Congestieonderzoek Zwolle Weteringkade

Pagina laatst bijgewerkt op: 15 februari 2022, 14:23

Status

Afgerond. Geen congestiemanagement mogelijk

  Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

  TenneT en Enexis Netbeheer verwachten structureel congestie in het gebied rondom het station Zwolle Weteringkade in een periode van 7 - 10 jaar. De verwachte congestie wordt veroorzaakt omdat de vraag naar transportcapaciteit op het station groter is dan de beschikbare n-1 capaciteit in het daar gekoppelde hoogspanningsnet. De vraag naar transportcapaciteit is anders dan voorzien in de capaciteitsplanning.

  Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

  In het genoemde congestiegebied is het totale voorziene gecontracteerde transportvermogen 98 MW. Het totale beschikbare transportvermogen bedraagt circa 29 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

  De planning van de netverzwaring

  De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van het hoogspanningsnet en de capaciteit van het station. TenneT onderzoekt in samenwerking met Enexis Netbeheer de alternatieven hiervoor, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding. Een planning van de netverzwaringen is nog niet bekend.

  Het onderzoek

  TenneT en Enexis Netbeheer doen onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

  Datum: 22-6-2021

  De uitkomst van het onderzoek

  Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Zwolle Weteringkade.

  De uitkomst van dat onderzoek is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is, omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

  Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gelijktijdig vermogen van alle huidige klanten en initiatieven is op dit moment 53 MW. Het totaal beschikbaar vermogen is 29 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.

  Datum: 25-10-2021