Open data

Enexis stelt verschillende soorten data beschikbaar voor algemeen gebruik en maakt deze toegankelijk voor iedereen. Wij doen dit om innovatie te stimuleren en om ook op die manier een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij.

U kunt de openbare informatie bijvoorbeeld gebruiken om nieuwe (duurzame) producten of diensten te ontwikkelen, eventueel gecombineerd met data van andere partijen.

Welke open data biedt Enexis aan?

Enexis stelt verschillende  soorten data beschikbaar.  De meest gevraagde data zijn:

  • Verbruiksdata:  het geanonimiseerde energieverbruik van kleinverbruikaansluitingen. Voor gas is dat een aansluiting tot en met een capaciteit van 40 m3/h en voor elektriciteit tot en met een capaciteit van 3x80 ampère. Het bestand geeft ook informatie over het aantal slimme meters dat per postcode geplaatst is op het moment van het opstellen van deze data.
  • Assetdata: alle bovengrondse- en ondergrondse assets van Enexis. 
  • POI Enexis: POI staat voor point of interestdata. Deze data geeft een overzicht van de locatie van bovengrondse infra van Enexis. De data kan ingelezen worden in een navigatiesysteem.
  • Gebiedsindeling netbeheer: het verzorgingsgebied per netbeheerder getoond op een kaart. Op basis van deze indeling worden bijvoorbeeld aanvragen voor nieuwe aansluitingen in behandeling genomen door de verantwoordelijke netbeheerder.

Bent u op zoek naar andere data?  Vraag deze dan aan  via ons formulier Open Dataverzoek. Wij  bekijken dan in overleg met u of we de gevraagde data kunnen aanleveren.

Uit het oogpunt van privacy is het niet toegestaan om persoonsgegevens inzichtelijk te maken. Daarom is alle informatie geanonimiseerd. Meer informatie hierover leest u in het document ‘Toelichting kleinverbruikersdata per jaar’ (alinea 'Inhoud').

Gebruik van open data

Enexis stelt de open data beschikbaar onder bepaalde voorwaarden, die u kunt lezen in de disclaimer. Aan het gebruik van open data zijn geen kosten verbonden. U bent vrij om deze data te gebruiken. Ondanks dat de gegevens met de grootste zorg zijn samengesteld, kunnen we niet garanderen dat alle informatie juist en volledig is.

Enexis Web-App

In de kengetallen web-app vindt u informatie over ons elektriciteits- en gasnetwerk. De web-app biedt een actueel inzicht in het aantal assets  (gas en elektriciteit) en de investeringen van Enexis. Deze gegevens zijn beschikbaar per provincie, gemeente of plaats of van Enexis in totaal. De web-app is te benaderen via https://energienet.enexis.nl.

Vragen over open data?

Hebt u nog vragen of suggesties over open data, neem dan contact op met ons op via opendata@enexis.nl.

Toelichting verbruiksgegevens

Hieronder vindt u de kleinverbruiksgegevens van Enexis Netbeheer per jaar, een nadere toelichting over hoe u de gegevens moet uitlezen en de ‘Disclaimer open data’. De Enexis Netbeheer open databestanden zijn in .csv-formaat en zijn ongeveer 27 Mb groot. Afhankelijk van uw internetverbinding kan het dus even duren voordat de bestanden met open data gedownload zijn.

Verbruiksgegevens Enexis Netbeheer

Verbruiksgegevens Endinet

Toelichting assetdata

Hieronder vindt u de assetdata van Enexis Netbeheer en een toelichting hoe de gegevens uitgelezen kunnen worden.

Toelichting POI

Hieronder vindt u de point of interestdata (POI) van Enexis Netbeheer en een nadere toelichting over hoe u de gegevens moet uitlezen. Het bestand is in .ov2 formaat en daardoor geschikt om in TomTom-producten in te laden. Het bestand is 4,2 Mb groot.

De overheid stelt een dataset beschikbaar met de gebiedsindeling van elektriciteit- en gasnetbeheerders. Hieronder vindt u de link naar de pagina waarop de dataset kunt downloaden. De dataset is te benaderen via een wfs- en wms-webservice. 

  • 3D-kaart genereren met Excel o.b.v. coördinaten uit open data assetbestanden
  • Reacties graag naar opendata@enexis.nl
  • Aanvullend video materiaal zal worden toegevoegd aan deze pagina