Monteurs bezig met graafwerkzaamheden onderhoud

Geplande onderbrekingen

Onderhoud aan ons netwerk is noodzakelijk om de kwaliteit van onze energielevering hoog te houden. De levering van energie kan tijdens het onderhoud onderbroken worden. Zo kunnen we veilig werken. U wordt altijd tijdig op de hoogte gesteld van geplande werkzaamheden in uw buurt.

U ontvangt tijdig een brief

U ontvangt minstens 3 dagen voor de geplande onderbreking een brief van ons, waarin we de onderbreking aankondigen. In die brief vermelden we altijd de datum, het tijdstip en de geplande duur van onze werkzaamheden. U vindt in de brief ook altijd een telefoonnummer waarop u contact met ons kunt opnemen bij vragen. U ontvangt ook een brief als u een nee/nee- of een nee/ja-sticker op uw deur hebt.

Diverse soorten werkzaamheden

Enexis Netbeheer onderscheidt diverse soorten onderhoudswerkzaamheden. De ene keer merkt u hier meer van dan de andere keer. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we in de meterkast in uw woning moeten zijn. Het kan ook zijn dat we alleen werkzaamheden hoeven te verrichten aan de kabels en leidingen buiten uw woning. Enkele voorbeelden van werkzaamheden die we uitvoeren:

 • Netuitbreidingen
  Enexis is de netbeheerder voor zowel gas als elektriciteit. Wij doen er daarom alles aan om de energie juist en veilig aan te leveren. Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen, is het soms nodig onze netten in bepaalde gebieden uit te breiden. Op deze manier kan iedereen van een goede energievoorziening genieten.

 • Onderhoud en reconstructie
  Om storingen minimaal te houden, voeren wij onderhoud uit aan onze netten. In de meeste gevallen merkt u daar niks van. Soms komt het voor dat u tijdens onze werkzaamheden even geen gebruik kunt maken van stroom of gas. Wij proberen deze tijd zo kort mogelijk voor u te houden. Bovendien brengen wij u dan altijd van onze werkzaamheden op de hoogte.

 • Plaatsen of vervangen meters
  Iedereen met een kleinverbruikaansluiting krijgt voor het jaar 2020 een slimme meter aangeboden. Wanneer wij u een slimme meter aanbieden, ziet u in de planning. Wanneer u zelf een aanvraag doet voor een nieuwe of aangepaste aansluiting, zullen wij ook meters vervangen.

 • Inspectie gasleidingen
  Met deze inspectie worden alle hoofdleidingen en de aansluitingen van het aardgasnet door onze medewerkers nagelopen. Wij controleren tijdens een inspectie of ons gasnetwerk en nieuw gelegde leidingen voldoen aan de veiligheidseisen en we controleren of er lekkages zijn. Daarnaast inspecteren we gemelde gasluchtmeldingen.  Lees meer op Inspectie  van de gasleidingen.