Netbeheerders gaan beperkt aantal gasmeters vervangen

Geplaatst: 27-10-2017
​De netbeheerders vervangen in totaal ongeveer 40.000 gasmeters die niet volledig voldoen aan de productspecificaties. Het gaat om een deel van de meters van het merk Landis + Gyr die zijn geplaatst in de periode 2016/2017. Bijna de helft van de meters is inmiddels al vervangen.

In september 2016 meldde Landis + Gyr dat door een productiefout deze gasmeters een iets te korte schroefdraad hebben. Netbeheerders hebben meteen onderzoek laten doen door KIWA en daaruit is gebleken dat de meters veilig zijn en deugdelijk functioneren.

Uit aanvullend onderzoek blijkt volgens Holland Innovative echter dat nog niet zeker is of de betreffende meters de normale levensduur van minimaal 20 jaar mee kunnen. KIWA bevestigt dit. Netbeheerders vinden het belangrijk dat meters minimaal 20 jaar goed en veilig kunnen blijven functioneren en hebben daarom besloten de meters de komende tijd te vervangen.

Consumenten hoeven zelf niets te doen en kunnen de gasmeter tot de vervanging veilig blijven gebruiken. De netbeheerders weten exact welke klanten een meter met een kortere schroefdraad hebben en zullen binnen afzienbare tijd contact opnemen om een afspraak te maken voor vervanging.

Vraag en antwoord

Het betreft een aantal gasmeters van het merk Landis +Gyr die geplaatst zijn in de periode 2016/2017.

Als er gebruik gemaakt wordt van een adapter voor uw gasmeter, dan wordt deze goed en veilig gemonteerd. Deze oplossing voldoet aan de specificaties, is veilig en functioneert normaal. In de Kassa uitzendingen is ter sprake gekomen dat in sommige gevallen gebruik is gemaakt van verkeerde lijm, maar bij meters van Enexis Netbeheer is deze betreffende lijm niet gebruikt. Hoewel al deze gasmeters veilig zijn, kunnen wij ons voorstellen dat onze klanten vraagtekens zetten bij een gasmeter in de meterkast die gerepareerd is met een adapter. Daarom hebben we besloten om ook al deze meters te vervangen.

Bij de bovengenoemde meters is de schroefdraad niet helemaal tot bovenaan aangesneden, terwijl we dat wel zouden verwachten op basis van de kwaliteitseisen. Echter, ondanks dat de schroefdraad niet tot bovenaan is aangesneden, is uit het KIWA onderzoek gebleken dat er geen reden is om aan de veiligheid of het functioneren te twijfelen.

Ja, deze gasmeters zijn veilig. De schroefdraad is alleen niet volgens de specificaties. Daarom hebben de netbeheerders besloten om deze gasmeters uiterlijk eind maart 2018 te verwisselen. Alle meters moeten immers voldoen aan de specificaties die ervoor zorgen dat deze de volle levensduur correct en veilig meterstanden verzorgen. 

Er is absoluut geen verband te leggen tussen deze gasmeters en brandgevaar. Dat hebben we duidelijk aan Kassa meegedeeld, zoals ook te zien was in de uitzending. Deze gasmeters zijn gewoon veilig. De schroefdraad is alleen niet volgens de specificaties.

Eerder hebben de netbeheerders aangegeven dat deze gasmeters eind 2018 omgewisseld zouden zijn. Met het oog op de onrust die is ontstaan, is besloten om klanten vóór eind maart 2018 een andere meter aan te bieden. Enexis Netbeheer informeert klanten met een meter met een mogelijk kortere schroefdraad nog dit jaar hierover.

Nee, u hoeft zelf niets te doen. U kunt de gasmeter tot de vervanging veilig blijven gebruiken. Enexis Netbeheer informeert de betreffende klanten nog in 2017 over de meterwissel.

Nee, dit kost vanzelfsprekend niets.

Voordat een fabrikant zijn meter mag verkopen, moet hij laten zien dat zijn meter goed is. Daarom gaat de meter eerst naar een testinstituut. Dat instituut onderzoekt of de meter goed genoeg is. Dat is het geval als de meters aan alle Europese eisen voldoen. Er mag bij de klant thuis dus niet zomaar een meter worden opgehangen. De meter moet lang meegaan en bovenal de juiste standen aangeven.

De producenten van slimme meters hebben te maken met zeer strenge veiligheidseisen. Er vinden tal van controles plaats voordat een meter aan ons geleverd wordt. Vervolgens controleert de slimme meter-monteur de veiligheid voordat de meterkast weer dicht gaat. De monteur voert een druk en lekkage test uit, en controleert of de meter functioneert. Bovendien maakt de monteur een veiligheidsrapport op, waarbij ook de veiligheid van de huisinstallatie van de klant wordt getest.

Dit kan er toe leiden dat een klant na plaatsing van een meter te horen krijgt dat zijn eigen installatie niet veilig is. Dat is natuurlijk vervelend voor een klant, want de gas- of elektriciteitstoevoer wordt afgesloten tot het veiligheidsprobleem is opgelost. Maar de veiligheid van de klant houdt niet op bij de meterwissel. Wij zorgen ervoor dat onze klant na het wisselen van de meter beschikt over een veilige installatie in zijn meterkast.