Aanvraag indienen

Wilt u bijdragen aan de energietransitie en energie terugleveren aan het elektriciteitsnet? Dan kunt u een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) indient, hebt u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen.

Zonnepanelen in weiland