Actuele werkzaamheden aan het energienet

Een goed en betrouwbaar energienet is essentieel. Om de kwaliteit van ons net hoog te houden, voeren we dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit. De levering van energie kan tijdens dit onderhoud soms onderbroken worden. Zo kunnen onze mensen veilig werken. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt.  

Hebt u tijdelijk geen stroom of gas? In ons actuele storingsoverzicht vindt u alle storingen in ons gebied. In dit overzicht worden ook  geplande onderbrekingen getoond. Dit zijn onderbrekingen die veroorzaakt worden door klein- of grootschalig onderhoud aan het energienet.  

Communicatie rondom onderhoud en geplande onderbrekingen 

Als er geplande werkzaamheden of onderbrekingen in uw straat zijn, ontvangt u hierover altijd een aankondigingsbrief. Deze brief krijgt u uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden. In deze brief staat de datum, het tijdstip en de geplande duur van onze werkzaamheden. Zo weet u waar u aan toe bent én waar u eventueel rekening mee kunt houden. Ook staan er contactgegevens in voor als u vragen hebt over de werkzaamheden. 

Grootschalig onderhoud aan het energienet 

In het onderstaande overzicht vindt u per provincie grootschalige werkzaamheden aan ons net. Geplande werkzaamheden die meerdere weken duren  of veel impact hebben op de omgeving vallen onder grootschalig onderhoud.  

Grootschalig onderhoud aan het energienet

Brabant

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in gemeente Boxmeer.

Waarom doen wij dit?

De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. In totaal vervangen wij ongeveer 4.300 meter aan gasleidingen in de wijk.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Wij starten met de werkzaamheden in week13 (25 maart 2019). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Heijmans-BGM in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer.

Waar werken wij?

Het betreft de volgende straten: Pieter Brueghelstraat, Pieter Claeszstraat, Paulus Potterstraat, Jozef Israëlsstraat, Jan van Goijenstraat, Rembrandt van Rijnstraat, Hercules Seghersstraat, Meindert Hobbemastraat, Gerard Terborchstraat, Anton Mauvestraat, Jan Sluitersstraat, Carel Fabritiusstraat, Jacob van Ruijsdaelstraat, Frans Halsstraat, Gabriël Metsustraat, Gerard Dousstraat, Jan Tooropstraat, Willem van de Veldestraat, Jan Vermeerstraat, Jacob Marisstraat, Vincent van Goghstraat, Adriaen van Ostadestraat, Pieter de Hooghstraat en omgeving.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden zullen ongeveer 16 weken in beslag nemen en zijn afgestemd met de Gemeente Boxmeer.

Meer informatie?

Voor informatie over de werkzaamheden van Brabant Water kijk op waterstoring

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van maart 2019 tot juni 2019 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer en WML werkzaamheden uitgevoerd in omgeving Gelderstraat, waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Wessem is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat juni 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

 

Drenthe

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 7 januari 2019 (week 2) tot eind mei (week 22) werkt onze aannemer BAM Infra Energie & Water B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het aanleggen van middenspanningskabels. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Enexis Netbeheer legt nieuwe middenspanningskabels (voedingskabels) aan voor het windpark De Veenwieken. De werkzaamheden zijn met de gemeente en andere bevoegde gezagen afgestemd.

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

De straat wordt open gegraven en zal dus hinder voor het verkeer opleveren. Ook wordt er  parkeeroverlast verwacht. 

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en BAM Infra Energie & Water B.V. in u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Hierboven ziet u het tracé voor het leggen van de kabels van windpark De Veenwieken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 7 januari 2019 (week 2) tot eind juli (week 31) werkt onze aannemer BAM Infra Energie & Water B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan de aanleg van middenspanningskabels, zie het Roze tracé in de tekening hieronder.

Tegelijkertijd start onze aannemer Baas B.V. van 7 januari 2019 (week 2) tot eind april (week 18) met het aanleggen van middenspanningskabels volgens het blauwe tracé in de tekening hieronder.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Enexis Netbeheer legt nieuwe middenspanningskabels (voedingskabels) aan voor het windpark Drentse Monden Oostermoer. De werkzaamheden zijn met de gemeente en andere bevoegde gezagen afgestemd.

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

De straat wordt open gegraven en zal dus hinder voor het verkeer opleveren. Ook wordt er  parkeeroverlast verwacht. 

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, BAM Infra Energie & Water B.V. en BAAS B.V. u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Hierboven ziet u de tracés voor het leggen van de kabels van windpark Drentse Monden Oostermoer.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met WMD de gas- en waterleidingen vervangen aan de Valtherweg te Exloo. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. In totaal vervangt Enexis Netbeheer ongeveer 2.400 meter aan transport gasleiding en WMD ongeveer 3.200 meter aan waterleidingen aan de Valtherweg. Wij starten met de werkzaamheden in week 28 (8 juli) 2019. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BAM in opdracht van WMD en Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Borger-Odoorn.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf 8 juli 2019 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Communicatie over de planning?

Als wij starten met de werkzaamheden in uw straat? Dan ontvangt u tijdig vooraf een brief of kaart van de aannemer met meer specifieke informatie.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door de firma BAM herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina of voor de waterleidingactiviteiten WMD.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van onze aannemer Vincenth Oostra tel; 06 46 342 370 of uitvoerder Enexis: H Sandink tel: 06 21 107 039.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het gehele project duurt tot eind november.

Groningen

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Waterbedrijf Groningen de gas- en waterleidingen vervangen in de Steenstilstraat te Groningen. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. Wij starten 6 mei (week 19) 2019 met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Visser & Smit Hanab in opdracht van Waterbedrijf Groningen en Enexis Netbeheer.

Waar werken wij?

Het betreft de Steenstilstraat in Groningen. De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Groningen.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf 6 mei 2019 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas- en waterleiding en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de gas- en wateraansluiting(en) naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Afspraak huisaansluiting

Als wij uw huisaansluiting vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas en/of water

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door de firma Visser & Smit Hanab herstelt.
De gemeente Groningen gaat later dit jaar de Steentilstraat opnieuw bestraten. Over de planning van deze werkzaamheden, wordt u door de gemeente Groningen tegen die tijd apart geïnformeerd.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning en/of bedrijfspand gegarandeerd. Tussen 7.00 – 17.00 uur wordt het doorgaand fietsverkeer omgeleid. De tijden voor de bevoorrading van winkels blijft zoals het nu ook is. Verkeersregelaars zullen de bevoorrading begeleiden.

Aanspreekpunt Visser &Smit Hanab

Indien er specifieke eisen of vragen zijn, bijvoorbeeld over rolstoeltoegankelijkheid, over de gas-onderbrekingen etc., geeft u dit dan s.v.p. door aan één van de onderstaande contactpersonen: Maxim Overdijk, werkvoorbereider van aannemer V&SH via m.overdijk@vshanab.nl of aan Jan Souwman, omgevingsmanager van aannemer V&SH via J.Souwman@vshanab.nl.

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op Enexis actueel  als op Waterbedrijf Groningen  vinden.
We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren tot eind september 2019.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen de gas- en waterleidingen en kabels voor de openbare verlichting vervangen aan de Diepenring in Groningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Visser Smit Hanab in opdracht van Enexis Netbeheer, Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Groningen.

Waarom vernieuwen wij de leidingen?

De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gas- en wateraansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf maandag 19 november 2018 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waar werkt Enexis netbeheer precies?

Per fase zullen de bewoners een specifieke brief krijgen met een korte toelichting van de werkzaamheden en de te verwachten overlast.

Waar werkt WBG en de gemeente Groningen precies?

Voor informatie over de werkzaamheden van Waterbedrijf Groningen kijk op: Waterbedrijf Groningen
Voor informatie over de werkzaamheden van de Gemeente Groningen kijk op: Gemeente Groningen

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door VSHanab herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina.

Meer informatie?

Neem dan contact op met: Arnold Venema email: arnold.venema@enexis.nl bereikbaar tijdens kantooruren

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden zullen eind november 2019 gereed zijn.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen de gasleiding, elektriciteits-, waterleiding en Openbare verlichting vervangen in en rondom Noorderbinnensingel. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De werkzaamheden worden door de firma Heijmans uitgevoerd in opdracht van Enexis Netbeheer. De firma Heijmans heeft jarenlange ervaring met leidingwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Groningen.

Wat merkt u als bewoner?

Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn, is het mogelijk dat uw energietoevoer tijdelijk wordt onderbroken. De eventuele onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur. De Firma Heijmans informeert u vooraf via een brief. In sommige gevallen moeten wij ook bij u in huis aan de leiding werken, ook dan maken wij op tijd een afspraak.

Mogelijke overlast op straat?

Dit betekent dat we tijdelijk de straat open graven en beplanting moeten weghalen om sleuven te graven. Dit is nodig om de werkzaamheden aan de verschillende leidingen te kunnen verrichten. Hierdoor zijn er gedurende de werkzaamheden minder parkeerplaatsen beschikbaar. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden uit voor Enexis, WBG en de gemeente Groningen.

U kunt werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?

Binnenkort ontvangen alle betrokkenen een uitnodiging van de Firma Heijmans voor een informatieavond.

 • U ontvangt een vooraankondiging waarin we melden dat we aan uw leidingnet gaan werken.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas-, elektriciteits- of wateronderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk worden “meegenomen”.
 • Ook kunt u vanaf 1 mei 2017 elke donderdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur de bouwkeet van Heijmans bezoeken, daar zijn mensen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden. Ga voor meer informatie naar deze pagina.

Meer informatie?

Hebt u daarna nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met de uitvoerder: dhr. A. Venema via telefoonnummer 06-31997860 (bereikbaar op werkdagen)

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden zullen naar verwachting tot medio juli 2019 (week 30) duren.

Limburg

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van Januari tot april 2019 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer  werkzaamheden uitgevoerd aan het Gelreplein in de Molenweg en aanliggende straten te Linne, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind juli 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd.

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Meer informatie?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer APK A. Dackers TEL: 0681956707.  Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf medio maart 2019 tot eind juli 2019 worden door onze aannemer “Van Voskuilen” in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in de binnenstad van Maastricht. We gaan daar de gasleidingen vervangen door middel van de zogenaamde ‘sleufloze techniek’ (zie hieronder). De huidige leidingen zijn aan het eind van de technische levensduur. Door deze vervanging kunnen de gasleidingen weer tientallen jaren mee.

 

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind juli 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer op de dag van de werkzaamheden bij uw voordeur tijdelijk wordt onderbroken. Dit is nodig omdat tijdens de werkzaamheden de gasleiding drukloos en gasloos wordt gemaakt. Voordat we bij u aan het werk gaan neemt de firma “Van Voskuilen” contact met u op.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier alleen werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en gasboiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Één van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn er ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig, dat laten we u vooraf weten. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw verwarming bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd.

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Er worden met verkeersregelingen omleidingen ingesteld en het winkelend publiek zal hinder hebben van de graafwerkzaamheden. De winkels blijven wel ten allen tijde bereikbaar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgebied

De straten waar we gaan werken zijn:
Keizer Karelplein, Statenstraat, Vrijthof-Noord, Helmstraat, Grote Gracht, Markt, Spilstraat, Heilige Geest, Nieuwstraat, Gubbelstraat, Kleine Gracht, Boschstraat.

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat het gasnet in het centrum van Roermond vervangen. De bestaande leidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur. We zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden door een aannemer in opdracht van Enexis Netbeheer uitgevoerd. De aannemer heeft jarenlange ervaring met gaswerkzaamheden in gemeente Roermond.

Wat merkt u als bewoner?

Nieuwe gasdrukregelaar

Het nieuwe gasleidingnet heeft een hogere gasdruk, daarom is het nodig dat we bij u in huis een gasdrukregelaar plaatsen om de gasdruk te verlagen naar het niveau dat u in huis gebruikt. Hiervoor komt een monteur van Enexis Netbeheer of van onze aannemer bij u langs om deze werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden kondigen wij vooraf aan en vragen u dan ook om thuis te zijn zodat wij bij de meterkast kunnen werken. Vraag de monteurs gerust om een legitimatie, ze zijn verplicht deze bij zich te hebben.
Het kan voorkomen dat de aansluitleiding naar de woning vervangen dient te worden dit wordt bij voorkeur voor het vervangen van de hoofdgasleiding uitgevoerd.

Nieuwe hoofdgasleiding

Op een later tijdstip zullen we bij in de straat starten met de aanleg van een nieuwe hoofdleiding gas. De sleuf voor deze leiding wordt in voetpaden gegraven.
U heeft als bewoner en weggebruiker gedurende de werkzaamheden enige overlast van de graafwerkzaamheden. De aannemer zal telkens na de aanleg van de hoofdleiding de sleuf zo spoedig mogelijk herstellen om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Hoe informeren we u?

 • U ontvangt een vooraankondiging van Enexis Netbeheer waarin we melden dat we aan uw gasnet gaan werken.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer Hans Hermans, op telefoonnummer: 06 46 23 17 49 of Henk Haus van de gemeente Roermond  06 57 55 31 37
Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00.

Waar zijn we aan het werk?

Zie onderstaand overzichtskaart.

 

Straat
Start
Eind
Aannemer
Sint Jansstraat 5-22 Nader te bepalen  Nader te bepalen  BAM 
Venloseweg e.o. - Carlemitessenstraat 3 07-10-2019 01-11-2019 BAM 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van maart 2019 tot december 2019 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer en WML werkzaamheden uitgevoerd in de wijk Moesel te Weert, waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat december 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 


 

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:


 

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van maart 2019 tot december 2019 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer en WML werkzaamheden uitgevoerd in de wijk Moesel te Weert, waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat in December 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

Overijssel

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

De firma Strukton en Siers gaan samen met onderaannemers in opdracht van Enexis Netbeheer in het verdeelstation aan de Windbrugstraat de totale installatie vervangen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verwijderen van asbestgevoelige onderdelen, het saneren van de grond en het vernieuwen van de kabels en leidingen van en naar de stations.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Enschede.

Waarom doet Enexis Netbeheer dit?

De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter. Daardoor moet de capaciteit van de huidige, deels verouderde, installatie in de stations vervangen en verzwaard worden. Hiermee bieden wij een betrouwbare elektriciteitsvoorziening die klaar is voor de toekomst.

Wat merkt u als bewoner?

De Windbrugstraat wordt tot eind december afgesloten voor alle verkeer. Al het gemotoriseerde verkeer, voetgangers en fietsers worden omgeleid.
Verder kan er sprake zijn van geluidsoverlast en af- en aanrijdend werkverkeer. We proberen deze overlast tot een minimum te beperken maar kunnen dit niet altijd voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip.
De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Tijdelijke onderbreking van elektriciteit.

Tussen maandag 15 en woensdag 24 juli worden de huidige trafo’s overgezet op tijdelijke trafo’s. In totaal worden circa 1.500 aansluitingen overgezet en dit betekent voor bewoners dat zij te maken krijgen met een onderbreking van drie uur. In de brief die u ontvangt tussen 1 en 5 juli staat vermeld op welke dag en welk tijdstip u een onderbreking van elektriciteit heeft. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn.

Herstel van het straatwerk?

Na de inrichting van de nieuwe verdeelstations wordt het straatwerk herstelt.

Hoe informeren we u?

Om het werk staan hekken met een bouwbord waarop het internetadres staat naar deze pagina. Omwonenden en betrokkenen ontvangen een brief. Actuele informatie over de voortgang van de inrichting vindt u op deze pagina.
Winkeliers die overlast ondervinden benaderen wij direct met een bezoek.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst tijdens de uitvoering kunt u contact tussen 09:00 en 10:00 uur opnemen met Karin Haase via 06 48 241 455. Zij is de omgevingsadviseur van dit project. Vragen over storingen of andere vragen die niet over dit project gaan kunt u stellen aan de klantenservice van Enexis via 088 85 77 000

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het gehele project is naar verwachting eind december 2019 gereed.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

De firma Siers gaat in opdracht van Enexis Netbeheer in het middenspanningsverdeelstation aan de Sloetsweg 246 de totale installatie vervangen. Hiervoor wordt een zogenaamd ‘provisorium’ geplaats in de vorm van een container. Deze container komt op de parkeerstrook te staan en zal de tijdelijke elektriciteitsvoorziening verzorgen. In de tussentijd wordt in het bestaande station de installatie verwijdert en de nieuwe installatie opgebouwd.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Hengelo. 

Waarom doet Enexis Netbeheer dit?

De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter. Daardoor moet de capaciteit van de huidige, deels verouderde, installatie in het station vervangen en verzwaard worden. Hiermee bieden wij een betrouwbare elektriciteitsvoorziening die klaar is voor de toekomst.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf maandag 4 februari 2019 kunt u werkverkeer aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in de straat gaan werken worden de parkeervakken ter hoogte van de huisnummers 242 t/m 250 afgesloten. Op het parkeervak voor het station komt het ‘provisorium’ te staan, dit is een container van 2,45 x 2,45 meter. Hier omheen worden hekken geplaats. Voetgangers moeten oversteken omdat de doorgang is gestremd. De werkzaamheden vinden plaats in het voetpad, de parkeerstrook en in het station. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Herstel van het straatwerk?

Na de inrichting van het nieuwe verdeelstation wordt het straatwerk door Firma Siers herstelt.

Hoe informeren we u?

 • Om het werk staan hekken met een doek waarop het internetadres staat naar deze pagina.

 • Omwonenden en betrokkenen ontvangen een brief.

 • Actuele informatie over de voortgang van de inrichting vindt u op deze pagina.

 • Voor winkelend publiek hangt er een doek tegen het hekwerk.

 • Winkeliers die overlast ondervinden benaderen wij direct met een bezoek.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst tijdens de uitvoering kunt u contact tussen 09:00 en 10:00 uur opnemen met  Leendert de Wal  zijn telefoonnummer is 06 55156592.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het gehele project zal naar verwachting half juli 2019 gereed zijn.

De situatie met provisorium

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Vitens de gas- en waterleiding vervangen en verleggen in de Noordweg te Kampen. De gemeente gaat de Noordweg herinrichten en het rioleringsstelsel aanpassen. Daardoor liggen onze leidingen in de weg en moeten verlegt worden. De firma Siers voert, in opdracht van Vitens en Enexis Netbeheer, de werkzaamheden uit. Wij starten met de werkzaamheden in de week van 11 juni 2019.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Kampen.

Hierboven ziet u het tracé voor het leggen van de leidingen

Wat merkt u als bewoner?

In de week van 11 juni 2019 tot eind september werken wij aan de gas- en waterleiding. In deze periode kan het zijn dat het water en/of gastoevoer tijdelijk wordt onderbroken. Als dit zo is wordt u persoonlijk hiervan op de hoogte gebracht.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Het merendeel van de werkzaamheden vindt in het trottoir plaats. De weg wordt lokaal halfzijdig afgezet. Hiervoor vragen wij uw begrip. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, Vitens en de firma Siers u zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van de werkzaamheden.
U heeft eerder een brief met de aankondiging van de werkzaamheden ontvangen.
U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas- en/of wateronderbreking kunt verwachten.

Meer informatie Enexis Netbeheer

Op de website: Enexis actueel vindt u over de werkzaamheden aan de gasleiding bij u in de straat. Hebt u vragen over de werkzaamheden?
Neem dan gerust contact op met Gerald ter Bekke via telefoonnummer 06-11718128.

Meer informatie Vitens

Op de website waterstoring.nl vindt u actuele informatie over de werkzaamheden bij u in de straat en wilt u meer weten over waarom Vitens waterleidingen vervangt? Kijk dan eens op vitens.nl/overwater/drinkwaterleiding
Voor vragen over de werkzaamheden bij u in de straat, kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 0800 0359.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal naar verwachting eind september 2019 gereed zijn.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

De gasleiding aan de Bouwhuisweg is aan vervanging toe. Het is niet mogelijk op dezelfde plek een nieuwe leiding te leggen omdat er bomen op de leiding staan en er geen ruimte is voor een tweede leiding. Hierdoor moeten we uitwijken naar een andere tracé. We gaan de nieuwe leiding leggen aan de Bosmansweg naar het Westeinde (zie tekening hieronder). Deze werkzaamheden gaan we dit jaar (2018) uitvoeren. Volgend jaar (2019) wordt een gedeelte van de bestaande leiding aan de Bouwhuisweg gebruikt voor lagedruk gas en ander gedeelte wordt buiten werking gesteld. De leiding wordt dan vol gespoten met schuim.
Wij starten met de werkzaamheden op 10 september 2018. De werkzaamheden worden in opdracht van Enexis Netbeheer uitgevoerd door aannemer BAM Infra Energie & Water Noordoost b.v.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Dalfsen.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waarom doen wij dit?

Van de bestaande hoofdleiding aan de Bouwhuisweg is de bekleding stuk, daarom moeten we een nieuwe leiding leggen.

Wat merkt u als bewoner?

In de week van 10 september tot half oktober wordt de gasleiding gelegd in het gedeelte van de Pr. Beatrixlaan tot aan Vechtland, hier ondervindt u als bewoner weinig hinder van. Daarna wordt begonnen met het gedeelte vanaf de Vechtland tot de Patrijslaan en verder.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, BAM Infra Energie & Water Noordoost b.v. en de Gemeente Dalfsen u zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

 • Op 20 september is er een inloopavond vanaf 19.00 uur in Partycentrum de Deel te Nieuwleusen. Hier wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren en heeft u de gelegenheid vragen te stellen.
 • U kunt naast de algemene informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat of wijk inzien via www.enexis.nl/actueel.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk “meegenomen”.

Informatie Enexis Netbeheer?

Indien u meer informatie wenst kunt u een bericht sturen naar roelof.lezwijn@enexis.nl. 

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal naar verwachting 23 juni 2019 gereed zijn.

Storingen en geplande onderbrekingen

Klik hier voor een compleet storingsoverzicht inclusief geplande onderbrekingen door onderhoudswerkzaamheden.

menu