Enexis gaat 26.984 gasmeters omwisselen

​​​​​​
Geplaatst op: 30 november 2017
 Enexis vervangt in het eerste kwartaal van 2018 in totaal 26.984 gasmeters omdat  die niet volledig voldoen aan de gestelde eisen.  Het gaat om een groep meters van het merk Landis + Gyr, geplaatst in 2016 en 2017.  Onder deskundigen is  discussie ontstaan over de veiligheid van deze gasmeters in het consumentenprogramma Kassa. Om de ontstane onrust volledig weg te nemen, wisselen wij al deze meters om.  

Brief naar alle klanten

In december krijgen alle klanten die een gasmeter in huis hebben die niet aan de eisen voldoe​t, een brief. Wilt u  zelf controleren of uw meter vervangen moet worden? Gebruik dan onze meterchecker​.  

Wanneer komt onze monteur langs?

Als de meter in uw meterkast moet worden vervangen, komt onze monteur uiterlijk eind maart 2018 langs . Hij vervangt dan zowel de gas- als de elektriciteitsmeter. Wij sturen  10 dagen van tevoren een brief met het voorstel voor een afspraak. Deze afspraak kunt u eventueel verzetten. Tot u de brief krijgt hoeft u niets te doen. En uiteraard hoeft u niet te betalen voor de werkzaamheden.

Meer meters vervangen

 Eerst hebben we aangekondigd dat we ruim 10.000 gasmeters zouden gaan vervangen. Inmiddels zijn het er 26.984. Al deze meters hebben door een productiefout een kortere schroefdraad. Een deel daarvan (16.903) is geplaatst met een extra adapter. Al deze gasmeters zijn veilig. Maar wij kunnen ons voorstellen dat onze klanten vraagtekens zetten bij een gasmeter in de meterkast die gerepareerd is met een adapter. Daarom hebben we in november 2017 besloten om ook deze meters te vervangen. ​

Vraag en antwoord

Het betreft een aantal gasmeters van het merk Landis +Gyr die geplaatst zijn in de periode 2016/2017.​​

​Als er gebruik gemaakt wordt van een adapter voor uw gasmeter, dan wordt deze goed en veilig gemonteerd. Deze oplossing voldoet aan de specificaties, is veilig en functioneert normaal. In de Kassa uitzendingen is ter sprake gekomen dat in sommige gevallen gebruik is gemaakt van verkeerde lijm, maar bij meters van Enexis is deze betreffende lijm niet gebruikt. Hoewel al deze gasmeters veilig zijn, kunnen wij ons voorstellen dat onze klanten vraagtekens zetten bij een gasmeter in de meterkast die gerepareerd is met een adapter. Daarom hebben we besloten om ook al deze meters te vervangen.​

Bij de bovengenoemde meters is de schroefdraad niet helemaal tot bovenaan aangesneden, terwijl we dat wel zouden verwachten op basis van de kwaliteitseisen. Echter, ondanks dat de schroefdraad niet tot bovenaan is aangesneden, is uit het KIWA onderzoek gebleken dat er geen reden is om aan de veiligheid of het functioneren te twijfelen.​​

Ja, deze gasmeters zijn veilig. De schroefdraad is alleen niet volgens de specificaties. Daarom hebben de netbeheerders besloten om deze gasmeters uiterlijk eind maart 2018 te verwisselen. Alle meters moeten immers voldoen aan de specificaties die ervoor zorgen dat deze de volle levensduur correct en veilig meterstanden verzorgen. 

​Er is absoluut geen verband te leggen tussen deze gasmeters en brandgevaar. Dat hebben we duidelijk aan Kassa meegedeeld, zoals ook te zien was in de uitzending. Deze gasmeters zijn gewoon veilig. De schroefdraad is alleen niet volgens de specificaties. ​

Eerder hebben de netbeheerders aangegeven dat deze gasmeters eind 2018 omgewisseld zouden zijn. Met het oog op de onrust die is ontstaan, is besloten om klanten vóór eind maart 2018 een andere meter aan te bieden.​ Enexis informeert klanten met een meter met een mogelijk kortere schroefdraad nog dit jaar hierover. ​

Nee, u hoeft zelf niets te doen. U kunt de gasmeter tot de vervanging veilig blijven gebruiken.​ Enexis informeert de betreffende klanten nog in 2017 over de meterwissel.​

Nee, dit kost vanzelfsprekend niets.​​

Voordat een fabrikant zijn meter mag verkopen, moet hij laten zien dat zijn meter goed is. Daarom gaat de meter eerst naar een testinstituut. Dat instituut onderzoekt of de meter goed genoeg is. Dat is het geval als de meters aan alle Europese eisen voldoen. Er mag bij de klant thuis dus niet zomaar een meter worden opgehangen. De meter moet lang meegaan en bovenal de juiste standen aangeven. ​

De producenten van slimme meters hebben te maken met zeer strenge veiligheidseisen. Er vinden tal van controles plaats voordat een meter aan ons geleverd wordt. Vervolgens controleert de slimme meter-monteur de veiligheid voordat de meterkast weer dicht gaat. De monteur voert een druk en lekkage test uit, en controleert of de meter functioneert. Bovendien maakt de monteur een veiligheidsrapport op, waarbij ook de veiligheid van de huisinstallatie van de klant wordt getest.

Dit kan er toe leiden dat een klant na plaatsing van een meter te horen krijgt dat zijn eigen installatie niet veilig is. Dat is natuurlijk vervelend voor een klant, want de gas- of elektriciteitstoevoer wordt afgesloten tot het veiligheidsprobleem is opgelost. Maar de veiligheid van de klant houdt niet op bij de meterwissel. Wij zorgen ervoor dat onze klant na het wisselen van de meter beschikt over een veilige installatie in zijn meterkast.​​