Congestieonderzoek Rijssen

Pagina laatst bijgewerkt op: 15 februari 2022, 14:13

Status

Loopt

  Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

  TenneT en Enexis Netbeheer verwachten structureel congestie in het gebied rondom het station Rijssen in een periode van 2022-2030. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei van zon- en windparken waardoor de vraag naar transportcapaciteit op het station groter is dan de beschikbare n-1 capaciteit in het daar gekoppelde hoogspanningsnet.

  Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

  In het genoemde congestiegebied bedraagt het totale gevraagde transportvermogen voor teruglevering 89 MW. Het totale beschikbare transportvermogen voor teruglevering aan het hoogspanningsnet bedraagt circa 34 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

  De planning van de netverzwaring

  De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van het hoogspanningsnet en de capaciteit van het station. TenneT onderzoekt in samenwerking met Enexis Netbeheer de alternatieven hiervoor, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding.

  Het onderzoek

  TenneT en Enexis Netbeheer zullen beide de mogelijkheden van congestiemanagement onderzoeken in dit gebied, ieder op een geschikt aggregatieniveau, volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

  Datum: 15-11-2021