Hoe werkt opweksturing?

Met opweksturing beperken we alleen bij acute overbelasting van het elektriciteitsnet tijdelijk de stroomteruglevering van zonne- en windparken. Dit is bedoeld voor duurzame opwekkers met een aansluiting groter dan 1750 kVA en minimaal 1 MW terugleververmogen. 

Opweksturing: stap voor stap

 • Acute overbelasting elektriciteitsnet

  Enexis Netbeheer ziet een acute overbelasting op een HS/MS-station die aangesloten is op ons elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen we de netveiligheid- en betrouwbaarheid niet meer garanderen. 

 • Beperking stroomteruglevering

  Enexis Netbeheer stuurt een signaal (setpoint) naar de interface van opwekker die op dit station aangesloten is.  Dit kan bijvoorbeeld een zonnepark zijn die opweksturing geaccepteerd heeft bij de aanvraag.  Met het signaal wordt de stroomteruglevering beperkt.  De opwekker bevestigt dit via de interface en wij blijven de netbelasting op het station monitoren.

 • Nieuwe opweksturing of opheffing

  Mocht de eerste opweksturing onvoldoende zijn, dan volgt een nieuwe opweksturing. Als de belasting op het elektriciteitsnet genoeg is afgenomen, dan heffen wij de beperking via een nieuw signaal naar de interface op.

Stappen opweksturing zonnepark teruglevering stroom
Opweksturing in stappen uitgelegd

Krijg ik een financiële vergoeding?

U ontvangt een financiële vergoeding voor opweksturing als het noodzakelijk is om uw stroomteruglevering te beperken. Nadat we opweksturing via uw interface hebben ingezet nemen wij contact met u op om de gemiste kosten te verrekenen. Denk hierbij aan gemiste inkomsten door een lagere productie en minder opbrengsten vanuit de elektriciteitsmarkt. Wij controleren na afloop van een kalenderjaar welke subsidies en GVO’s (Garantie van Oorsprong) er nog vergoed moeten worden. Wij vergoeden de gemiste inkomsten nadat wij uw gegevens met onze technische rapportages vergeleken hebben. Zijn er twijfels? Dan nemen we nogmaals contact met u op om tot een oplossing te komen.

Veelgestelde vragen over opweksturing

 • Voorlopig bieden we opweksturing alleen aan als er overbelasting dreigt op het elektriciteitsnet en congestiemanagement onvoldoende gewerkt heeft. In de toekomst willen we bekijken of we het tijdelijk dimmen van de stroomteruglevering in andere situaties kunnen aanbieden.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Nee, we zetten opweksturing alleen met toestemming in bij zonne- en windparken met een aansluiting groter dan 1750 kVA  en een minimaal terugleververmogen van 1 MW. Voor kleinverbruikers zoals particulieren geldt dit sowieso niet. Zij kunnen altijd stroom terugleveren. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Opweksturing draagt deels bij aan het oplossen van een tekort aan transportcapaciteit voor stroomteruglevering. Tegelijkertijd blijven we ons elektriciteitsnet uitbreiden en blijven we (tijdelijke) oplossingen ontwikkelen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Nee, opweksturing is geen verplichting. Nieuwe grootzakelijke klanten kunnen in hun aanvraag aangeven of ze voor opweksturing kiezen. We gebruiken opweksturing vervolgens alleen in uitzonderlijke situaties. Hiermee bedoelen we wanneer andere maatregelen zoals congestiemanagement niet of onvoldoende hebben gewerkt. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • De Europese verordening is gericht op het verplicht beschikbaar maken van een interface voor frequentiesturing op afstand. Wij willen de interface gebruiken om opweksturing mogelijk te maken. Daarvoor hebben we toestemming nodig van onze grootzakelijke klanten. Dit doen we tijdens de aanvraag van een nieuwe aansluiting.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Zonne- en windparken die hun teruglevering van elektriciteit zelf beperken, doen dit vaak omdat het financieel aantrekkelijker is vergeleken met het eerder opgestelde vermogen. Deze teruglevercapaciteit is daarmee altijd beperkt. Opweksturing is dynamisch. Dat wil zeggen dat we alleen de teruglevering van elektriciteit dimmen als het noodzakelijk is. Afhankelijk van het achterliggende elektriciteitsnet, gebeurt dat soms maar enkele keren per jaar.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Zodra er op ons elektriciteitsnet een tekort dreigt te ontstaan aan capaciteit voor stroomteruglevering, zenden wij op afstand een stuursignaal naar de interface in uw productie-installatie. Het stuursignaal zorgt ervoor dat de interface voor een bepaalde tijd een percentage aan stroom maximaal mag terugleveren. Het beperken van de stroomteruglevering gebeurt in stappen; van 40%, 70% naar 100%. Uw installatie ontvangt dit signaal en zorgt ervoor dat het automatisch wordt opgevolgd. Moderne productie-installaties zijn al geschikt voor opweksturing. Wilt u weten of uw installatie geschikt is of wilt u de installatie vernieuwen? Neem dan contact op met uw installateur. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Ja, maar beperkt. Opweksturing kan worden gebruikt als er een interface beschikbaar is in uw productie-installatie. Wij bieden deze interface kosteloos aan en we zorgen ervoor dat deze gebruiksklaar is. U bent wel zelf verantwoordelijk om deze interface verder aan te sluiten op uw productie-installatie. Hiervoor neemt u contact op met uw installateur. Deze kosten zijn voor u.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • In ons Bedrijfsvoeringscentrum houden wij precies bij wanneer en bij wie opweksturing toegepast wordt. Daarbij houden wij ook per deelnemer bij hoelang de opweksturing duurt. We bepalen met technische rapportages wie er vervolgens aan de beurt is, zodat er een gelijkmatige inzet per deelnemer is.

  Heeft dit antwoord u geholpen?