BEI-VIAG

BEI en VIAG examens

De Enexis Netbeheer HSE Exameninstelling neemt examens af voor alle BEI en VIAG certificaten. Deelname aan deze examens is mogelijk voor alle bedrijven, netbeheerders, opleidingsinstituten en particulieren, ongeacht of men samenwerkt met Enexis Netbeheer.

Persoonscertificering

Vanaf juni 2011 is landelijk gestart met persoonscertificering voor personen die werkzaamheden aan, met of in de nabijheid van elektrotechnische- en gastechnische infrastructuren verrichten. Dit is van toepassing voor medewerkers van netbeheerders en voor medewerkers van bedrijven, zoals aannemers en installatiebedrijven, die werken in opdracht van of ingeleend worden door een netbeheerder.

Het soort certificaat is afhankelijk van het vakgebied en de rol (aanwijzing) die de medewerker vervult. De eisen die gesteld worden aan de te certificeren medewerkers zijn vastgelegd in certificatieschema’s, die beheerd worden door Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). Voor deelname aan het examen zijn ook toelatingseisen met betrekking tot vooropleidingen vastgesteld.

Examenlocaties

De examens worden afgenomen op de eigen examenlocaties van Enexis in Eindhoven en Hoogeveen. Tevens wordt gebruik gemaakt van examenlocaties in Drachten, Ootmarsum en Amsterdam. Theorie-examens kunnen ook op andere locaties worden afgenomen.

Voor de praktijkexamens wordt gebruik gemaakt van externe examinatoren om belangenverstrengeling te voorkomen. Er worden door de Exameninstelling geen opleidingen verzorgd. Uiteraard kan wel een advies worden gegeven over het soort opleiding of opleider.

Enexis Netbeheer HSE Exameninstelling

De Enexis Netbeheer HSE Exameninstelling, is onderdeel van de afdeling HSE (Health, Safety and Environment) die zich bezighoudt met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De organisatie en processen van de Enexis HSE Exameninstelling zijn omschreven in een kwaliteitshandboek en het managementsysteem is ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Voor het aanmelden van examens wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem (Leerplein), waarbij zelf examenplaats, examendatum en tijdstip gekozen kan worden.

Enexis-pijl

Contact

Wilt u contact opnemen met de HSE Examencommissie? Vul dan het contactformulier in.

Enexis-pijl

Meer informatie en aanmelden examens

Lees meer over de BEI en VIAG examens. Via het aanmeldformulier kunt u zich inschrijven voor één van de examens.