Enexis in cijfers

Onderstaande cijfers geven een beknopt overzicht van wie we zijn en wat we doen. De cijfers zijn afkomstig uit ons jaarverslag van 2019.

Gas en elektriciteit

We hebben in Nederland 141.000 kilometer aan elektriciteitskabels in de grond liggen. Hierop zijn meer dan 2,8 miljoen elektriciteitsaansluitingen aangesloten. Voor gas gaat het om 46.400 kilometer aan leidingen met ruim 2,3 miljoen aansluitingen.

 

In 2019 werd een mijlpaal van 3,5 miljoen geplaatste slimme meters bereikt. Elk kwartaal komen er ongeveer 150.000 slimme meters bij. We hebben in 2019 al bijna 86% van de klanten in ons verzorgingsgebied voorzien van een slimme meter. Al 400.000 aansluitingen leverden dit jaar energie terug aan het net van Enexis.

 

Storingen

Als Enexis doen we er alles aan om storingen te voorkomen, zodat je altijd gas of elektriciteit hebt. Soms hebben we helaas geen invloed op storingen, bijvoorbeeld als deze ontstaan door graafschades. We proberen storingen altijd zo snel mogelijk weer op te lossen. In 2019 hadden onze klanten gemiddeld 51 seconden geen gas en 14 minuten geen elektriciteit. Een mooie verbetering ten opzichte van 2018; toen hadden onze klanten gemiddeld 90 seconden geen gas en 16 minuten geen elektriciteit.

Financiële gegevens

In 2019 hebben we een netto omzet gedraaid van 1,49 miljoen euro. We hebben 657 miljoen euro geïnvesteerd in onze netten; maar liefst 107 miljoen meer dan in 2018. Door te investeren in onze netten zorgen we ervoor dat het net in goede conditie blijft, zodat er minder storingen zijn en we u veilig van gas en elektriciteit kunnen voorzien. Een compleet overzicht van onze financiële gegevens vindt u in ons jaarverslag van 2019.

Ons personeel

In 2019 hadden wij 4.488 personeelsleden in dienst. Bij elkaar goed voor 4.317 FTE. Van al onze personeelsleden is bijna 19% vrouw. 48% van onze personeelsleden is ouder dan 50 jaar en 9% is jonger dan 30 jaar.

Was dit antwoord nuttig?