Betrouwbaarheid energiemeters

Geplaatst: 18-03-2017
Zijn de elektriciteitsmeters die netbeheerders installeren bij Nederlandse huishoudens betrouwbaar? Begin maart 2017 hebben verschillende media aandacht besteed aan het onderzoek dat de Universiteit Twente hiernaar heeft gedaan in 2015. De universiteit heeft laten zien dat ze in hun laboratorium afwijkingen kunnen forceren in de slimme meter.

Veel consumenten zijn nu bezorgd of hun meter wel goed functioneert. Het is belangrijk om te weten dat de kans bijzonder klein is dat de extreme situaties uit het onderzoek zich ook bij mensen thuis voordoen. Dat laten de gezamenlijke netbeheerders weten. De resultaten van het onderzoek zijn niet zomaar te vertalen naar wat er in huis gebeurt. Nederlandse consumenten kunnen er dan ook op rekenen dat hun meter goed en nauwkeurig is. In de praktijk zijn geen meters gevonden die meer aflezen dan het echte verbruik. 

Onderzoek bij mensen thuis

Netbeheer Nederland (bracheorganisatie netbeheerders) kent het onderzoek van de Universiteit Twente al sinds 2015. De netbeheerders hebben dit zeer serieus genomen. We hebben toen meteen twee dingen gedaan: we hebben het onderzoek overgedaan, samen met VSL (Nationaal Metrologisch Instituut). In dezelfde extreme lab-omstandigheden vonden we inderdaad afwijkingen.  

Verder zijn we gaan kijken naar praktijkgevallen. Energieleveranciers konden het aan ons doorgeven als klanten grote twijfels hebben over de hoogte van hun energieverbruik. In tientallen gevallen is onderzocht waar dat aan lag: aan de meter of aan iets anders. In alle gevallen is een logische verklaring gevonden en was de meter correct. De oorzaken van het verhoogde verbruik verschilden: van een elektrische kachel tot gezinsuitbreiding en van een vijverpomp tot een defecte sauna. Het hogere verbruik uit de laboratoriumsituatie, is in de praktijk dus nog niet voorgekomen. We verwachten dat dit zelden of nooit het geval zal zijn. Maar we blijven dit soort onderzoeken uitvoeren.

Netbeheerders verantwoordelijk voor correcte registratie

Voor 2020 krijgen alle Nederlandse huishoudens een slimme energiemeter aangeboden. In 2010 besloot het Ministerie van Economische Zaken dat de slimme meter belangrijk is om consumenten inzicht te geven in hun eigen energieverbruik. Dat helpt om energie –en geld– te besparen. De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor correcte registratie van uw energie.

De slimme energiemeters zijn inmiddels bij 3 miljoen huishoudens geïnstalleerd. Ze voldoen aan strenge Europese normen. Het Agentschap Telecom Metrologie houdt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken toezicht op de nauwkeurigheid van de moderne meter.

Het is de verantwoordelijkheid van de netbeheerders dat meterstanden kloppen en dat de meter in huis correct en nauwkeurig werkt. Daar staat Netbeheer Nederland voor – daar kan de Nederlandse Consument op vertrouwen.

Veelgestelde vragen

Als u vragen hebt over de hoogte van uw energieverbruik of de energiemeters in uw meterkast kunt u contact op te nemen met onze klantenservice.

Een andere mogelijkheid is het nemen van de volgende stappen:

1. Check eerst zelf uw eigen energieverbruik. Vergelijk uw verbruik met vergelijkbare huishoudens via nibud.nl. En ga na of het onverklaarbaar hoog is of onverklaarbaar stijgt of daalt.

2. Hebt u een hoger verbruik dan anderen? Kijk dan of dit te verklaren valt door een gewijzigd energieverbruik. Denk aan verandering in uw gezinssamenstelling en aan apparaten die aan uw huishouden zijn toegevoegd. ‘Grootverbruikers’ zijn onder meer elektrische boilers, elektrische kachels, vijverpompen en waterbedden. Op de website van Milieu Centraal staan meer voorbeelden van de meest voorkomende energieslurpers.

3. Is uw hoge(re) verbruik dan nog steeds onverklaarbaar? Dan kan Enexis Netbeheer een gespecialiseerde controlemeting komen doen van de elektriciteit in uw woning. Soms komen daar nog onverwachte technische oorzaken naar voren.

Ja, u kunt ervan uitgaan dat wij alleen betrouwbare meters installeren.
In berichtgeving is de indruk ontstaan dat er een specifiek aantal meters gevoeliger is en waar afwijkingen kunnen ontstaan. Daarop is een lijst met meters gepubliceerd die voorwerp van onderzoek waren. Alle meters in Nederland voldoen aan de geldende eisen en functioneren onder normale omstandigheden op een juiste manier. De resultaten uit het onderzoek zijn geconstateerd in extreme situaties die normaal in de dagelijkse praktijk niet voorkomen.

Wij vinden het vervelend als u naar aanleiding van de berichten de slimme meter niet meer vertrouwt. Hier is echter geen aanleiding toe. In berichtgeving is de indruk ontstaan dat er een specifiek aantal meters gevoeliger is en waar afwijkingen kunnen ontstaan. Alle meters in Nederland voldoen aan de geldende eisen en functioneren onder normale omstandigheden op een juiste manier. Dat geldt voor alle verschillende soorten meters.

Alleen als er een concrete aanleiding is dat een meter niet correct functioneert wordt deze vervangen. Oude meters worden ook niet teruggeplaatst.

De eisen voor meters worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Om ook voor de toekomst te borgen dat de meters op een juiste wijze meten, is een internationaal onderzoek opgestart en worden testnormen aangescherpt. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke gevolgen van toenemende automatisering in huishoudens. Bij dit onderzoek zijn experts van universiteiten uit verschillende landen betrokken. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek kunnen eisen die gesteld worden aan meters aangescherpt worden.