Wat is een gecontracteerd transportvermogen?

Als u een grootzakelijke elektriciteitsaansluiting hebt, hebt u met Enexis Netbeheer een  gecontracteerd transportvermogen afgesproken. Wat is dat precies, waarom leggen wij het vast en waar vindt u het gecontracteerd transportvermogen van uw aansluiting(en)?

Gecontracteerd transportvermogen: wat en waarom

De gebruikers van ons energienet kunnen pas optimaal en zonder problemen gebruik maken van hun aansluiting als wij vraag en aanbod van energie goed op elkaar af stemmen. Dit geldt voor de hoeveelheid elektriciteit die wij transporteren over ons energienet. Maar ook voor het vermogen dat in ons energienet beschikbaar is. Als er meer vermogen wordt afgenomen dan dat er beschikbaar is,  zorgt dat voor storingen en soms voor tekorten bij andere gebruikers. 

Om dit te voorkomen en om te zorgen dat voor alle gebruikers het gevraagde vermogen beschikbaar is, spreken wij met grootzakelijke klanten een vermogen af dat wij voor hen reserveren in ons elektriciteitsnet. Dat is het vermogen dat maximaal afgenomen mag nemen. Wij noemen dit het 'gecontracteerd transportvermogen’ en wordt uitgedrukt in kW (kilowatt). Uw gecontracteerd transportvermogen geeft dus aan hoe zwaar u uw aansluiting en daarmee ook het energienet, op enig moment mag belasten. Neemt u meer vermogen af dan afgesproken? Dan overschrijdt u uw gecontracteerd transportvermogen. Dit heeft verschillende gevolgen.

Uw gecontracteerd transportvermogen

Zodra uw meetbedrijf de verbruiksgegevens van uw aansluiting(en) aan ons heeft doorgegeven vindt u deze terug in Mijn Enexis Zakelijk. Onder andere in een grafiek (afbeelding). Daarin ziet u het huidige gecontracteerd transportvermogen (grijze lijn, ‘contract’) en het maximaal afgenomen vermogen (groene lijn, ‘kW max’) van de afgelopen 13 maanden.

Hoogte van uw gecontracteerd transportvermogen

  • U bepaalt zelf de hoogte van uw gecontracteerd transportvermogen. Dit doet u op basis van uw energiebehoeften. Als u twijfelt, laat u dan adviseren door een erkend installateur.
  • Als dat nodig is, kunt u uw gecontracteerd transportvermogen wijzigen.
  • Het gecontracteerd transportvermogen kan niet hoger zijn dan de aansluitcapaciteit van uw aansluiting. Meer uitleg
  • Bent u een nieuwe gebruiker? Controleer dan het gecontracteerd transportvermogen dat wij voor u bepaald hebben in de Aansluit- en Transportovereenkomst. Ga na of deze past bij uw afname. Het gecontracteerd transportvermogen die wij bepalen is namelijk een standaardwaarde en kan afwijken van uw energiebehoeften. Zo nodig past u het gecontracteerd transportvermogen aan.

Meten en factureren

Een andere reden waarom wij een gecontracteerd transportvermogen met uw afspreken, is om te bepalen welk transporttarief  wij bij u in rekening brengen. Het transporttarief is namelijk afhankelijk van uw gecontracteerd transportvermogen. Naast de transportkosten voor uw verbruik betaalt u een bedrag voor de reservering van vermogen in het elektriciteitsnet (uw gecontracteerd transportvermogen) en, bij een gecontracteerd transportvermogen groter dan 50 kW, een bedrag voor het hoogste vermogen dat u werkelijk hebt afgenomen in een bepaalde maand. 

Uw meetbedrijf registreert maandelijks al uw verbruiksgegevens en geeft ze door aan Enexis Netbeheer. Hiermee maken wij elke maand uw factuur. U ziet op uw factuur het hoogst afgenomen vermogen van de betreffende maand terug onder de noemer ‘maximaal afgenomen vermogen’. Uw gecontracteerd transportvermogen vindt u terug als ‘contract transportvermogen’. 

De regels over de manier waarop wij factureren zijn wettelijk vastgelegd in de Tarievencode Elektriciteit.  Hebt u een gecontracteerd transportvermogen boven de 1500 kW? Dan gelden er  andere regels voor u.