BEI-VIAG

Voorwaarden trainingen en opleidingen

Wat is wel en niet inbegrepen bij de prijzen van onze trainingen en opleidingen? Welke regels gelden er voor annuleren en verschuiven? Meer informatie over de voorwaarden van Enexis Training & Opleiding.

Prijzen

De prijzen van onze opleidingen en trainingen: 

  • staan vermeld in het Leerplein per deelnemer; 
  • zijn inclusief opleidingsmateriaal, tenzij anders vermeld; 
  • zijn exclusief btw;
  • zijn exclusief eventuele verblijfskosten, tenzij anders vermeld; 
  • gelden voor de periode die genoemd staat in het Leerplein

Annulering

U kunt tot 21 dagen vóór de 1e opleidingsdag van de training kostenloos annuleren.  Wilt u annuleren binnen 21 dagen voor de 1e opleidingsdag? Dan betaalt u de totale opleidingskosten.

Annulering van een opleiding is alleen schriftelijk mogelijk.

Enexis Training & Opleiding heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een opleiding te annuleren. Enexis Training & Opleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige kosten van deelnemers of hun organisatie die veroorzaakt zouden kunnen zijn door annulering van een opleiding. Door het niet bezoeken van een opleiding, of een deel van een opleiding, vervalt niet de financiële verplichting aan Enexis Training & Opleiding.

Verschuiven opleiding

Als een deelnemer zijn opleiding wil verschuiven, dan kan dat tot 21 dagen vóór de 1e opleidingsdag.  Het verschuiven van de opleiding is kostenloos

Vervangen en ruilen

Als een deelnemer niet mee kan doen aan een opleiding, dan is het mogelijk om te ruilen of om zijn plek af te staan:

  • de deelnemer kan  ruilen met een andere deelnemer. Dit kan als het gaat om  dezelfde training op een ander tijdstip of een andere locatie.
  • de deelnemer kan zich laten vervangen door een andere deelnemer.

Dit kan tot 7 dagen voor de eerste opleidingsdag worden doorgegeven en is  kostenloos.

Cursusmateriaal

De deelnemers mogen het opleidingsmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het opleidingsmateriaal berust bij Enexis Training en Opleiding.

Legitimatie

Voor aanvang van het examen zal aan elke deelnemer een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

Overig

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij of zij de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.