Congestieonderzoek Haps

Pagina laatst bijgewerkt op: 15 februari 2022, 13:45

Bekijk direct

Afgerond. Geen congestiemanagement mogelijk

  Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

  TenneT (landelijke netbeheerder) en Enexis Netbeheer (regionale netbeheerder) verwachten voor het terugleveren van elektriciteit aan het net structureel congestie in het gebied rondom het station Haps in een periode van 5 tot 10 jaar. De verwachte congestie wordt veroorzaakt omdat de vraag naar transportcapaciteit voor teruglevering op het station groter is dan de beschikbare n-1 capaciteit in het daar gekoppelde hoogspanningsnet. De vraag naar transportcapaciteit is anders dan voorzien in de capaciteitsplanning. Ook zijn er in het station onvoldoende schakelaars aanwezig voor nieuwe HS/MS-aansluitingen.

  Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

  In het genoemde congestiegebied is het totale voorziene gecontracteerde transportvermogen 184 MW. Het totale beschikbare transportvermogen bedraagt circa 80 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

  De planning van de netverzwaring

  De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van het hoogspanningsnet en de capaciteit van het station. TenneT onderzoekt in samenwerking met Enexis Netbeheer de alternatieven hiervoor, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding. De verwachting is dat de benodigde netverzwaring over 5 tot 10 jaar gerealiseerd zal zijn. De planning heeft een grote afhankelijkheid van de planning van de benodigde hoogspanningsnetuitbreidingen van TenneT.

  Het onderzoek

  TenneT en Enexis Netbeheer doen onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied, ieder op een geschikt aggregatieniveau, volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

  Datum: 24-02-2021

  De uitkomst van het onderzoek

  Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Haps.

  De uitkomst van dat onderzoek is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is, omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

  Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gelijktijdig vermogen van alle huidige klanten en initiatieven is op dit moment 272 MW. Het totaal beschikbaar vermogen is 80 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.

  Datum: 1-11-2021