Man kijkt op tablet

Tariefopbouw grootzakelijke  tarieven

We maken onderscheid tussen maandelijkse netwerktarieven (periodieke tarieven) en eenmalige kosten. Deze tarieven zijn ingedeeld naar grootte van de aansluiting (aansluitcapaciteit) en de gevraagde en werkelijk benutte transportcapaciteit.

Deze indeling in categorieën is vastgesteld door de ACM.

Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn kosten die Enexis Netbeheer maakt voor werkzaamheden aan uw aansluiting. We brengen voor nieuwe aansluitingen en het verwijderen van een aansluiting standaardtarieven in rekening. Deze zijn gebaseerd op een maximale afstand van 25 meter tussen de meterkast en het bestaande net. Bij grotere afstanden, bijvoorbeeld als uw aansluiting achter op een perceel gemaakt moet worden of als er (nog) geen elektriciteitsnet in de straat voor het pand ligt, brengen we voor de extra afstand boven de 25 meter een meerprijs in rekening. Ook voor in en uit bedrijf stellen (af- en heraansluiten) brengen wij standaardtarieven in rekening.

De tarieven voor wijzigen en verplaatsen van aansluitingen zijn gelijk aan de werkelijke kosten. U ontvangt een offerte.

Bekijk de tarieven voor eenmalige kosten 

Maandelijkse netwerktarieven

Enexis Netbeheer brengt maandelijks de kosten in rekening voor:

 • voor beheer en instandhouding van uw aansluiting (tarief voor aansluitdienst)
 • voor het transport van elektriciteit naar uw bedrijf (tarief voor transportdienst).  

Deze netwerktarieven wordt in maandelijkse termijnen bij u in rekening gebracht. Hieronder vindt u, per product, een uitleg van de hierboven genoemde onderdelen van de maandelijkste netwerktarieven.

Bekijk de maandelijkse netwerktarieven

Gas

U betaalt een vast bedrag per jaar voor het in stand houden van een standaard aansluiting op het gasnet. We noemen dit voor gas het vastrecht aansluitdienst. De hoogte van het vastrecht aansluitdienst is afhankelijk van:

 • de aansluitcapaciteit (grootte) van uw aansluiting
 • de druk van het net waarop de aansluiting is aangesloten

Het vastrecht aansluitdienst is samengesteld uit 2 componenten:

 • periodieke aansluitdienst (aansluitpunt): een vergoeding voor onderhoud en in stand houden van het aansluitpunt op het gasnet
 • periodieke aansl.overig (overdrachtspunt): een vergoeding voor het onderhoud en in stand houden van het overige deel van de aansluiting (overdrachtspunt naar uw installatie en de verbinding tussen aansluitpunt en overdrachtspunt).

Voor het transport van gas naar uw aansluiting brengt Enexis Netbeheer het transporttarief aan u in rekening. Het tarief dat u betaalt, hangt af van de transportcategorie waarin uw bedrijf is ingedeeld. De indeling kent 2 categorieën:

 • Profiel grootverbuikers: aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur met een jaarlijkse afname van maximaal 170.000 m3 gas.
 • Telemetrie grootverbuikers: aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur met een jaarlijkse afname van meer dan 170.000 m3 gas.

Meer uitleg over de gascategorieeën

Het transporttarief is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Capaciteitsafhankelijk tarief: dit is een bedrag afhankelijk van de grootte van uw aansluiting (profiel) of de gecontracteerde transportcapaciteit (telemetrie)
 • Vastrecht transportdienst : dit is een vast bedrag 

Meer uitleg over deze begrippen

Is uw aansluiting, met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3(n)/uur en een jaarlijkse afname van meer dan 170.000 m3 gas, aangesloten op het gasnet met een druk gelijk aan of groter dan 16 bar? Dan geldt voor deze aansluiting een ander tarief. Dit is het tarief voor Extra hoge druk. U vindt het tarief als aparte optie bij de netwerktarieven voor gas.

Elektriciteit tarieven

U betaalt een vast bedrag per jaar voor het in stand houden van een standaard aansluiting op het elektriciteitsnet. We noemen dit voor elektriciteit het vastrecht aansluitdienst. Het tarief is afhankelijk van de aansluitcapaciteit (grootte) van uw aansluiting, en eventueel de lengte van de aansluitverbinding. Het vastrecht aansluitdienst wordt in maandelijkse termijnen aan u in rekening gebracht.

Voor het transport van elektriciteit naar uw aansluiting brengt Enexis Netbeheer het transporttarief aan u in rekening. Dit tarief is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • getransporteerde kWh’s - afhankelijk van uw verbruik
 • contract transportvermogen – gecontracteerde transportvermogen
 • maximaal afgenomen vermogen – afhankelijk van uw afname
 • transportkosten blindverbruik – afhankelijk van uw verbruik
 • vastrecht transportdienst – vast bedrag, afhankelijk van de transportcategorie

Meer uitleg over deze begrippen.

Als het gecontracteerde transportvermogen kleiner is dan of gelijk aan 1.500kW, wordt het tarief bepaald op basis van het gecontracteerde transportvermogen. Als het gecontracteerde transportvermogen groter is dan 1.500kW, wordt het tarief bepaald op basis van de aansluitwijze (netvlak). Daarbij wordt onderscheid gemaakt in bedrijfstijd.

Soms wordt op uw factuur meerlengte in rekening gebracht. Dit gaat over de lengte van de leidingen of kabels tussen het aansluitpunt (in ons netwerk) en het overdrachtspunt naar de installatie in uw pand.  Is de lengte langer dan 25 meter, dan wordt de meerlengte per meter in rekening gebracht (excl. boringen en/of straatwerk).