Actuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

Hieronder staat een overzicht van grootschalige werkzaamheden aan ons netwerk. Mochten deze in uw straat of buurt plaatsvinden, dan ontvangt u hierover tijdig bericht. Kleinschalige en ongeplande werkzaamheden staan niet in deze lijst.

​Weten hoe wij omgaan met het vervangen van gasleidingen en welke partijen daarbij betrokken zijn? Kijk dan onderaan deze pagina naar de animatie.

In het storingsoverzicht​ ziet u waar storingen zijn gemeld en ongeplande werkzaamheden plaatsvinden.​​​​​​

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer en de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) gaan vanaf mei 2017 het gas-, elektriciteit- en waterleidingnet in een groot deel langs de Beilervaart in Beilen vervangen. Indien van toepassing zullen ook de huisaansluitingen worden vervangen. Tijdens deze werkzaamheden worden ook mantelbuizen aangelegd voor het glasvezelnet van Sterk Midden Drenthe.

Uitvoering werkzaamheden
We starten met de werkzaamheden in week 18 en worden in een aantal fasen uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BAM in opdracht van Enexis Netbeheer, de WMD en Sterk Midden Drenthe en zijn afgestemd met de gemeente Midden Drenthe.

Wat merkt u als bewoner?
Een deel van de nieuwe leidingen wordt door middel van gestuurde boringen uitgevoerd. Daarnaast wordt er in de berm tussen de weg en de woningen een sleuf gegraven voor het leggen van de nieuwe kabels en leidingen. Uw gas- en wateraansluitleiding wordt overgezet op de nieuwe hoofdleidingen en indien nodig in zijn geheel vervangen. Onze aannemer maakt hiervoor tijdig met u een afspraak om er voor te zorgen dat uw woning altijd bereikbaar blijft.

U kunt werkverkeer en graafmachines in uw straat aantreffen en uw oprit kan tijdelijk niet toegankelijk zijn omdat de straat is opengebroken.

Daarnaast zal tijdens de werkzaamheden de weg in delen worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Er worden dan omleidingsroutes ingesteld. Uw woning of bedrijf blijft echter bereikbaar.

Wij vragen uw begrip voor de overlast die we veroorzaken. Uiteraard beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Hoe informeren we u?

 • U ontvangt een vooraankondiging van BAM, Enexis Netbeheer en de WMD waarin we melden dat we aan ons gas-, elektriciteit- en waterleidingnet gaan werken. 

 • Voor de woningen waarvan de huisaansluitingen worden gesaneerd neemt de aannemer contact met u op om de werkzaamheden te inventariseren en met u te bespreken;

 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas- en/of wateronderbreking kunt verwachten. 

 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel een schriftelijke vooraankondiging en door de verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk “meegenomen”.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat we eind februari 2018 klaar zijn.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst, kunt contact op te nemen met Rense Louwes; rense.louwes@enexis.nl.

Plattegrond waar de werkzaamheden plaats vinden.

Beilervaart Overzicht werkgebied.jpg
 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in Berghem, gemeente Oss. Wij starten met de werkzaamheden begin april 2018. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Timmermans Infra in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer. De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Oss.
Waarom vernieuwen wij de leidingen?
De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. In totaal vervangen wij ongeveer 1.500 meter aan gasleidingen en 3.900 meter aan waterleidingen in de wijk.
Wat merkt u als bewoner?
Vanaf dinsdag 3 april 2018 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.
Waar werken we precies?
De straten waar wij de gasleidingen vervangen zijn:  Veldstraat, Parlevietstraat, Toxopeusstraat, Bernhardstraat, Nelissenstraat, Kapelaan Kitselaarstraat, Sportstraat, Dr. Dreesstraat en een gedeelte van de Van den Heuvelstraat vanaf Kerkstraat tot aan Beatrixstraat.
Herstel van het straatwerk?
Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door de firma Timmermans Infra herstelt.
Hoe informeren we u?
Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina.
Op www.waterstoring.nl/brabantwater vindt u informatie over de waterleidingactiviteiten.
Meer informatie?
Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze aannemer Timmermans Infra., Gert-Jan Timmermans , uitvoerder. Het telefoonnummer 06-53645520. U kunt ook e-mailen: info@timmmermansinfra.nl.
Vragen of suggesties?
Neem dan contact op met:
Enexis Netbeheer: Dirk van den Bosch, 06-21 23 66 39 of dirk.van.den.bosch@enexis.nl 
Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden zullen ongeveer 16 weken in beslag nemen.
​Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Vanaf februari 2018 tot medio september 2018 voert aannemer Baas B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uit in de wijk Fatima. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarbij worden de gasleidingen en gasaansluitingen in de wijk Fatima waar noodzakelijk vervangen, tevens worden er slimme meters geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Het werk wordt in fases uitgevoerd. De verwachting is dat eind juli 2018 de werkzaamheden gereed zijn.
 
Waarom doen wij dit?
Het gasleidingnet in de wijk Fatima is grotendeels in de jaren '60 aangelegd en aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek. Ook worden de aansluitingen van gas bij u in de meterkast vervangen. De bestaande gas- en elektriciteitsmeters worden omgewisseld voor intelligente ‘slimme’ meters   www.enexis.nl/slimmemeter
 
Wat  merkt u als bewoner?
Aannemer Baas B.V. voert deze werkzaamheden van Enexis Netbeheer uit. Vanaf februari 2018 kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Vanaf dat tijdstip kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is, omdat de straat is opengebroken. Ook is het mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk wordt onderbroken. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Enexis Netbeheer informeert u in deze voorkomende gevallen op tijd door een brief in de brievenbus.
 
Mogelijke overlast op straat?
Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip. Na bovengenoemde werkzaamheden zal de civiele aannemer van de gemeente Breda herstraten. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
 

Hoe informeren we u?
Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, Baas B.V. en de Gemeente Breda u zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

 • U kunt naast de algemene informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat of wijk inzien via www.enexis.nl/actueel
 • Op de website van Baas B.V. treft u ook informatie over dit project: http://www.baasbv.nl/projecten/bewuste-bouwers-projecten.html
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk “meegenomen”.
 • Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden is er in de oneven weken vanaf week 7 iedere woensdag om 14:00 uur (uitgezonderd vakantieperiodes) een inloopspreekuur. U kunt met al uw vragen, klachten en ideeën terecht in de directiekeet op het binnenterrein aan de Fatimastraat, ingang tussen de panden 136 en 154. Tevens treft u hier de planning en fasering van de werkzaamheden.

Informatie Enexis Netbeheer
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de heer D. Pilon van Enexis Netbeheer, telefoon 088 85 77000, email david.pilon@enexis.nl of onze uitvoerder de heer J. Buster van Enexis Netbeheer, telefoon 06-11873569, email john.buster@enexis.nl. Heeft u een vraag voor Baas B.V.? Neemt u dan contact op met de heer G. van Gulik, telefoon 06-83910915, e-mail g.vangulik@baasbv.nl.

Fatima.png 

 

Straten  Begindatum Einddatum
Burgemeester Buijsenstraat 2 t/m 36 11 juni 2018 4 juli 2018
Burgemeester Buijsenstraat 1 t/m 45 4 juli 2018 20 juli 2018
Fatimaplein 14 februari 2018 21 februari 2018
Fatimastraat 10 t/m 30 7 maart 2018 16 maart 2018
Fatimastraat 32 t/m 70 19 maart 2018 4 april 2018
Fatimastraat 72 t/m 196A 5 april 2018 8 mei 2018
Franklin Rooseveltlaan 25 juni 2018 29 juni 2018
Gaffelstraat kruispunt Prins Hendrikstraat 22 mei 2018 25 mei 2018
Opslag terrein tussen Gaffelstraat/Fatimastraat 28 mei 2018 8 juni 2018
Pr. Hendrikstraat 137 t/m 85 13 augustus 2018 27 augustus 2018
Pr. Hendrikstraat 83 t/m 25 28 augustus 2018 12 september 2018
Schrepelstraat 9 mei 2018 17 mei 2018
Schrepelstraat oversteek 18 mei 2018 18 mei 2018
Ploegstraat geheel in combinatie met Brabant Water  Na de  bouwvak 2018
Gaffelstraat geheel In combinatie met Brabant Water  Na de  bouwvak 2018

​​

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Vanaf 22 januari tot medio juni 2018 voert aannemer van Vulpen in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water werkzaamheden uit in de wijk Tuinzigt. We gaan in totaal ongeveer 2,5 kilometer aan gas- en waterleidingen vernieuwen. In veel gevallen worden ook de huisaansluitingen en de meters in de meterkast (of meterput) vervangen. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur. Het werk wordt in fases uitgevoerd. (zie planning hieronder)

Waarom doen wij dit?
Het gas- en waterleidingnet in Tuinzigt is grotendeels in de jaren '60 aangelegd en aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek. Ook worden de aansluitingen van gas en water bij u in de meterkast (of meterput) vervangen. De bestaande gasmeters worden omgewisseld voor intelligente ‘slimme’ meters. Voor meer informatie zie: www.enexis.nl/slimmemeter.

Wat merkt u als bewoner?
Vanaf 22 januari 2018 kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Vanaf dat tijdstip kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is, omdat de straat is opengebroken. Ook is het mogelijk dat uw gas- of watertoevoer tijdelijk wordt onderbroken. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur. Enexis Netbeheer of Brabant Water informeren u in voorkomende gevallen op tijd door een brief of kaart in de brievenbus.

Mogelijke overlast op straat?
Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip. Na bovengenoemde werkzaamheden zal de civiele aannemer van de gemeente Breda de weg en stoep herstraten. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?
Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, Brabant Water, van Vulpen en de Gemeente Breda u zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van de werkzaamheden. 
 • U kunt naast de algemene informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat of wijk inzien via www.enexis.nl/actueel.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas- of wateronderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk “meegenomen”.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?
Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Joren Rombouts, 073 683 87 39 of joren.rombouts@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Johan Wijnstekers, 06 11 86 25 65 of johan.wijnstekers@enexis.nl
 
Planning:
 

Straat

van

Tot

Kwakkelhutstraat

Maandag 22 januari

Maandag 12 februari

Magnoliastraat

Maandag 29 januari

Maandag 19 februari

Laurierstraat

Dinsdag 13 februari

Woensdag 14 maart

Lavendelstraat

Dinsdag 20 februari

Woensdag 28 februari

Oleanderstraat

Donderdag 1 maart

Dinsdag 13 maart

Kamperfoeliestraat

Woensdag 14 maart

Donderdag 12 april

Seringenlaan

Donderdag 15 maart

Dinsdag 10 april

Acaciastraat

Woensdag 21 maart

Donderdag 12 april

Jasmijnstraat

Woensdag 11 april

Dinsdag 8 mei

Clematisstraat

Vrijdag 13 april

Dinsdag 1 mei

Wingerdstraat

Woensdag 2 mei

Woensdag 9 mei

Spoorbaanstraat

Woensdag 9 mei

Donderdag 17 mei

Duindoornstraat

Maandag 14 mei

Donderdag 17 mei

Meidoornstraat

Vrijdag 18 mei

Vrijdag 8 juni

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Vanaf de eerste week mei 2018 tot eind juni 2018 worden door onze aannemer HAK in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uit gevoerd in het centrum van het stadsdeel Geleen, waarbij de oude stalen gasleidingen worden vervangen door kunststof gasleidingen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Het gasleidingnet in het centrum van Geleen is circa 40 jaar oud en aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat eind juni 2018 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen. Bijvoorbeeld als onze gasleiding dadelijk niet bereikbaar blijkt te zijn vanwege bovenliggende kabels en leidingen van andere netbeheerders. In deze presentatie vindt u een overzicht met de werk- en uitvoeringsafspraken waarmee we in ons ontwerp al rekening mee houden om onnodige overlast te voorkomen.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?
Het is mogelijk dat uw gastoevoer op de dag van de werkzaamheden bij uw voordeur tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofleiding Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Voordat we bij u aan het werk gaan brengen wij u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?
We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?
Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden. Ook ontvangt u voordat wij bij uw voordeur aan het werk gaan nog een informatiefolder van ons met deze informatie.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?
Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van HAK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn er ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig, dat laten we u vooraf weten. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien
Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van HAK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?

 gaskraan.jpg

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?
Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?
Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?
Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van HAK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn de parkeerplaatsen niet te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat samen met Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen de gasleiding, elektriciteits-, waterleiding en Openbare verlichting vervangen in en rondom Noorderbinnensingel. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De werkzaamheden worden door de firma Heijmans uitgevoerd in opdracht van Enexis Netbeheer. De firma Heijmans heeft jarenlange ervaring met leidingwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Groningen.

Wat merkt u als bewoner?
Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn, is het mogelijk dat uw energietoevoer tijdelijk wordt onderbroken. De eventuele onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur. De Firma Heijmans informeert u vooraf via een brief. In sommige gevallen moeten wij ook bij u in huis aan de leiding werken, ook dan maken wij op tijd een afspraak.

Mogelijke overlast op straat?
Dit betekent dat we tijdelijk de straat open graven en beplanting moeten weghalen om sleuven te graven. Dit is nodig om de werkzaamheden aan de verschillende leidingen te kunnen verrichten. Hierdoor zijn er gedurende de werkzaamheden minder parkeerplaatsen beschikbaar. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden uit voor Enexis, WBG en de gemeente Groningen.

U kunt werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?

 • Binnenkort ontvangen alle betrokkenen een uitnodiging van de Firma Heijmans voor een informatieavond.

 • U ontvangt een vooraankondiging waarin we melden dat we aan uw leidingnet gaan werken.

 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas-, elektriciteits- of wateronderbreking kunt verwachten.

 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk worden “meegenomen”.

 • Ook kunt u vanaf 1 mei 2017 elke donderdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur de bouwkeet van Heijmans bezoeken, daar zijn mensen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden. Ga voor meer informatie naar www.enexis.nl/actueel.

Meer informatie?
Hebt u daarna nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met de uitvoerder: dhr. A. Venema via telefoonnummer 06-31997860 (bereikbaar op werkdagen)

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden zullen naar verwachting tot december 2018 duren.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Van Januari 2018 tot en met Juni 2018 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer en WML werkzaamheden uitgevoerd in de Burgemeester Huybenstraat te Horn. Waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Het gasleidingnet in Horn is grotendeels in de jaren '70 aangelegd en is aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat eind juni 2018 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?
We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?
Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofleiding Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengen wij u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?
We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?
Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?
Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?
Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

Kranen.jpg
Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?
Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?
Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?
Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn de parkeerplaatsen niet te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart:

Horn.png

Meer informatie?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer APK. Joost van Stratum 06 22793819
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op: https://www.enexis.nl/actueel

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat vanaf 8 januari 2018 het gasleidingnet langs de Kopstukken en 2e Barlagerweg tussen Kopstukken en Onstwedde vervangen. Daarnaast zijn er werkzaamheden langs de 1e Barlagerweg in Onstwedde. Langs het hele tracé gaan we, indien van toepassing, ook de gasregelkastjes met de gasmeters vervangen.

Uitvoering werkzaamheden
We starten met de werkzaamheden in week 3 van 2018 en worden in een aantal fasen uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BAM en Baas in opdracht van Enexis Netbeheer en zijn afgestemd met de gemeente Stadskanaal.

Wat merkt u als bewoner?
De graafwerkzaamheden worden deels uitgevoerd in de berm langs de weg. Uw gasaansluitleiding wordt overgezet op de nieuwe hoofdleiding het gasregelkastje en de aanwezige gasmeter, dat bij de meeste woningen in de tuin staat geheel vervangen. Onze aannemer maakt hiervoor tijdig met u een afspraak om er voor te zorgen dat uw woning altijd bereikbaar blijft.
U kunt werkverkeer en graafmachines in uw straat aantreffen en uw oprit kan tijdelijk niet toegankelijk zijn omdat de straat is opengebroken. Daarnaast zullen wij gedurende de werkzaamheden de straat geheel of gedeeltelijk afsluiten. Uw woning blijft echter ten allen tijde bereikbaar. Doorgaand verkeer tussen Kopstukken en Onstwedde is tijdens bepaalde werkzaamheden niet mogelijk. Een omleidingsroute is met borden aangegeven.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die we veroorzaken. Uiteraard beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Hoe informeren we u?

 • De woningen langs het tracé hebben inmiddels een gezamenlijke vooraankondiging van Enexis Netbeheer en onze aannemers ontvangen met informatie over de werkzaamheden.
 • Voor de woningen waarvan de huisaansluitingen worden gesaneerd neemt de aannemer contact met u op om de werkzaamheden te inventariseren en met u te bespreken.
 • U ontvangt tijdig een vooraankondiging van één van onze aannemer swanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat we medio 2018 klaar zijn met alle werkzaamheden.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst, kunt contact op te nemen met Rense Louwes (rense.louwes@enexis.nl) of Effendie de Rooij (effendie.de.rooij@enexis.nl). ​

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat het gasnet in het centrum van Roermond vervangen. De bestaande leidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur. We zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden door een aannemer in opdracht van Enexis Netbeheer uitgevoerd. De aannemer heeft jarenlange ervaring met gaswerkzaamheden in gemeente Roermond.

Wat merkt u als bewoner?

Nieuwe gasdrukregelaar
Het nieuwe gasleidingnet heeft een hogere gasdruk, daarom is het nodig dat we bij u in huis een gasdrukregelaar plaatsen om de gasdruk te verlagen naar het niveau dat u in huis gebruikt. Hiervoor komt een monteur van Enexis Netbeheer of van onze aannemer bij u langs om deze werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden kondigen wij vooraf aan en vragen u dan ook om thuis te zijn zodat wij bij de meterkast kunnen werken. Vraag de monteurs gerust om een legitimatie, ze zijn verplicht deze bij zich te hebben.
Het kan voorkomen dat de aansluitleiding naar de woning vervangen dient te worden dit wordt bij voorkeur voor het vervangen van de hoofdgasleiding uitgevoerd.

Nieuwe hoofdgasleiding
Op een later tijdstip zullen we bij in de straat starten met de aanleg van een nieuwe hoofdleiding gas. De sleuf voor deze leiding wordt in voetpaden gegraven.
U heeft als bewoner en weggebruiker gedurende de werkzaamheden enige overlast van de graafwerkzaamheden. De aannemer zal telkens na de aanleg van de hoofdleiding de sleuf zo spoedig mogelijk herstellen om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Hoe informeren we u?

 • U ontvangt een vooraankondiging van Enexis Netbeheer waarin we melden dat we aan uw gasnet gaan werken.

 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.

 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer Hans Hermans, op telefoonnummer: 06 46 23 17 49 of Henk Haus van de gemeente Roermond  06 57 55 31 37
Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00.

Waar zijn we aan het werk?
Zie onderstaand overzichtskaart.

Roermond.png​​

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Van 08-01-2018 tot 09-04-2018 voert aannemer BAM  in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uit in de binnenstad van Roermond. Daarbij worden de oude Gietijzeren gasleidingen en over een gedeelte de oude laagspanningskabels vervangen. Deze werkzaamheden zijn vooraf afgestemd met de gemeente Roermond en de winkeliersvereniging Roermond.

Wanneer starten de werkzaamheden?
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:30 uur en 16:00. Er zal gestart worden aan de even nummers van de Steenweg. In het overzichtskaart (onder aan de pagina) kunt u het verdere verloop (fasering) van de werkzaamheden terugvinden.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat eind April de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden.
Kan ik nog wel gebruik maken van gas ?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofleiding Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07:30 uur en 16:00 uur. In deze gevallen brengen wij u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?
Bij fase 1 en 3 worden elektriciteitskabels vervangen, tijdens deze werkzaamheden zullen de aansluitingen (aangesloten op de betreffende kabels) tijdelijk spanningsloos worden gemaakt. De betreffende aansluitingen zullen hier tijdig van op de hoogte worden gesteld door middel van een brief. Bij de overige fasen worden er geen werkzaamheden aan het elektriciteitsnet uitgevoerd en zullen deze aansluitingen niet spanningsloos worden gesteld.

Doet mijn verwarming het nog wel?
Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk!
Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas en of elektriciteit voor u tijdelijk wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van BAM. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan en of hoofdbeveiliging in uw meterkast dichtdraaien/uitschakelen voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gas en stroomtoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv-ketel bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?
Aannemer BAM voert deze werkzaamheden van Enexis uit. Vanaf 08-01-2018 kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.
 
Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?
Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van BAM waar deze dan het beste geplaatst kan worden.
 
Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden worden er maatregelen getroffen zodat de winkels en woningen te voet bereikbaar blijven. Leveranciers kunnen tijdens de werkzaamheden niet doormiddel van gemotoriseerd verkeer bevoorraden.
 
Roermond 2.jpg

Fase
Straat
Start
Eind
1
Steenweg oneven nummers
12-01-2018
06-04-2018
2
Varkensmarkt oneven
Nader te bepalen
Nader te bepalen
3
Varkensmarkt even
Nader te bepalen
Nader te bepalen
4
Bergstraat
Nader te bepalen
Nader te bepalen
 
Meer informatie?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer Hans Hermans, op telefoonnummer: 06 46 23 17 49 of Henk Haus van de gemeente Roermond  06 57 55 31 37 Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in Schijndel. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. In totaal vervangen wij ongeveer 4.000 meter aan leidingen in de wijk. Wij starten met de werkzaamheden in mei 2017. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Rasenberg in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer. Het betreft de volgende straten: Jansenpark en de Vicaris van Alphenstraat.

De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Schijndel.  

Wat merkt u als bewoner?
Vanaf maandag 12 juni 2017 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

De oude leidingen?
De leidingen die wij weghalen zijn gemaakt van asbestcement. Er worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatsen wij in de wijk goed afgesloten containers.

Herstel van het straatwerk?
Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door de firma Rasenberg herstelt.

Hoe informeren we u?
Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina of op www.waterstoring.nl/brabantwater voor de waterleidingactiviteiten.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van onze aannemer, Wesley Broosus, Tel: 06-41 01 31 70 of via de e-mail op w.broosus@apkinfra.nl.

Vragen of suggesties?
Neem dan contact op met:
Brabant Water: Jan Heesters, 06-22 69 57 81 of jan.heesters@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Dirk van den Bosch, 06-21 23 66 39 of dirk.van.den.bosch@enexis.nl

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Het gehele project zal naar verwachting begin mei 2018 gereed zijn.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in de Jacob Roggeveenstraat in ‘s-Hertogenbosch. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. In totaal vervangen wij ongeveer 1.474 meter gasleiding en 1.010 meter waterleiding in de straat. Wij starten met de werkzaamheden in week 10 (5 maart). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer Gebroeders van der Steen in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Wat merkt u als bewoner?
Vanaf maandag 5 maart 2018 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

De oude leidingen?
De leidingen van Brabantwater die verwijderd worden zijn van AC (asbest cement) en die van Enexis Netbeheer van GGY (grijs gietijzer). Er worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatsen wij in de wijk goed afgesloten containers.

Herstel van het straatwerk?
Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door de Gebroeders van der Steen herstelt.

Hoe informeren we u?
Actuele informatie over de voortgang van de vervanging van de gasleiding vindt u op deze pagina of op www.waterstoring.nl/brabantwater voor de waterleidingactiviteiten.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van onze aannemer, Rob van Boxtel, Kantoor Timmermans Infra 073 303 08 40, Info@timmermansinfra.nl

Vragen of suggesties?
Neem dan contact op met:
Brabant Water: Jan Tiecken, 06 51 50 66 54 of Karel.Groenendaal@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer:  Dirk van den Bosch, 06 21 23 66 39 of  Dirk.van.den.Bosch@enexis.nl 

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Het gehele project zal naar verwachting half juli 2018 gereed zijn. 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Van Maart 2018 tot circa November 2018 worden er door aannemer APK Rasenberg in opdracht van Enexis Netbeheer en WML werkzaamheden uitgevoerd in een groot gedeelte van Thorn. Waarbij de oude stalen gas en waterleidingen worden vervangen door PVC-leidingen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Het gasleidingnet in het Thorn is grotendeels in de jaren '70 aangelegd en aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat eind november de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Onderaan in de site vindt u een overzicht met de verschillende fases, ook is er een tabel bijgevoegd waarin de planning van elke fase is terug te vinden.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?
We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?
Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengen wij u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?
We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?
Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk
Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK Rasenberg. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voordat we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv-ketel bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien
Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK Rasenberg. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

gaskraan.jpg
Mogelijke overlast?
Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?
Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK Rasenberg waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn de parkeerplaatsen niet te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden  van verkeer.

Nulmetingen, Firma Bouwrisk B.V.
Vooraf aan de werkzaamheden kan het zijn dat u een brief ontvangt van de firma Bouwrisk B.V.. De firma Bouwrisk B.V. voert in de opdracht van Enexis Netbeheer en WML nulmetingen aan uw pand uit. In deze brief wordt uw toestemming gevraagd om een vooropname te maken. Hiermee wordt vastgelegd wat de bouwtechnische staat en toestand is van uw pand, zodat er eventueel bij aangebrachte schade door de werkzaamheden achteraf geen discussie kan zijn. Meer informatie vind u terug in de brief van Bouwrisk B.V..

Overzichtskaart:
Overzichtskaart Thorn.JPG

Planning werkzaamheden centrum Thorn: 

Planning werkzaamheden centrum Thorn
Fase 1 Week 12 t/m Week 18 Wilhelminalaan 
Fase 2 Week 18 t/m 28 Akkerwal
Fase 3 Week 28 t/m 38 Bogenstraat
Fase 4 Nader te bepalen Hoogstraat, Hofstraat
Fase 5 Nader te bepalen Kloosterberg
Fase 6 Nader te bepalen De Nachtegaal
 
Meer informatie?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer APK. Jeroen Lenssen: 06-41013191
 
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de waterleiding kijk op: www.wml.nl/werkzaamheden.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Vanaf 15 januari 2018 tot medio maart 2018 worden door onze aannemer “Van Voskuilen” in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in de noordelijke helft van de binnenstad. We gaan daar de gasleidingen vervangen door middel van de zogenaamde ‘sleufloze techniek’ (zie hieronder). De huidige leidingen zijn aan het eind van de technische levensduur. Door de vervanging kunnen de gasleidingen weer 50 jaar mee.

Sleufloze techniek.png

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat medio maart 2018 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen. Na de zomer gaan we in de zuidelijke helft van de binnenstad de gasleidingen vervangen. Deze informatie volgt later.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?
Het is mogelijk dat uw gastoevoer op de dag van de werkzaamheden bij uw voordeur tijdelijk wordt onderbroken. Dit is nodig omdat tijdens de werkzaamheden de gasleiding drukloos en gasloos wordt gemaakt. Voordat we bij u aan het werk gaan neemt de firma “Van Voskuilen” contact met u op.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?
We voeren hier alleen werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?
Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en gasboiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?
Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Één van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn er ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig, dat laten we u vooraf weten. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw verwarming bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien
Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?

Gaskranen.jpg

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?
Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Er worden met verkeersregelingen omleidingen ingesteld en het winkelend publiek zal hinder hebben van de graafwerkzaamheden. De winkels blijven wel ten allen tijde bereikbaar.

Venlo.png

Werkgebied
De straten waar we gaan werken zijn:
Helschriksel. Lomstraat, Sint Jorisstraat, Grote Kerkstraat, Sint Martinusstraat, Parade, Lohofstraat, Minderbroederstraat.
 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Van Maart 2018 tot en met December 2018 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer en WML werkzaamheden uitgevoerd in de wijk Moesel te Weert, waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat eind 2018 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?
We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?
Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?
We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?
Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?
Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?
Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?  
gaskraan.jpg

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?
Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?
Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?
Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:
weert.jpg
Meer informatie?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer APK. B v.d. Elsen. Tel:06-24 880 197
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op: https://www.enexis.nl/actueel

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat het gasleidingnet in de kades langs het Oosterdiep in Wildervank vernieuwen. We starten met de werkzaamheden rond september. De werkzaamheden worden door de firma Visser & Smit Hanab uitgevoerd in opdracht van Enexis Netbeheer. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Veendam en Waterschap Hunze & Aa’s.

Wat merkt u als bewoner?
Vorig jaar zouden de werkzaamheden al worden uitgevoerd maar aangezien de ondergrond harder is dan normaal zijn wij op zoek gegaan naar een uitvoeringsmethodiek waarbij we graafwerkzaamheden en overlast tot een minimum beperken. Dit is de reden dat u even op ons heeft moeten wachten, onze excuses hiervoor!

De sleuf voor de gasleidingen wordt in straten en groenstroken gegraven. Uw gasaansluitleiding wordt overgezet op de nieuwe hoofdleidingen. Onze aannemer maakt hiervoor tijdig met u een afspraak om ervoor te zorgen dat uw woning altijd bereikbaar blijft.

Door de smalle ruimte die beschikbaar is geeft dit wellicht overlast van werkverkeer en graafmachines op de doorgaande routes. Het kan voorkomen dat er tijdelijk geen parkeergelegenheid is of dat de toerit naar uw woning is afgesloten. U zult dan uw voertuig elders moeten parkeren. Tevens kan het voorkomen dat straten of delen daarvan worden afgesloten of éénrichtingsverkeer worden gemaakt. Dit wordt aangegeven door middel van verkeersborden.

Wij vragen uw begrip voor de overlast die we veroorzaken. Uiteraard beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Hoe informeren we u?

 • U ontvangt een vooraankondiging van onze aannemer waarin we melden dat we aan ons gasleiding gaan werken.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk worden “meegenomen”

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat we medio 2018 klaar zijn.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst, kunt contact op te nemen met Harry Hulshof; harry.hulshof@enexis.nl

Vervangen van gasleidingen

Vervangen van gasleidingen