Enexis in cijfers

Interessante en leuke cijfers die u  snel een overzicht geven van wie we zijn en wat we doen. Alle cijfers op deze pagina zijn afkomstig uit ons jaarverslag van 2017

Aansluitingen gas en elektriciteit

In Nederland hebben wij 139.100 km elektriciteitskabels in de grond liggen. Hierop zijn ruim 2,7 miljoen elektriciteitsaansluitingen aangesloten. Voor gas gaat het om iets minder aansluitingen, namelijk 2,3 miljoen. Die zijn aangesloten op ons gasnet dat bestaat uit 46.400 km aan gasleidingen.

Eind van 2017 hadden wij ruim 2,5 miljoen slimme meters geïnstalleerd. Op 53.000 van die meters wordt energie terug geleverd. Dit lijkt misschien niet veel. Maar als u zich bedenkt dat er in 2011 nog maar op 3500 meters energie werd terug geleverd,  is dat aantal behoorlijk gegroeid de afgelopen jaren.

Storingen

Geen gas of elektriciteit hebben is vervelend. Daarom doen wij er alles aan om een storing te voorkomen. Een belangrijk deel van de storingen wordt veroorzaakt door graafschade. Het team Preventie Graafschade van Enexis werkt aan voorkomen van graafschade door bewustwording te creëren onder grondroerders. Doet zich toch een storing voor, dan doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk op te lossen. In 2017 hadden onze klanten gemiddeld  50 seconden  geen gas en 13,8 minuten geen elektriciteit.

             

In de afgelopen jaren heeft de uitvalduur van elektriciteit van Enexis Netbeheer zich positief ontwikkeld (cijfers in minuten).  

Financiële gegevens

In 2017 hebben wij een netto-omzet gedraaid van 1.380 miljoen euro. Om ons net in goede conditie te houden en een veilige en betrouwbare levering van gas en elektriciteit te waarborgen, hebben we in 2017 423 miljoen euro geïnvesteerd in onze energienetten. Dat is maar liefst 39 miljoen euro meer dan in 2016. Hieronder vindt u een specificatie van onze investeringen. Een compleet overzicht van onze financiële gegevens vindt u in het financieel jaarverslag van 2017.

investeringen

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ons personeel

  • In 2017 hadden wij 4.332 personeelsleden in dienst. Die zijn goed voor 4.175 FTE;
  • 8,5 % van ons personeel was een vrouw;
  • Net iets minder dan 50% van onze personeelsleden is ouder dan 50 jaar;
  • En slechts 7,5% is jonger dan 30 jaar.
 
menu