Hoe Enexis Netbeheer omgaat met klachten en schademeldingen

Elke klacht of schademelding beoordeelt Enexis Netbeheer apart. Hier leest u meer over de manier waarop wij omgaan met dit soort meldingen.

Afhandeling meldingen  

Als wij een klacht of schademelding van u ontvangen, sturen wij direct een ontvangstbevestiging. Daarin geven we aan wanneer u een inhoudelijke beoordeling kunt verwachten. Elke klacht en elk schadegeval is anders. Wij beoordelen elke nieuwe melding daarom apart. Doorgaans krijgt u binnen 8 werkdagen inhoudelijk antwoord.

Algemene voorwaarden

Bij het beoordelen van een klacht of schademelding baseren wij ons op de algemene voorwaarden. Daarin staat onder andere:

  • In welke gevallen wij de toevoer van gas en elektriciteit mogen onderbreken (onder meer in artikel 9.1)
  • Wanneer wij aansprakelijk zijn voor schade (artikel 17)
  • Hoe u een klacht of claim indient en hoe wij deze behandelen (artikel 18)

Beoordeling

Wij doen bij een klacht of schadeclaim altijd onderzoek. En laten u weten of wij aansprakelijk zijn, of uw eventuele claim gegrond is en of wij een schadevergoeding toekennen. In een aantal gevallen keren wij hoe dan ook nooit uit.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen groepenkast, leidingen etcetera in huis. Dit geldt ook als wij door onze werkzaamheden constateren dat de installatie in uw huis niet (helemaal) goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan een (minimale) gaslekkage die u niet eerder hebt opgemerkt. Of aan een haperende aardlekschakelaar in uw groepenkast.
  • Ook inkomstenderving en andere zakelijke gevolgschade door een (tijdelijke) onderbreking van energie vergoeden wij niet. U moet zelf noodvoorzieningen treffen als u echt niet zonder elektriciteit of gas kunt. Het maakt hierbij niet uit of de onderbreking is veroorzaakt door werkzaamheden of door een storing.

Geschillencommissie

Enexis Netbeheer wil klachten graag voorkomen en neemt het oplossen ervan serieus. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. Daar kunt u naar toe gaan als u niet tevreden bent met ons oordeel over uw klacht of claim. De commissie Energie van de Geschillencommissie behandelt klachten van consumenten tegen energieleveranciers over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte. Ook behandelt de commissie klachten van consumenten tegen de netbeheerder over het functioneren van de meter (ijking) of schade als gevolg van een stroomstoring. De geschillencommissie is erkend door de overheid. U kunt dus rekenen op een goede procedure en onpartijdige beslissingen. 

Kijk voor meer informatie op www.degeschillencommissie.nl