Zonnepanelen op een dak

Aanmelden zonnepanelen of andere opwekinstallatie

Als u zonnepanelen of een andere opwekinstallatie hebt laten plaatsen, kunt u energie opwekken. Gebruikt u niet alle opgewekte energie zelf? Dan kunt u de rest terugleveren aan het energienet. Voorwaarde is wel dat uw opwekinstallatie aan de eisen voldoet en dat u die aanmeldt.

Eisen aan zonnepanelen en opwekinstallaties

Per 27 april 2019 moeten alle zonnepanelen en andere opwekinstallaties voldoen aan nieuwe Europese en landelijke eisen. Alleen als uw installatie daaraan voldoet, kunt u energie terugleveren aan het energienet. Vraag dus aan de leverancier of aan uw installateur of de installatie voldoet aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit. U hoort een certificaat te krijgen bij de installatie waaruit blijkt dat die voldoet aan deze eisen.
Meer over Nieuwe eisen terugleveren elektriciteit 

Aanmelden zonnepanelen en opwekinstallaties

Op www.energieleveren.nl kunt u laten registreren waar u welke installatie in gebruik wilt nemen. U hebt daarvoor de volgende technische gegevens nodig:
(Deze gegevens staan op de factuur en zijn tevens bekend bij uw installateur)

 • het vermogen (KW) van de zonnepanelen
 • het merk, type en vermogen van de omvormer

Om de privacy beter te waarborgen kan de aanmelding alleen gedaan worden door een gerechtigd persoon. Daarom moet u een persoonlijk account aanmaken. De identificatie vindt plaats op basis van het meternummer (de laatste 6 cijfers van de elektrameter). Daarna ontvangt u een e-mail waarmee u uw account dient te bevestigen. Vanaf 1 augustus 2020 kunt u in uw persoonlijk account bekijken welke opwekinstallaties geregistreerd zijn op uw adres. Ook kunt u de gegevens van deze installaties aanvullen of wijzigen. Het is belangrijk dat u dit doet omdat:

 • wij dan kunnen controleren of de meter geschikt is om terug te leveren.
  Zodra u zich hebt aangemeld via energieleveren.nl krijgen wij hiervan bericht. Wij controleren of de huidige meter geschikt is. Soms is dit niet het geval. Een traditionele draaischijfmeter is bijvoorbeeld niet ontworpen (en getest) om teruglevering goed te registreren. Hebt u geen geschikte meter in huis? Dan krijgt u automatisch bericht van ons en komen wij een slimme meter plaatsen.
 • u de juiste terugleververgoeding ontvangt.
  Ook uw energieleverancier krijgt een bericht als u zich hebt aangemeld op energieleveren.nl. Uw leverancier kan de teruggeleverde energie dan verrekenen met de energie die u verbruikt (salderen). Dat zorgt ervoor dat u aan uw energieleverancier alleen betaalt voor de energie die u echt afneemt. 
 • wij dan kunnen bepalen of uitbreiding van ons energienet nodig is.
  Steeds meer mensen wekken zelf energie op en leveren die terug aan het energienet. Hierdoor ontstaan er steeds grotere pieken in het aanbod van elektriciteit aan het net. Als netbeheerder moeten wij zorgen voor een goed energienet. Pieken proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor is soms een uitbreiding van het net nodig. Hoe beter wij zicht hebben op wie er energie teruglevert, hoe beter wij kunnen bepalen waar aanpassingen nodig zijn.    
 • onze monteurs dan veilig hun werk uit kunnen voeren.
  Als wij werkzaamheden bij u uitvoeren, moeten onze monteurs weten dat u ook energie opwekt.

Meer over energie opwekken en terugleveren

Meer informatie over opwekken en terugleveren van energie en over zonnepanelen vindt u op Zelf Energie Produceren. Daar vindt u relevante informatie, het laatste nieuws en een forum. U kunt er in gesprek gaan met andere geïnteresseerden of met andere consumenten die energie produceren.

Bekijk ook: