Contact opnemen met Enexis Netbeheer

Veelgestelde zakelijke vragen

Hieronder hebben wij de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. De vragen zijn op onderwerp gegroepeerd. Zo vindt u eenvoudig het antwoord op uw vragen over aansluitingen, facturen en betalen, storingen, zelf energie produceren en veiligheid.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Klik op een onderwerp naar keuze om direct naar de veelgestelde vragen te gaan:

Vragen over uw grootverbruikaansluiting

De aansluitwaarde bepaalt hoe zwaar de aansluiting is afgezekerd. Hoe hoger het vermogen (aantal ampère) hoe zwaarder de aansluiting belast kan worden. Het kan zijn dat uw eigen installatie veel minder vermogen vraagt dan dat uw aansluiting kan leveren. Of wellicht hebt u juist meer vermogen nodig. Enexis Netbeheer geeft geen advies over hoe zwaar uw aansluiting zou moeten zijn. Daarvoor kunt u terecht bij een erkend installateur. Deze kan aan de hand van uw eigen installatie berekenen wat u minimaal aan vermogen nodig hebt.

Als u weet welk vermogen u nodig hebt kunt u uw aanvraag indienen via onze servicemodule. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule. Zij geven u een prijsindicatie van de eenmalige kosten en van de eventuele besparing die u maakt op de periodieke kosten. Aan de hand daarvan kunt u berekenen wat de terugverdientijd is van een eventuele aanpassing van uw aansluiting en of een aanpassing het voordeel oplevert dat u verwachtte.

U vraagt een grootverbruikaansluiting online aan via met de servicemodule berekening en offerteaanvraag. Door de gegevens in te vullen in deze module, ontvangt u meteen een indicatie van de eenmalige en de periodieke kosten van uw nieuwe aansluiting. U kunt in de servicemodule dit kostenoverzicht downloaden, een offerte-aanvraag indienen of een adviesgesprek aanvragen. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Kosten

De tarieven voor een nieuwe gas- en elektriciteitsaansluiting vindt u op de pagina Kosten werkzaamheden.

Uw netbeheerder beheert de netwerken voor de levering van gas en elektriciteit en zorgt voor het transport van energie. Enexis Netbeheer beheert het gas- en elektriciteitsnet in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. We zijn verantwoordelijk voor de netwerken tot en met uw gas- en/of elektriciteitmeter. Als u in de regio woont waarin Enexis Netbeheer actief is, bent u automatisch klant van Enexis Netbeheer.

Naast de factuur van uw leverancier, ontvangt u voor uw grootverbruikaansluiting(en) maandelijks een factuur met de kosten voor het transport van uw energie (netwerkkosten). Deze factuur is gebaseerd op de werkelijke kosten en is dus geen voorschot.

Het afsluiten en verwijderen van een gas- en/of elektriciteitsaansluiting in het segment grootverbruik vraagt u aan via de Servicemodule berekening en offerteaanvraag. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Kosten

De tarieven voor het afsluiten en verwijderen van een aansluiting vindt u bij kosten werkzaamheden aansluiting.

Een verzwaring of verlaging van uw aansluiting vraagt u aan via onze website. Dit doet u via onze servicemodule voor berekening en offerte-aanvraag. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Kosten

Het verzwaren, verlagen en verplaatsen van een grootverbruikaansluiting is maatwerk. Enexis brengt hiervoor de werkelijke (project) kosten in rekening op basis van een voorcalculatie. U ontvangt voorafgaand een offerte.

Alle gas- en elektriciteitleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt. Denkt u er wel aan dat uw voor uw grootverbruikaansluitingen niet altijd bij dezelfde afdeling terecht kunt als voor uw kleinverbuikaansluitingen. Veel leveranciers maken onderscheid in een afdeling voor kleinverbruikaansluitingen en een aparte afdeling voor grootverbruikaansluitingen. In veel gevallen hoort daar een aparte klantenservice bij.

Als u gaat vertrekt uit een pand waar een grootverbruik aansluiting zit, dan zegt u uw energiecontract op bij uw leverancier en uw netwerkcontracten bij uw netbeheerder. Het opzeggen van deze netwerkcontracten doet u via onze Servicemodule voor berekening en offerte. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Voor uw nieuwe locatie sluit u een leveringscontract af op bij een leverancier. Uw leverancier geeft uw aanmelding door aan Enexis Netbeheer.

Meer informatie over verhuizen waarbij een grootverbruikaansluiting betrokken is, vindt u op onze pagina Verhuizen en opzeggen.

U bent als grootverbruiker verplicht om een meetbedrijf te contracteren die de wettelijke datarapportage aan ons als netbeheerder verzorgt. Dit houdt in dat uw meetbedrijf ervoor zorgt dat alle meetgegevens worden gecommuniceerd met Enexis Netbeheer zodat wij de juiste verbruiksgegevens kunnen factureren.

Een meetbedrijf kan u daarnaast ook helpen om uw gas- en elektriciteitsverbruik in kaart te brengen voor het uitvoeren en optimaliseren van uw eigen energiebeleid. Hiervoor bieden de meeste meetbedrijven verschillende tools aan.

Vragen over uw kleinverbruikaansluiting

U vraagt een nieuwe aansluiting aan via mijnaansluiting.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een offerte voor een nieuwe gas- en/of elektriciteitaansluiting.

Uw netbeheerder beheert de netwerken voor de levering van gas en elektriciteit en zorgt voor het transport van energie. Enexis Netbeheer beheert het gas- en elektriciteitsnet in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. We zijn verantwoordelijk voor de netwerken tot en met uw gas- en/of elektriciteitmeter. Als u in de regio woont waarin Enexis Netbeheer actief is, bent u automatisch klant van Enexis Netbeheer.

Uw energieleverancier brengt de netwerkkosten voor uw kleinverbruikaansluiting(en) bij u in rekening. U ontvangt daarom van Enexis Netbeheer geen facturen voor uw kleinverbruikaansluitingen.

Kleinverbruikaansluitingen zijn gasaansluiting met een capaciteit tot en met 40 m3/uur en elektriciteitaansluitingen tot en met 3 x 80 ampère.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. Voor een nieuwe aansluiiting kijkt u onder 'eenmalige kosten'.

Alle gas- en elektriciteitleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. De kosten voor een wijziging van uw aansluiting vindt u onder 'eenmalige kosten'. 

De aansluitwaarde bepaalt hoe zwaar de aansluiting is afgezekerd. Hoe hoger het vermogen (aantal ampère) hoe zwaarder de aansluiting belast kan worden. Het kan zijn dat uw eigen installatie veel minder vermogen vraagt dan dat uw aansluiting kan leveren. Of wellicht hebt u juist meer vermogen nodig. Enexis Netbeheer geeft geen advies over hoe zwaar uw aansluiting zou moeten zijn. Daarvoor kunt u terecht bij een erkend installateur. Deze kan aan de hand van uw eigen installatie berekenen wat u minimaal aan vermogen nodig hebt.

Als u weet welk vermogen u nodig hebt, kan Enexis Netbeheer u informeren welke aansluiting passend is. Neem hiervoor contact op met Klantenservice Zakelijk. Zij geven u een prijsindicatie van de eenmalige kosten en van de eventuele besparing die u maakt op de periodieke kosten. Aan de hand daarvan kunt u berekenen wat de terugverdientijd is van een eventuele aanpassing van uw aansluiting en of een aanpassing het voordeel oplevert dat u verwachtte.

Een energieleverancier verkoopt gas en/of elektriciteit. U kiest zelf uw energieleverancier. Voor het transport van de energie maakt de energieleverancier gebruik van de transportnetten van de regionale netbeheerders. Van uw leverancier ontvangt u maandelijks een factuur voor de betaling van energiekosten.

U vraagt een wijziging van uw aansluiting aan via Mijn Enexis Aansluitingen. In deze omgeving vraagt u verzwaringen en verlagingen bij Enexis Netbeheer aan, u plant de werkzaamheden in op een moment dat  het u uitkomt en u betaalt direct. Vraagt u een wijziging aan van uw aansluiting in combinatie met een verplaatsing van uw aansluiting? Dan dient u uw aanvraag in via www.huisaansluitingen.nl.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. De kosten voor een verplaatsing van uw aansluiting vindt u onder 'eenmalige kosten'.

U vraagt een verwijdering van uw aansluiting aan via mijnaansluiting.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke offerte. De offerte tekent u voor akkoord en stuurt u aan ons terug. Na ontvangst van de getekende offerte nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de werkzaamheden.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. Voor een nieuwe aansluiiting kijkt u onder 'eenmalige kosten'. 

Enexis Netbeheer brengt kosten in rekening voor het verwijderen van uw aansluiting en voor het verwijderen van de aansluitleiding. Het tarief is exclusief de kosten van een eventuele ‘technische opname’, exclusief de kosten voor het eventueel wegnemen van de meter(s) en exclusief de kosten voor spoedgevallen.

Als wij eerst de situatie ter plaatse moeten onderzoeken voordat wij de aansluiting verwijderden, spreken we van technische opname. Als een technische opname nodig is, berekenen we daar kosten voor.

Als de aanvrager erop staat dat wij de aansluiting zo snel mogelijk verwijderen en we daarom buiten de reguliere planning om moeten werken, is dat een spoedgeval. Enexis Netbeheer berekent daar kosten voor.

Hier vindt u alle tarieven die Enexis Netbeheer hanteert voor de verschillende diensten en werkzaamheden.

Voor uw kleinverbruikaansluiting(en) is het niet mogelijk om een afsluiting aan te vragen. Als u geen gas en/of elektriciteit meer afneemt, hebt u 2 mogelijkheden:

 • U laat de gas- en/of elektriciteitsaansluiting verwijderen. 
 • U laat uw maandelijkse voorschot verlagen. Vraag aan uw energieleverancier of het mogelijk is dat u alleen netwerkkosten in rekening gebracht krijgt.

U bent afgesloten vanwege een betalingsachterstand:

Automatische aansluiting volgt zodra u uw volledige betaalachterstand op alle posten hebt betaald. Nadat  de betaling is ontvangen sluiten wij binnen maximaal 10 werkdagen weer aan. Voor specifieke informatie over uw situatie neemt u contact op met onze Klantenservice.

U bent afgesloten vanwege leegstand:

U sluit eerst een leveringscontract af met een energieleverancier. De energieleverancier geeft aan Enexis Netbeheer door dat er weer een leveringscontract is op uw adres. Wij sluiten dan binnen maximaal 10 werkdagen weer aan. Als u al een contract hebt afgesloten, neem dan contact op met uw energieleverancier om te vragen of dit aan Enexis Netbeheer is doorgegeven.

U bent afgesloten vanwege fraude:
Als u contactgegevens van de afdeling Fraude hebt gekregen, neemt u contact met hen op. Hebt u deze gegevens niet, neem dan contact op met onze Klantenservice. Zij laten u weten of het bedrag is ontvangen en verwerkt. Zo ja, dan zetten zij de opdracht uit voor aansluiting. Dit duurt maximaal 10 werkdagen. Het is noodzakelijk dat u een leveringscontract hebt met een energieleverancier. Enexis Netbeheer mag niet opnieuw aansluiten zonder een leveringscontract.

Hebt u meer vragen? Neem dan contact op met Klantenservice Zakelijk

Als bij het maken van uw aansluiting niet bij ons bekend is wie uw energieleverancier is, plaatst Enexis Netbeheer bij oplevering een cijferslot op de meter. Als uw energieleverancier uw aanmelding aan ons heeft doorgegeven, geven wij u de code van het cijferslot. De code van het cijferslot vraagt u op bij Klantenservice Zakelijk. Zorgt u er wel voor dat u bij de meterkast bent terwijl u ons belt. We stellen u namelijk enkele vragen waar u alleen een antwoord op hebt als u voor de meterkast staat. Het is niet toegestaan om het slot zelf te verwijderen zonder dat u van ons de code hebt gekregen.

Een verhuizing waarbij een kleinverbruikaansluiting betrokken is, hoeft u niet aan Enexis Netbeheer door te geven. Uw energieleverancier brengt Enexis Netbeheer op de hoogte van uw verhuizing. Geef uw verhuizing dus altijd door aan uw energieleverancier.

Alle informatie over het aanvragen van een gas- en/of elektriciteitaansluiting vindt u hier.

Als u wilt overstappen naar een andere energieleverancier, meldt u zich aan bij uw nieuwe leverancier. Uw nieuwe energieleverancier geeft uw aanmelding door aan Enexis Netbeheer en neemt contact  op met uw oude energieleverancier.

U hebt een zogeheten ‘leegstandsbrief’ ontvangen. Dit betekent dat er geen energieleverancier bekend is op dit adres. Wanneer u geen leverancierscontract hebt, is Enexis Netbeheer wettelijk verplicht uw aansluiting af te sluiten. Aan af- en heraansluiting zijn kosten verbonden. Wij adviseren u om zo snel mogelijk een energieleverancier te kiezen en een leveringscontract af te sluiten. De energieleverancier geeft uw aanmelding aan ons door. Alle gas- en elektriciteitleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

U vraagt een verplaatsing aan via mijnaansluiting.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een offerte voor de gevraagde werkzaamheden.

Bij diefstal van uw gas- en/ of elektriciteitmeter doet u aangifte bij de politie. Na de aangifte neemt u contact op met onze Klantenservice Zakelijk. Wij vragen een nieuwe meter voor u aan. Belangrijk is dat u een procesverbaal hebt. Alleen dan brengen wij geen kosten in rekening voor de nieuwe meter. Bent u de nieuwe bewoner van een pand en de meter is gestolen? Zorg ervoor dat u een actief leveringscontract hebt met een energieleverancier. Dan maakt u na plaatsing van de meter direct gebruik van gas en/of elektriciteit.

Op het moment van de brand neemt u contact op met de Storingsdienst via het gratis telefoonnummer 0800-9009. Na een brand is het noodzakelijk dat er een technisch onderzoek komt. Een onderzoek vraagt u aan bij onze Klantenservice Zakelijk. Na het onderzoek maakt de monteur een afspraak met u voor de heraansluiting. Het is mogelijk dat hier kosten aan verbonden zijn. Over de termijn van heraansluiting doen wij geen uitspraak. Wij behandelen deze aanvragen wel met voorrang.

Vragen over uw contract

Voor uw grootverbruikaansluitig zegt u de aansluit- en transportovereenkomst op via de Servicemodule berekening en offerteaanvraag. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Opzegtermijn

Voor het opzeggen van uw contracten hanteren wij een opzegtermijn van 3 maanden. Als u uw contracten opzegt, maar er meldt zich geen nieuwe gebruiker voor de aansluitingen, verwijderen wij de aansluiting na maanden. De verwijderkosten brengen wij bij u in rekening.

Neem contact op met Klantenservice Zakelijk. Zij kunnen samen met u kijken wat de reden is dat u het contract heb ontvangen en u informeren over welke acties u eventueel moet ondernemen.

Het wijzigen van de tenaamstelling wordt opgestart bij uw leverancier. Geef uw wijziging daarom door aan uw leverancier. Zodra zij hun contract met u aangepast hebben, brengen zij Enexis Netbeheer op de hoogte. Op basis van dit bericht passen wij de tenaamstelling aan in onze administratie.

Enexis Netbeheer sluit met al haar klanten met een grootverbruikaansluiting een overeenkomst (Aansluit en Transportovereenkomst) op basis van de gegevens in het aansluitregister. In het door ons opgestelde contract geeft Enexis Netbeheer aan over welke aansluiting u beschikt. Verder vindt u welke hoeveelheden u bij ons contracteert. Deze gegevens zijn samen bepalend voor het samenstellen van uw netwerkfactuur. Als u een overeenkomst van Enexis Netbeheer ontvangt, ondertekent u deze dan en stuur hem terug. Zonder dit contract zijn wij genoodzaakt de aansluiting af te sluiten.

Als u bij ons een opzegging hebt doorgegeven, dan ontvangt u een bevestiging van uw opzegging in de vorm van een brief. In deze bevestigingsbrief is de einddatum van uw contract vermeld. Tot die datum blijven wij aan u factureren. Hebt u geen bevestigingsbrief ontvangen? Neem dan contact op met Klantenservice Zakelijk.

Vragen over uw contractwaarde

Enexis Netbeheer sluit met grootverbruikklanten een Aansluit- en Transportovereenkomst af. Voor elektriciteit is hierin vastgelegd welk vermogen wij voor u reserveren in het elektriciteitsnet. Dit heet het ‘gecontracteerd vermogen’. Dit vermogen is het maximale vermogen dat u af mag nemen. Voor gas is vastgelegd welke capaciteit wij voor u reserveren in het gasnet. Dit heet de ‘gecontracteerde transportcapaciteit’. Deze capaciteit is de maximale capaciteit die u af mag nemen.

De contractwaarde is dus hetzelfde als gecontracteerd vermogen of gecontracteerde transportcapaciteit.

U geeft een verhoging of verlaging van uw contractwaarde door via dit formulier op onze website. Afdeling Klantenservice Zakelijk beoordeelt uw verzoek en past, indien akkoord, de contractwaarde aan per de 1e van de opvolgende maand. U ontvangt binnen 10 werkdagen bevestiging van de aanpassing of onze beargumentatie bij een afwijziging.

Als u meer vermogen of capaciteit verbruikt dan gecontracteerd, overschrijdt u de contractwaarde. U ontvangt dan een overschrijdingsfactuur.

Gas

De overschrijding brengen wij bij u in rekening voor het gehele kalender jaar. De gecontracteerde transportcapaciteit wordt niet aangepast.

Elektriciteit

Enexis Netbeheer verhoogt in dit geval uw gecontracteerd vermogen automatisch. De nieuwe waarde geldt vanaf dat moment voor de komende 12 maanden. Alleen als de overschrijding plaatsvindt binnen 12 maanden na een verlaging, berekenen wij de verhoging met terugwerkende kracht door vanaf het moment van de verlaging.

Uw contractwaarde kan verhoogd worden als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • de aansluitingscapaciteit van uw aansluiting is toereikend voor de gevraagde capaciteit;
 • de meetinrichting is geschikt voor de gevraagde capaciteit (bij een gecontracteerd vermogen > 100 kW is een andere meetinrichting nodig dan bij waardes daaronder);
 • er is voldoende ruimte op het gas- en of elektriciteitsnet (Enexis Netbeheer controleert dit na uw aanvraag voor verhoging).
U kunt uw contractwaarde te allen tijden verlagen. De enige voorwaarde voor een verlaging is dat de contractwaarde de afgelopen 12 maanden niet verhoogd is.

Nee, u bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de hoogte van uw contractwaarde. U vindt uw contractwaarde maandelijks terug op uw factuur. Ook vindt u daar het maximaal afgenomen vermogen (elektriciteit) of de maximale afgenomen capaciteit (gas) van de betreffende maand. Ligt het maximale vermogen / de maximale capaciteit altijd (ver) onder de contractwaarde? Overweeg dan om uw contractwaarde te verlagen. U bepaalt zelf naar welke waarde u de contractwaarde aanpast.

Het enige moment waarop wij uw contractwaarde aanpassen, is wanneer u voor elektriciteit het gecontracteerde vermogen overschrijdt. Op dat moment passen wij uw contractwaarde naar boven aan.

Vragen over betalen en facturen

Een kopie van een factuur vraagt u op via Klantenservice Zakelijk.

Het is mogelijk om maandelijks uw facturen per e-mail te ontvangen. Vraag digitale facturatie hier aan. Als de digitale facturatie is verwerkt, ontvangt u de facturen alleen per e-mail en niet meer per post.

Automatische incasso is de makkelijkste manier om de facturen voor uw grootverbruikaansluitingen aan Enexis Netbeheer te betalen. U weet zeker dat u op tijd betaalt zonder extra handelingen om uw betalingen te regelen. U vraagt automatische incasso eenvoudig aan via dit formulier.

Andere klanten kunnen uw facturen niet opvragen en inzien. Wij verstrekken alleen gegevens (en facturen) aan de contractant zoals deze bekend is in onze administratie. Tenzij dat u de andere partij hebt gemachtigd middels een volmacht. De volmacht is alleen geldig als de tekenbevoegde van de rechtspersoon, zoals vermeld op het uittreksel van de Kamer van Koophandel, heeft getekend. De volmacht beschrijft duidelijk waarvoor deze is afgegeven en voor welke geldigheidsperiode.

Het is niet mogelijk om een andere betaaltermijn af te spreken. De betaaltermijn die Enexis Netbeheer hanteert, is 14 dagen. De betaling dient dus 14 dagen na de factuurdatum op de factuur voldaan te zijn. Deze betaaltermijn geldt voor al onze klanten en is vastgelegd in onze 'Algemene voorwaarden'. Wanneer wij uw betaling niet tijdig ontvangen, berekenen wij wettelijke rente.

Als u een rentenota ontvangt, betekent dat dat u 1 of meerdere facturen van het vorige kwartaal te laat betaald hebt. Met ingang van juni 2014 bent u namelijk wettelijke rente verschuldigd voor elke dag dat u te laat betaalt. De Nederlandse Bank stelt de wettelijke rente vast en kan deze ieder halfjaar wijzigen. Wij berekenen de te betalen rente over de periode vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum waarop u de factuur betaald hebt.

Waarom sturen wij rentenota's?

Het aantal klanten dat niet op tijd betaalt veroorzaakt een verhoging in onze tarieven. Dit komt omdat ons werkkapitaal daalt en wij onnodig investeringen moeten voorfinancieren. Met ingang van juni 2014 gaan wij daarom rente in rekening brengen aan laatbetalers. Zo kunnen wij een betaalbaar product blijven leveren aan al onze klanten. Dit past bij onze doelstelling om betaalbaar te zijn en te blijven.

Vragen over onze tarieven

U vindt informatie over de opbouw van onze tarieven via tariefopbouw kleinverbruik voor de kleinverbruiktarieven en via tariefopbouw grootverbruik voor de opbouw van de grootverbruiktarieven.

Periodieke tarieven zijn de tarieven die u maandelijks betaald. U vindt een overzicht van de periodieke tarieven bij maandelijkse netwerktarieven grootzakelijk en maandelijkse netwerktarieven kleinzakelijk

Eenmalige tarieven zijn tarieven die wij in eenmalig rekening brengen voor werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het verwijderen van een aansluiting. U vindt de eenmalige tarieven bij Kosten werkzaamheden aansluitiing (grootzakelijk) en kosten werkzaamheden aansluiting en meter (kleinzakelijk).

Vragen over storingen

Zodra een storing bij ons bekend is, zijn we binnen 2 uur ter plekke. Deze garantie geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week.

U belt met de storingsdienst 0800 9009 onder andere:

 • als u plotseling, zonder aanwijsbare reden geen energie meer hebt in uw woning;
 • als u gas ruikt;
 • als uw meter lawaai maakt;
 • als een telwerk van uw meter ongewenst stil staat;
 • als uw meter volledig stil staat of juist heel snel verbruik registreert;
 • bij brand. Na een brand is het noodzakelijk dat er een technisch onderzoek komt. Dit onderzoek vraagt u aan bij de Klantenservice Zakelijk. Na het onderzoek maakt de monteur een afspraak met u voor de heraansluiting. Het is mogelijk dat hier kosten aan verbonden zijn. Over de termijn van heraansluiting doen wij geen uitspraak. Deze aanvragen behandelen wij wel met voorrang.
Meer informatie vindt u ook op onze pagina Melden storing

We doen er alles aan om gas- en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u met een storing te maken krijgt. Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding. Meer hierover leest u op de pagina compensatievergoeding.

Als uw meter niet meer werkt, neem dan contact op met klantenservice Zakelijk. Buiten kantoortijden kunt u ook contact opnemen met de storingsdienst: 0800 9009. Als de meter inderdaad kapot is (bv het telwerk in de meter loopt niet meer) dan wordt de meter kosteloos vervangen. Eventuele correcties van meterstanden verlopen via uw leverancier.

Er worden echter voorrijkosten in rekening gebracht als:

 • na inspectie blijkt dat de storingsoorzaak bij de installatie ligt en niet bij de meter;
 • na inspectie blijkt dat de hoofdbeveiliging vervangen moest worden wegens een fout in de installatie;
 • na inspectie op verzoek van de klant de hoofdzekering verzwaard is;
 • u op het tijdstip van de afspraak niet aanwezig bent.

Vraagt u een meterijking aan? Dan wordt hier een aparte procedure voor opgestart die langer duurt en kosten met zich meebrengt.

Om de kwaliteit van ons energienet te waarborgen, zijn we dagelijks met onderhoud bezig. Meestal merkt u hier niets van. In verband met de veiligheid is het soms noodzakelijk het energietransport te onderbreken. In dat geval stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte:

 • minstens 10 werkdagen van tevoren op de hoogte voor grootverbruik klanten;
 • minstens 3 werkdagen van tevoren op de hoogte voor kleinverbruik klanten
Ieder huis en bedrijf in de straat ontvangt de brief, ook als u een nee/nee of een nee/ja sticker op uw deur hebt.

Vragen over de slimme meter

Ja dat kan. De slimme meter is namelijk niet verplicht. Als u op uw adres een slimme meter van Enexis Netbeheer krijgt aangeboden, kunt u hem weigeren. Zodra u onze brief krijgt met een afspraak voor het plaatsen van de slimme meter, belt u met onze klantenservice via 088 85 72 222. Geef aan dat u liever geen slimme meter wilt.

Slimme meter vervangen

Hebt u al een slimme meter? Dan kunt u deze laten vervangen door een digitale meter zonder communicatiemodule. Deze meter kan uw gegevens niet op afstand uitlezen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via 088 85 72 222  en vraag een meterwissel aan. Aan deze meterwissel zijn kosten verbonden.

Uitzetten 'op afstand uitlezen'

Wilt u geen slimme meter in uw bedrijf omdat wij uw verbruiksgegevens op afstand kunnen uitlezen? U kunt de instellingen van de slimme meter ook laten wijzigen, zodat wij uw meter niet meer op afstand uit kunnen lezen.

Lees meer over het Weigeren van de slimme meter en over Instellingen slimme meter wijzigen.

U vindt de handleidingen van alle slimme meters online. Hierin leest u hoe uw meter werkt en hoe u de meterstanden af kunt lezen. Als u al een slimme meter hebt, kun u de handleiding ook op papier ontvangen. Vraag een papieren handleiding aan.

Wij bieden alle huishoudens en midden- en kleinbedrijven in Nederland in de periode 2015 tot en met 2020 een slimme meter aan. 2 weken voordat onze monteur langskomt, krijgt u een brief van ons met informatie over de slimme meter. Een week van te voren ontvangt u een brief met een afspraak. Wilt u eerder een slimme meter laten plaatsen? Kijk voor informatie daarover op de pagina Aanvragen slimme meter.

Op de pagina Afspraak verzetten kunt u uw afspraak wijzigen.

Tot en met 2020 krijgen alle huishoudens en bedrijven een slimme meter aangeboden. 2 weken voor wij bij u langskomen kondigen wij dit aan. Wat er komt kijken bij de installatie van de slimme meter en wat dit voor u betekent vindt u bij slimme meter wisselen bij u thuis.

Vragen over zelf energie produceren

Als u energie wilt opwekken en terugleveren moet u eerst een aantal zaken voorbereiden en regelen bij verschillende partijen. Op onze pagina Wat u moet regelen als u gaat terugelveren  leest u er alles over. 

Hebt u na het doorlezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Deze is bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 088 857 22 22. Het e-mailadres is klantenservice.zakelijk@enexis.nl.

 

Voordat u start met terugleveren, hebt u toestemming nodig van Enexis Nethebeer. Wij controleren namelijk of uw aansluiting en het energienet geschikt zijn. Wilt u energie terugleveren op een bestaande grootzakelijke aansluiting? Dan kunt u uw gegevens per e-mail aan ons doorgeven. 

Meer informatie 

Hebt u een nieuwe grootzakelijk aansluiting nodig als u gaat terugleveren?  Dan vraagt u deze aan via onze servicemodule . Als u daar een offerte-aanvraag indient, zijn wij op de hoogte van uw plannen. Zodra wij uw aanvraag in behandeling nemen, onderzoeken we meteen of ons energienet geschikt is voor de energie die u terug wilt leveren.

Meer informatie 

 

Subsidie op zelfgeproduceerde energie (SDE+ regeling) vraagt u aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO). Voor overige subsidies kijkt u op www.subsidiewijzer.nl.

Een brutoproductiemeter (bpm) is onderdeel van uw meetinstallatie. U vraagt een bpm daarom aan via uw meetverantwoordelijke.

Een grootzakelijke aansluiting voor terugleveren vraagt u aan via onze servicemodule.

Meer informatie 

 

 

De groen EAN-code is de EAN-code van uw productie-installatie. Deze unieke code identificeert uw productie-installatie en is gekoppeld aan de EAN-code van uw aansluiting. Nadat u van ons toestemming hebt gekregen voor teruglevering, krijgt u een transportovereenkomst voor teruglevering waarin u de groen EAN-code terugvindt. U hebt de groen EAN-code nodig als u subsidie en certificering aanvraagt en als u een contract voor teruglevering afsluit met uw energieleverancier.

 

Alle informatie over hoe u uw aansluiting geschikt maakt voor teruglevering vindt u op onze pagina Terugleveren op een bestaande aansluiting.

De capaciteit van uw aansluiting is ook de capaciteit die u kunt terugleveren. Als u bijvoorbeeld een aansluiting hebt van 3 x 160 Ampère, kunt u maximaal 94 kW afnemen. Dit betekent dat u ook maximaal 94 kW  kunt terugleveren. 

Uw aansluiting moet altijd getoetst worden door Enexis Netbeheer. Dus ook als u verwacht dat uw aansluiting groot genoeg is om terug te kunnen leveren, neem dan toch contact met ons op. Meer informatie 

Dit is afhankelijk van de huidige belasting en het vermogen dat de productie-installatie vraagt. Uw installateur kan bepalen hoeveel vermogen u nodig hebt. Wij kunnen u vervolgens helpen aan de aansluiting die past bij dat vermogen. Lees meer

U betaalt geen transportkosten over teruggeleverde energie. In sommige gevallen wordt uw maandelijkse factuur wel hoger omdat het bedrag dat u betaalt voor de aansluitdienst (vastrecht) verandert. Dit is het geval als het gecontracteerde terugleververmogen hoger is dan uw huidige gecontracteerd transportvermogen. De hoogste van beide waarden bepaalt het bedrag dat u betaalt voor de aansluitdienst (vastrecht).