Contact opnemen met Enexis Netbeheer

Veelgestelde zakelijke vragen

Hieronder hebben wij de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. De vragen zijn op onderwerp gegroepeerd. Zo vindt u eenvoudig het antwoord op uw vragen over aansluitingen, facturen en betalen, storingen, zelf energie produceren en veiligheid.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Klik op een onderwerp naar keuze om direct naar de veelgestelde vragen te gaan:

Vragen over uw grootverbruikaansluiting

Uw netbeheerder beheert de netwerken voor de levering van gas en elektriciteit en zorgt voor het transport van energie. Enexis Netbeheer beheert het gas- en elektriciteitsnet in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. We zijn verantwoordelijk voor de netwerken tot en met uw gas- en/of elektriciteitmeter. Als u in de regio woont waarin Enexis Netbeheer actief is, bent u automatisch klant van Enexis Netbeheer.

Naast de factuur van uw leverancier, ontvangt u voor uw grootverbruikaansluiting(en) maandelijks een factuur met de kosten voor het transport van uw energie (netwerkkosten). Deze factuur is gebaseerd op de werkelijke kosten en is dus geen voorschot.

U bent als grootverbruiker verplicht om een meetbedrijf te contracteren die de wettelijke datarapportage aan ons als netbeheerder verzorgt. Dit houdt in dat uw meetbedrijf ervoor zorgt dat alle meetgegevens worden gecommuniceerd met Enexis Netbeheer zodat wij de juiste verbruiksgegevens kunnen factureren.

Een meetbedrijf kan u daarnaast ook helpen om uw gas- en elektriciteitsverbruik in kaart te brengen voor het uitvoeren en optimaliseren van uw eigen energiebeleid. Hiervoor bieden de meeste meetbedrijven verschillende tools aan.

U vraagt een grootverbruikaansluiting online aan via met de servicemodule berekening en offerteaanvraag. Door de gegevens in te vullen in deze module, ontvangt u meteen een indicatie van de eenmalige en de periodieke kosten van uw nieuwe aansluiting. U kunt in de servicemodule dit kostenoverzicht downloaden, een offerte-aanvraag indienen of een adviesgesprek aanvragen. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Kosten

De tarieven voor een nieuwe gas- en elektriciteitsaansluiting vindt u op de pagina Kosten werkzaamheden.

Een verzwaring of verlaging van uw aansluiting vraagt u aan via onze website. Dit doet u via onze servicemodule voor berekening en offerte-aanvraag. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Kosten

Het verzwaren, verlagen en verplaatsen van een grootverbruikaansluiting is maatwerk. Enexis brengt hiervoor de werkelijke (project) kosten in rekening op basis van een voorcalculatie. U ontvangt voorafgaand een offerte.

Het afsluiten en verwijderen van een gas- en/of elektriciteitsaansluiting in het segment grootverbruik vraagt u aan via de Servicemodule berekening en offerteaanvraag. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Kosten

De tarieven voor het afsluiten en verwijderen van een aansluiting vindt u bij kosten werkzaamheden aansluiting.

De aansluitwaarde bepaalt hoe zwaar de aansluiting is afgezekerd. Hoe hoger het vermogen (aantal ampère) hoe zwaarder de aansluiting belast kan worden. Het kan zijn dat uw eigen installatie veel minder vermogen vraagt dan dat uw aansluiting kan leveren. Of wellicht hebt u juist meer vermogen nodig. Enexis Netbeheer geeft geen advies over hoe zwaar uw aansluiting zou moeten zijn. Daarvoor kunt u terecht bij een erkend installateur. Deze kan aan de hand van uw eigen installatie berekenen wat u minimaal aan vermogen nodig hebt.

Als u weet welk vermogen u nodig hebt kunt u uw aanvraag indienen via onze servicemodule. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule. Zij geven u een prijsindicatie van de eenmalige kosten en van de eventuele besparing die u maakt op de periodieke kosten. Aan de hand daarvan kunt u berekenen wat de terugverdientijd is van een eventuele aanpassing van uw aansluiting en of een aanpassing het voordeel oplevert dat u verwachtte.

Als u gaat vertrekt uit een pand waar een grootverbruik aansluiting zit, dan zegt u uw energiecontract op bij uw leverancier en uw netwerkcontracten bij uw netbeheerder. Het opzeggen van deze netwerkcontracten doet u via onze Servicemodule voor berekening en offerte. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Voor uw nieuwe locatie sluit u een leveringscontract af op bij een leverancier. Uw leverancier geeft uw aanmelding door aan Enexis Netbeheer.

Meer informatie over verhuizen waarbij een grootverbruikaansluiting betrokken is, vindt u op onze pagina Verhuizen en opzeggen.

Alle gas- en elektriciteitleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt. Denkt u er wel aan dat uw voor uw grootverbruikaansluitingen niet altijd bij dezelfde afdeling terecht kunt als voor uw kleinverbuikaansluitingen. Veel leveranciers maken onderscheid in een afdeling voor kleinverbruikaansluitingen en een aparte afdeling voor grootverbruikaansluitingen. In veel gevallen hoort daar een aparte klantenservice bij.

Vragen over uw kleinverbruikaansluiting

Kleinverbruikaansluitingen zijn gasaansluiting met een capaciteit tot en met 40 m3/uur en elektriciteitaansluitingen tot en met 3 x 80 ampère.

Een energieleverancier verkoopt gas en/of elektriciteit. U kiest zelf uw energieleverancier. Voor het transport van de energie maakt de energieleverancier gebruik van de transportnetten van de regionale netbeheerders. Van uw leverancier ontvangt u maandelijks een factuur voor de betaling van energiekosten.

Uw netbeheerder beheert de netwerken voor de levering van gas en elektriciteit en zorgt voor het transport van energie. Enexis Netbeheer beheert het gas- en elektriciteitsnet in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. We zijn verantwoordelijk voor de netwerken tot en met uw gas- en/of elektriciteitmeter. Als u in de regio woont waarin Enexis Netbeheer actief is, bent u automatisch klant van Enexis Netbeheer.

Uw energieleverancier brengt de netwerkkosten voor uw kleinverbruikaansluiting(en) bij u in rekening. U ontvangt daarom van Enexis Netbeheer geen facturen voor uw kleinverbruikaansluitingen.

U vraagt een nieuwe aansluiting aan via mijnaansluiting.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een offerte voor een nieuwe gas- en/of elektriciteitaansluiting.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. Voor een nieuwe aansluiiting kijkt u onder 'eenmalige kosten'.

U vraagt een wijziging van uw aansluiting aan via Mijn Enexis Aansluitingen. In deze omgeving vraagt u verzwaringen en verlagingen bij Enexis Netbeheer aan, u plant de werkzaamheden in op een moment dat  het u uitkomt en u betaalt direct. Vraagt u een wijziging aan van uw aansluiting in combinatie met een verplaatsing van uw aansluiting? Dan dient u uw aanvraag in via www.huisaansluitingen.nl.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. De kosten voor een wijziging van uw aansluiting vindt u onder 'eenmalige kosten'. 

U vraagt een verplaatsing aan via mijnaansluiting.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een offerte voor de gevraagde werkzaamheden.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. De kosten voor een verplaatsing van uw aansluiting vindt u onder 'eenmalige kosten'.

U vraagt een verwijdering van uw aansluiting aan via mijnaansluiting.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke offerte. De offerte tekent u voor akkoord en stuurt u aan ons terug. Na ontvangst van de getekende offerte nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de werkzaamheden.

Alle informatie over de kosten die Enexis Netbeheer berekent voor werkzaamheden aan uw aansluiting vindt u op de pagina tarieven. Voor een nieuwe aansluiiting kijkt u onder 'eenmalige kosten'. 

Enexis Netbeheer brengt kosten in rekening voor het verwijderen van uw aansluiting en voor het verwijderen van de aansluitleiding. Het tarief is exclusief de kosten van een eventuele ‘technische opname’, exclusief de kosten voor het eventueel wegnemen van de meter(s) en exclusief de kosten voor spoedgevallen.

Als wij eerst de situatie ter plaatse moeten onderzoeken voordat wij de aansluiting verwijderden, spreken we van technische opname. Als een technische opname nodig is, berekenen we daar kosten voor.

Alle gas- en elektriciteitleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

Als de aanvrager erop staat dat wij de aansluiting zo snel mogelijk verwijderen en we daarom buiten de reguliere planning om moeten werken, is dat een spoedgeval. Enexis Netbeheer berekent daar kosten voor.

Hier vindt u alle tarieven die Enexis Netbeheer hanteert voor de verschillende diensten en werkzaamheden.

De aansluitwaarde bepaalt hoe zwaar de aansluiting is afgezekerd. Hoe hoger het vermogen (aantal ampère) hoe zwaarder de aansluiting belast kan worden. Het kan zijn dat uw eigen installatie veel minder vermogen vraagt dan dat uw aansluiting kan leveren. Of wellicht hebt u juist meer vermogen nodig. Enexis Netbeheer geeft geen advies over hoe zwaar uw aansluiting zou moeten zijn. Daarvoor kunt u terecht bij een erkend installateur. Deze kan aan de hand van uw eigen installatie berekenen wat u minimaal aan vermogen nodig hebt.

Als u weet welk vermogen u nodig hebt, kan Enexis Netbeheer u informeren welke aansluiting passend is. Neem hiervoor contact op met Klantenservice Zakelijk. Zij geven u een prijsindicatie van de eenmalige kosten en van de eventuele besparing die u maakt op de periodieke kosten. Aan de hand daarvan kunt u berekenen wat de terugverdientijd is van een eventuele aanpassing van uw aansluiting en of een aanpassing het voordeel oplevert dat u verwachtte.

Voor uw kleinverbruikaansluiting(en) is het niet mogelijk om een afsluiting aan te vragen. Als u geen gas en/of elektriciteit meer afneemt, hebt u 2 mogelijkheden:

 • U laat de gas- en/of elektriciteitsaansluiting verwijderen. 
 • U laat uw maandelijkse voorschot verlagen. Vraag aan uw energieleverancier of het mogelijk is dat u alleen netwerkkosten in rekening gebracht krijgt.

U bent afgesloten vanwege een betalingsachterstand:

Automatische aansluiting volgt zodra u uw volledige betaalachterstand op alle posten hebt betaald. Nadat  de betaling is ontvangen sluiten wij binnen maximaal 10 werkdagen weer aan. Voor specifieke informatie over uw situatie neemt u contact op met onze Klantenservice.

U bent afgesloten vanwege leegstand:

U sluit eerst een leveringscontract af met een energieleverancier. De energieleverancier geeft aan Enexis Netbeheer door dat er weer een leveringscontract is op uw adres. Wij sluiten dan binnen maximaal 10 werkdagen weer aan. Als u al een contract hebt afgesloten, neem dan contact op met uw energieleverancier om te vragen of dit aan Enexis Netbeheer is doorgegeven.

U bent afgesloten vanwege fraude:
Als u contactgegevens van de afdeling Fraude hebt gekregen, neemt u contact met hen op. Hebt u deze gegevens niet, neem dan contact op met onze Klantenservice. Zij laten u weten of het bedrag is ontvangen en verwerkt. Zo ja, dan zetten zij de opdracht uit voor aansluiting. Dit duurt maximaal 10 werkdagen. Het is noodzakelijk dat u een leveringscontract hebt met een energieleverancier. Enexis Netbeheer mag niet opnieuw aansluiten zonder een leveringscontract.

Hebt u meer vragen? Neem dan contact op met Klantenservice Zakelijk

Als bij het maken van uw aansluiting niet bij ons bekend is wie uw energieleverancier is, plaatst Enexis Netbeheer bij oplevering een cijferslot op de meter. Als uw energieleverancier uw aanmelding aan ons heeft doorgegeven, geven wij u de code van het cijferslot. De code van het cijferslot vraagt u op bij Klantenservice Zakelijk. Zorgt u er wel voor dat u bij de meterkast bent terwijl u ons belt. We stellen u namelijk enkele vragen waar u alleen een antwoord op hebt als u voor de meterkast staat. Het is niet toegestaan om het slot zelf te verwijderen zonder dat u van ons de code hebt gekregen.

Op het moment van de brand neemt u contact op met de Storingsdienst via het gratis telefoonnummer 0800-9009. Na een brand is het noodzakelijk dat er een technisch onderzoek komt. Een onderzoek vraagt u aan bij onze Klantenservice Zakelijk. Na het onderzoek maakt de monteur een afspraak met u voor de heraansluiting. Het is mogelijk dat hier kosten aan verbonden zijn. Over de termijn van heraansluiting doen wij geen uitspraak. Wij behandelen deze aanvragen wel met voorrang.

Een verhuizing waarbij een kleinverbruikaansluiting betrokken is, hoeft u niet aan Enexis Netbeheer door te geven. Uw energieleverancier brengt Enexis Netbeheer op de hoogte van uw verhuizing. Geef uw verhuizing dus altijd door aan uw energieleverancier.

Alle informatie over het aanvragen van een gas- en/of elektriciteitaansluiting vindt u hier.

Als u wilt overstappen naar een andere energieleverancier, meldt u zich aan bij uw nieuwe leverancier. Uw nieuwe energieleverancier geeft uw aanmelding door aan Enexis Netbeheer en neemt contact  op met uw oude energieleverancier.

U hebt een zogeheten ‘leegstandsbrief’ ontvangen. Dit betekent dat er geen energieleverancier bekend is op dit adres. Wanneer u geen leverancierscontract hebt, is Enexis Netbeheer wettelijk verplicht uw aansluiting af te sluiten. Aan af- en heraansluiting zijn kosten verbonden. Wij adviseren u om zo snel mogelijk een energieleverancier te kiezen en een leveringscontract af te sluiten. De energieleverancier geeft uw aanmelding aan ons door. Alle gas- en elektriciteitleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

Bij diefstal van uw gas- en/ of elektriciteitmeter doet u aangifte bij de politie. Na de aangifte neemt u contact op met onze Klantenservice Zakelijk. Wij vragen een nieuwe meter voor u aan. Belangrijk is dat u een procesverbaal hebt. Alleen dan brengen wij geen kosten in rekening voor de nieuwe meter. Bent u de nieuwe bewoner van een pand en de meter is gestolen? Zorg ervoor dat u een actief leveringscontract hebt met een energieleverancier. Dan maakt u na plaatsing van de meter direct gebruik van gas en/of elektriciteit.

Vragen over uw contract

Enexis Netbeheer sluit met al haar klanten met een grootverbruikaansluiting een overeenkomst (Aansluit en Transportovereenkomst) op basis van de gegevens in het aansluitregister. In het door ons opgestelde contract geeft Enexis Netbeheer aan over welke aansluiting u beschikt. Verder vindt u welke hoeveelheden u bij ons contracteert. Deze gegevens zijn samen bepalend voor het samenstellen van uw netwerkfactuur. Als u een overeenkomst van Enexis Netbeheer ontvangt, ondertekent u deze dan en stuur hem terug. Zonder dit contract zijn wij genoodzaakt de aansluiting af te sluiten.

Het wijzigen van de tenaamstelling wordt opgestart bij uw leverancier. Geef uw wijziging daarom door aan uw leverancier. Zodra zij hun contract met u aangepast hebben, brengen zij Enexis Netbeheer op de hoogte. Op basis van dit bericht passen wij de tenaamstelling aan in onze administratie.

Als u bij ons een opzegging hebt doorgegeven, dan ontvangt u een bevestiging van uw opzegging in de vorm van een brief. In deze bevestigingsbrief is de einddatum van uw contract vermeld. Tot die datum blijven wij aan u factureren. Hebt u geen bevestigingsbrief ontvangen? Neem dan contact op met Klantenservice Zakelijk.

Voor uw grootverbruikaansluitig zegt u de aansluit- en transportovereenkomst op via de Servicemodule berekening en offerteaanvraag. U bereikt de servicemodule via Uw aansluiting. Beantwoord de vragen en voor uw grootverbruikaansluiting wordt u dan doorverwezen naar de servicemodule.

Opzegtermijn

Voor het opzeggen van uw contracten hanteren wij een opzegtermijn van 3 maanden. Als u uw contracten opzegt, maar er meldt zich geen nieuwe gebruiker voor de aansluitingen, verwijderen wij de aansluiting na maanden. De verwijderkosten brengen wij bij u in rekening.

Neem contact op met Klantenservice Zakelijk. Zij kunnen samen met u kijken wat de reden is dat u het contract heb ontvangen en u informeren over welke acties u eventueel moet ondernemen.

Vragen over uw contractwaarde

Enexis Netbeheer sluit met grootverbruikklanten een Aansluit- en Transportovereenkomst af. Voor elektriciteit is hierin vastgelegd welk vermogen wij voor u reserveren in het elektriciteitsnet. Dit heet het ‘gecontracteerd vermogen’. Dit vermogen is het maximale vermogen dat u af mag nemen. Voor gas is vastgelegd welke capaciteit wij voor u reserveren in het gasnet. Dit heet de ‘gecontracteerde transportcapaciteit’. Deze capaciteit is de maximale capaciteit die u af mag nemen.

De contractwaarde is dus hetzelfde als gecontracteerd vermogen of gecontracteerde transportcapaciteit.

Uw contractwaarde kan verhoogd worden als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • de aansluitingscapaciteit van uw aansluiting is toereikend voor de gevraagde capaciteit;
 • de meetinrichting is geschikt voor de gevraagde capaciteit (bij een gecontracteerd vermogen > 100 kW is een andere meetinrichting nodig dan bij waardes daaronder);
 • er is voldoende ruimte op het gas- en of elektriciteitsnet (Enexis Netbeheer controleert dit na uw aanvraag voor verhoging).
U kunt uw contractwaarde te allen tijden verlagen. De enige voorwaarde voor een verlaging is dat de contractwaarde de afgelopen 12 maanden niet verhoogd is.

U geeft een verhoging of verlaging van uw contractwaarde door via dit formulier op onze website. Afdeling Klantenservice Zakelijk beoordeelt uw verzoek en past, indien akkoord, de contractwaarde aan per de 1e van de opvolgende maand. U ontvangt binnen 10 werkdagen bevestiging van de aanpassing of onze beargumentatie bij een afwijziging.

Als u meer vermogen of capaciteit verbruikt dan gecontracteerd, overschrijdt u de contractwaarde. U ontvangt dan een overschrijdingsfactuur.

Gas

De overschrijding brengen wij bij u in rekening voor het gehele kalender jaar. De gecontracteerde transportcapaciteit wordt niet aangepast.

Elektriciteit

Enexis Netbeheer verhoogt in dit geval uw gecontracteerd vermogen automatisch. De nieuwe waarde geldt vanaf dat moment voor de komende 12 maanden. Alleen als de overschrijding plaatsvindt binnen 12 maanden na een verlaging, berekenen wij de verhoging met terugwerkende kracht door vanaf het moment van de verlaging.

Nee, u bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de hoogte van uw contractwaarde. U vindt uw contractwaarde maandelijks terug op uw factuur. Ook vindt u daar het maximaal afgenomen vermogen (elektriciteit) of de maximale afgenomen capaciteit (gas) van de betreffende maand. Ligt het maximale vermogen / de maximale capaciteit altijd (ver) onder de contractwaarde? Overweeg dan om uw contractwaarde te verlagen. U bepaalt zelf naar welke waarde u de contractwaarde aanpast.

Het enige moment waarop wij uw contractwaarde aanpassen, is wanneer u voor elektriciteit het gecontracteerde vermogen overschrijdt. Op dat moment passen wij uw contractwaarde naar boven aan.

Vragen over betalen en facturen

Automatische incasso is de makkelijkste manier om de facturen voor uw grootverbruikaansluitingen aan Enexis Netbeheer te betalen. U weet zeker dat u op tijd betaalt zonder extra handelingen om uw betalingen te regelen. U vraagt automatische incasso eenvoudig aan via dit formulier.

Het is mogelijk om maandelijks uw facturen per e-mail te ontvangen. Vraag digitale facturatie hier aan. Als de digitale facturatie is verwerkt, ontvangt u de facturen alleen per e-mail en niet meer per post.

Het is niet mogelijk om een andere betaaltermijn af te spreken. De betaaltermijn die Enexis Netbeheer hanteert, is 14 dagen. De betaling dient dus 14 dagen na de factuurdatum op de factuur voldaan te zijn. Deze betaaltermijn geldt voor al onze klanten en is vastgelegd in onze 'Algemene voorwaarden'. Wanneer wij uw betaling niet tijdig ontvangen, berekenen wij wettelijke rente.

Een kopie van een factuur vraagt u op via Klantenservice Zakelijk.

Andere klanten kunnen uw facturen niet opvragen en inzien. Wij verstrekken alleen gegevens (en facturen) aan de contractant zoals deze bekend is in onze administratie. Tenzij dat u de andere partij hebt gemachtigd middels een volmacht. De volmacht is alleen geldig als de tekenbevoegde van de rechtspersoon, zoals vermeld op het uittreksel van de Kamer van Koophandel, heeft getekend. De volmacht beschrijft duidelijk waarvoor deze is afgegeven en voor welke geldigheidsperiode.

Als u een rentenota ontvangt, betekent dat dat u 1 of meerdere facturen van het vorige kwartaal te laat betaald hebt. Met ingang van juni 2014 bent u namelijk wettelijke rente verschuldigd voor elke dag dat u te laat betaalt. De Nederlandse Bank stelt de wettelijke rente vast en kan deze ieder halfjaar wijzigen. Wij berekenen de te betalen rente over de periode vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum waarop u de factuur betaald hebt.

Waarom sturen wij rentenota's?

Het aantal klanten dat niet op tijd betaalt veroorzaakt een verhoging in onze tarieven. Dit komt omdat ons werkkapitaal daalt en wij onnodig investeringen moeten voorfinancieren. Met ingang van juni 2014 gaan wij daarom rente in rekening brengen aan laatbetalers. Zo kunnen wij een betaalbaar product blijven leveren aan al onze klanten. Dit past bij onze doelstelling om betaalbaar te zijn en te blijven.

Vragen over onze tarieven

U vindt informatie over de opbouw van onze tarieven via tariefopbouw kleinverbruik voor de kleinverbruiktarieven en via tariefopbouw grootverbruik voor de opbouw van de grootverbruiktarieven.

Periodieke tarieven zijn de tarieven die u maandelijks betaald. U vindt een overzicht van de periodieke tarieven bij maandelijkse netwerktarieven grootzakelijk en maandelijkse netwerktarieven kleinzakelijk

Eenmalige tarieven zijn tarieven die wij in eenmalig rekening brengen voor werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het verwijderen van een aansluiting. U vindt de eenmalige tarieven bij Kosten werkzaamheden aansluitiing (grootzakelijk) en kosten werkzaamheden aansluiting en meter (kleinzakelijk).

Vragen over storingen

U belt met de storingsdienst 0800 9009 onder andere:

 • als u plotseling, zonder aanwijsbare reden geen energie meer hebt in uw woning;
 • als u gas ruikt;
 • als uw meter lawaai maakt;
 • als een telwerk van uw meter ongewenst stil staat;
 • als uw meter volledig stil staat of juist heel snel verbruik registreert;
 • bij brand. Na een brand is het noodzakelijk dat er een technisch onderzoek komt. Dit onderzoek vraagt u aan bij de Klantenservice Zakelijk. Na het onderzoek maakt de monteur een afspraak met u voor de heraansluiting. Het is mogelijk dat hier kosten aan verbonden zijn. Over de termijn van heraansluiting doen wij geen uitspraak. Deze aanvragen behandelen wij wel met voorrang.
Meer informatie vindt u ook op onze pagina Melden storing

We doen er alles aan om gas- en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u met een storing te maken krijgt. Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding. Meer hierover leest u op de pagina compensatievergoeding.

Als uw meter niet meer werkt, neem dan contact op met klantenservice Zakelijk. Buiten kantoortijden kunt u ook contact opnemen met de storingsdienst: 0800 9009. Als de meter inderdaad kapot is (bv het telwerk in de meter loopt niet meer) dan wordt de meter kosteloos vervangen. Eventuele correcties van meterstanden verlopen via uw leverancier.

Er worden echter voorrijkosten in rekening gebracht als:

 • na inspectie blijkt dat de storingsoorzaak bij de installatie ligt en niet bij de meter;
 • na inspectie blijkt dat de hoofdbeveiliging vervangen moest worden wegens een fout in de installatie;
 • na inspectie op verzoek van de klant de hoofdzekering verzwaard is;
 • u op het tijdstip van de afspraak niet aanwezig bent.

Vraagt u een meterijking aan? Dan wordt hier een aparte procedure voor opgestart die langer duurt en kosten met zich meebrengt.

Om de kwaliteit van ons energienet te waarborgen, zijn we dagelijks met onderhoud bezig. Meestal merkt u hier niets van. In verband met de veiligheid is het soms noodzakelijk het energietransport te onderbreken. In dat geval stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte:

 • minstens 10 werkdagen van tevoren op de hoogte voor grootverbruik klanten;
 • minstens 3 werkdagen van tevoren op de hoogte voor kleinverbruik klanten
Ieder huis en bedrijf in de straat ontvangt de brief, ook als u een nee/nee of een nee/ja sticker op uw deur hebt.

Zodra een storing bij ons bekend is, zijn we binnen 2 uur ter plekke. Deze garantie geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vragen over zelf energie produceren

Enexis Netbeheer speelt een actieve rol bij het verduurzamen van de energievoorziening. Daarom ondersteunen we onze klanten die zelf duurzame energie produceren. In de praktijk blijkt dat klanten die zelf duurzame elektriciteit willen opwekken en hiervoor subsidie aanvragen, vaak in verwarring worden gebracht door de wetten, regels en mogelijkheden op dit gebied. Enexis Netbeheer helpt u hier graag bij. Op zakelijkenergieproduceren.nl vindt u alle informatie over zelf duurzame energie produceren. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager of met Klantenservice Zakelijk.

De subsidiemogelijkheden veranderen voortdurend. Maar het zelf produceren van energie kan ook zonder subsidie rendabel zijn. De stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie door bedrijven en (non-profit) instellingen. Het gaat hierbij met name om grotere productie van energie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Enexis Netbeheer stelt geen maximum aan de hoeveelheid elektriciteit die u wilt terugleveren aan het net. Voorwaarde is wel dat uw aansluiting geschikt is. Zakelijke grootverbruikers vinden hier informatie over het verzwaren van uw aansluiting. Zakelijke kleinverbruikers vinden die informatie hier.

Als u bij Enexis Netbeheer meldt dat u zelf energie wilt gaan produceren, geeft u aan hoeveel vermogen u maximaal wilt terugleveren aan het net. Dit noemen we het ‘gecontracteerd maximaal toegestane terugleveringsvermogen’. Het vermogen wordt uitgedrukt in kiloWatt (kW). Enexis Netbeheer legt deze waarde vast in de overeenkomst voor levering en teruglevering die wij met u sluiten. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Als u het gecontracteerd terugleveringsvermogen wilt verhogen, bepaalt Enexis Netbeheer of de capaciteit van uw aansluiting geschikt is en of er voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Informatie over het verzwaren van uw installatie vindt u hier. Uw energieleverancier neemt de energie die u teruglevert af. Neem daarom, naast het contact dat u met ons op neemt, ook tijdig contact op met uw energieleverancier om hierover afspraken te maken.

U kunt bij uw meetbedrijf navragen wat uw huidige totale teruglevering is. De opbrengsten van uw teruglevering zijn afhankelijk van de tarieven die uw leverancier hanteert. Voor de actuele tarieven neemt u contact op met uw energieleverancier.

Gedetailleerde informatie over de hoeveelheid energie die u hebt afgenomen, opgewekt en teruggeleverd is alleen beschikbaar als uw meetbedrijf of netbeheerder uw meter op afstand uitleest. Bent u consument of zakelijke kleinverbruiker? Dan vraagt u de meetdata op bij uw energieleverancier. Bent u zakelijke grootverbruiker? Dan vraagt u de meetdata op bij uw meetbedrijf.

Als u consument of zakelijke kleinverbruiker bent, plaatst Enexis Netbeheer bij u thuis of in uw bedrijf een meter die geschikt is voor het meten van in- en uitgaande elektriciteit. Als u gebruik maakt van de SDE- subsidieregeling hebt u ook een brutoproductiemeter nodig. Die meet hoeveel energie u produceert. Met een rekenregel bepaalt Enexis Netbeheer hoeveel zelf geproduceerde energie u in uw eigen installatie hebt verbruikt. Als u het eigen verbruik exact wilt meten kunt u daarvoor ook een aparte meter laten plaatsen.

Als u een zakelijke grootverbruiker bent, dan meet uw meetbedrijf de in- en uitgaande elektriciteit. Daarnaast bent u verplicht uw meetbedrijf bij iedere productie-installatie een brutoproductiemeter te laten plaatsen. De brutoproductiemeter meet hoeveel energie de productie-installatie produceert. Een rekenregel bepaalt hoeveel zelf geproduceerde energie u in uw eigen installatie hebt verbruikt.

Meting vindt plaats volgens de wettelijke Meetcode. Deze vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

Als u een overschot aan zelfgeproduceerde elektriciteit hebt, levert u automatisch terug aan het openbare net. Om veiligheidsredenen bent u verplicht aan Enexis Netbeheer te melden dat u zelf energie produceert en het dus kan voorkomen dat u elektriciteit aan het openbare net teruglevert. U kunt uw aansluiting registreren via www.energieleveren.nl.

Bent u zakelijke grootverbruiker, dan meldt u zich bij de Klantenservice Zakelijk van Enexis Netbeheer.

Van uw energieleverancier krijgt u een vergoeding voor de elektriciteit die u teruglevert aan het net. Uw leverancier is verplicht de teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit te verrekenen met de elektriciteit die u afneemt. Dit geldt alleen voor teruglevering tot 5.000 kWh. Uw energieleverancier verrekent het saldo van de afgenomen en teruggeleverde elektriciteit op de volgende manier:

 • Een positief saldo (u hebt meer afgenomen dan teruggeleverd) verrekent uw leverancier volgens de geldende leveringstarieven van uw leverancier met u. Dat betekent dat u voor uw teruggeleverde energie dezelfde vergoeding ontvangt als u betaalt voor afgenomen energie. De energiebelasting verrekent uw leverancier ook op basis van dit saldo. 
 • Een negatief saldo (u hebt meer teruggeleverd dan afgenomen) verrekent uw leverancier met de geleverde hoeveelheid energie. Het overschot dat u hebt teruggeleverd verrekent uw leverancier via een apart tarief met u. Dit tarief voor teruglevering is meestal lager dan het tarief voor levering. Bovendien moet u hiervoor een contract afsluiten met uw energieleverancier. 
 • Als u meer dan 5.000 kWh per jaar teruglevert vindt geen verrekening plaats met de geleverde elektriciteit. Uw leverancier vergoedt de totale hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit op basis van het tarief voor teruglevering van uw leverancier.

U kunt zelf bijdragen aan de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Beperk om te beginnen uw energieverbruik. Bijvoorbeeld door uw pand te isoleren, de thermostaat lager te zetten en spaarlampen te gebruiken. Let bij de aanschaf van elektrische apparaten op het energielabel en gebruik deze apparaten beperkt. Ook de aankoop of lease van (een) energiezuinige auto(‘s) en een bewust gebruik van de auto(‘s) spelen een belangrijke rol bij het beperken van het energieverbruik.

Let er verder op dat de energie die u gebruikt met duurzame bronnen is opgewekt. Dit ziet u op het stroometiket van uw energieleverancier. Kies voor een leverancier die relatief veel groene energie aanbiedt. Het is ook mogelijk bij uw energieleverancier een contract af te sluiten voor groene stroom. De energieleverancier verplicht zich dan om de energie die u gebruikt op te (laten) wekken met duurzame bronnen.

Een brutoproductiemeter wordt geplaatst op een meterbord. Het meterbord dient te voldoen aan de norm NEN3249 en moet geplaatst worden: naast de hoofdmeter, ongeveer op gelijke hoogte met de hoofdmeter, of maximaal 150 cm links of rechts van de hoofdmeter, ongeveer op gelijke hoogte met de hoofdmeter, of naast de verdeelinrichting, in de situatie dat de hoofdmeter zich niet in dezelfde ruimte bevindt als de verdeelinrichting (bijv. in een bijgebouw of op een woonark). De onderkant van het meterbord moet op 130 à 150 cm hoogte van de vloer hangen, of naast een onderverdeelinrichting, De onderkant van het meterbord moet op 130 à 150 cm hoogte van de vloer hangen.

Bent u een zakelijke grootverbruiker? Neem dan voor een antwoord op deze vraag contact op met uw meetbedrijf.

Het kan voorkomen dat een brutoproductiemeter in een andere ruimte wordt geplaatst dan de hoofdmeter. De meter moet dan afgeschermd worden. Voor de ruimte gelden de volgende richtlijnen:

 • De ruimte waar de brutoproductiemeter komt te hangen, moet schoon, droog en afsluitbaar zijn; 
 • De ruimte mag geen buitengewoon corrosievormende atmosfeer bevatten. Deze condities staan genoemd in de Netcode Elektriciteit art 2.1.2.5 en 2.1.2.6; 
 • De ruimte moet voldoen aan de geldende richtlijnen voor de arbeidsomstandigheden. Er moet voldoende ruimte voor de monteur zijn om de elektrotechnische werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bij een éénfase aansluiting is een standaard meterbord van ca. 165 mm breed voldoende. Voor het plaatsen en eventueel verwisselen van de brutoproductiemeter moet de installatie voldoen aan NEN 1010, rubriek 712 Fotovoltaïsche voedingssystemen. Deze norm geeft aan dat de omvormer zowel aan de AC als aan de DC-zijde uitgeschakeld moet kunnen worden. Dit garandeert dat er te allen tijde veilig gewerkt kan worden aan de meter als de betreffende groep is uitgeschakeld. De schakelaar moet hierbij of in de meterkast zitten, of vlakbij de omvormer. Beide methoden zijn in schema's weergegeven.

De bedrading van en naar de brutoproductiemeter moet massief zijn met als minimale doorsnede 4 mm< en wordt door het meterbord geleid (wij gedogen 2,5 mm< bij systemen tot 3,7 kWp). Voor het aansluiten van de brutoproductiemeter is tenminste 20 cm kabel nodig. De bedrading bedoeld voor het aansluiten van de brutoproductiemeter, moet ononderbroken doorgelust zijn. Bij een vermogen van de installatie van meer dan 3,7 kW, adviseren wij over te gaan op een driefasen aansluiting. Hierbij wordt de gehele installatie beoordeeld volgens de geldende normen (NEN 1010). Bij een moderne meterkast is het mogelijk dat de meter conform bovenstaande constructie wordt aangesloten. Bent u een zakelijke grootverbruiker? Neem dan voor een antwoord op deze vraag contact op met uw meetbedrijf.

De installatie die de energie opwekt, heeft zelf ook energie nodig. De nuttige energie (bij cos φ = 1) levert de installatie zelf, maar het blindverbruik (niet nuttig, maar onvermijdelijk) komt uit het net. Het transport daarvan veroorzaakt kosten. Deze brengt Enexis Netbeheer, eventueel via uw leverancier, bij u in rekening.

Enexis stimuleert het invoeden van ‘groen’ gas of biogas. We hanteren hiervoor speciale voorwaarden. Een daarvan is dat de kwaliteit van het biogas dezelfde is als die van het normaal getransporteerde aardgas. Hier vindt u de voorwaarden voor het terugleveren van gas uiteen bio-installatie (pdf).

De hoeveelheid groen gas die u mag terugleveren is afhankelijk van de afname van het gasverbruik in het gedeelte van gasnet waar u wilt invoeden. Enexis Netbeheer wil dat graag voor u berekenen. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager of met de Klantenservice Zakelijk. 

Nee. Een gasaansluiting kunt u maar in één richting gebruiken: invoeden of afnemen.

U kunt ontheffing aanvragen voor het betalen van energiebelasting voor uw WKK. Voorwaarde is dat uw meetbedrijf het gasverbruik voor uw WKK apart meet. U stemt dit af met uw energieleverancier.