Kijk op enexis.nl/gasmeter voor de meest recente informatie over de veiligheid van gasmeters.


De veiligheid van uw slimme gasmeter

Toezichthouder Staatstoezicht op de mijnen (SodM) publiceerde 17 november de conclusies uit een onderzoek naar de veiligheid van slimme gasmeters. SodM deed dit onderzoek naar aanleiding van een aantal uitzendingen van televisieprogramma Kassa in 2017. Kassa heeft 17 november opnieuw aandacht aan de veiligheid van de slimme gasmeter besteed. Onder andere de Landis + Gyr gasmeter en een recent probleem met een klein aantal andere gasmeters met een te ondiepe schroefdraad komen aan bod.  

Moet uw Landis + Gyr gasmeter vervangen worden?

Alle klanten die een Landis + Gyr gasmeter met een productiefout in hun meterkast hebben hangen, zijn daarover per brief geïnformeerd.  Als een reactie op de brief is uitgebleven, dan is er een nieuwe brief verstuurd. In totaal zijn er 4 brieven verstuurd. 


Vraag en antwoord

 U vindt hier de antwoorden op mogelijke vragen over de Landis + Gyr gasmeter.

In 2016 meldde Landis + Gyr dat één van hun type gasmeters een productiefout bevat en dat dit type gasmeter daardoor niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Na een kwaliteitsonderzoek van KIWA is gebleken dat de meters deugdelijk functioneren en veilig en betrouwbaar zijn. Toch hebben wij en alle andere netbeheerders ervoor gekozen om alle Landis + Gyr gasmeters van de betreffende productserie te vervangen. Lees meer.

We hebben juist onze uiterste best gedaan om de consumenten waar zo’n gasmeter hing te bereiken. Dat geeft SodM in het rapport dat ze hebben uitgebracht ook toe. Mensen krijgen meerdere brieven. Reageren ze niet dan komt er zelfs een aangetekende brief of komt er zelfs een monteur aan de deur. Bij een kleine groep van zo’n 1 tot 2 % komen we alleen heel moeilijk binnen. De netbeheerders vinden dit net als SodM geen wenselijke situatie en blijven actief proberen bij deze resterende consumenten een afspraak voor vervanging te maken. 

De barcode van de Landis + Gyr gasmeter staat onderaan op de meter.

  • de barcode is een getal van 17 cijfers, of
  • de barcode begint met een G gevolgd door 16 cijfers.

We hebben flinke inspanningen geleverd om alle meters te vervangen. Dit is in de meeste gevallen ook gelukt. Slechts in 1,4% van de gevallen hebben we helaas nog geen afspraak voor vervanging in kunnen plannen. Dit kan komen door bijvoorbeeld leegstand van een woning, maar er zijn ook consumenten die niet reageren. Wij vinden dit net als SodM geen wenselijke situatie en blijven actief proberen bij deze resterende consumenten een afspraak voor vervanging te maken. Wij doen dit door bijvoorbeeld een aangetekende brief naar klanten te versturen en huis-aan-huisbezoeken af te leggen. 

Als u de brieven over het verwisselen van de gasmeter wel ontvangen, maar nog niet heeft gereageerd, dan willen wij graag alsnog een afspraak met u maken. Neem contact op met onze klantenservice en vermeld dat u een afspraak wilt maken voor het vervangen van de Landis + Gyr gasmeter.

Probleem met schroefdraad, wat speelde er precies?

Enexis Netbeheer heeft in het najaar van 2018 een aantal meters aangetroffen dat niet opgehangen kon worden. Dit probleem deed zich voor omdat er in de productie een fout is gemaakt met de schroefdraad. Enkele tientallen meters zijn daarom teruggestuurd naar de fabrikant. Uit onderzoek is gebleken dat het slechts om incidenten ging. Omdat de gasmeters niet opgehangen konden worden, hangen de meters met deze afwijking niet bij consumenten thuis. Er hoeven dan ook geen meters vervangen te worden. Toezichthouder SodM is bij dit onderzoek betrokken geweest.

Vraag en antwoord

Uit het onderzoek van SodM blijkt dat op dit moment een aantal elementen van het veiligheidsmanagementsysteem van de regionale netbeheerders, de veiligheid van de slimme gasmeters voldoende borgen. Er is dan ook geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem met gasmeters.  Om de veiligheid van de (gas)meters te borgen  blijven we dit systeem verbeteren. Is er iets mis, dan komt dat aan het licht. En dan doen we grondig onderzoek. Als er ook maar een spoortje van twijfel is, informeren we onze toezichthouder. Wij weten exact welke klant welke meter heeft. Als een meter niet voldoet aan de specificaties, dan nemen wij contact op met u voor het maken van een afspraak om de meter te vervangen. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en dat kunnen we op deze manier borgen.

SodM stelt dat netbeheerders op dit moment niet in één oogopslag kan zien of een consument een slimme gasmeter heeft of een conventionele meter. Ook is het onmogelijk om te zien of de slimme gasmeter behoort tot een verdachte batch, en dus sowieso moet worden vervangen. Deze uitspraak is onjuist.

Wij hebben meterregisters waarin alle meters geregistreerd staan op serienummer, gekoppeld aan het adres waar de meter hangt. In het meetregister zijn ook de technische gegevens van de meters en type-aanduiding opgeslagen. We weten dus altijd waar welke meter hangt. Als wij meters moeten terughalen, dan hebben we wel tijd nodig om goede en volledige overzichten op te leveren. We moeten bij meterleveranciers namelijk productiebatches onderzoeken en/of aanvullende testen/onderzoeken doen.

We doen momenteel grondig en zorgvuldig onderzoek. Dit neemt tijd in beslag. Uiteraard doen we ons uiterste best om het onderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden. Mocht uit het onderzoek blijken dat het nodig is om de meters te vervangen, dan worden de betreffende klanten hier per brief van op de hoogte gesteld.

De geïnstalleerde gasmeters zijn veilig.

Als er sprake is van onveilige meters, dan communiceren wij hier altijd zo snel mogelijk over met de betreffende klanten. De klant krijgt dan een brief met het verzoek waarin alle informatie staat.

Ongeacht welke meter u heeft, als u gas ruikt moet u direct contact opnemen met het gratis storingsnummer 0800 9009. Het storingsnummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

De netbeheerders zijn bezig met een gigantische operatie; tot 2020 worden miljoenen slimme meters geplaatst; het gaat het om ongeveer 1 miljoen meters per jaar en 3500 meter per werkdag. Bij zulke aantallen zullen er altijd productiefouten zijn. Gelukkig functioneert het veiligheidsmanagementsysteem goed; is er iets mis, dan komt dat aan het licht. In sommige gevallen hangen er dan al meters bij mensen thuis. Die mensen krijgen een brief en een afspraak voor vervanging. Dit gaat overigens lang niet altijd om problemen die met veiligheid te maken hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld ook problemen met het modem zijn, of een meter die wel erg lawaaiig is.

De belangrijkste reden om meters te vervangen zijn overigens de wettelijke steekproefcontroles die de netbeheerders jaarlijks uitvoeren met Agentschap Telecom als toezichthouder. Ieder jaar bepaalt een onafhankelijk coördinator welke groepen meters moeten worden onderzocht. Er wordt dan een steekproef gedaan bij consumenten thuis. Als de gecontroleerde meters aan de wettelijke eisen voldoen, blijven ze zitten en worden ze na een aantal jaren opnieuw gecontroleerd. Voldoen veel meters in een groep niet meer aan de gestelde eisen dan wordt de hele groep afgekeurd en vervangen.

Het is erg jammer dat de indruk gewekt wordt dat we niets geleerd hebben. De netbeheerders hebben sinds vorig jaar enorm veel gedaan om fouten in de productie nog sneller op het spoor te komen. Wat wij nu ontdekt hebben is daar juist een voorbeeld van. Er zijn gasmeters opgehangen en bij minder dan een tiende procent daarvan stuitten de monteurs op problemen. Die meters zijn niet opgehangen. Maar tegenwoordig gaan we dan wel grondig onderzoek doen om na te gaan of er met andere meters eventueel ook een probleem is. Als er ook maar een spoortje van twijfel is informeren we toezichthouder SodM. Dat hebben we nu ook gedaan. En we schromen niet om meters te verwijderen als blijkt dat dat nodig is.

De netbeheerders zijn bezig met een gigantische operatie; tot 2020 worden miljoenen slimme meters geplaatst. Het is te verwachten dat bij groot aantal, productiefouten optreden.

Een goed kwaliteitsmanagementsysteem, waarin die fouten aan het licht komen, hoort tot onze standaardprocedure. We blijven dat systeem verbeteren. Zo hebben we extra audits ingericht op de productie bij leveranciers en hebben we onze eigen kwaliteitscontroles uitgebreid. Is er iets mis, dan komt dat aan het licht. En dan doen we grondig onderzoek. Als er ook maar een spoortje van twijfel is, informeren we onze toezichthouder. En we schromen niet om meters te vervangen, als blijkt dat dat nodig is. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en dat kunnen we op deze manier borgen.

We doen momenteel onderzoek dat gericht is op het vinden van de oorzaak en om na te gaan of het om incidenten gaat. We doen dit onderzoek samen met de meterleverancier en ook Toezichthouder SodM is hierbij betrokken. Als uit het onderzoek blijkt dat er meer meters zijn waarvan de schroefdraad afwijkt van de specificaties, dan vervangen we die meters. De klanten waar het om gaat krijgen daarover bericht.

We besteden veel aandacht aan kwaliteitsbewaking van meters. De ingangscontrole, de controle die we uitvoeren op het moment dat de meters van de leverancier aan ons geleverd worden, is daar slechts een onderdeel van. Ook zijn we ook druk bezig om samen met de meterleverancier al in het ontwikkel- en productieproces kwaliteitsborging in te bouwen. Met de aanbevelingen die SodM doet voor het veiligheidsmanagementsysteem, gaan we uiteraard aan de slag.

 

SodM, Staatstoezicht op de Mijnen, is de organisatie die in Nederland toezicht houdt op de veiligheid van de gasmeters. Lees meer over SodM.

Contact opnemen

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen over de berichtgeving, over de gasmeter van Landis + Gyr of de gasmeter waarbij het nieuwe schroefdraad-issue is gevonden?  Bekijk dan onze veelgestelde vragen over de veiligheid van gasmeters of neem contact op met onze klantenservice. We zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 088 857 70 00. 

Meer lezen