Lange doorlooptijden voor oplevering nieuwe aansluitingen

​​​​
Geplaatst op: 2​2 februari 2018
​ 
 Uw nieuwe aansluitingen voor gas en elektriciteit vraagt u aan bij Enexis Netbeheer. Sinds het najaar kunnen wij niet alle aanvragen binnen de reguliere doorlooptijd verwerken en afhandelen. Gevolg is dat wij onze klanten niet in alle gevallen op tijd aan kunnen sluiten. We verwachten dat dit de komende periode niet verandert. Dat vinden we heel vervelend en we begrijpen maar al te goed dat dit hinderlijke gevolgen kan hebben. 

Uiteraard stellen wij daarom alles in het werk om uw aanvragen tijdig te verwerken. Helaas is de verwachting dat we nog het hele jaar te maken hebben met deze langere doorlooptijden. 

Vragen en meer informatie

We beantwoorden hieronder de belangrijkste vragen over deze problematiek. Blijft u toch nog met vragen zitten? Of hebt u een vraag over uw eigen aanvraag? Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088 85 77 000 (op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur).

Veelg​estelde vragen​

  • Door de aantrekkende economie groeit ook de bouwsector. Dit zorgt er voor dat ​we op dit moment meer aanvragen binnen krijgen dan dat we kunnen verwerken.
  • Daarnaast is er in het hele land een (groot) tekort aan geschoold technisch personeel. Ook Enexis Netbeheer heeft te weinig personeel voor de technische beroepen. Het landelijke tekort maakt het lastig om gekwalificeerd personeel te vinden.

​Nee, de problemen met de langere doorlooptijden doen zich vooral voor bij gecombineerde aanvragen. Gecombineerde aanvragen zijn aanvragen waarbij meerdere infrabeheerders betrokken zijn. Dus als u een aanvraag doet voor minimaal 2 van de volgende soorten aansluitingen: gas, elektriciteit, water, warmte, tv, internet, telefonie en riool.​

​Enexis Netbeheer heeft verschillende mensen omgeschoold of opgeleid (denk aan 55+ers) om slimme meters te installeren, zodat er extra monteurs vrijkomen om aansluitingen te realiseren. Hierdoor hebben de situatie weten te stabiliseren en zijn de doorlooptijden niet verder opgelopen.

We zijn ons ervan bewust dat het aanvraagproces verbeterd kan worden. Met name de samenwerking in de keten kan beter. Ook de communicatie naar klanten over de status van hun aanvraag moet verbeterd worden.

​Naast het verbeteren van onze communicatie blijven wij nieuw personeel werven, opleiden en omscholen en gaan we de samenwerking verbeteren met alle partijen die betrokken zijn bij het aanvraagproces. ​

​Als u weet dat u een nieuwe aansluiting nodig hebt, vraag deze dan ruim op tijd aan. Hoe eerder u uw aansluiting aanvraagt, des te beter wij onze planning af kunnen stemmen op uw wensen. ​