​Netbeheerders betreuren aanhoudende suggestieve berichtgeving Kassa

Geplaatst: 18-11-2017
In een uitzending van het televisieprogramma Kassa (zaterdagavond 18 november 2017) is opnieuw aandacht besteed aan de vermeende onveiligheid van slimme gasmeters. Eerder deed het programma dat op 28 oktober en 4 november.

Deze keer werd een verslag van enkele Kassa-deskundigen gepresenteerd waarin werd herhaald wat eerder werd betoogd. Ondanks aandringen van de kant van de Netbeheerders zijn wij niet in de gelegenheid gesteld om in het programma op de Kassa-deskundigen te reageren. Kassa wilde alleen een verklaring opnemen op vrijdagmiddag 17 november.

De netbeheerders hebben veiligheid als hoogste prioriteit. Er worden alleen meters geplaatst, en meters blijven alleen hangen, als de kwaliteit en de veiligheid is gegarandeerd. Dit wordt volgens de geldende normen uitgevoerd. 

Nergens in het betoog van de deskundigen is er aangetoond dat er sprake is van een daadwerkelijk onveilige situatie. Netbeheerders hebben hun conclusie over de veiligheid van de gasmeters getrokken op basis van daadwerkelijk onderzoek door het onafhankelijke instituut KIWA en Holland Innovative. De berichtgeving van Kassa suggereert onterecht dat de gasmeters acuut onveilig zouden zijn. Deze berichtgeving is eenvoudigweg onwaar en ook niet in het belang van de consument om die indruk te wekken.

Het verslag dat in de uitzending van 18 november is gepresenteerd geeft een verkeerde interpretatie van de normen en ook wordt de onderzoeksvraag voor Kiwa in haar onderzoek verkeerd uitgelegd. 

De netbeheerders menen dat het nu aan de toezichthouder SodM is om te reageren.

De netbeheerders zien dat de consument niets opschiet met de suggestieve berichtgeving en dat dit onnodig onrust bij een deel van onze klanten bezorgt. In dat verband is besloten om de eerder aangekondigde omwisseling van gasmeters versneld uit te voeren. Wij streven ernaar om dit eind maart 2018 uitgevoerd te hebben, dan wel de betrokken klanten een aanbod gedaan te hebben.

Vraag en antwoord

Het betreft een aantal gasmeters van het merk Landis +Gyr die geplaatst zijn in de periode 2016/2017.

Als er gebruik gemaakt wordt van een adapter voor uw gasmeter, dan wordt deze goed en veilig gemonteerd. Deze oplossing voldoet aan de specificaties, is veilig en functioneert normaal. In de Kassa uitzendingen is ter sprake gekomen dat in sommige gevallen gebruik is gemaakt van verkeerde lijm, maar bij meters van Enexis Netbeheer is deze betreffende lijm niet gebruikt. Hoewel al deze gasmeters veilig zijn, kunnen wij ons voorstellen dat onze klanten vraagtekens zetten bij een gasmeter in de meterkast die gerepareerd is met een adapter. Daarom hebben we besloten om ook al deze meters te vervangen.

Bij de bovengenoemde meters is de schroefdraad niet helemaal tot bovenaan aangesneden, terwijl we dat wel zouden verwachten op basis van de kwaliteitseisen. Echter, ondanks dat de schroefdraad niet tot bovenaan is aangesneden, is uit het KIWA onderzoek gebleken dat er geen reden is om aan de veiligheid of het functioneren te twijfelen.

Ja, deze gasmeters zijn veilig. De schroefdraad is alleen niet volgens de specificaties. Daarom hebben de netbeheerders besloten om deze gasmeters uiterlijk eind maart 2018 te verwisselen. Alle meters moeten immers voldoen aan de specificaties die ervoor zorgen dat deze de volle levensduur correct en veilig meterstanden verzorgen. 

Er is absoluut geen verband te leggen tussen deze gasmeters en brandgevaar. Dat hebben we duidelijk aan Kassa meegedeeld, zoals ook te zien was in de uitzending. Deze gasmeters zijn gewoon veilig. De schroefdraad is alleen niet volgens de specificaties.

Eerder hebben de netbeheerders aangegeven dat deze gasmeters eind 2018 omgewisseld zouden zijn. Met het oog op de onrust die is ontstaan, is besloten om klanten vóór eind maart 2018 een andere meter aan te bieden. Enexis Netbeheer informeert klanten met een meter met een mogelijk kortere schroefdraad nog dit jaar hierover.

Nee, u hoeft zelf niets te doen. U kunt de gasmeter tot de vervanging veilig blijven gebruiken. Enexis Netbeheer informeert de betreffende klanten nog in 2017 over de meterwissel.

Nee, dit kost vanzelfsprekend niets.

Voordat een fabrikant zijn meter mag verkopen, moet hij laten zien dat zijn meter goed is. Daarom gaat de meter eerst naar een testinstituut. Dat instituut onderzoekt of de meter goed genoeg is. Dat is het geval als de meters aan alle Europese eisen voldoen. Er mag bij de klant thuis dus niet zomaar een meter worden opgehangen. De meter moet lang meegaan en bovenal de juiste standen aangeven.

De producenten van slimme meters hebben te maken met zeer strenge veiligheidseisen. Er vinden tal van controles plaats voordat een meter aan ons geleverd wordt. Vervolgens controleert de slimme meter-monteur de veiligheid voordat de meterkast weer dicht gaat. De monteur voert een druk en lekkage test uit, en controleert of de meter functioneert. Bovendien maakt de monteur een veiligheidsrapport op, waarbij ook de veiligheid van de huisinstallatie van de klant wordt getest.

Dit kan er toe leiden dat een klant na plaatsing van een meter te horen krijgt dat zijn eigen installatie niet veilig is. Dat is natuurlijk vervelend voor een klant, want de gas- of elektriciteitstoevoer wordt afgesloten tot het veiligheidsprobleem is opgelost. Maar de veiligheid van de klant houdt niet op bij de meterwissel. Wij zorgen ervoor dat onze klant na het wisselen van de meter beschikt over een veilige installatie in zijn meterkast.