Wel of geen schadevergoeding?

U kunt hier nagaan of u recht hebt op een schadevergoeding. Wij zijn namelijk niet in alle gevallen aansprakelijk. Wij stellen u een paar vragen en als u recht hebt op een schadevergoeding kunt u meteen een claim indienen. U ontvangt daarna een ontvangstbevestiging van uw melding met informatie over de afhandeling van uw verzoek.