Werkzaamheden transformatorruimte

Wijzigen gecontracteerde transportcapaciteit

Hebt u een gasaansluiting met een capaciteit van meer dan 40 m3/uur en verbruikt u meer dan 170.000 m3 gas per jaar? Dan hebt u bij het aangaan van de transportovereenkomst een  gecontracteerde transportcapaciteit afgesproken met Enexis Netbeheer. U kunt uw  gecontracteerde transportcapaciteit dan onder voorwaarden naar boven of naar beneden aanpassen.

De gecontracteerde transportcapaciteit geeft aan hoeveel capaciteit wij voor u reserveren in ons gasnet. U bepaalt de hoogte van de gecontracteerde transportcapaciteit zelf. U bent verplicht een  gecontracteerde transportcapaciteit af te spreken als u bent ingedeeld in de categorie telemetrie grootverbruik.

Wanneer wijzigt u de gecontracteerde transportcapaciteit

Hebt u voldoende met een lagere capaciteit dan dat u nu met Enexis Netbeheer hebt afgesproken? De verbruiksoverzichten in Mijn Enexis Zakelijk (afbeelding) helpen u deze vraag te beantwoorden. U kunt daar de gecontracteerde transportcapaciteit (grijze lijn) en de maximaal afgenomen capaciteit (roze lijn) met elkaar vergelijken. Ziet u bijvoorbeeld dat de gecontracteerde transportcapaciteit hoger is dan de maximaal afgenomen capaciteit? Dan kunt u de  gecontracteerde transportcapaciteit verlagen om op die manier kosten te besparen. 

Contractwaarde gas

Verwacht u in de toekomst meer capaciteit nodig te hebben? Dan verhoogt u de  gecontracteerde transportcapaciteit voor onbepaalde tijd. Hebt u tijdelijk meer capaciteit nodig? Dan is een tijdelijk verhoging van de  gecontracteerde transportcapaciteit in sommige gevallen mogelijk.

Wijzigen contractwaarde

Hoe u een wijziging aanvraagt is afhankelijk van welke wijziging u aanvraagt.

Wilt u tijdelijk meer capaciteit reserveren in ons gasnet (tijdelijk een hoger gecontracteerde transportcapaciteit), bijvoorbeeld voor grondstomen (in de glastuinbouw) of als u (zware) apparatuur wilt testen? Dan kunt u hiervoor een dagcontract afsluiten. Een dagcontract is een overeenkomst voor een periode korter dan een jaar. Het afsluiten van een dagcontract regelt u via onze klantenservice. Neem minimaal 1 maand voor aanvang contact op met Klantenservice Zakelijk.

Of wij een dagcontract is afhankelijk van een aantal factoren:

  • er is capaciteit beschikbaar in het gasnet voor het transport van de gevraagde hoeveelheid gas; 
  • uw aansluiting is geschikt voor de gewenste totale capaciteit; 
  • uw meetinrichting is geschikt voor de gewenste totale hoeveelheid capaciteit.

Tarieven bij een dagcontract
Het transporttarief van een dagcontract is hoger dan de normale tarieven. Bovendien is het tarief afhankelijk van de periode van het jaar waarvoor het contract wordt afgesloten. In de lente en de herfst zijn de tarieven hoger dan in de zomer. In de winter zijn de tarieven het hoogst. U ontvangt een berekening van de exacte kosten bij de contractaanvraag. Het tarief voor de extra capaciteit wordt berekend volgens de Tarievencode Gas (artikel 2.4.5.2).

Een wijziging van de gecontracteerde transportcapaciteit vraagt u aan via:

  • Mijn Enexis Zakelijk. Het enige dat u in hoeft te vullen is de nieuwe gecontracteerde transportcapaciteit en de ingangsdatum.
  • Maakt u nog geen gebruik van Mijn Enexis Zakelijk? Meld u dan aan en wijzig daarna de  gecontracteerde transportcapaciteit in uw persoonlijke omgeving. Of lees meer over wat Mijn Enexis Zakelijk voor u kan betekenen.
  • Wilt u zich niet aanmelden voor Mijn Enexis Zakelijk? Vul dan al uw gegevens in op het wijzigingsformulier contractwaarde.

Aan het aanpassen van de gecontracteerde transportcapaciteit zijn voorwaarden verbonden. Leest u daarom eerst deze voorwaarden voordat u het wijzigingsverzoek indient. Voldoet u hieraan? Dan kunt u de wijziging aanvragen. Wij passen dan de gecontracteerde transportcapaciteit aan per de gewenste datum en bevestigen de wijziging per e-mail.