Overschrijden gecontracteerd transportvermogen

Op het moment dat uw elektrische installatie meer vermogen vraagt dan het afgesproken  gecontracteerd  transportvermogen, overschrijdt u  het gecontracteerd  transportvermogen.

Een overschrijding heeft tot gevolg dat Enexis Netbeheer het gecontracteerd  transportvermogen verhoogt naar de waarde van de overschrijding. 

  • Het nieuwe  gecontracteerd  transportvermogen wordt met terugwerkende kracht  aangepast en gaat in op de eerste dag van de kalendermaand waarin de overschrijding zich heeft voorgedaan.
  • Vanaf het moment dat  het gecontracteerd  transportvermogen is aangepast mag u deze 12 maanden niet verlagen. 
  • Hebt u in de 12 maanden vóór de overschrijding  het gecontracteerd  transportvermogen verlaagd? Dan ontvangt u een overschrijdingsfactuur. Wij brengen in dat geval de hoogte van de overschrijding met terugwerkende kracht in rekening, vanaf de datum van de verlaging.