Kabelschaarste

Geplaatst: 09-07-2019
Update 1-9-2020: Het tekort aan kabels is inmiddels opgelost. Onze voorraden zijn weer aangevuld en we verwachten nu geen leveringsproblemen meer. Alle bestellingen worden vanaf deze week weer op de gewenste datum geleverd.

Update 21-8-2019 - Enexis Netbeheer heeft op dit moment te maken met een schaarste aan verschillende typen middenspanning- en laagspanningskabels. Dit komt door een enorme toename aan duurzaamheidsprojecten zoals zonneparken en aardgasvrije (all-electric) woonwijken die aangesloten moeten worden op het elektriciteitsnet.

Om al deze projecten aan te kunnen sluiten, zijn er veel elektriciteitskabels nodig. Laagspanningskabels worden gebruikt voor huisaansluitingen en voor openbare verlichting. Middenspanningskabels hebben we nodig om ons elektriciteitsnetwerk uit te breiden en om onder andere zonneparken aan te sluiten. Fabrikanten hebben hun productiecapaciteit al maximaal opgeschaald, maar de vraag naar deze kabels is nu zo groot dat zij op dit moment niet volledig aan onze vraag kunnen voldoen. 

Tijdens de bouwvakvakantie hebben grote projecten stilgelegen. Hierdoor hebben we onze voorraden weer kunnen aanvullen. Projecten die vertraging hebben opgelopen worden de komende periode voorzien van de benodigde kabel. Hoewel er op dit moment weer kleine voorraden zijn, is er nog altijd structureel meer kabel nodig dan dat er geleverd wordt. Daarom verwachten we dat vertraging van projecten de komende tijd mogelijk blijft.

Uitstel

Voor het inplannen en aansluiten van nieuwe projecten die van deze kabels gebruik maken, zijn we afhankelijk van resterende voorraden en de levering van nieuwe kabels. Dat betekent dat sommige projecten moeten worden uitgesteld. Wij kunnen op dit moment helaas geen tijdige oplevering garanderen en zoeken per project naar een oplossing op maat. We proberen de vertraging zoveel mogelijk te beperken en onderhouden met alle betrokken klanten persoonlijk contact om hen te informeren over de situatie en de oplossingen.

Wie heeft hier last van?

De betreffende kabels zijn nodig voor nieuwe projecten waar elektriciteit moet worden aangelegd. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van de elektriciteitsvoorziening van een nieuwbouwwijk of een zakelijke aansluiting om grotere hoeveelheden energie terug te leveren. Alleen klanten bij wie de aansluiting aangelegd of verzwaard moet worden, krijgen mogelijk te maken met de schaarste aan kabels. Alle andere partijen die in Enexis-gebied aangesloten zijn en voor wie wij het transport van elektriciteit verzorgen, merken hier niets van. Alle betrokken klanten van wie de projecten eventueel vertraging oplopen, worden door hun relatiemanager en/of lokale vestiging op de hoogte gebracht. 

Hoe lang gaat het duren?

Dat is op dit moment nog niet in te schatten. We zetten alle zeilen bij om de voorraden zo snel mogelijk aan te vullen en op peil te houden, zodat de overlast voor klanten tot een minimum beperkt blijft. Er zijn leveranciers naar 24-uursproductie gegaan om tot 50% meer te kunnen leveren, er zijn nieuwe productielijnen geopend en nieuwe machines aangeschaft. We zijn dagelijks in overleg met onze leveranciers en ondertussen verdelen we de beschikbare kabels zo efficiënt mogelijk over de projecten. Ook zijn we in gesprek met nieuwe producenten, zodat we de vraag weer volledig aankunnen. Ondanks deze maatregelen ziet het ernaar uit dat de komende weken de huidige situatie zal aanhouden. We communiceren hierover per project via de lokale vestiging met de betrokken klanten.

Veelgestelde vragen

De wereld om ons heen verandert snel: steeds meer huishoudens gaan met een warmtepomp over op ‘all-electric’ wonen. De gesubsidieerde aanvragen om zonne- en windparken aan te sluiten, schieten als paddenstoelen uit de grond; het zijn duurzame ontwikkelingen waar we blij van worden, maar waar ook nogal wat kilometers kabel voor nodig is om ze allemaal aan te kunnen sluiten. Ondanks dat producenten hun capaciteit maximaal hebben opgeschaald, is de vraag nog steeds groter dan de productie en zijn we ingeteerd op onze voorraden. Door de combinatie van de hoeveelheid projecten en het relatief korte tijdsbestek waarin ze gerealiseerd moeten worden, hebben we nu te maken met kabelschaarste.

De kabelschaarste geldt voor het hele Enexis-gebied. De mate van de impact is afhankelijk van welke en hoeveel kabels er nodig zijn voor de verschillende projecten in de regio.

Het is altijd mogelijk om de aanvraag te doen. Het project wordt dan afhankelijk van de beschikbaarheid van kabels ingepland. Vanwege de schaarste kan het wat langer dan normaal duren voordat we beginnen met de uitvoering van uw project.

De impact van de SDE-subsidies (Stimulering Duurzame Energie) is groter dan verwacht. Er zijn met name meer zonneparken aangesloten dan we van tevoren hadden kunnen voorzien. Ondertussen is de economie aangetrokken, waardoor er ook veel nieuwbouwwijken opgeleverd worden. Deze worden bovendien steeds vaker gasloos opgeleverd, waardoor er meer en dikkere kabels nodig zijn. Ondanks dat producenten hun capaciteit maximaal hebben opgeschaald, is de vraag nog steeds groter dan de productie en zijn we ingeteerd op onze voorraden. Door de combinatie van de hoeveelheid projecten en het relatief korte tijdsbestek waarin ze gerealiseerd moeten worden, hebben we nu te maken met kabelschaarste.

Normaal hebben we altijd een voorraad kabels die is afgestemd op de gemiddelde vraag. De voorraad voor de verschillende typen middenspanning- en laagspanningskabels is op dit moment erg laag. Dit komt doordat de vraag veel groter is dan het aanbod. Fabrikanten hebben hun productiecapaciteit al maximaal opgeschaald, maar de vraag is nu zo groot dat zij dat op dit moment niet kunnen leveren.

We hebben er de afgelopen tijd alles aan gedaan om te productiecapaciteit te verhogen. Er zijn leveranciers naar 24-uursproductie gegaan om tot 50% meer te kunnen leveren, er zijn nieuwe productielijnen geopend en nieuwe machines aangeschaft. Daarnaast zijn er nieuwe Europese fabrieken voor ons gaan produceren en waarschijnlijk komen daar nog extra fabrieken bij om de capaciteit verder te op te hogen.

Korte termijn
We hebben dagelijks overleg met onze producenten over de vraag en wat zij kunnen leveren. We optimaliseren ondertussen het interne bestelproces, zodat kabels zo vroeg mogelijk besteld worden en we proberen de restlengtes zo efficiënt mogelijk in te zetten. We verdelen beschikbare kabels centraal zo slim mogelijk over de lopende projecten, zodat de overlast tot een minimum beperkt blijft. Alle betrokken klanten van wie de projecten eventueel vertraging oplopen, worden door hun relatiemanager en/of lokale vestiging op de hoogte gebracht.

Lange termijn
We zijn bezig om nieuwe fabrikanten te contracteren die ons kabel kunnen leveren. We optimaliseren daarnaast de interne processen en administratie, zodat het eenvoudiger wordt om flexibel om te gaan met verschillende typen kabel voor diverse projecten. Dit zorgt ervoor dat we in de toekomst minder snel met schaarste te maken krijgen.

Nee, voor standaard huisaansluitingen voorzien wij op dit moment geen problemen. De kabels die we daarvoor nodig hebben zijn schaars, maar we hebben nog geen tekort. We verwachten dat we alle aanvragen voor zowel woonhuizen als flats gewoon uit kunnen voeren.

- Als u een huis laat bouwen en de hoofdleiding in de straat is nog niet aangelegd;
- Als u een hele zware nieuwe huisaansluiting aanvraagt;
- Als u uw huidige huisaansluiting flink wilt verzwaren. 

Voor een hoofdleiding of heel zware huisaansluiting zijn andere (zwaardere) kabels nodig. Van dit type kabels hebben we hiervoor op dit moment niet voldoende voorraad, waardoor dergelijke aanvragen wel vertraging op kunnen lopen.

Hebt u een aanvraag gedaan en is er risico op vertraging? Dan nemen wij of de aannemer altijd contact met u op. We bespreken de mogelijkheden met u en zoeken samen naar een oplossing op maat.

Was dit antwoord nuttig?