Congestieonderzoek Almelo Urenco

Pagina laatst bijgewerkt op: 15 februari 2022, 14:02

Bekijk direct

Afgerond. Geen congestiemanagement mogelijk

  Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

  TenneT (landelijke netbeheerder), Enexis Netbeheer en Coteq Netbeheer (regionale netbeheerders) verwachten voor het terugleveren van elektriciteit aan het net structureel congestie in het gebied rondom het station Almelo Urenco in een periode van 5 tot 10 jaar. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei van zon- en windparken waardoor de vraag naar transportcapaciteit op het station groter is dan de beschikbare n-1 capaciteit in het daar gekoppelde hoogspanningsnet. Ook zijn er in het station onvoldoende schakelaars aanwezig voor nieuwe HS/MS-aansluitingen.

  Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

  In het genoemde congestiegebied is het totale voorziene gecontracteerde transportvermogen 25 MW. Het totale beschikbare transportvermogen bedraagt circa 0 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

  De planning van de netverzwaring

  De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van het hoogspanningsnet en de capaciteit van het station. TenneT heeft in samenwerking met Enexis Netbeheer en Coteq Netbeheer de alternatieven hiervoor onderzocht, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding. De verwachting is dat de benodigde netverzwaring over 5 tot 10 jaar gerealiseerd zal zijn. De planning heeft een grote afhankelijkheid van de planning van de benodigde hoogspanningsnetuitbreidingen van TenneT.

  Het onderzoek

  Enexis Netbeheer en Coteq Netbeheer doen onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de websites van Enexis Netbeheer en Coteq Netbeheer gepubliceerd.

  Datum 11-12-2020

  De uitkomst van het onderzoek

  Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Almelo Urenco.

  De uitkomst van dat onderzoek is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is, omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

  Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gelijktijdig vermogen van alle huidige klanten en initiatieven is op dit moment 32 MW. Het totaal beschikbaar vermogen is 23 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.

  Datum 31-05-2021