In de media: uitkomsten onderzoek gasexplosie Den Haag

Geplaatst: 07-06-2019
Begin dit jaar vond er een grote gasexplosie plaats in Den Haag. Hierbij zijn 9 personen gewond geraakt en 3 appartementen onherstelbaar beschadigd. Naar aanleiding van deze explosie heeft het Openbaar Ministerie en de toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat er sprake was van een scheur in een grijs gietijzeren gasleiding.

Het gas was afkomstig uit een gescheurde grijs gietijzeren gasleiding die voor het complex lag. Hoe de scheur heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk geworden tijdens het onderzoek.

Grote impact

Incidenten met gas hebben grote impact op mensen en kunnen vragen oproepen over de veiligheid van het gasnet. Wij doen er alles aan om het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden.

Vervangen grijs gietijzer Enexis-gebied

In 2009 zijn we gestart met het vervangen van grijs gietijzeren gasleidingen. Eind vorig jaar was 70% procent van deze leidingen vervangen. Op 1 januari 2024 moet het vervangingsproject zijn afgerond en zijn alle gasleidingen van grijs gietijzer in ons gebied verwijderd.

Woont u in een wijk van 1980 of ouder en zijn de leidingen niet recent (sinds 2009) vervangen? Kijk dan op onze kaart of de gasleiding in uw wijk voor 2024 vervangen gaan worden.

Meer informatie

Gaslucht

We speuren dagelijks met zeer gevoelige apparatuur naar kleine gaslekken. Minimale gaslekken kunnen zo, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium worden aangepakt. Ruikt u gas of vermoedt u een gaslek? Bel het landelijke storingsnummer 0800-9009 (24 uur per dag bereikbaar) en meld de gaslucht.

Was dit antwoord nuttig?