Actuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

Hieronder staat een overzicht van grootschalige werkzaamheden aan ons netwerk. Mochten deze in uw straat of buurt plaatsvinden, dan ontvangt u hierover tijdig bericht. Kleinschalige en ongeplande werkzaamheden staan niet in deze lijst.

​Weten hoe wij omgaan met het vervangen van gasleidingen en welke partijen daarbij betrokken zijn? Kijk dan onderaan deze pagina naar de animatie.

In het storingsoverzicht​ ziet u waar storingen zijn gemeld en ongeplande werkzaamheden plaatsvinden.​​​​​​

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer en de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) gaan vanaf mei 2017 het gas-, elektriciteit- en waterleidingnet in een groot deel langs de Beilervaart in Beilen vervangen. Indien van toepassing zullen ook de huisaansluitingen worden vervangen. Tijdens deze werkzaamheden worden ook mantelbuizen aangelegd voor het glasvezelnet van Sterk Midden Drenthe.

Uitvoering werkzaamheden
We starten met de werkzaamheden in week 18 en worden in een aantal fasen uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BAM in opdracht van Enexis Netbeheer, de WMD en Sterk Midden Drenthe en zijn afgestemd met de gemeente Midden Drenthe.

Wat merkt u als bewoner?
Een deel van de nieuwe leidingen wordt door middel van gestuurde boringen uitgevoerd. Daarnaast wordt er in de berm tussen de weg en de woningen een sleuf gegraven voor het leggen van de nieuwe kabels en leidingen. Uw gas- en wateraansluitleiding wordt overgezet op de nieuwe hoofdleidingen en indien nodig in zijn geheel vervangen. Onze aannemer maakt hiervoor tijdig met u een afspraak om er voor te zorgen dat uw woning altijd bereikbaar blijft.

U kunt werkverkeer en graafmachines in uw straat aantreffen en uw oprit kan tijdelijk niet toegankelijk zijn omdat de straat is opengebroken.

Daarnaast zal tijdens de werkzaamheden de weg in delen worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Er worden dan omleidingsroutes ingesteld. Uw woning of bedrijf blijft echter bereikbaar.

Wij vragen uw begrip voor de overlast die we veroorzaken. Uiteraard beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Hoe informeren we u?

 • U ontvangt een vooraankondiging van BAM, Enexis Netbeheer en de WMD waarin we melden dat we aan ons gas-, elektriciteit- en waterleidingnet gaan werken. 

 • Voor de woningen waarvan de huisaansluitingen worden gesaneerd neemt de aannemer contact met u op om de werkzaamheden te inventariseren en met u te bespreken;

 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas- en/of wateronderbreking kunt verwachten. 

 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel een schriftelijke vooraankondiging en door de verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk “meegenomen”.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat we eind 2017 klaar zijn.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst, kunt contact op te nemen met Rense Louwes; rense.louwes@enexis.nl.

Plattegrond waar de werkzaamheden plaats vinden.

Beilervaart Overzicht werkgebied.jpg

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer en de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) gaan vanaf 20 juni 2017 het gas- en waterleidingnet langs een deel van het Oranjekanaal NZ tussen de Coehoorn Orvelte en Schoonoord vervangen. Daarnaast vervangen we een deel van de leidingen langs de Albert Oostingweg in Wezuperbrug. Indien van toepassing zullen ook de huisaansluitingen worden vervangen.

Uitvoering werkzaamheden
We starten met de werkzaamheden in week 25 en worden in een aantal fasen uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma A. HAK in opdracht van Enexis Netbeheer en de WMD en zijn afgestemd met de gemeente Coevorden.

Wat merkt u als bewoner?
De graafwerkzaamheden worden deels uitgevoerd in de berm tussen de weg en de woningen en deels tussen de weg en het kanaal. Uw gas- en water-aansluitleiding wordt overgezet op de nieuwe hoofdleidingen en indien nodig in zijn geheel vervangen. Onze aannemer maakt hiervoor tijdig met u een afspraak om ervoor te zorgen dat uw woning altijd bereikbaar blijft.
U kunt werkverkeer en graafmachines in uw straat aantreffen en uw oprit kan tijdelijk niet toegankelijk zijn omdat de straat is opengebroken.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die we veroorzaken. Uiteraard beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Hoe informeren we u?

 • De woningen langs het tracé hebben inmiddels een gezamenlijke vooraankondiging van Enexis Netbeheer en WMD ontvangen met informatie over de werkzaamheden. 
 • Voor de woningen waarvan de huisaansluitingen worden gesaneerd neemt de aannemer contact met u op om de werkzaamheden te inventariseren en met u te bespreken.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas- en/of wateronderbreking kunt verwachten.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat we eind 2017 klaar zijn met alle werkzaamheden.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst, kunt contact op te nemen met Rense Louwes; rense.louwes@enexis.nl.

Wat gaan we doen?
In januari 2017 start de onze aannemer Van Vulpen in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer met werkzaamheden in de Antwerpsestraat (winkelgebied), Roeselaerstraat (oneven kant), Molstraat (25-39), Schaarbeekstraat (4-10) en de Biesdonkweg. (zie onderstaand plaatje) Als de vorst intreedt, moeten wij de startdatum misschien opschuiven. In het totaal vervangen we ongeveer 4.000 meter aan leidingen bij u in de wijk. Tevens gaat Enexis alle gasmeters vervangen door “slimme meters”.  Onze totale werkzaamheden nemen 8 maanden, afhankelijk van het winterweer, in beslag.

Wat betekent dit voor u?
Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen, dit is helaas onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn, hebt u misschien even geen water of gas. De eventuele onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur. De aannemer informeert u hierover vooraf via een kaart of brief. In sommige gevallen moeten wij ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak.

Mogelijke overlast op straat?
Vanaf maandag 9 januari kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met (geluids-)overlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?
De oude leidingen die wij weghalen zijn van asbestcement gemaakt. Wij nemen alle nodige voorzorgmaatregelen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Wij plaatsen daarom in uw wijk goed afgesloten containers.

Herstel van het straatwerk
Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de gemeente Breda het straatwerk.
In sommige straten moet ook de huisaansluiting vernieuwd worden, dit moet na het aanleggen van de nieuwe leidingen. Het herstel van het straatwerk proberen we z.s.m. te doen zodat de overlast zo kort mogelijk is. Daarbij is uw medewerking van belang omdat we dan binnen in de meterkast moeten werken.

Waarom vervangen wij de leidingen?
Het water- en gasleidingnet is grotendeels in de jaren 1960-1970 aangelegd en daarom aan vervanging toe. In enkele gevallen worden ook de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of -put) vervangen. De huidige gas- en elektrameters worden omgewisseld voor intelligente ‘slimme’ meters (www.enexis.nl/slimmemeter).
Op deze manier kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers water en betrouwbare energie.

Hoe informeren we u?
U bent vanaf 11 januari iedere woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur van harte welkom in onze directiekeet. Deze keet is geplaatst Biesdonkweg hoek Turnhoutstraat. U kunt hier naast algemene informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat of wijk inzien. U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?
Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze aannemer Van Vulpen, Dirk van de Vijfeijken, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-10859184. U kunt ook e-mailen: d.vandevijfeijken@vanvulpen.eu

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?
Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Jan Otten, 073 683 86 37 of jan.otten@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: J. Buster, 06 11873569 of john.buster@enexis.nl (gas hoofdleidingen) / A. Kersbergen, 06 30367515 of Adriaan.kersbergen@enexis.nl (gasaansluitingen)
 
Breda Biesdonk.png

​Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Vanaf 20 maart tot november 2017 voert aannemer Baas B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uit in de wijk Ginneken. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. We gaan de gasleidingen en gasaansluitingen in de wijk Ginneken waar noodzakelijk vervangen, tevens worden er slimme meters geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Het werk wordt in fases uitgevoerd.

De verwachting is dat november 2017 de werkzaamheden gereed zijn.

Waarom doen wij dit?
Het gasleidingnet in Ginneken is grotendeels in de jaren '60 aangelegd en aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek. Ook worden de aansluitingen van gas bij u in de meterkast vervangen. De bestaande gas- en elektriciteitsmeters worden omgewisseld voor intelligente ‘slimme’ meters. Voor meer informatie zie: www.enexis.nl/slimmemeter

Wat merkt u als bewoner?
Vanaf maart 2017 kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Vanaf dat tijdstip kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is, omdat de straat is opengebroken. Ook is het mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk wordt onderbroken. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Enexis Netbeheer informeert u in voorkomende gevallen op tijd door een brief in de brievenbus.

Mogelijke overlast op straat?
Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip. Na bovengenoemde werkzaamheden zal de civiele aannemer van de gemeente Breda de weg en stoep herstraten. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?
Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, Baas B.V. en de Gemeente Breda u zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

 • U kunt naast de algemene informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat of wijk inzien via www.enexis.nl/actueel.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk “meegenomen”.

Informatie Enexis Netbeheer
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de heer D. Pilon van Enexis Netbeheer, telefoon 0900-7808700, Email: david.pilon@enexis.nl of onze uitvoerder de heer J. Buster van Enexis Netbeheer, telefoon 06-11873569, Email: john.buster@enexis.nl

Overzichtskaart van de werkzaamheden met straatnamen en huisnummers: 

Afbeelding1.png
  

Wat gaat Enexis doen?
Van eind april tot november 2017 voert aannemer Hak bv in opdracht van Enexis werkzaamheden uit in de wijk Princenhage. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarbij worden de gasleidingen en gasaansluitingen in de wijk Princenhage waar noodzakelijk vervangen, tevens worden er slimme meters geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Het werk wordt in fases uitgevoerd.

De verwachting is dat november 2017 de werkzaamheden gereed zijn.

Waarom doen wij dit?
Het gasleidingnet in Princenhage is grotendeels in de jaren '60 aangelegd en aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek. Ook worden de aansluitingen van gas bij u in de meterkast vervangen. De bestaande gas- en elektriciteitsmeters worden omgewisseld voor intelligente ‘slimme’ meters www.enexis.nl/slimmemeter

Wat merkt u als bewoner?
Aannemer Hak bv voert deze werkzaamheden van Enexis uit. Vanaf eind april 2017 kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Vanaf dat tijdstip kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is, omdat de straat is opengebroken. Ook is het mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk wordt onderbroken. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Enexis informeert u in deze voorkomende gevallen op tijd door een brief in de brievenbus.

Mogelijke overlast op straat?
Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip. Na bovengenoemde werkzaamheden zal de civiele aannemer van de gemeente Breda herstraten. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?
Uiteraard proberen Enexis, Hak bv en de Gemeente Breda u zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

 • U kunt naast de algemene informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat of wijk inzien via www.enexis.nl/actueel

 • U bent vanaf 25 april 2017 iedere dinsdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur van harte welkom in de directiekeet die geplaatst is aan de Laan van Mertersem hoek Montessoristraat. U kunt daar naast de algemene informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat of wijk inzien. 

 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.

 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk “meegenomen”.

Informatie Enexis
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de heer D. Pilon van Enexis, telefoon 0900-7808700, e-mail david.pilon@enexis.nl of onze uitvoerder de heer K. Machielsen van Enexis, telefoon 06-11873569, email kees.machielsen@enexis.nl, www.enexis.nl/actueel.

 
breda2.png

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat de gasleidingen vervangen in de wijken 1 en 3 te Deventer, zie afbeelding hieronder.

Deventer.jpg

 Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Planning wanneer we waar werken:​ ​
Tot begin april​ ​Raamstraat, Bergpoortstraat
Half april tot half juni​ ​Bokkingshang, Emmastraat.
​Eerste helft juli ​Kazernestraat.
​Half juli tot eind december ​Welle vanaf Bokkingshang tot de Lindenstraat.
 

De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Van sommige woningen wordt de gasaansluiting vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht.
Wij starten met de werkzaamheden op 9 januari van 2017. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra Energie & Water Noordoost bv in opdracht van Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Deventer.

Wat merkt u als bewoner?
De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden en groenstroken. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden telkens in één straat plaats, zodat niet de gehele buurt tegelijkertijd overlast ondervindt.

Het betreft de volgende straten:
Raamstraat, Bergpoortstraat, Kazernestraat, Bokkingshang, Welle, Onder de Linden, Kapjeswelle, IJsselkade, en de Ossenweerdstraat.

Hoe informeren we u?
Afspraken m.b.t. eventuele gasonderbrekingen ontvangt u ruim vooraf d.m.v. een brief.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst kunt u een bericht sturen naar roelof.lezwijn@enexis.nl.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Het gehele project zal naar verwachting eind november 2017 gereed zijn.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Van oktober tot en met november wordt door onze aannemer HAK in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uit gevoerd in het centrum van het stadsdeel Geleen. Waarbij de oude stalen gasleidingen worden vervangen door kunststof gasleidingen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Het gasleidingnet in het centrum van Geleen is circa 40 jaar oud en aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat eind november de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen. Bijvoorbeeld als onze gasleiding dadelijk niet bereikbaar blijkt te zijn vanwege bovenliggende kabels en leidingen van andere netbeheerders. In deze presentatie vindt u een overzicht met de werk- en uitvoeringsafspraken waarmee we in ons ontwerp al rekening mee houden om onnodige overlast te voorkomen.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?
Het is mogelijk dat uw gastoevoer op de dag van de werkzaamheden bij uw voordeur tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofleiding Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Voordat we bij u aan het werk gaan brengen wij u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?
We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?
Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden. Ook ontvangt u voordat wij bij uw voordeur aan het werk gaan nog een informatiefolder van ons met deze informatie.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?
Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van HAK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn er ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig, dat laten we u vooraf weten. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien
Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van HAK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?

 gaskraan.jpg

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?
Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?
Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?
Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van HAK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn de parkeerplaatsen niet te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat samen met Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen de gasleiding, elektriciteits-, waterleiding en Openbare verlichting vervangen in en rondom Noorderbinnensingel. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De werkzaamheden worden door de firma Heijmans uitgevoerd in opdracht van Enexis Netbeheer. De firma Heijmans heeft jarenlange ervaring met leidingwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Groningen.

Wat merkt u als bewoner?
Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn, is het mogelijk dat uw energietoevoer tijdelijk wordt onderbroken. De eventuele onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur. De Firma Heijmans informeert u vooraf via een brief. In sommige gevallen moeten wij ook bij u in huis aan de leiding werken, ook dan maken wij op tijd een afspraak.

Mogelijke overlast op straat?
Dit betekent dat we tijdelijk de straat open graven en beplanting moeten weghalen om sleuven te graven. Dit is nodig om de werkzaamheden aan de verschillende leidingen te kunnen verrichten. Hierdoor zijn er gedurende de werkzaamheden minder parkeerplaatsen beschikbaar. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden uit voor Enexis, WBG en de gemeente Groningen.

U kunt werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?

 • Binnenkort ontvangen alle betrokkenen een uitnodiging van de Firma Heijmans voor een informatieavond.

 • U ontvangt een vooraankondiging waarin we melden dat we aan uw leidingnet gaan werken.

 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas-, elektriciteits- of wateronderbreking kunt verwachten.

 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk worden “meegenomen”.

 • Ook kunt u vanaf 1 mei 2017 elke donderdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur de bouwkeet van Heijmans bezoeken, daar zijn mensen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden. Ga voor meer informatie naar www.enexis.nl/actueel.

Meer informatie?
Hebt u daarna nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met de uitvoerder: dhr. A. Venema via telefoonnummer 06-31997860 (bereikbaar op werkdagen)

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden zullen naar verwachting tot december 2018 duren.

Waarom doet Enexis Netbeheer dit?
In de zomer van 2015 startte Enexis Netbeheer met de voorbereidingen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Vlakbij de zuidelijke ringweg liggen veel gasleidingen en elektriciteitskabels. Velen ervan liggen in de buurt van de toekomstige werkzaamheden. Daarom is Enexis Netbeheer gestart met het verleggen van deze kabels en leidingen. Het werk wordt uitgevoerd door de firma A. Hak, die veel ervaring heeft met dit soort werkzaamheden. Het gehele werk gebeurt in overleg en met goedkeuring van de gemeente Groningen.

Actueel

 • Affakkelen aan de Muntinglaan, Maaslaan, Papiermolenlaan en Boutenspad. (Met rood aangegeven op onderstaande afbeelding).
  Bij affakkelen wordt het gas in een te rooien buis gecontroleerd bovengronds verbrand. Hierdoor is bovengronds een vlam te zien en dit geeft geluidsoverlast. Deze werkzaamheden zullen deze week starten en in elkaar overlopen. Dit is in week 43 gereed.
 • Verder wordt aan de Hereweg (Aangegeven in het blauw) aan de gasleidingen gewerkt waarvoor gegraven moet worden. Dit werk start rond week 43.
Groningen.png

Algemeen
Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer voert op diverse plaatsen in Groningen werkzaamheden uit voor de verlegging van de Nieuwe Ringweg Zuid.
Wat merkt u als bewoner?
De werkzaamheden vinden op doordeweekse dagen plaats tussen 7.00 uur en 17.00 uur en zullen enige geluidsoverlast met zich meebrengen. Uiteraard doen wij er alles aan dit tot een minimum te beperken.
Hoe informeren we u?
 • Betrokken bewoners ontvangen een schriftelijke vooraankondiging van Enexis Netbeheer.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil zeggen dat we wellicht een straat tijdelijk gedeeltelijk afsluiten.

Meer informatie?
Voor meer informatie en eventuele vragen, is er iedere donderdagochtend tussen 9.00 uur en 11.00 uur een inloopmogelijkheid aan de Papiermolenlaan 3, 9721 GR Groningen op de bovenverdieping. Daar is een vertegenwoordiging van onze projectgroep aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Aanpak Ring Zuid
Wilt u meer weten over het project Aanpak Ring Zuid en/of over de werkzaamheden die worden uitgevoerd ter voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg? Kijk dan op http://www.aanpakringzuid.nl

Wat gaat Enexis doen?
Van Mei 2017 tot circa November 2017 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis en WML-werkzaamheden uit gevoerd in een groot gedeelte van Maasbracht. Waarbij de oude stalen gas en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Het gasleidingnet in Maasbracht is grotendeels in de jaren '60 aangelegd en is aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat eind november 2017 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Onderaan in de site vindt u een overzicht met de verschillende fases, ook is er een tabel bijgevoegd waarin de planning van elke fase is terug te vinden.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?
We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?
Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofleiding Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengen wij u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?
We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?
Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?
Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?
Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?

gaskraan.jpg
Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?
Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?
Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?
Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn de parkeerplaatsen niet te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart:
Overzicht maasbracht fasering.jpg
Fase​​ Straat​ Planning​​
​1 ​Sint Gertrudesstraat ​Gereed
​2 ​Zuidsingel Oostzijde ​Gereed
​3 ​Kruchterstraat ​Week 46-50
​4 ​Rondestraat, Binnenweg ​Week 26-42
​5 ​Maasstraat, Zuidsingel West ​Week 43-46


Meer informatie?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer APK. Joost van Stratum 06 22793819
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de waterleiding kijk op: www.wml.nl/werkzaamheden.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in de Kareldoormanstraat e.o. te Oss. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluitingen in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht.

Wij starten met de werkzaamheden in week 16 van 2017. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans i.c.m. firma Timmermans in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Oss.

Wat merkt u als bewoner?
De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden en groenstroken. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden telkens in één straat plaats, zodat niet de gehele buurt tegelijkertijd overlast ondervindt.

Het betreft de volgende straten:
Karel Doormanstraat, Molenweg, Trompstraat , Evertsenstraat, De Ruijterstraat, Industrielaan, Oude Molestraat, van Nesstraat, van Galenstraat, van Ghentstraat, Banckertstraat, Populierstraat, van Opdamstraat, van Speykstraat, Hoogheuvelstraat, Sweerstraat, van der Zaanstraat en de Helfrichstraat. 

Hoe informeren we u?
Afspraken m.b.t. eventuele gasonderbrekingen ontvangt u ruim vooraf, mondeling of d.m.v. een brief.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst kunt u een bericht sturen naar arjan.van.der.meijden@enexis.nl of frans.hoefnagels@enexis.nl.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Het gehele project zal naar verwachting in week 40 (begin oktober), 2017 gereed zijn.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in de Neerveldstraat te Oss. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluitingen in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. In totaal vervangen wij ongeveer 700 meter aan leidingen in de wijk. Wij starten met de werkzaamheden in mei 2017. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer. 

De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Oss.

Wat merkt u als bewoner?
Vanaf maandag 22 mei kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids) overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Herstel van het straatwerk?
Na de aanleg en verwijdering van de leidingen worden de straat en de goten door de gemeente vervangen, zij berichten u hierover in een aparte brief. 

Hoe informeren we u?
Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina of op www.waterstoring.nl/brabantwater voor de waterleidingactiviteiten. 

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van onze aannemer, Gert-Jan Timmermans, Tel: 06-53 64 55 20 of via de e-mail op gj.timmermans@timmermansinfra.nl.

Vragen of suggesties?
Neem dan contact op met:

Brabant Water: Bart Huisman, 073-683 88 13 of bart.huisman@brabantwater.nl

Enexis Netbeheer: Dirk van den Bosch, 06-21 23 66 39 of dirk.van.den.bosch@enexis.nl

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Het gehele project zal naar verwachting eind november 2017 gereed zijn.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in Schadewijk te Oss. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluitingen in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht.

Wij starten met de werkzaamheden in week 2 van 2017. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans i.c.m. firma Timmermans in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer.

De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Oss.

Wat merkt u als bewoner?
De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden en groenstroken. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden telkens in één straat plaats, zodat niet de gehele buurt tegelijkertijd overlast ondervindt.

Het betreft de volgende straten:
Berghemseweg, Marius de Langenstraat, Mezenstraat, Vinkenstraat, Lijsterlaan, Roodborststraat, Fazantstraat en Leeuwerikstraat. 

Overlast Berghemseweg?
Vanaf 6 maart 2017 starten Brabantwater en Enexis met de vervanging van de gas- en waterleidingen in de Berghemseweg in Oss. We starten aan de oostzijde nabij de Hagelkruisstraat en Lijsterlaan. De werkzaamheden duren ongeveer tot begin juni. Meer weten? klik hier

Hoe informeren we u?
Afspraken m.b.t. eventuele gasonderbrekingen ontvangt u ruim vooraf, mondeling of d.m.v. een brief.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst kunt u een bericht sturen naar arjan.van.der.meijden@enexis.nl of frans.hoefnagels@enexis.nl.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Het gehele project zal naar verwachting in week 48 (eind november), 2017 gereed zijn.

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat in Rijssen de installatie van het transportverdeelstation “De Hagen 99T” vervangen.

De huidige installatie wordt vervangen door een installatie die op afstand geschakeld kan worden. Door deze aanpassing zorgt Enexis Netbeheer ervoor dat bij eventuele storingen in het elektriciteitsnet van Rijssen de storingsduur tot een minimum beperkt blijft voor haar klanten.

Om de installatie te kunnen vervangen moeten we eerst de middenspanningskabels die naar het station lopen doorverbinden om de oude installatie te kunnen verwijderen. Hierbij is het nodig om tijdelijk de elektriciteitslevering te onderbreken. Betrokkenen worden via een brief vroegtijdig geïnformeerd hierover. De elektriciteitsonderbreking wordt natuurlijk tot een minimum beperkt.

Na plaatsing van de nieuwe installatie kunnen de kabels weer in het station worden aangesloten. Ook hiervoor dient de elektriciteitslevering voor korte tijd onderbroken te worden en worden betrokkenen per brief geïnformeerd.

De werkzaamheden starten 18 september 2017 en lopen door tot ongeveer 6 november 2017.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra Energie & Water Noordoost BV in opdracht van Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Rijssen-Holten

Wat merkt u als bewoner?
De graafwerkzaamheden vinden plaats in het voetpad langs het station. Dit wordt d.m.v. bouwhekken afgeschermd. Als omwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken.
De vuilcontainers die voor het station De Hagen 99T staan worden tijdelijk verplaatst door de gemeente naar een locatie links van het station en blijven gewoon beschikbaar voor het aanbieden van afval. (zie foto hieronder)

Het betreft de volgende straat:
De Hagen. (zie situatieschets hieronder)

Hoe informeren we u?
Afspraken over eventuele elektriciteitsonderbrekingen ontvangt u ruim vooraf d.m.v. een brief.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst kunt u een bericht sturen naar ronald.hoogezand@enexis.nl.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Het gehele project zal naar verwachting half november 2017 gereed zijn.

Rijssen.png

Plattegrond waar de werkzaamheden plaats vinden.

Rijssen2.png

De vuilcontainers worden tijdelijk verplaatst naar een locatie links van het station en blijven gewoon beschikbaar voor het aanbieden van afval 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat het gasnet in het centrum van Roermond vervangen. De bestaande leidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur. We zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden door een aannemer in opdracht van Enexis Netbeheer uitgevoerd. De aannemer heeft jarenlange ervaring met gaswerkzaamheden in gemeente Roermond.

Wat merkt u als bewoner?

Nieuwe gasdrukregelaar
Het nieuwe gasleidingnet heeft een hogere gasdruk, daarom is het nodig dat we bij u in huis een gasdrukregelaar plaatsen om de gasdruk te verlagen naar het niveau dat u in huis gebruikt. Hiervoor komt een monteur van Enexis Netbeheer of van onze aannemer bij u langs om deze werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden kondigen wij vooraf aan en vragen u dan ook om thuis te zijn zodat wij bij de meterkast kunnen werken. Vraag de monteurs gerust om een legitimatie, ze zijn verplicht deze bij zich te hebben.
Het kan voorkomen dat de aansluitleiding naar de woning vervangen dient te worden dit wordt bij voorkeur voor het vervangen van de hoofdgasleiding uitgevoerd.

Nieuwe hoofdgasleiding
Op een later tijdstip zullen we bij in de straat starten met de aanleg van een nieuwe hoofdleiding gas. De sleuf voor deze leiding wordt in voetpaden gegraven.
U heeft als bewoner en weggebruiker gedurende de werkzaamheden enige overlast van de graafwerkzaamheden. De aannemer zal telkens na de aanleg van de hoofdleiding de sleuf zo spoedig mogelijk herstellen om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Hoe informeren we u?

 • U ontvangt een vooraankondiging van Enexis Netbeheer waarin we melden dat we aan uw gasnet gaan werken.

 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.

 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer Hans Hermans, op telefoonnummer: 06 46 23 17 49 of Henk Haus van de gemeente Roermond  06 57 55 31 37
Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00.

Waar zijn we aan het werk?
Zie onderstaand overzichtskaart.

plattegrond_roermond.png

Hieronder kunt u de planning zien wanneer wij in welke stra(a)t(en) aan het werk zijn.

 

​Straat

​​van

t​​ot​

​aannemer

​Veldstraat thv 2

​week 38

​week 43

​BAM

Bet​hlehemstraat - Heilige Geeststraat week 42 week 43 BAM
Munsterplein 22A - Pollartstraat 19​​ ​week ​4​3 ​​week 45 ​BAM
​Heilige Geeststraat 27 - 31 ​week 45 ​week 49​ ​BAM

​Knevelgraafstraat 1 - 27

​week 46 ​​week 49 ​WBL​

​Hamstraat thv 56 - Munsterplein

​week 43

​week 44

​Enexis Netbeheer

 ​​

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in Schijndel. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. In totaal vervangen wij ongeveer 4.000 meter aan leidingen in de wijk. Wij starten met de werkzaamheden in mei 2017. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Rasenberg in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer. Het betreft de volgende straten: Hoofdstraat, Deken Baekerstraat, Kluisstraat de Wijboscheweg.

De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Schijndel.  

Wat merkt u als bewoner?
Vanaf maandag 12 juni kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

De oude leidingen?
De leidingen die wij weghalen zijn gemaakt van asbestcement. Er worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatsen wij in de wijk goed afgesloten containers.

Herstel van het straatwerk?
Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door de firma Rasenberg herstelt.

Hoe informeren we u?
Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina of op www.waterstoring.nl/brabantwater voor de waterleidingactiviteiten.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van onze aannemer, Wesley Broosus, Tel: 06-41 01 31 70 of via de e-mail op w.broosus@apkinfra.nl.

Vragen of suggesties?
Neem dan contact op met:
Brabant Water: Jan Heesters, 06-22 69 57 81 of jan.heesters@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Dirk van den Bosch, 06-21 23 66 39 of dirk.van.den.bosch@enexis.nl

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Het gehele project zal naar verwachting eind november 2017 gereed zijn.

​Wat gaat Enexis doen?
Van april tot circa November worden er door de aannemers APK en BAM  in opdracht van Enexis werkzaamheden uit gevoerd in een groot gedeelte van Swalmen. Waarbij de oude stalen gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Het gasleidingnet in het Swalmen is grotendeels in de jaren '70 aangelegd en aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat eind november de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Onderaan in de site vindt u een overzicht met de verschillende fases, ook is er een tabel bijgevoegd waarin de planning van elke fase is terug te vinden.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?
We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?
Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofleiding Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengen wij u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?
We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?
Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk
Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK of BAM. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien
Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK of BAM. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

gaskraan.jpg
Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?
Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?
Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?
Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK of BAM waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn de parkeerplaatsen niet te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden  van verkeer.


Overzichtskaart:
Kaart swalmen.jpg
 

Meer informatie?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer. Aangezien er verschillende aannemers aan het werk zijn kunt u de betreffende uitvoerder in onderstaande tabel vinden. U kunt ook contact opnemen Henk Haus van de gemeente Roermond  06 57 55 31 37

Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00. 

Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de waterleiding kijk op: www.wml.nl/werkzaamheden.

 
Straat​ ​​Planning aa​nnemer​ Uitvoerder​ ​telefoonnummer​
1​ Beckerhofweg Week 15-17 ​APK Jeroen Lenssen ​+31(0)6 41013191
​2 Gevaren, Rijksweg Zuid Week 22-26 ​APK Jeroen Lenssen ​+31(0)6 41013191
​3 Prins Bernhardstraat, Prins Hendrikstraat Week 18-22 ​APK Jeroen Lenssen ​+31(0)6 41013191
​4 Schoolstraat, Prins Willem Alexanderstraat Week 23-29 ​APK Jeroen Lenssen ​+31(0)6 41013191
​5 Pr. Julianastraat Week 16-18 ​BAM Rob Geenen ​+31(0)6 51781617
​6 Kroppestraat 1, Pr. Beatrixstraat Week 19-27 ​BAM Rob Geenen ​+31(0)6 51781617
​7 Kroppestraat 2 Week 28-32 ​BAM Rob Geenen ​+31(0)6 51781617
​8 Swalmdal, Swalmzicht Week 33-42 ​BAM Rob Geenen ​+31(0)6 51781617
​9 Omgeving Zandkuil Nader te bepalen ​APK Nader te bepalen Nader te bepalen
 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat samen met Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) de gas- en waterleidingen vervangen in Wessem. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. 
Wij starten met de werkzaamheden op 11 januari in de Maasstraat die worden uitgevoerd door Infra- en wegenbouw Limburg B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer en WML.

De werkzaamheden zij afgestemd met de Gemeente Maasgouw.

Wat merkt u als bewoner?
De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden en groenstroken. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken maken we gebruik van een grondzuiger.

Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden telkens in één straat plaats, zodat niet de gehele buurt tegelijkertijd overlast ondervindt.

Het kan zijn dat u uw auto op een andere plaats moet parkeren, wij treffen verkeersmaatregelen die mogelijke alternatieven of omleidingsroutes aangeven.

Het betreft de volgende straten:
Wallenstraat, De Kemp, Polstraat, Markt, Marktstraat, Maasstraat, Grachtstraat, van Horneplein, Polstraat.

Hoe informeren we u?
Afspraken m.b.t. eventuele gas- en/of wateronderbrekingen ontvangt u ruim vooraf, mondeling of d.m.v. een brief van de aannemer.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met uitvoerder van onze aannemer, de heer Joost van Stratum, tel +31 (6) 62 279 3819 op werkdagen tussen 07.30uur en 16.00 uur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Het gehele project zal naar verwachting begin augustus 2017 gereed zijn.​​​

​Het heeft even geduurd. Máár het nieuwe plan voor het project Wildervank Bareveld ligt klaar!

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat het gasleidingnet in de kades langs het Oosterdiep in Wildervank vernieuwen. We starten met de werkzaamheden rond september. De werkzaamheden worden door de firma Visser & Smit Hanab uitgevoerd in opdracht van Enexis Netbeheer. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Veendam en Waterschap Hunze & Aa’s.

Wat merkt u als bewoner?
Vorig jaar zouden de werkzaamheden al worden uitgevoerd maar aangezien de ondergrond harder is dan normaal zijn wij op zoek gegaan naar een uitvoeringsmethodiek waarbij we graafwerkzaamheden en overlast tot een minimum beperken. Dit is de reden dat u even op ons heeft moeten wachten, onze excuses hiervoor!

De sleuf voor de gasleidingen wordt in straten en groenstroken gegraven. Uw gasaansluitleiding wordt overgezet op de nieuwe hoofdleidingen. Onze aannemer maakt hiervoor tijdig met u een afspraak om ervoor te zorgen dat uw woning altijd bereikbaar blijft.

Door de smalle ruimte die beschikbaar is geeft dit wellicht overlast van werkverkeer en graafmachines op de doorgaande routes. Het kan voorkomen dat er tijdelijk geen parkeergelegenheid is of dat de toerit naar uw woning is afgesloten. U zult dan uw voertuig elders moeten parkeren. Tevens kan het voorkomen dat straten of delen daarvan worden afgesloten of éénrichtingsverkeer worden gemaakt. Dit wordt aangegeven door middel van verkeersborden.

Wij vragen uw begrip voor de overlast die we veroorzaken. Uiteraard beperken we de overlast zoveel mogelijk.

Hoe informeren we u?

 • U ontvangt een vooraankondiging van onze aannemer waarin we melden dat we aan ons gasleiding gaan werken.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk worden “meegenomen”

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De verwachting is dat we medio 2018 klaar zijn.

Meer informatie?
Indien u meer informatie wenst, kunt contact op te nemen met Harry Hulshof; harry.hulshof@enexis.nl

Vervangen van gasleidingen

Vervangen van gasleidingen