training

Veiligheidsexamens BEI en VIAG 

Enexis Netbeheer neemt dagelijks veiligheidsexamens BEI en VIAG af. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich inschrijven voor één of meerdere van deze examens. Als u slaagt krijgt u een officieel certificaat. 

Certificering 

Niet iedereen mag zomaar werkzaamheden verrichten aan, met of in de nabijheid van elektrische installaties of gasinstallaties en infrastructuren.  Hiervoor moet u namelijk gecertificeerd zijn. U behaalt dit certificaat door een examen af te leggen. Dit examen kunt u bij Enexis Netbeheer doen.

De eisen die gesteld worden om een certificaat te behalen, zijn vastgelegd in certificatieschema’s en worden beheerd door Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). Op de website van Stipel vindt u meer informatie. Op de website van Netbeheer Nederland beiviag.nl vindt u algemene informatie over de BEI en VIAG.

Soorten certificaten en examens

Er bestaan verschillende soorten certificaten. Welk certificaat nodig is voor bepaalde werkzaamheden, is afhankelijk van het vakgebied en de rol die vervuld wordt. Voor elk certificaat bestaat een apart examen. U kunt bij ons examens doen voor alle certificaten in vakgebieden:

 • BEI BLS (domein LS-distributie en domein LS landelijk netbeheer/transport);
 • BEI BHS (domein MS-distributie, domein Transport en domein Landelijk Netbeheer);
 • VIAG;
 • KEB (Kaderdocument Elektrische Bedrijfsvoering. Dit certificaat hebt u nodig als u voor werkzaamheden ook een Tennet-schakelstation moet betreden. U moet dan naast een BEI-certificaat ook een KEB-certificaat hebben).

Aanmelden voor een examen

U kunt zich via het aanmeldformulier op het Leerplein aanmelden voor de verschillende examens. Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op. We nemen dan uw aanvraag en al uw wensen met u door en maken uw aanmelding definitief.

 • Een examen bestaat altijd uit een theoretisch deel. In sommige gevallen moet u ook een praktijkexamen afleggen om het certificaat te behalen. 
  U kunt bij ons zowel het theorie- als het praktijkexamen afleggen. U mag daarbij zelf kiezen of u een los theorie-examen en een los praktijkexamen op verschillende dagen wilt doen of een gecombineerd examen op één dag. 
 • Het is mogelijk om bepaalde examens op één dag te doen. Zo  kunt u bijvoorbeeld het BEI-BLS-VOP-examen en het VIAG-VOP-examen op één dag doen (alleen theorie). Ook een BEI-LS-VOP-meter-examen  en een VIAG-VOP-meter-examen kan op één dag gecombineerd worden (theorie en praktijk). Maar ook andere combinaties zijn mogelijk.
 • Bent u dyslectisch of hebt u een PC- of leesachterstand? Dan beschikken wij over een voorlees-examen waarbij u extra tijd krijgt.
 • De examens worden afgenomen op de eigen examenlocaties in Eindhoven en Hoogeveen. Of we wijken uit naar examenlocaties in Drachten, Leeuwarden, Duiven, Haarlem en Amsterdam. Praktijkexamens nemen wij af op schakelstations op verschillende locaties. Theorie-examens kunnen ook op uw eigen (examen)locatie worden afgenomen.
 • Voor de praktijkexamens wordt gebruik gemaakt van externe examinatoren om belangenverstrengeling te voorkomen.
 

HSE Exameninstelling van Enexis Netbeheer

De veiligheidsexamens wordt afgenomen door de HSE Exameninstelling van Enexis Netbeheer. Deze exameninstelling is onderdeel van de afdeling HSE (Health, Safety and Environment), welke zich bezighoudt met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De organisatie en processen van de Enexis HSE Exameninstelling zijn omschreven in een kwaliteitshandboek en het managementsysteem is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

De exameninstelling van Enexis Netbeheer verzorgt geen opleidingen. Wel geven wij advies over het soort opleiding en de verschillende opleiders. Als u via Enexis Netbeheer een training wilt volgen, kunt u terecht bij Enexis Training & Opleiding. 

Meer informatie 

Op zoek naar meer informatie over examens, examenmogelijkheden, toelatingseisen, certificaten, opleidingen of opleiders? Vul dan het contactformulier in.