruiken en zorgt ervoor dat wij uw verbruiksgegevens ontvangen. Met de verbruiksgegevens die wij van uw meetverantwoordelijke krijgen, maken wij maandelijks de factuur voor de transportkosten. 

In Nederland zijn er verschillende (meet)bedrijven die meters en meetdiensten aanbieden. U kiest zelf welke meetverantwoordelijke u contracteert. Op de website van landelijke netbeheerder Tennet vindt u een overzicht van de verschillende aanbieders voor gas en elektriciteit.

In sommige gevallen hebt u een andere meetinrichting nodig. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw meetverantwoordelijke.

Vragen over de slimme meter

Ja dat kan. De slimme meter is namelijk niet verplicht. Als u op uw adres een slimme meter van Enexis Netbeheer krijgt aangeboden, kunt u hem weigeren. Zodra u onze brief krijgt met een afspraak voor het plaatsen van de slimme meter, belt u met onze klantenservice via 088 85 72 222. Geef aan dat u liever geen slimme meter wilt.

Slimme meter vervangen

Hebt u al een slimme meter? Dan kunt u deze laten vervangen door een digitale meter zonder communicatiemodule. Deze meter kan uw gegevens niet op afstand uitlezen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via 088 85 72 222  en vraag een meterwissel aan. Aan deze meterwissel zijn kosten verbonden.

Uitzetten 'op afstand uitlezen'

Wilt u geen slimme meter in uw bedrijf omdat wij uw verbruiksgegevens op afstand kunnen uitlezen? U kunt de instellingen van de slimme meter ook laten wijzigen, zodat wij uw meter niet meer op afstand uit kunnen lezen.

Lees meer over het Weigeren van de slimme meter en over Instellingen slimme meter wijzigen.

U vindt de handleidingen van alle slimme meters online. Hierin leest u hoe uw meter werkt en hoe u de meterstanden af kunt lezen. Als u al een slimme meter hebt, kun u de handleiding ook op papier ontvangen. Vraag een papieren handleiding aan.

Wij bieden alle huishoudens en midden- en kleinbedrijven in Nederland in de periode 2015 tot en met 2020 een slimme meter aan. 2 weken voordat onze monteur langskomt, krijgt u een brief van ons met informatie over de slimme meter. Een week van te voren ontvangt u een brief met een afspraak. Wilt u eerder een slimme meter laten plaatsen? Kijk voor informatie daarover op de pagina Aanvragen slimme meter.

Op de pagina Afspraak verzetten kunt u uw afspraak wijzigen.

Tot en met 2020 krijgen alle huishoudens en bedrijven een slimme meter aangeboden. 2 weken voor wij bij u langskomen kondigen wij dit aan. Wat er komt kijken bij de installatie van de slimme meter en wat dit voor u betekent vindt u bij slimme meter wisselen bij u thuis.