Transportindicatie aanvragen voor SDE+-subsidie

Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-subsidie) bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) indient, hebt u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen.

Gaat u energie terugleveren op een grootverbruik aansluiting? Dan wilt u misschien ook gebruikmaken van de SDE+-subsidie van de RVO.

Wat staat er in een transportindicatie?

Een transportindicatie geeft een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op de aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE+-regeling. Een transportindicatie is géén harde capaciteitscontrole voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Er wordt géén netcapaciteit voor u gereserveerd. Vraag daarom ook op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren van elektriciteit aan.

Najaarsronde 2019

De najaarsronde 2019 voor de SDE+-subsidie loopt van dinsdag 29 oktober (9:00 uur) tot donderdag 14 november (17:00 uur). Kijk op rvo.nl voor meer informatie. Uw transportindicatie voor de najaarsronde kunt u tot en met 14 november 2019 aanvragen.

Als u uw transportindicatie aanvraag hebt ingediend, ontvangt u binnen enkele minuten de transportindicatie als pdf-document in uw e-mail.

menu