De slimme meter wordt op afstand afgelezen. De komende jaren krijgen alle kleinverbuikaansluitingen een slimme meter. De slimme meter is de basis voor energiebesparing en uw duurzaamheidsbeleid.

lees meer

Met Energie in beeld krijgt u meer inzicht in het energieverbruik binnen uw gemeente. Het helpt u bij het ontwikkelen en monitoren van uw klimaatbeleid

naar Energie in beeld

Samen regelen we de openbare verlichting in uw gemeente. Communicatie is hierbij van belang. Mijn Enexis Openbare Verlichting helpt hierbij.

Naar de portal