Werkzaamheden transformatorruimte

Wijzigen gecontracteerd transportvermogen

Als u een elektriciteitsaansluiting hebt met een aansluitcapaciteit groter dan 3x80 Ampère, hebt u bij het aangaan van de transportovereenkomst een gecontracteerd transportvermogen afgesproken met Enexis Netbeheer. U kunt uw transportvermogen onder voorwaarden naar boven of naar beneden aanpassen.

Het gecontracteerd transportvermogen geeft aan hoeveel vermogen wij voor u reserveren in ons elektriciteitsnet. U bepaalt de hoogte van het gecontracteerd transportvermogen zelf. Denkt u erover om uw transportvermogen te wijzigen? Doorloop dan onderstaande stappen.

Stap 1: Wel of geen wijziging nodig?

Verwacht u in de toekomst meer vermogen nodig te hebben? Dan verhoogt u uw gecontracteerd transportvermogen, mits uw aansluiting zwaar genoeg is voor het gevraagde vermogen. Verlagen kan ook, als bijvoorbeeld het huidige gecontracteerde transportvermogen hoger is dan uw werkelijke afname. De overzichten in Mijn Enexis Zakelijk (afbeelding) helpen u dit te bepalen. U kunt uw gecontracteerd transportvermogen (grijze lijn) en het afgenomen vermogen (groene lijn) met elkaar vergelijken. Ziet u bijvoorbeeld dat het gecontracteerd transportvermogen hoger is dan het maximaal afgenomen vermogen? Dan kunt u nadenken over een verlaging het gecontracteerde transportvermogen.

Contractwaarde elektriciteit

Stap 2: Berekenen

Een verlaging van uw gecontracteerd transportvermogen betekent niet automatisch dat uw energierekening lager wordt. En een hoger gecontracteerd transportvermogen kan in sommige gevallen voordeliger zijn.  Met behulp van een berekening krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van een eventuele wijziging.

Lees de uitleg over onze trarievenstructuur

Stap 3: Voorwaarden

Het gecontracteerd transportvermogen kunt u niet zonder meer verhogen of verlagen. Leest u daarom eerst de voorwaarden voordat u een wijzigingsverzoek indient. Dan weet u óf u uw geconttractueerd transportvermogen mag wijzigen en welke gevolgen dat heeft.

Stap 4: Aanvragen

U vraagt een wijziging van de gecontracteerde transportvermogen aan via:

Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Dan passen wij uw gecontracteerd transportvermogen aan per de 1e van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek hebben ontvangen.Wij bevestigen de wijziging per e-mail.

Gecontracteerd transportvermogen na een overschrijding

Het komt ook voor dat Enexis Netbeheer uw gecontracteerd transportvermogen aanpast zonder dat u daar om vraagt. Dit doen wij als u het gecontracteerd transportvermogen overschrijdt. Wij verhogen uw transportvermogen dan naar de waarde van de overschrijding. Zodra wij uw transportvermogen verhogen, ontvangt u bericht van ons.

Meer over de contractwaarde