open data

Open data

Enexis Netbeheer stelt verschillende soorten energiedata beschikbaar voor algemeen gebruik. De data is toegankelijk voor iedereen. Wij doen dit om innovatie te stimuleren en om op die manier een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij.

U kunt de openbare informatie gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe (duurzame) producten of diensten te ontwikkelen, eventueel gecombineerd met energiedata van andere partijen.

Welke open data biedt Enexis Netbeheer aan?

Enexis Netbeheer stelt verschillende  soorten data beschikbaar.  De meest gevraagde data zijn:


 

Verbruiksdata

Het anoniem gemaakte energieverbruik van kleinverbruikaansluitingen (gasaansluitingen tot en met G40 en elektriciteitaansluitingen tot en met  3 x 80 ampère). Het bestand geeft ook informatie over het aantal slimme meters dat per postcode geplaatst is op het moment van het opstellen van deze data.

Assetdata

Alle bovengrondse- en ondergrondse assets (activa) van Enexis. 

POI Enexis

POI staat voor Point Of Interest. Deze data geeft een overzicht van de locatie van bovengrondse infra van Enexis. De data kan ingelezen worden in een navigatiesysteem.

Gebiedsindeling netbeheer

Het verzorgingsgebied per netbeheerder getoond op een kaart. Op basis van deze indeling worden bijvoorbeeld aanvragen voor nieuwe aansluitingen in behandeling genomen door de verantwoordelijke netbeheerder.

Kengetallen

De kengetallen zijn beschikbaar via een web-app. Hierin vindt u informatie over ons elektriciteits- en gasnetwerk. De web-app biedt een actueel inzicht in het aantal assets  (gas en elektriciteit) en de investeringen van Enexis. Deze gegevens zijn beschikbaar per provincie, gemeente of plaats of van Enexis in totaal. Deze web-app is te benaderen via: energienet.enexis.nl.

Storingsdata

Alle collectieve elektriciteits- en gasstoringen waar uitval van de energie plaatsvindt. Deze informatie biedt Enexis samen met Liander en Stedin middels API aan via de dienst Energieonderbrekingen.nl

Dali data

De Dali dataset toont data die afkomstig is van 5 middenspanningsstations van Enexis.

U kunt deze en andere data onderaan deze pagina downloaden en/of aanvragen. 

Gebruik van open data

Enexis stelt de open data beschikbaar onder bepaalde voorwaarden, die u kunt lezen in de disclaimer. Aan het gebruik van open data zijn geen kosten verbonden. U bent vrij om deze data te gebruiken. Hebt u nog vragen of suggesties over open data, neem dan contact op met ons op via opendata@enexis.nl.

Voorbeeld
Enexis wil het gebruik van open data bevorderen door te laten zien hoe u data op eenvoudige wijze geografisch kunt weergeven. In deze film  ziet u hoe u een 3D-kaart van Nederland met de assets van Enexis maakt. Hiervoor heeft u Excel 2016 nodig en een CSV-bestand met Open Data.

Download open data

Hieronder vindt u de kleinverbruiksgegevens van Enexis Netbeheer per jaar, een nadere toelichting over hoe u de gegevens moet uitlezen en de ‘Disclaimer open data’. De Enexis Netbeheer open databestanden zijn in .csv-formaat en zijn ongeveer 27 Mb groot. Afhankelijk van uw internetverbinding kan het dus even duren voordat de bestanden met open data gedownload zijn.

Verbruiksgegevens Enexis Netbeheer

Verbruiksgegevens Endinet

Hieronder vindt u de assetdata van Enexis Netbeheer en een toelichting hoe de gegevens uitgelezen kunnen worden.

Hieronder vindt u de point of interest (POI) van Enexis Netbeheer en een nadere toelichting over hoe u de gegevens moet uitlezen. Het bestand is in .ov2 formaat en daardoor geschikt om in TomTom-producten in te laden. Het bestand is 4,2 Mb groot.

De gasvervangingsdata laten de gasleidingen van Enexis Netbeheer zien met daarin aangegeven of er een vervangingsplan is of niet. Deze gegevens geven u inzicht in welke gebieden in potentie geschikt zijn voor wamtetransitie.

U kunt de dataset raadplegen via een WFS (Web Feature Service) of WMS (Web Map Service) api.

Weet u niet hoe u deze webservices gebruikt? Lees dan de toelichting.

De overheid stelt een dataset beschikbaar met de gebiedsindeling van elektriciteit- en gasnetbeheerders. Hieronder vindt u de link naar de pagina waarop de dataset kunt downloaden. De dataset is te benaderen via een wfs- en wms-webservice. 

Om de dataset te kunnen downloaden hebt u inloggegevens nodig. U vindt deze op onderstaande pagina op het tabblad 'Metadata' bij onderdeel E 'Aanwijzingen voor hergebruik'. 

Op de kaart kunt u met een postcode de planning van de plaatsing van de slimme meter bekijken.

Normaal gesproken download u de bestanden en laadt deze in een GIS applicatie. U kunt ook gebruik maken van een WFS (Web Feature Service) of WMS (Web Map Service) api. Hiermee zijn alle open-data-bestanden die u op deze pagina kunt downloaden, als layer te gebruiken in een GIS applicatie. Het kan zijn dat er layers zijn die niet als bestand te downloaden zijn.

Werkt de feature niet binnen uw applicatie? Mogelijk lukt het dan wel als u versie 1.1 van de service gebruikt.

Is uw bedrijf afhankelijk van elektriciteit of gas voor het leveren van een product of dienst? Dan wilt u zo snel mogelijk weten als er een storing is. Daarom zijn netbeheerders Enexis Netbeheer B.V., Liander N.V. en Stedin gestart met energieonderbrekingen.nl. Via deze tool kunnen we overheden, instellingen, media en bedrijven snel, volledig en op maat informeren over energieonderbrekingen in Nederland. 

Data bundelen en delen

Energieonderbrekingen biedt 2 gratis interfaces. Er is een web front-end beschikbaar waar de recente onderbrekingen getoond worden. En er is een web API ontwikkeld waarmee de afnemer de actuele stand van alle (of een selectie) van de onderbreking kan opvragen.

De 3 Nederlandse netbeheerders bundelen data en delen deze gegevens kosteloos met derden. De gedeelde data bevat:

  • Actuele (realtime) gegevens over gas- en stroomstoringen. Het gaat om de meldingen van klanten die het Nationaal Storingsnummer hebben gebeld over een storing. De meldingen zijn dus gevalideerd.
  • Actuele gegevens over geplande onderbrekingen van Stedin en Liander. In het eerste kwartaal van 2020 biedt Enexis Netbeheer deze gegevens ook aan.

Gebruik van data

Bedrijven en instellingen kunnen deze data bijvoorbeeld kosteloos gebruiken voor hun interne systemen. Door gebruik te maken van deze data kunnen zij bijvoorbeeld klantenservicemedewerkers direct informeren als er een gas- of stroomstoring is. Op hun beurt kunnen deze medewerkers klanten informeren die contact opnemen omdat een product of dienst niet werkt.

Hoe het werkt

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van deze data of wilt u ons helpen om de data te verbeteren of aan te vullen? Kijk dan op energieonderbrekingen.nl of een stuur een e-mail naar opendata@enexis.nl.

 

De afkorting DALI staat voor Distributie automatisering (DA) light (LI). Onze Dali dataset komt van 5 verschillende middenspanningsstations van Enexis.  In deze dataset zijn de beschikbare kwartierwaarden van deze meetstations opgenomen. De metingen vinden iedere 15 minuten plaats aan de laagspanningszijde van de transformator. In deze proef dataset zijn de meetwaarden zichtbaar van stations in de gemeenten Enschede en Venray.  

Om deze gegevens te ontvangen kunt u een email naar opendata@enexis.nl sturen. Dan wordt vervolgens de data met u gedeeld. Meer weten? Bekijk de toelichting over de Dali dataset. 

 

Bent u op zoek naar andere energiedata?  Vraag deze dan aan  via ons formulier Open Dataverzoek. Wij bekijken dan in overleg met u of we de gevraagde data kunnen aanleveren.

menu