Coronavirus en Enexis Netbeheer: gevolgen voor consument en MKB

De meeste werkzaamheden bij klanten en bedrijven die we per half maart hebben stilgelegd, hebben we inmiddels hervat. Nu de richtlijnen zijn versoepeld kan dat. Wel moet u rekening houden met langere doorlooptijden dan u van ons gewend bent, vanwege de opgelopen vertraging. Uiteraard hebben we onze werkprocessen aangepast en houden onze monteurs zich aan alle actuele veiligheidsrichtlijnen van het RIVM en het protocol ‘Samen veilig doorwerken’.

Stilgelegde werkzaamheden die we hebben hervat:

 • Verzwaren, verlichten en/of verplaatsen van aansluitingen
 • Het verwijderen van gasaansluitingen
 • Vervangen van gas- en elektriciteitsaansluitingen bij klanten in de meterkast
 • Controles en metingen in de meterkast (bv. aarding en spanningsklachten)
 • Het plaatsen van slimme meters
 • Het vervangen van afgekeurde meters
 • Het oplossen van niet-urgente storingen in meters op bewoonde locaties, bijvoorbeeld storingen in de communicatiemodule
 • Meterinspecties en het verzegelen van meters
 • Onderhoudswerkzaamheden bij ziekenhuizen

Uitzondering: meteropnames voorlopig nog niet opgestart

Bij klanten die nog geen slimme meter hebben, komt er om de paar jaar een meteropnemer langs om de standen op te nemen. Omdat onze meteropnemers tijdens hun werk veel klanten in korte tijd bezoeken, gaan we dit werk in aangepaste vorm doen.

Langere doorlooptijden

We hebben door het stilleggen van het werk vertraging opgelopen. Onze doorlooptijden zijn daardoor in soms langer dan u van ons gewend bent. En dat zal nog even zo blijven. We hopen dat u hier begrip voor hebt.

Afspraken

Voor afgezegde afspraken geldt dat wij contact met u opnemen. U hoeft ons niet zelf te bellen. Wij zullen dan met u afstemmen of we veilig kunnen werken en uw en onze gezondheid kunnen beschermen. Net zoals bij uw afspraak bij de kapper of een restaurant, stellen we u enkele vragen over uw gezondheid en over de situatie ter plaatse om te beoordelen of onze monteur daar veilig kan werken.

Volgorde afspraken

Urgente situaties pakken wij natuurlijk als eerste op. Klanten die we in maart als gevolg van de coronamaatregelen hebben afgezegd, helpen we daarna. Daarnaast pakken wij het reguliere werk weer op. Wettelijk is vastgelegd dat we dat moeten doen op volgorde van binnenkomst.

 • Hebben wij uw afspraak geannuleerd? Dan zoeken wij weer contact met u om een nieuwe afspraak in te plannen. U hoeft ons daarvoor dus niet zelf te bellen.
 • Hebt u of iemand anders in uw huishouden gezondheidsklachten zoals koorts, luchtwegklachten of hoesten? Dan vragen wij u om de afspraak te annuleren. U kunt dit ook op het laatste moment nog doorgeven. We plannen dan in overleg een nieuwe afspraak in.

Veiligheidsmaatregelen

Wij werken volgens de laatste veiligheidsrichtlijnen van het RIVM en het protocol ‘Samen veilig doorwerken van Bouwend Nederland en Nederland Techniek. Voordat de monteur bij u binnenkomt, stelt hij u eerst enkele vragen in verband met het coronavirus. Die vragen gaan over uw gezondheid en of u contact hebt gehad met anderen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. U krijgt ook uitleg over de maatregelen die de monteur neemt als hij bij u thuis komt. Verder wassen de monteurs uiteraard regelmatig hun handen, houden ze afstand, schudden ze geen handen en houden ze hun eigen gezondheid goed in de gaten.

Veilig werken doen we samen

Wilt u ons helpen?

 • Bied de monteur geen drinken aan
 • Laat de monteur geen gebruikmaken van uw toilet
 • Geef de monteur geen hand
 • Nies en hoest in uw elleboog
 • Houd 1,5 meter afstand van de monteur

Lees ook:

 

Veelgestelde vragen: Enexis Netbeheer en het coronavirus

Nee, u hoeft zelf niets te doen: wij nemen contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Wanneer wij u precies bellen voor het maken van een nieuwe afspraak kunnen wij nu niet aangeven. Het opnieuw opstarten van alle werkzaamheden neemt de nodige tijd in beslag. We vragen hiervoor uw begrip. Maar u kunt erop rekenen dat we u bellen. Ook als het wat langer duurt. U hoeft zelf geen contact op te nemen.

Bij nieuwe aanvragen streven wij ernaar om u binnen 5 werkdagen te bellen. Vanwege de extra drukte zal dit niet altijd lukken.

Als een monteur bij u binnen moet zijn, neemt hij extra maatregelen. Voordat hij binnenkomt, geeft hij daar uitleg over. Hij zal u vragen naar een andere ruimte te gaan na het openen van de deur, hij houdt afstand en overlegt telefonisch met u.

Wij zetten waar mogelijk extra mensen en middelen in om de eerder stilgelegde werkzaamheden in te lopen. Maar voorlopig moeten we rekening houden met langere doorlooptijden dan u van ons gewend bent.

U krijgt het van ons te horen als uw opdracht wordt uitgesteld. We vragen daarbij om uw begrip vanwege de uitzonderlijke situatie. Denkt u dat u door de vertraging onevenredig veel schade lijdt? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Natuurlijk kan het in deze tijd extra vervelend zijn als wij de stroom onderbreken, bijvoorbeeld als u thuis werkt. In enkele gevallen kunt u onze afspraak verzetten, bijvoorbeeld als wij een slimme meter komen installeren. In andere gevallen kan dat niet, zoals bij onderhoudswerkzaamheden aan ons elektriciteitsnet. Deze werkzaamheden gaan altijd door omdat ze als doel hebben: voorkomen dat u op een onverwacht moment zonder elektriciteit komt te zitten door een storing. U krijgt van ons een brief als we bij u de stroom moeten onderbreken. Lees onze tips voor als u tijdelijk geen gas of elektriciteit hebt.

Ja, iedereen moet kunnen rekenen op de veilige en betrouwbare levering van energie. Bij het melden van een storing, wordt er aan u gevraagd of u gezondheidsklachten hebt. Als dat het geval is, komt de monteur ook langs om het op te lossen. Hij neemt dan extra veiligheidsmaatregelen en vraagt hij u om in een andere ruimte te blijven zo lang hij in uw huis is en alleen telefonisch te overleggen.

Ja, als u een afspraak hebt die wij niet hebben afgezegd en u hebt gezondheidsklachten, dan vragen wij u om de afspraak te annuleren.

Was dit antwoord nuttig?