Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn de kosten die Enexis Netbeheer in rekening brengt voor het maken, wijzigen, verwijderen en af- en heraansluiten van grootzakelijke gas- en elektriciteitsaansluitingen.

Grootzakelijk aansluitingen zijn elektriciteitsaansluitingen groter dan 3 x 80 ampère of gasaansluitingen met een capaciteit groter dan 40 m3 per uur. 

Kleinzakelijke tarieven

Kleinzakelijke aansluitingen zijn elektriciteitsaansluitingen tot en met 3 x 80 ampère of gasaansluitingen tot en met 40 m3/h. De kleinzakelijke tarieven zijn gelijk aan de tarieven voor consumenten. Bekijk de eenmalige kosten voor consumenten.