Congestieonderzoek Hapert

Details

 • Status

  Loopt

 • Type congestie

  Afname

 • Congestie via

  Enexis

 • Publicatiedatum onderzoek

  17 november 2022

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

Enexis Netbeheer verwacht voor het afnemen van elektriciteit van het net structureel congestie in het gebied rondom het station Hapert in een periode tot 2031. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar aansluitingen voor onder andere elektrificatie van bedrijfsprocessen, elektrisch vervoer en wijzigingen binnen gebouwde omgeving, waardoor de vraag naar transportcapaciteit in dit netgebied groter is dan de beschikbare n-1 capaciteit.

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

In het genoemde congestiegebied bedraagt het totale gevraagde transportvermogen voor afname 93 MW. Het totale beschikbare transportvermogen voor afname van het net bedraagt circa 75 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van de capaciteit van het genoemde netgebied. Enexis Netbeheer onderzoekt de alternatieven hiervoor, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding. De verwachting is dat de benodigde netverzwaring in 2031 gerealiseerd zal zijn. De planning heeft een grote afhankelijkheid van de planning van de benodigde hoogspannings-netuitbreidingen van TenneT.

Het onderzoek

Enexis Netbeheer onderzoekt de mogelijkheden van congestiemanagement in dit gebied, als bedoeld in de Netcode Elektriciteit artikel 9.6 eerste lid en 9.7 eerste lid. De uitkomst van het onderzoek wordt op de website van Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Interesse doorgeven

Wilt u een bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef dan uw interesse aan ons door.