Coronavirus en Enexis Netbeheer: gevolgen voor consument en MKB

Een groot deel van onze werkzaamheden bij bedrijven en bij klanten thuis is voorlopig uitgesteld. We beperken zo het contact tussen monteurs en klanten zoveel mogelijk.

Hebt u een afspraak staan vóór 29 april met Enexis Netbeheer of met een aannemer die werkt in opdracht van ons? Dan annuleren wij deze afspraak voorlopig. U krijgt hier telefonisch of per brief bericht over van ons of onze aannemer. Of afspraken na 28 april doorgaan, hangt af van de richtlijnen van het RIVM. Enexis Netbeheer houdt zich daaraan. Als de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM het weer toelaten om het werk bij u thuis of uw bedrijf uit te voeren, nemen we contact met u op om een nieuwe afspraak te maken. 

Welke afspraken stellen we voorlopig uit?

 • Het plaatsen van slimme meters
 • Het vervangen van afgekeurde meters
 • Het oplossen van niet-urgente storingen in meters, bijvoorbeeld storingen in de communicatiemodule
 • Meteropnames
 • Meterinspecties
 • Verzwaren of verlichten van aansluitingen
 • Vervangen van gas- en elektriciteitsaansluitingen bij klanten in de meterkast

Gas- en/of stroomstoringen lossen we altijd op

Onze storingsdienst blijft gewoon zoals u van ons gewend bent. Onze monteurs staan 24 uur per dag klaar om gas- en/of stroomstoringen op te lossen. Als u belt naar het storingsnummer wordt gevraagd of u (mogelijk) besmet bent met het coronavirus, andere luchtwegklachten en/of koorts hebt en of u in quarantaine/thuisisolatie zit. Is dit het geval? Dan nemen we passende maatregelen om het risico op besmetting van onze monteurs zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees ook:

 

Veelgestelde vragen over geplande afspraken

Veel van de afspraken waarvoor een monteur bij u binnen moet zijn, gaan niet door. Op dit moment richten we ons op het uitvoeren van dringende werkzaamheden. Wij doen ons best om afspraken die niet door kunnen gaan, tijdig te annuleren. Dit doen we telefonisch of per brief. Als u niets van ons gehoord hebt, kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak gewoon doorgaat. Twijfelt u? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Nee, u hoeft zelf niets te doen: wij nemen contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Wanneer we de afspraak opnieuw kunnen inplannen, hangt af van de richtlijnen van het RIVM. Enexis Netbeheer houdt zich daaraan. Als de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM het weer toelaten om het werk bij u thuis of uw bedrijf uit te voeren, nemen we contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Ja, als u een afspraak hebt die wij niet hebben afgezegd en u hebt gezondheidsklachten, dan vragen wij u om de afspraak te annuleren.

Om te voorkomen dat er een monteur langskomt hoeft u de slimme meter niet te weigeren. Wij plaatsen op dit moment geen slimme meters en hebben afspraken daarvoor geannuleerd. Wij nemen contact met u op voor het maken van een nieuwe afspraak zodra dat weer mogelijk is.

Als u de gratis slimme meter nu weigert en deze op een later tijdstip alsnog wilt laten plaatsen, zijn daar kosten aan verbonden.

Als een monteur voor dringende werkzaamheden toch bij u binnen moet zijn, neemt hij extra maatregelen. Voordat hij binnenkomt, geeft hij daar uitleg over. Hij zal u vragen naar een andere ruimte te gaan na het openen van de deur, hij houdt afstand en overlegt telefonisch met u. Ook kan het zijn dat de monteur extra beschermende middelen draagt zoals handschoenen, een veiligheidsbril of een mondkapje.

Veelgestelde vragen over het oplossen van storingen

Als uw huis of bedrijf geen energie heeft en er moet een monteur langskomen om de storing te verhelpen, dan stelt de medewerker van de meldkamer u een paar extra vragen in verband met het coronavirus. De monteur die langskomt om de storing te verhelpen, zal ook vragen naar uw gezondheid, bezoek aan risicogebieden en of u contact hebt gehad met anderen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Als er een risico is, voert de monteur alleen dringende werkzaamheden uit én neemt hij extra maatregelen. Hij zal u vragen naar een andere ruimte te gaan na het openen van de deur, hij houdt afstand en overlegt telefonisch. Ook kan het zijn dat de monteur extra beschermende middelen draagt zoals handschoenen, een veiligheidsbril of mondkapje. Zo voorkomen we besmetting, maar is het wel mogelijk om storingen op te lossen.

Ja, iedereen moet kunnen rekenen op de veilige en betrouwbare levering van energie. Bij het melden van de storing, wordt er aan u gevraagd of u gezondheidsklachten hebt. Als dat het geval is, neemt de monteur de nodige veiligheidsmaatregelen en vraagt hij u om in een andere ruimte te blijven zo lang hij in uw huis is.

Zeker nu zoveel mensen thuis werken en scholen gesloten zijn, is het enorm belangrijk dat wij veilig en betrouwbaar gas en elektriciteit leveren. Het voorkomen en verhelpen van storingen heeft bij ons, zoals altijd, zeer hoge prioriteit. Werkzaamheden we die veilig kunnen uitstellen, leggen we stil. Verder wassen onze monteurs regelmatig hun handen, houden ze afstand, schudden ze geen handen en houden ze hun eigen gezondheid goed in de gaten. Zo minimaliseren we de kans dat monteurs en anderen besmet raken. Wij blijven storingen 24 uur per dag, 7 dagen per week oplossen.

Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn met de meter. Doet het display het niet meer? Dan kunnen we de meterstanden waarschijnlijk nog wel uitlezen. Als het meetmechanisme of de communicatiemodule het niet meer doet, krijgen we geen meterstanden meer door. Dat betekent dat uw verbruiksoverzichten niet meer up-to-date zijn en dat we voor de jaarafrekening een schatting van uw verbruik maken. Uw maandbedrag blijft in de tussentijd gelijk. De schatting die we maken, is gebaseerd op uw gemiddelde verbruik van de afgelopen drie jaar. Aan het eind van het volgende jaar corrigeren we op uw jaarafrekening het geschatte verbruik op basis van uw werkelijke verbruik.

Storing wordt op een later moment opgelost

Op dit moment lossen we meterstoringen waarbij een monteur in de meterkast moet zijn niet op in verband met de huidige veiligheidsmaatregelen. Deze werkzaamheden zijn niet dringend omdat u gewoon energie hebt. We noteren uw melding wel. Op het moment dat de richtlijnen van het RIVM het weer toelaten om veilig bij klanten thuis te werken, nemen we contact met u op. Dan maken we een afspraak voor het verhelpen van de storing.

Veelgestelde vragen over werkzaamheden in de buurt

Het uitstellen van deze werkzaamheden brengt geen extra risico met zich mee. Alle verouderde gasleidingen in Enexisgebied moeten voor 2024 vervangen zijn. Hiervoor maken we jaarlijks een planning. We plannen dus jaren vooruit. Daardoor is het verantwoord om deze werkzaamheden enige tijd uit te stellen.

Een veilige en betrouwbare levering van gas en elektriciteit is altijd onze prioriteit. Ook nu. Wij begrijpen goed dat een stroomonderbreking nu extra vervelend is. Toch voeren wij nog sommige onderhoudswerkzaamheden uit waarbij we de energietoevoer naar huizen en bedrijven tijdelijk onderbreken. Het gaat om dringende werkzaamheden die als doel hebben: voorkomen dat u op een onverwacht moment zonder elektriciteit komt te zitten door een storing.

Uiteraard wegen we zorgvuldig af welke onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld en welke toch doorgaan. Daarbij kijken we niet alleen naar de urgentie van ons werk, maar ook naar:

 • welke klanten (huishoudens, winkels, industrie) wellicht overlast gaan ervaren;
 • het aantal adressen dat geraakt wordt;
 • de duur van de onderbreking.
U krijgt van tevoren bericht van ons als wij gas en/of elektriciteit bij u moeten onderbreken.

Veelgestelde vragen over aangevraagde werkzaamheden

Op dit moment hebben wij veel van onze werkzaamheden stilgelegd. Als u ons opdracht hebt gegeven voor de volgende werkzaamheden, moet u waarschijnlijk rekenen op vertraging:

 • Het plaatsen van (een) slimme meter(s); 
 • Het oplossen van een niet-urgente storing in de meter, bijvoorbeeld een storing in de communicatiemodule; 
 • Een meteronderzoek als u denkt dat de meter niet goed werkt; 
 • Verzwaren of verlichten van uw aansluiting.

Als u ons opdracht hebt gegeven voor ander type werkzaamheden, kunnen onze werkzaamheden in principe doorgaan, mits onze medewerkers zich aan alle huidige veiligheidsrichtlijnen kunnen houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van veel nieuwbouwaansluitingen.

Toch kunnen ook deze werkzaamheden vertraging oplopen als gevolg van de coronamaatregelen. Wij zijn vaak afhankelijk van andere partijen. Voor zaken zoals vergunningen en bodemonderzoek moeten we in gesprek met bijvoorbeeld gemeentes. Een deel van die afspraken kunnen we online organiseren. Afspraken waarbij direct klantcontact nodig is i.v.m. het ondertekenen en/of identificeren gaan voorlopig niet door en ook andere afspraken kunnen door de maatregelen vertraging veroorzaken. Dat kan weer vertraging van onze werkzaamheden opleveren.

U krijgt het van ons te horen als uw opdracht wordt uitgesteld. We vragen daarbij om uw begrip vanwege de uitzonderlijke situatie. Denkt u dat u door de vertraging onevenredig veel schade lijdt? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Was dit antwoord nuttig?