Overige publicaties

Op deze pagina vindt u documenten die wij wettelijk verplicht zijn te publiceren. U kunt de documenten hier downloaden of wij verwijzen u door naar de site van Enexis Groep als de documenten daar gepubliceerd zijn.*

(Half)jaarverslagen en -berichten

Enexis netbeheer is onderdeel van Enexis Groep. Op de site van Enexis Groep vindt u alle (half)jaarverslagen en andere financiele berichten.

Nalevingsverslagen compliancyprotocol

In het compliancyprotocol van Enexis zijn regels vastgelegd ten aanzien van het gedrag van medewerkers van Enexis. Enexis zorgt ervoor dat elke werknemer wordt gebonden aan het protocol en ziet erop toe dat het protocol wordt nageleefd. Jaarlijks stellen wij een nalevingsverslag op over de manier waarop uitvoering is gegeven aan het compliancyprotocol en welke maatregelen we hebben genomen.

U vindt hier de nalevingsverslagen van de afgelopen 3 jaar. Bent u op zoek naar een nalevingsverslag dat ouder is dan 3 jaar? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Nalevingsverslag 2017 Compliancy protocol Enexis BV

Nalevingsverslag 2016 Compliancy protocol Enexis BV

Nalevingsverslag 2015 Compliancy protocol Enexis BV

Kwaliteits- en capaciteitsdocumenten (KCD)

In het kwaliteits- en capaciteitsdocument, ook het KCD genoemd, leggen wij uit hoe wij de komende jaren ervoor zorgen dat de kwaliteit van de transportdienst gewaarborgd blijft en hoe wij voldoen aan de vraag naar transportcapaciteit. We beschrijven onder andere welke investeringen wij gaan doen in onze netten en hoe wij onze netten ontwikkelen.

Elke 2 jaar maken wij een nieuw KCD voor de komende 10 jaar, één voor gas en één voor elektriciteit. U vindt hier de documenten van de laatste 8 jaar. Bent u op zoek naar een KCD dat ouder is dan 8 jaar? Neem dan contact op met onze Klantenservice.