Indeling in gascategorieën

Als u een grootzakelijke gasaansluiting hebt, wordt u ingedeeld in een transportcategorie. U behoort op basis van uw jaarverbruik, uw meetinrichting en de afspraken die u maakt met uw leverancier tot de categorie ‘profiel grootverbruik’ of categorie ‘telemetrie grootverbruik’.

Deze indeling bepaalt de tarieven die wij bij u in rekening brengen. Op uw factuur ziet u in welke categorie u bent ingedeeld. Hieronder vindt u meer uitleg per categorie.

U wordt ingedeeld in de categorie profiel grootverbruik als u minder dan 170.000 m³ gas per jaar verbruikt. Voor deze categorie geldt: 
 • uw meetbedrijf registreert jaarlijks uw meterstand. Dat gebeurt via een opnamekaart, via internet of via het bezoek van een meteropnemer.
 • wij ontvangen van uw meetbedrijf eenmaal per jaar informatie over uw verbruik. Wij sturen deze gegevens door naar uw leverancier.
 • u bent daarom niet verplicht om een meter te hebben die het verbruik per dag of per uur registreert.
 • u betaalt maandelijks een vast netwerktarief aan Enexis Netbeheer op basis van de capaciteit van uw gasaansluiting. De maandelijkse netwerktarieven voor aansluiting en transport vindt u bij onze tarieven.

 ls u in deze categorie bent ingedeeld, staat op uw factuur de omschrijving ‘Jaarlijks opgenomen gasklanten’ achter ‘Transporttarief’.

U wordt ingedeeld in de categorie telemetrie grootverbruik als u meer dan 170.000 m³ gas per jaar verbruikt. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen 2 subcategorieën: 
 • GXX: verbruik 170.000 – 1.000.000 m3
 • GGV: verbruik > 1.000.000 m3
Voor subcategorie GXX geldt: 
 • U hebt een meetinrichting nodig die elke dag door u meetbedrijf uitgelezen kan worden.
 • Uw leverancier ontvangt elke dag uw meetgegevens.
 • Enexis Netbeheer ontvangt maandelijks de hoogst gemeten waarde van uw meetbedrijf, uitgedrukt in m3/h. Deze ziet u op de periodieke factuur die u maandelijks van ons ontvangt.
 • Het netwerktarief dat u aan Enexis Netbeheer betaalt wordt mede bepaald door de gecontracteerde transportcapaciteit. De maandelijkse netwerktarieven voor aansluiting en transport vindt u bij onze tarieven.
Voor subcategorie GGV geldt: 
 • U hebt een meetinrichting nodig die elk uur door u meetbedrijf uitgelezen kan worden.
 • Uw leverancier ontvangt elk uur uw meetgegevens.
 • Enexis Netbeheer ontvangt maandelijks de hoogst gemeten waarde van uw meetbedrijf, uitgedrukt in m3/h. Deze ziet u op de periodieke factuur die u maandelijks van ons ontvangt.
 • Het netwerktarief dat u aan Enexis Netbeheer betaalt wordt mede bepaald door de gecontracteerde transportcapaciteit. De maandelijkse netwerktarieven voor aansluiting en transport vindt u bij onze tarieven.
Als u in één van beide subcategorieën bent ingedeeld, staat op uw factuur de omschrijving ‘Uurbemeten klanten Gas’ achter ‘Transporttarief’.

Jaarlijkse controle

Enexis Netbeheer beoordeelt ieder jaar of uw categorie nog past bij uw verbruik.

Neemt uw gasverbruik af tot onder de minimumgrens van de huidige categorie en kan uw aansluiting ingedeeld worden in een lagere categorie? Dan wordt u hierover niet door ons op de hoogte gebracht. Als u van categorie wilt wisselen neemt u contact op met uw leverancier en bespreekt u de mogelijke consequenties. Komt u overeen dat een indeling in een lagere categorie mogelijk is? Neemt u dan ook contact op met onze Klantenservice Zakelijk.

Voor wijziging naar een lagere categorie geldt: 

 • kan op zijn vroegst per de 1ste van de volgende maand doorgevoerd worden;
 • kan niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd;
 • stem de categoriewijziging af met uw leverancier.

Stijgt uw verbruik tot boven de maximumgrens van de huidige categorie? Dan ontvangt u halverwege het jaar een brief van ons, met daarin een voorstel voor een categoriewijziging. Als u akkoord gaat met de categoriewijziging, dan voeren wij die door per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Als uw meter aangepast moet worden naar aanleiding van de categoriewijziging, dan informeren wij u daarover.

Wilt u naar een hogere categorie terwijl uw verbruik onder de minimumgrens van de betreffende categorie blijft? In de meeste gevallen kan dat. Neem contact op met Klantenservice Zakelijk voor de mogelijkheden en de consequenties.