Man kijkt op tablet

Toelichting factuur grootverbruik

U betaalt maandelijkse netwerktarieven voor het transport van gas en/of elektriciteit en voor het in stand houden van uw aansluiting. Hebt u een kleinverbruikaansluiting, dan worden deze kosten in rekening gebracht via de energieleverancier. Hebt u een grootverbruikaansluiting? Dan ontvangt u maandelijks een factuur van Enexis Netbeheer voor de maandelijkse netwerkkosten.

Zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting

Voor grootzakelijke aansluitingen worden geen voorschotten en geen jaarafrekeningen verstuurd. We factureren namelijk het werkelijke verbruik van de voorgaande maand of de kosten op basis van de grootte van de aansluiting. We factureren daarbij achteraf, zodat uw meetbedrijf tijd heeft om uw verbruiksgegevens aan ons door te geven. Enexis Netbeheer factureert elektriciteit en gas op een aparte factuur. U ontvangt daarom per product een aparte factuur.

Voorbeeldfacturen

Hieronder vindt u voorbeelden van onze facturen, met daarin toelichting op de voorkomende termen. Bij de gasfacturen maken we bovendien onderscheid tussen profielgrootverbruik en telemetriegrootverbruik.

Begrippenlijst

In deze begrippenlijst (pdf) vindt u een overzicht van de termen die op uw netwerknota voorkomen, met daarbij een uitleg.

Rentenota

Daarnaast is het mogelijk dat u van ons een rentenota ontvangt. Deze ontvangt u als u 1 of meerdere facturen van het vorige kwartaal te laat betaald hebt. Meer informatie over de rentenota vindt u op de pagina over ons betaalproces.

Zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting

De periodieke netwerkkosten voor het gebruik van het elektriciteits- en gasnet betaalt u via uw energieleverancier. Voor vragen over uw factuur, neemt u contact op met uw energieleverancier.