Actuele werkzaamheden aan het energienet

Een goed en betrouwbaar energienet is essentieel. Om de kwaliteit van ons net hoog te houden, voeren we dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit. De levering van energie kan tijdens dit onderhoud soms onderbroken worden. Zo kunnen onze mensen veilig werken. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt.  

Hebt u tijdelijk geen stroom of gas? In ons actuele storingsoverzicht vindt u alle storingen in ons gebied. In dit overzicht worden ook  geplande onderbrekingen getoond. Dit zijn onderbrekingen die veroorzaakt worden door klein- of grootschalig onderhoud aan het energienet.  

Communicatie rondom onderhoud en geplande onderbrekingen 

Als er geplande werkzaamheden of onderbrekingen in uw straat zijn, ontvangt u hierover altijd een aankondigingsbrief. Deze brief krijgt u uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden. In deze brief staat de datum, het tijdstip en de geplande duur van onze werkzaamheden. Zo weet u waar u aan toe bent én waar u eventueel rekening mee kunt houden. Ook staan er contactgegevens in voor als u vragen hebt over de werkzaamheden. 

Grootschalig onderhoud aan het energienet 

In het onderstaande overzicht vindt u per provincie grootschalige werkzaamheden aan ons net. Geplande werkzaamheden die meerdere weken duren  of veel impact hebben op de omgeving vallen onder grootschalig onderhoud.  

Grootschalig onderhoud aan het energienet

Brabant

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Baas B.V. werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in de Rijnlaan e.o. is grotendeels rond 1960 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In oktober 2019 starten wij met de werkzaamheden in de Rijnlaan e.o. In totaal vernieuwen we ongeveer 4.000 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.
Alle werkzaamheden zijn naar verwachting eind mei 2021 gereed en zijn afgestemd met de Gemeente Bergen op Zoom.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 40 (eerste week oktober) kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u verkeershinder zult ondervinden
 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Baas het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op de website: www.enexis.nl/actueel en- of www.waterstoring.nl/brabantwater.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met onderstaande contactpersonen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00u – 16:00u.

Brabant Water:
Arko de Wolf, 06 11250674 of arko.de wolf@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer:
Mayckel Hoppenbrouwers, 06 11325109 of mayckel.hoppenbrouwers@enexis.nl

Hier werken wij:

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Hurkmans BV werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Best is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 17 mei 2021 starten wij met de werkzaamheden in de bovengenoemde wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Marie Raymakerstraat, Pater M Wolffstraat, Johannes Heerstraat, Dr. P. van Hoekstraat, Pastoor W Hellemonsstraat, Mgr. A. F. Diepenstraat, Past. M. van Beekstraat, Kap. A. J. Heerenstraat, Deken B.J. van Mierstraat, Lidwina hof, Raadhuisplein.

Coronavirus

In verband met het coranavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid. 

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden nemen in totaal ca 12 weken in beslag en zijn afgestemd met de Gemeente Best.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 17 mei 2021 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een  opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich aan de Eindhovenseweg (zie groene markering op kaartje).

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Hurkmans BV het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Hurkmans BV, Dennis Zieren, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-44706032.

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Thijs van Loon, 06-17548328 of
thijs.van.loon@brabantwater.nl

Enexis Netbeheer: Dennis Nolting, 06-11882374 of dennis.nolting@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 11 januari 2021 tot 1 juli 2021 werken onze aannemers Hurkmans en de Firma Van der Steen in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 16.30 uur.

Waarom doen wij dit?

In dit project wordt er gewerkt aan de energietransitie. Voor een nieuw aan te leggen zonnepark in Westerbeek moet er ruim 11 km middenspanningskabels worden gelegd van Haps naar Oploo.  Zie onderstaand kaartje voor het exacte tracé wat we gaan volgen. Dit doen wij om de levering van het elektriciteitsnet in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Waar werken we?

Op het kaartje staat een blauwe stip halverwege het tracé. Dit is een gezamenlijke opslag en een vertrekpunt twee richtingen op voor Van der Steen, Hurkmans en Holland Drilling.

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 11 januari 2021 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 16:30 uur. Dit kan soms voor enige (geluids-)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook treffen wij tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen om de veiligheid van u en onze eigen mensen te kunnen garanderen. Het kan zijn dat uw perceel of woning tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken hebben we Holland Drilling ingeschakeld om kabels onder de grond door te boren. Hierdoor ontstaat er een beginpunt en een eindpunt van waaruit we werken. De tussenliggende afstand (omwonenden) hebben dan geen last van de werkzaamheden.

Planning

De totale werkzaamheden duren van januari 2021 tot juli 2021. De exacte planning vindt u op deze pagina.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina.

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en de betrokken aannemers u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer: 088 – 857 70 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Hieronder ziet u waar we werken.

Alternatief tracé

Hieronder ziet u het alternatieve tracé waar wij voornemens zijn de kabels aan te leggen. Door omstandigheden hebben we in de kern van Rijkevoort een ander tracé moeten uitzetten. In afwachting van de vergunning gaan wij vast de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren.

Het nieuwe voorgenomen tracé

 

Meer weten over Elektromagnetische velden?

Klik hier voor de folder

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer voert aannemer Gebr. Van der Steen werkzaamheden uit aan de gasleiding.

Waarom doen wij dit?

Het gasleidingnet in Handel is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom gedeeltelijk aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 22 februari 2021 starten wij met de werkzaamheden. In totaal vernieuwen we ca 2700 meter gasleiding in Handel. In sommige gevallen vervangen wij de aansluiting gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Coronavirus

In verband met het coranavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden nemen in totaal ca 25 weken (20 augustus 2021) in beslag en zijn afgestemd met de Gemeente Gemert-Bakel. De werkzaamheden met daarop aangegeven de volgorde zijn op onderstaande situatietekeningen aangegeven.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen gas. Is een onderbreking in de gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 22 februari 2021 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een 2 tal opslagterreinen in. Deze opslagterreinen bevinden zich op de hoek Mariahofke/Haveltweg en op de groenstrook langs de Landmeerseweg nabij huisnummer 22.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Gebr. Van der Steen het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website: www.enexis.nl/onderhoud.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Gebr. Van der Steen, Johnny Verbueken, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-53548793. U kunt ook mailen naar: j.verbueken@steen.nl

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Enexis Netbeheer: Thomas Heunks, 06-11565462 of
thomas.heunks@enexis.nl

Hieronder ziet u de situaties waar we werken.

 
 
 
 
 
 
 
 

Opslagterrein 1

 

Opslagterrein 2

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Baas B.V. werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in de Keijenburg e.o. is grotendeels rond 1960-1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In november 2020 starten wij met de werkzaamheden in de Keijenburg e.o. In totaal vernieuwen we ongeveer 3.000 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.
Alle werkzaamheden zijn naar verwachting
eind juni 2021 gereed en zijn afgestemd met de Gemeente Roosendaal.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 47 (16 november 2020) kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u verkeershinder zult ondervinden
 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt het stratenmakerbedrijf van de gemeente Roosendaal  het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op de website: www.enexis.nl/actueel en- of www.waterstoring.nl/brabantwater.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met onderstaande contactpersonen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00u – 16:00u.

Brabant Water:
Pieter Aarts, pieter.aarts@brabantwater.nl

Enexis Netbeheer:
Hans Witte, hans.witte@enexis.nl

Hier werken wij:

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Baas B.V. werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in de Zwaanhoefstraat e.o. is grotendeels rond 1950 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In februari 2020 starten wij met de werkzaamheden in de Zwaanhoefstraat e.o. De werkzaamheden starten in de Voltastraat op 4 februari. In totaal vernieuwen we ongeveer 3.200 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.
Alle werkzaamheden nemen in totaal tot eind mei 2021 in beslag en zijn afgestemd met de Gemeente Roosendaal.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 6 (dinsdag 4 februari) kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u verkeershinder zult ondervinden
 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt het stratenmakerbedrijf van de gemeente Roosendaal  het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op deze website, informatie over de waterwerkzaamheden  kunt u vinden op Brabant Water.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met onderstaande contactpersonen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 u – 16:00 u.
Brabant Water: Pieter Aarts, 06 53308737 (pieter.aarts.brabantwater.nl)
Enexis Netbeheer: Johan Wijnstekers, 06 11862565 (johan.wijnstekers@enexis.nl)

Hier werken wij:

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 24 maart 2021 tot half juni 2021 werkt onze aannemer Baas B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water aan de kabels en leidingen vanwege de herinrichting van de Dorpsstraat Noord en Irenestraat West. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 16.30 uur.

Waarom doen wij dit?

De gemeente Rucphen wil de Dorpsstraat Noord en Irenestraat West in St. Willebrord reconstrueren. Om deze herinrichting uit te kunnen voeren moeten wij voorafgaand aan de reconstructie de nodige kabels en leidingen verleggen.

Wat gaan we doen?

Wij gaan hiervoor de elektriciteitskabels, gasleidingen, openbare verlichting en waterleidingen verleggen/vervangen.

Waar werken we?

Wij werken in de Dorpsstraat Noord en de Irenestraat West (Zie onderstaande kaart)

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 24 maart 2021 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat.  Er vinden wegafsluitingen plaats waardoor er parkeerplaatsen vervallen en de weg geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 16:30 uur. Dit kan soms voor enige (geluids-)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Ook treffen wij tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen om de veiligheid van u en onze eigen mensen te kunnen garanderen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Even geen gas, elektriciteit en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas-, elektriciteits- en waterleidingnet komt u tijdelijk voor een korte periode zonder gas, elektriciteit en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Planning

De totale werkzaamheden duren van 24 maart 2021 tot half juni 2021.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina.

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, Brabant Water en Baas B.V. u zo volledig mogelijk te informeren.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in aan het Wilhelminaplein.

Meer informatie?

Kijk voor actuele informatie op www.enexis.nl/actueel (gas en elektriciteit) of op www.waterstoring.nl/brabantwater  Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met onze aannemer Baas bv. via 0651607376 of m.heeren@baasbv.nl.

 

Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met:

Brabant Water: Pieter Aarts 073 683 87 42 of pieter.aarts@brabantwater.nl

Enexis Netbeheer: Johan Wijnstekers  06 11 86 2565 of johan.wijnstekers@enexis.nl

Hieronder ziet u waar we werken

 

Vernieuwen van kabels en leidingen in de Tilburgse binnenstad

Enexis Netbeheer en Brabant Water vernieuwen de komende vier jaar stap-voor-stap ongeveer 7.000 meter aan gas- en waterleidingen in de Tilburgse binnenstad. Zo bent u in de toekomst ook verzekerd van vers drinkwater en betrouwbare levering van uw energie.

Waarom?

De gasleidingen in de binnenstad van Tilburg zijn gemaakt van grijs gietijzer, dat is verouderd materiaal en moet van de overheid voor 2024 zijn vervangen door kunststof leidingen.

Samenwerking

We grijpen deze mogelijkheid aan om zoveel mogelijk in één keer aan te pakken. De waterleiding is op sommige plekken ook aan vernieuwing toe, dat doen we tegelijkertijd. KPN NetwerkNL sluit aan om het glasvezelnetwerk aan te leggen. Zo hebt u maar één keer ongemak in uw straat.

Voor meer informatie over de samenwerkende partijen en de werkzaamheden kijk op 013infra.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer voert aannemer Hurkmans B.V. werkzaamheden uit aan de gasleiding.

Waarom doen wij dit?

Het gasleidingnet in Waalre is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom gedeeltelijk aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf dinsdag 6 april 2021 starten wij met de werkzaamheden. In sommige gevallen vervangen wij de aansluiting gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Coronavirus

In verband met het coronavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden duren ongeveer 8 weken tot tweede week juni 2021 en zijn afgestemd met de Gemeente Waalre.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen gas. Is een onderbreking in de gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf dinsdag 6 april 2021 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in aan de Oranjelaan.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Hurkmans B.V. het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neem dan contact op met onze aannemer W. Hurkmans via: 06-26880557 of whurkmans@hurkmansbv.nl

Hebt u andere vragen?

Neem dan contact op met: Enexis Netbeheer: P. Hurkmans, peter.hurkmans@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Drenthe

Aanleiding

Netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer versterken het elektriciteitsnet onder andere in Drenthe en Groningen. Dat is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Ook transformatorstation Zeijerveen wordt uitgebreid om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen.

Waarom

Transformatorstation Zeijerveen aan de Asserwijk zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in Assen en de regio. Zeijerveen is een belangrijke schakel in ons landelijke elektriciteitsnet. Het is een van de weinige stations in deze regio waarmee we de koppeling met de zogenaamde energiesnelweg kunnen maken (aansluiten op 220kV verbinding). Het transformatorstation is in 1966 gebouwd, en is onvoldoende uitgerust om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen. Daarom passen we het transformatorstation aan en breiden we dit station uit. Zo maken we de komende jaren duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk.

wat

De aanpassing en uitbreiding van Zeijerveen Assen is een gezamenlijk project van Enexis Netbeheer en TenneT. Enexis plaatst vijf nieuwe transformatoren en drie grote, verplaatsbare mega meterkasten; zogenaamde E-houses. Daarvoor is het nodig dat TenneT een bestaande koppeltransformator vervangt voor een nieuwe transformator met meer vermogen. Een koppeltransformator zet de hoogspanning (220kV) om naar een lagere (midden)spanning (110kV) voor Enexis.

Daarnaast legt TenneT een nieuw transformatorveld aan. Dat is de ruimte die nodig is om een aantal transformatoren te plaatsen en aan elkaar te koppelen. In een latere fase worden nog twee nieuwe koppeltransformatoren geplaatst. In totaal plaatst TenneT dus drie nieuwe transformatoren met meer vermogen, die in een U-wand komen te staan. Dit doen we om geluiduitstraling tegen te gaan. Op termijn versterken we de bestaande hoogspanningslijnen, de zogenaamde verbindingen, tussen Zeijerveen en Beilen. Dit om de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten. 

Wanneer

2021 - fase 1

 • Vanaf januari vinden de eerste werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van materialen en  graafwerkzaamheden.
 • Vanaf medio februari wordt gewerkt aan de fundering van het E-house en de transformatorputten. Hiervoor worden palen geboord in plaats van geheid: dit zorgt voor minder overlast in de omgeving.
 • Vanaf april tot en met juni worden een E-house en twee transformatoren geplaatst

Werkzaamheden fase 1

2022-2023 - fase 2

 • TenneT verwijdert een oude koppeltransformator en plaatst drie nieuwe transformatoren met meer vermogen.
 • Ook realiseert TenneT een transformatorveld en wordt het huidige transformatorveld aangepast. Enexis Netbeheer plaatst drie transformatoren en twee E-houses.

Werkzaamheden fase 2

Nieuws 

Bewonersbijeenkomst 20 oktober over plannen Zeijerveen wordt digitale bijeenkomst

Na de persconferentie van dinsdagavond hebben Enexis en TenneT besloten de fysieke bijeenkomst van 20 oktober om te zetten naar een digitale bijeenkomst. Veiligheid staat voorop en die willen we kunnen garanderen. Voor de bezoekers én voor onze collega's. Daarnaast willen ook wij onze reisbewegingen zo veel mogelijk beperken om het virus in te dammen. 

Digitale bijeenkomst op 20 oktober: 17.00 uur en 19.30 uur

Op dinsdag 20 oktober organiseren Enexis en TenneT twee digitale bijeenkomsten. De eerste is van 17.00 tot 18.00 uur en de tweede van 19.30 tot 20.30 uur. Heeft u zich al aangemeld? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt van ons een mail en kunt dan aangeven welk tijdstip u goed past.

Persoonlijk gesprek met specialist

Heeft u liever een persoonlijk gesprek met een van de specialisten, bijvoorbeeld via beeldbellen? Laat ons dat weten via de mail projectcommunicatie@tennet.eu. We maken dan een aparte afspraak met u. 

Maatwerk voor verder terugdringen geluid

29 september 2020 - De afgelopen maanden is door het projectteam van Enexis Netbeheer en TenneT hard gewerkt om tot een definitief plan te komen voor transformatorstation Zeijerveen. Daarbij hebben we heel serieus gekeken naar de zorgen vanuit de omgeving als het om geluid gaat.

Deze zorgen zijn begrijpelijk en met maatwerk kunnen we deze zorgen wegnemen. De akoestische onderzoeken naar het effect van het inpakken van een transformator is zo groot, dat we op deze locatie een stap verder gaan dan wettelijk nodig is. TenneT pakt twee transformatoren in en daarmee zal de beleving van het geluid veranderen.

Tegemoetkomen aan wensen

Met het inpakken van twee transformatoren en het plaatsen van scherfwanden (rondom de andere transformatoren van TenneT en die van Enexis) doen we er alles aan om het geluid zo veel mogelijk terug te dringen. Met deze extra maatregelen komen we tegemoet aan de wensen van de omwonenden. 

 

Antwoorden op vragen tijdens ons webinar

Tijdens ons webinar over Zeijerveen, kwamen ruim 80 vragen binnen en werden zo’n 20 vragen vooraf gesteld. Iedereen die een vraag stelde, heeft eind juni een persoonlijk antwoord via de mail gekregen. Alle  vragen zijn gebundeld en in een pdf verwerkt. Deze pdf publiceren we hieronder bij de downloads. Later deze zomer brengen we nog een nieuwsbrief uit, die versturen we via de post.

Lees de veelgestelde vragen van het webinar 

Webinar plannen Zeijerveen goed bekeken

Maar liefst 67 mensen namen op 3 juni 2020 deel aan ons webinar over de voorgenomen plannen voor het transformatorstation Zeijerveen bij Assen. Tijdens het webinar informeerden we omwonenden over de plannen en lieten we een aantal experts aan het woord. Deelnemers konden vragen stellen en daarvan werd volop gebruikgemaakt. Zo'n 80 vragen kwamen binnen. Samen met de vragen die vooraf al binnenkwamen, stelden omwonenden ruim 100 vragen. Deze konden we niet allemaal binnen de tijd van de uitzending beantwoorden. We zorgen ervoor dat alle vragen voor 1 juli worden beantwoord door bijvoorbeeld de veelgestelde vragen op deze website uit te breiden. Daarnaast brengen we deze zomer een nieuwe nieuwsbrief uit en, als het om een heel specifieke vraag gaat, nemen we persoonlijk contact op.

Was u niet in de gelegenheid ons webinar te bekijken? Dan kunt u dat in alle rust doen via onderstaande link. Bij de downloads hieronder vindt u de presentatie terug die tijdens de uitzending werd gebruikt.

https://channel.royalcast.com/webcast/enexistennet/20200603_1/

Downloads:

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat het transportverdeelstation aan De Gang 1a in Borger verplaatsen naar een nieuw te bouwen station naast De Slieten 1. Daarvoor worden de nodige kabels en leidingen omgelegd. Dit combineren we met de vervanging van gasleidingen en het vervangen van waterleidingen door WMD. Daarnaast zal de gemeente Borger-Odoorn werkzaamheden uitvoeren aan de weg en de riolering. Door samen op te trekken, houden we de overlastperiode zo kort mogelijk. Onze aannemer BAM voert de werkzaamheden voor WMD en Enexis Netbeheer uit.

Waarom doen wij dit?

Het transportverdeelstation wordt verplaatst omdat het verouderd en slecht bereikbaar is. Bovendien heeft het onvoldoende capaciteit voor toekomstige netaanpassing en is het niet bruikbaar bij de energietransitie. Rondom de verplaatsing leggen we nieuwe elektriciteitskabels naar het nieuwe transportverdeelstation en vernieuwen we de hoofdleidingen voor gas en water. De sleuf voor deze leidingen graven we voor uw woning langs, de elektriciteitskabels komen grotendeels in de weg te liggen. Waar nodig vernieuwen we ook aansluitleidingen naar uw huis, gas- en wateraansluitingen in uw meterkast/-put en gas- en elektriciteitsmeters.

Riool en weginrichting?

Omdat de weg toch al opgebroken wordt, voert ook de gemeente een aantal werkzaamheden uit. Om wateroverlast bij hevige buien als gevolg van klimaatverandering te beperken, wordt er een apart regenwaterriool aangelegd.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In week 38 (14-19 september) start aannemer BAM  met de werkzaamheden aan gas, water en elektriciteit. In week 44 (26-30 oktober) start Avitec met de riolering en de weg. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De werkelijke tijd dat u overlast hebt is dus veel korter dan de totale werkperiode. Wij streven ernaar het werk in het voorjaar van 2021 af te ronden. 

Waar werken wij?

We gaan aan het werk in de volgende straten:

Kruisstraat,     Kruising Hoofdstraat/Brinkstraat/Kruisstraat, Brinkstraat, Bloemdijk, De Slieten, Hoofdstraat, Brinkstraat richting N374, N374, Buinerstraat, Torenlaan.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Wij streven ernaar het werk in het voorjaar van 2021 af te ronden. 

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 38 (14 september) 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Twee weken voor start van de werkzaamheden krijgt u een brief van de aannemer met gedetailleerder informatie en contactgegevens.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de firma Avitec in opdracht van de gemeente het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden?

Op www.borger-odoorn.nl/werkzaamhedenborger vindt u meer informatie. Omwonenden worden per brief op de hoogte gehouden. Daarnaast vindt u bij Hubo (Hoofdstraat 26) en Egger Textiles (Bloemdijk 2a) borden met informatie over de werkzaamheden.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer BAM (gegevens staan in de brief die u heeft ontvangen) of stuur een mail naar info.tvsborger@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

TenneT en Enexis Netbeheer willen een hoogspanningsstation bouwen ten noorden van de afrit Veenoord van de A37 (Boerdijk, gemeente Emmen op de grens gemeente Coevorden). Dit is nodig voor een betere aan- en afvoer van elektriciteit in deze regio. TenneT en Enexis Netbeheer streven ernaar het nieuwe station in 2025 in gebruik te nemen.

Waarom

Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). Het is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie, zoals zonne- en windenergie, aan te kunnen sluiten op ons netwerk. En ook om de groeiende vraag naar elektriciteit door onder meer 'van het aardgas af' en elektrisch vervoer. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.

Wat

TenneT en Enexis Netbeheer gaan een nieuw hoogspanningsstation bouwen ten noorden van de afrit Veenoord van de A37. Het hoogspanningsstation is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland waarbij de netbeheerders verspreid over Drenthe en Groningen enkele nieuwe hoogspanningsstations aanleggen en bestaande stations uitbreiden of aanpassen.

De projectatlas geeft een impressie van het hoogspanningsstation. Zie  https://ten.projectatlas.app/hs-veenoord

Wanneer

 • Voorbereiding en planvorming 2021-2022
 • Bouw  2023-2025
 • Ingebruikname 2026
 

Nieuws

Online informatiebijeenkomst op 2 maart

Landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT en Enexis Netbeheer bereiden de bouw voor van een nieuw hoogspanningsstation bij de afrit Veenoord aan de A37.  We informeren u hier graag over tijdens een online informatiebijeenkomst op 2 maart van 19.00 tot 20.00 uur.

De bijeenkomst is live te volgen via deze webpagina. U kunt de bijeenkomst bijwonen via deze link

U kunt tijdens deze bijeenkomst live vragen stellen via e-mail en chat. U kunt uw vragen ook nu al mailen naar veenoord380kv@tennet.eu.

 

Luchtfoto locatie hoogspanningsstation Veenoord-Boerdijk

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 3 mei 2021 tot medio september 2021 werkt onze aannemer BAAS in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:30 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

In dit project wordt er gewerkt aan de energietransitie. Deze werkzaamheden betreffen de aanleg van een kabelverbinding voor het Zonnepark Zuidveensdijk te Exloo. De verbinding komt uit het 110 kV station Weerdinge te Weerdinge/Emmen. Dit doen wij om de levering van het elektriciteitsnet in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Waar werken we?

Zie bijgevoegde kaart. De werkzaamheden starten bij het 110 kV station Weerdinge te Weerdinge/Emmen.

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 3 mei 2021 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:30 en 17:00 uur. Dit kan soms voor enige (geluids-)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook treffen wij tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen om de veiligheid van u en onze eigen mensen te kunnen garanderen. Het kan zijn dat uw perceel of woning tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Planning

De totale werkzaamheden duren van mei 2021 tot september 2021.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina.

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en BAAS u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Hieronder het tracé waar we werken

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland. 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 6 april 2021 tot midden mei 2021 werkt onze aannemer Van Gelder B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 16.30 uur.

Waarom doen wij dit?

In dit gecombineerde project wordt er gewerkt aan de aansluiting van het zonnepark Solarcentury en een maatwerk aansluiting voor ProRail. Vanaf het EBS station de Lotten 1 in Hijken wordt een middenspanningskabel gelegd naar het zonnepark van Solarcentury aan de Lotten 3 in Hijken. Voor ProRail wordt er een maatwerk aansluiting gerealiseerd welke op een eind mof wordt gelegd net buiten het hekwerk van EBS station de Lotten 1 in Hijken. ProRail zal op een later moment deze kabel verder zelf aanleggen.

Waar werken we?

 Zie afbeelding hieronder.

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 6 april 2021 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 16:30 uur. Dit kan soms voor enige (geluids-)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook treffen wij tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen om de veiligheid van u en onze eigen mensen te kunnen garanderen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Planning

De totale werkzaamheden duren van 6 april 2021 tot eind mei 2021. .

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en Van Gelder u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Tracé Solarcentury en ProRail

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 22 maart tot eind juni 2021 werkt aannemer Verkley in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.00 uur.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Deze werkzaamheden betreffen de aanleg van nieuwe middenspanningskabels en het aansluiten van het zonne- en windpark Pottendijk.

Waar werken we?

Op onderstaand kaartje kunt u het tracé volgen waar we werken.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juni 2021. Dit is voor een deel ook afhankelijk van bijv. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u zich altijd informeren bij de uitvoerder van Verkley.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?

In principe komt er geen onderbreking van de energievoorziening, of er moet een calamiteit ontstaan.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de elektriciteitsleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van gas.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Verkley werkt aan de middenspanningskabels en niet aan de kabelaansluiting naar uw woning. De elektriciteitstoevoer naar uw huis of bedrijf wordt niet onderbreken.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00

 

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland. 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van week 18 (3 mei) tot week 39 (eind september 2021) worden door aannemer BAM Energie en Water Noord – Oost BV in opdracht van Enexis Netbeheer en waterbedrijf WMD werkzaamheden uitgevoerd te Oudemolen, waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Oudemolen is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek. Daarnaast wordt het gasstation op het defensieterrein vernieuwd en verplaatst naar de openbare ruimte.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat week 39 (eind september 2021) de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er wordt gewerkt bij u voor de deur, dan kunt u altijd informeren bij de uitvoerder BAM Energie en Water Noord – Oost BV.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Nee, U wordt van te voren persoonlijk geïnformeerd en middels een brief. Hierin staat de gehele procedure in vermeld hoe u de hoofdkraan sluit en hoe u de gasleiding kunt ontluchten. I.v.m. CORONA worden alle veiligheidsregels nageleefd en wordt klantcontact zoveel mogelijk voorkomen. In de brief die u ontvangt staat alles beschreven hierover.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van BAM. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van BAM waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de waterleiding kijk op
deze pagina.

Groningen

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 19 april 2021 tot begin juli 2021 worden er door aannemer A. Hak in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in Groningen, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Groningen is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat week 27 (begin juli 2021) de werkzaamheden gereed zijn. De werkzaamheden vinden plaats aan de kant van de oneven huisnummers van de Herestraat. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u altijd informeren bij Johnny Schepers van de firma A. Hak. Indien de horeca tussentijds weer open mag doen wij uiteraard onze uiterste best om hier rekening mee te houden, en uiteraard geldt ook in algemene zin dat wij ons uiterste best doen om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Wat merkt u van de werkzaamheden (bereikbaarheid van uw woning/pand)?

 • Elke fase (zie ook kaartje hieronder) wordt telkens afgezet met duidelijke bebording. Dit is nodig voor het creëren van een veilige werkplek voor de medewerkers en zorgt tevens voor een veilige omgeving voor u en voorbijgangers. Per fase wordt de straat afgesloten voor fietsers, met uitzondering voor voetgangers. Omleidingen worden met bebording aangegeven.
 • Alle werkzaamheden worden gepubliceerd op www.groningenbereikbaar.nl/slimmekaart en op deze site.
 • Er geldt telkens een parkeerverbod ter hoogte van het werkvak, om een doorgang te houden voor het overig verkeer. Dit wordt aangegeven met duidelijk bebording.
 • Tijdens het aanleggen van de leidingen kan het zijn dat uw pand tijdelijk niet per voertuig bereikbaar is. Wij proberen uw pand zo goed mogelijk bereikbaar te houden maar kunnen dit niet garanderen.
 • Uw woning of bedrijfspand blijft tijdens de werkzaamheden goed te voet bereikbaar. Dit gebeurt door middel van een loopbrug met leuning voor de voordeur van uw pand.
 • Indien u mindervalide of slecht ter been bent, kunt u contact opnemen met Johnny Schepers van de firma A. Hak. Zie daarvoor het onderstaande telefoonnummer of mailadres. Wij zorgen dan voor een passende oplossing.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

U wordt tijdig geïnformeerd wanneer de gastoevoer naar uw huis/pand wordt onderbroken. Aan het einde van de werkdag wordt de gastoevoer weer hersteld en controleren we of alles weer geheel veilig werkt. Daarvoor moeten wij in uw meterkast zijn en is uw aanwezigheid noodzakelijk. De aannemer maakt hiervoor met u een afspraak. En uiteraard hanteren wij hierbij de geldende Corona-richtlijnen en voorzorgsmaatregelen.

Vanzelfsprekend stellen wij, naast alle zorgvuldige voorbereidingen, ook tijdens de uitvoering alles in het werk om het ongemak zo veel mogelijk te beperken. Helaas zal er altijd sprake zijn van enige overlast, denkt u hierbij aan geluids- en verkeershinder. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Saneringen huisaansluiting?

Het kan zijn dat u benaderd wordt/bent voor het vernieuwen van uw huisaansluiting. Wij trachten deze werkzaamheden zoveel mogelijk vooraf of tijdens de werkzaamheden aan de hoofdleiding uit te voeren. Mocht dit op uw adres van toepassing zijn dan wordt u hierover apart geïnformeerd. Er zullen dan specifieke afspraken met u worden gemaakt.

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Verkeers- en parkeeroverlast?

Tijdens deze werkzaamheden is enige verkeersoverlast niet te voorkomen. Door duidelijke alternatieven te bieden hopen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij zullen in dat geval tijdig aankondigingsborden plaatsen. Tevens zullen wij bij extreme overlast ook brieven verstrekken (met name m.b.t. de parkeersituatie) met aanvullende informatie. Woningen en bedrijven blijven steeds te voet bereikbaar.

Alle werkzaamheden, verkeersmaatregelen en omleidingen en dergelijke gebeuren in overleg en met goedkeuring van de Gemeente Groningen en onder toezicht van Enexis Netbeheer.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van de aannemer waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

 

Meer informatie?

Indien u specifieke vragen heeft zoals, bijvoorbeeld over rolstoeltoegankelijkheid, over de gas onderbreking etc., geeft u dit dan s.v.p. door aan onze contactpersoon:

Johnny Schepers omgevingsmanager van aannemer A.Hak telefoonnr. 0610563153 of kantoor 0592 278240, mailadres jschepers@a-hak.nl

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 22 februari 2021 tot medio september 2021 worden er door aannemer Visser & Smit Hanab in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in Groningen, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Groningen is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat week 38 (medio september 2021) de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u altijd informeren bij Maxim Overdijk van Visser & Smit Hanab.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

In welke straten werken we?

Voor de deur en op volgorde van de onderstaande adressen wordt de hoofdleiding vervangen: 

 • Anna Paulownastraat 2 t/m 68 (ca. 6.5 weken)
 • Sterrebosstraat 8 t/m 16 (ca. 1 week)
 • Hereweg 67 t/m 87 (ca. 7.5 weken)
 • Hereweg 20 t/m 118 (ca. 15 weken)

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer u op de hoogte door middel van een brief met instructies voor het waarborgen van de veiligheid, instructies rondom het coronabeleid en contactgegevens voor technische vragen.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Saneringen huisaansluiting?

Het kan zijn dat u benaderd wordt / bent voor het vernieuwen van uw huisaansluiting. Wij trachten deze werkzaamheden zoveel mogelijk vooraf of tijdens de werkzaamheden aan de hoofdleiding uit te voeren. Mocht dit op uw adres van toepassing zijn dan wordt u hierover apart geïnformeerd. Er zullen dan specifieke afspraken met u worden gemaakt.

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Verkeers- en parkeeroverlast?

Tijdens deze werkzaamheden is enige verkeersoverlast niet te voorkomen. Door duidelijke alternatieven te bieden hopen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij zullen in dat geval tijdig aankondigingsborden plaatsen. Tevens zullen wij bij extreme overlast ook brieven verstrekken (met name m.b.t. de parkeersituatie) met aanvullende informatie. Woningen en bedrijven blijven steeds te voet bereikbaar.

Hereweg 20 t/m 118

De gasleiding ligt hier in het fietspad. Dit betekent dat het fietspad gedurende de werkzaamheden ter hoogte van het werkvak (ca.50 meter) wordt gestremd. Fietsverkeer vindt wel doorgang maar ons advies is om rekening te houden met de situatie en waar mogelijk een alternatieve route te kiezen. Alvast bedankt voor uw begrip. 

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van de aannemer waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Bomenplan

Er zijn maatregelen getroffen om de bomen in de buurt van de werkzaamheden te beschermen. Er wordt gewerkt met een bomenplan dat met de gemeente is afgestemd. Zo is onder meer afgesproken dat een boomspecialist toezicht houdt tijdens (graaf)werkzaamheden.

Groenvoorzieningen

In overleg met wijkbeheer is er afgesproken dat de groenvoorzieningen in huidige staat worden hersteld. Heeft u hierover specifieke vragen en/of zorgen neem dan contact op met onderstaande.  

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Meer informatie?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact met mij op via moverdijk@VSHanab.nl.

Wat gaat Enexis netbeheer doen?

Begin februari 2021 start onze aannemer Verkley met werkzaamheden aan het energienet ( gas en elektriciteit). Dit doet de firma Verkley in opdracht van Enexis Netbeheer. 

Werkzaamheden?

We vervangen de bestaande hoofdleiding en in uw straat en sluiten uw huisaansluiting weer aan op deze hoofdleidingen. De huisaansluiting loopt van uw woning of bedrijfspand naar de hoofdleiding. We vernieuwen deels ook de huisaansluitingen. Hiervoor gaan we graven. Het voetpad en/of de weg zal tijdelijk open liggen.

Waar werken we?

Er wordt gewerkt in de volgende straten: Prinsesseweg, Stadhouderlaan, Johan Willem Frisostraat, Albertine Agnesplein en -straat, Graaf Adolfstraat.

Start en duur?

Het vervangen van alle kabels en leidingen is een omvangrijk werk. We starten begin februari en de werkzaamheden zullen ongeveer 30 weken (eind augustus) duren. We starten op verschillende locaties in uw wijk en werken straat voor straat. Zie hieronder. De planning is onder voorbehoud. Door het weer en onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen.

Tijdelijk geen gas en/of stroom?

Er zijn woningen of bedrijfspanden die tijdelijk geen gas en/of stroom zullen hebben. Wij kunnen dit helaas niet voorkomen. Is dat ook bij u het geval, dan ontvangt u hierover minimaal 5 dagen van tevoren bericht. In deze brief staat ook een instructie wat u het beste kunt doen. Aan het einde van de dag heeft u altijd weer gas, en/of stroom in uw woning of bedrijfspand.

Bereikbaarheid en werktijden?

We beperken de overlast tot een minimum en zorgen dat uw woning of pand bereikbaar blijft. Mocht u slecht ter been zijn en hulp nodig hebben, dan horen wij dat graag. Indien uw woning voor een korte tijd niet bereikbaar is vanwege ons werk, dan bespreken we dit persoonlijk met u. We zetten ons werkgebied af met schildjes. Met hekken en borden maken wij zichtbaar wanneer u tijdelijk niet in uw straat kunt parkeren. Onze werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag van 7:30 - 16:30 uur en zomers van 07:00 - 16:00 uur. Incidenteel wordt buiten deze tijden gewerkt.

Corona?

Om uw en onze gezondheid te beschermen, nemen wij de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht. Wij houden daarom 1,5 meter afstand en dit verwachten wij ook van u.

Meer informatie?

U kunt het project volgen op de Facebookpagina ‘Verkley Project Oranjebuurt Noorderplantsoenbuurt’. Zodra corona het weer mogelijk maakt, houden wij een inloopuur in de directiekeet. Deze staat naast de Nassauschool (Graaf Adolfstraat 73).
Technische vragen en planning: Auke Bolhuis (Uitvoerder) T 06 46311345 E-mail: auke.bolhuis @verkley.nl (ma vr 07:00 -16:00)
Overige vragen: (Monique Fransman Omgevingsmanager) T 06 10957607 E-mail: monique.fransman@verk ley.nl (ma do 08:00 - 16:30 uur)

Hieronder ziet u de straten waar we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen

Vanaf 19 mei 2021 start onze aannemer Verkley met werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen. Dit doet de firma Verkley in opdracht van Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen. 

De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Groningen.

Werkzaamheden en planning

Het vervangen van de leidingen is een omvangrijk werk. We starten in week 20 en de werkzaamheden zullen tot eind oktober duren. Maandag 19 mei starten wij in de Paterswoldeweg t.h.v. nummer 18 om op 11 juni (week 23) vlak voor de kruising met de Eeldersingel te eindigen. Hieronder ziet u het volledige tracé, waarbij fase I en II specifiek de werkzaamheden aan de Paterswoldeweg betreft. Deze planning is onder voorbehoud; door het weer en onvoorziene omstandigheden kan dit wijzigen.

Gedurende onze werkzaamheden hoeven wij niet in uw woning te zijn, maar werken wij buiten in “open ontgraving”. Bij deze open ontgravingen graven wij sleuven in de trottoirs waardoor de leidingen voor ons toegankelijk zijn. Na het werk wordt de sleuf weer gedicht en de bestrating hersteld.

Tijdelijk geen water en/of gas

Er zijn woningen die tijdelijk geen water en/of gas zullen hebben. Wij kunnen dit helaas niet voorkomen. Is dat ook bij u het geval, dan ontvangt u hierover tijdig bericht.

Aan het einde van de dag heeft u altijd weer water en/of gas in uw woning.

Bereikbaarheid en werktijden

Wij beperken de overlast tot een minimum en zorgen dat uw woning of pand bereikbaar blijft. De wegen blijven voor al het verkeer toegankelijk, maar de parkeervakken zijn gestremd. Wij vragen u daarom elders te parkeren. Ook verzoeken wij u geen fietsen op de trottoirs te plaatsen.
 
Ons werkgebied zetten we af met schildjes. Mocht u slecht ter been zijn en hulp nodig hebben, dan horen wij dat graag. Wij werken van maandag tot en met vrijdag van 07:00 - 16:00 uur en incidenteel wordt buiten deze tijden gewerkt. Wij danken u alvast voor uw medewerking en vertrouwen op uw begrip.

Meer informatie

Op deze pagina en www.waterbedrijfgroningen.nl/storingen-werkzaamheden leest u meer over de werkzaamheden. Heeft u technische vragen of vragen over de planning dan kunt u onze uitvoerder Geert Jan Rozeboom bereiken op 06-12565117 (ma-vr 07:00-16:00). Voor overige vragen kunt u terecht bij onze omgevingsmanager Monique Fransman. Zij is bereikbaar op 06-10957607 (ma-do 08:00-16:30).

Hieronder ziet u waar we werken

In het rood het volledige tracé van de werkzaamheden
In het blauw de werkzaamheden voor Fase I en II


 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 31 mei 2021 start onze aannemer A.Hak met werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen. Dit doet de firma A.Hak in opdracht van Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen. 

De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Groningen.

Werkzaamheden en planning?

Het vervangen van de leidingen is een omvangrijk werk. We starten in week 22 (31 mei) met de werkzaamheden die tot eind juli (week 29) duren. Tijdens de werkzaamheden kan er gebruik worden gemaakt van een grondzuiger. Dit zorgt voor een schone werkomgeving. Deze planning is onder voorbehoud; door het weer en onvoorziene omstandigheden kan dit wijzigen.

Gedurende onze werkzaamheden hoeven wij niet in uw woning te zijn, maar werken wij buiten in “open ontgraving”. Bij deze open ontgravingen graven wij sleuven in de trottoirs waardoor de leidingen voor ons toegankelijk zijn. Na het werk wordt de sleuf weer gedicht en de bestrating hersteld.

Tijdelijk geen water en/of gas

U wordt tijdig geïnformeerd wanneer de gas- watertoevoer naar uw huis/pand wordt onderbroken. In sommige gevallen moeten we ook de huisaansluiting vervangen, hiervoor maken we apart een afspraak. Aan het einde van de werkdag wordt de gas- watertoevoer weer hersteld en controleren we of alles weer geheel veilig werkt. Daarvoor moeten wij in uw meterkast zijn en is uw aanwezigheid noodzakelijk. De aannemer maakt hiervoor met u een afspraak. En uiteraard hanteren wij hierbij de geldende Corona-richtlijnen en voorzorgsmaatregelen.

Vanzelfsprekend stellen wij, naast alle zorgvuldige voorbereidingen, ook tijdens de uitvoering alles in het werk om het ongemak zo veel mogelijk te beperken. Helaas zal er altijd sprake zijn van enige overlast, denkt u hierbij aan geluids- en verkeershinder. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bereikbaarheid en werktijden

Wij beperken de overlast tot een minimum en zorgen dat uw woning of pand bereikbaar blijft. De wegen blijven voor al het verkeer toegankelijk, maar de parkeervakken zijn gestremd. Wij vragen u daarom elders te parkeren. Ook verzoeken wij u geen fietsen op de trottoirs te plaatsen.
 
Ons werkgebied zetten we af met schildjes. Mocht u slecht ter been zijn en hulp nodig hebben, dan horen wij dat graag. Wij werken van maandag tot en met vrijdag van 07:00 - 16:00 uur en incidenteel wordt buiten deze tijden gewerkt. Wij danken u alvast voor uw medewerking en vertrouwen op uw begrip.

Meer informatie

Indien u specifieke vragen heeft zoals, bijvoorbeeld over rolstoeltoegankelijkheid, over de gas onderbreking etc., geeft u dit dan s.v.p. door aan onze contactpersoon:

Johnny Schepers omgevingsmanager van aannemer A.Hak telefoonnr. 06 10563153 of met ons kantoor 0592 278240, mailadres jschepers@a-hak.nl

Hieronder ziet u waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen? 

Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf 12 april 2021 start de firma Baas in opdracht van Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen de werkzaamheden in de Zaagmuldersweg, Wielewaalplein, Oosterhamrikkade en Vinkenstraat. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer week 30, juli 2021.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en water en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de gas- en wateraansluiting(en) naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Verder worden bij sommige panden de huisaansluitleidingen vervangen. Hiervoor wordt apart een afspraak met u gemaakt.

Afspraak huisaansluiting?

Als wij uw huisaansluiting vervangen of dat deze wordt overgezet op de nieuwe leiding, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk voor een korte periode zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Beperken van de overlast?

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning en/of bedrijfspand gegarandeerd. De weg wordt ter plaatse van het werkvak waar containers staan en de leidingen worden gelegd versmald.  Het doorgaand fietsverkeer blijft doorgang vinden. De tijden voor de bevoorrading van winkels blijft zoals het nu ook is. Verkeersregelaars zullen de bevoorrading begeleiden. Het vervangen van de leidingen wordt in verschillende fasen uitgevoerd, zodat de weg maximaal toegankelijk blijft.
Voor de te maken wegkruisingen worden verkeersomleidingen verzorgd. 

Aanspreekpunt firma Baas

Indien er specifieke eisen of vragen zijn, bijvoorbeeld over rolstoeltoegankelijkheid, over de gas-en water onderbrekingen etc., geeft u dit dan s.v.p. door aan één van de onderstaande contactpersonen: Jaap vd Heide, uitvoerder van aannemer Baas via j.vanderheide@baasbv.nl/06-30290526.  

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze website als op de website van Waterbedrijf Groningen vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op: Waterbedrijf Groningen: 050-3688688.

Hieronder ziet u waar we werken

TenneT en Enexis Netbeheer willen een hoogspanningsstation bouwen op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde. Dit om het net in Noordoost Nederland te versterken. Dat is nodig om aan de snelle groei van het elektriciteitsaanbod, de verduurzaming en de verwachte toename van de vraag te kunnen voldoen.

Waarom

Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). Het is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie, zoals zonne- en windenergie, aan te kunnen en op termijn ook de groeiende vraag naar elektriciteit. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.

Wat

TenneT en Enexis Netbeheer gaan een nieuw hoogspanningsstation bouwen op het bedrijvenpark Zuid Groningen in Ter Apelkanaal. Het hoogspanningsstation is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland waarbij de netbeheerders verspreid over Drenthe en Groningen enkele nieuwe hoogspanningsstations aanleggen en bestaande stations uitbreiden of aanpassen.

De projectatlas geeft een impressie van het hoogspanningsstation. Zie  https://ten.projectatlas.app/hs-zuid-groningen

Wanneer

 • Voorbereiding, planvorming en definitieve locatiekeuze 2020 - 2021
 • Bouw  2022 – 2023 – 2024
 • In gebruik name 2025

TenneT en Enexis Netbeheer informeren over hoogspanningsstation Ter Apelkanaal

TenneT en Enexis Netbeheer gaan vanaf 2022 een hoogspanningsstation bouwen op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Op 19 november konden bedrijven en mensen uit de buurt kennis nemen van de plannen en de procedures voor wijziging bestemmingsplan en vergunningverlening. Ook konden ze vragen stellen via chat en e-mail.

U vindt alle vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, met de antwoorden, op deze pagina. Ook kunt u daar de online bijeenkomst nog eens terug kijken. 

Online informatiebijeenkomst op 19 november

Landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT en Enexis Netbeheer bereiden de bouw voor van een nieuw hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. We informeren u hier graag over tijdens een online informatiebijeenkomst op 19 november van 19.30 tot 20.30 uur Deze bijeenkomst is live te volgen via YouTube en via deze webpagina. 

Lees meer over de online bijeenkomst van 19 november

 

Veelgestelde vragen

Waarom willen TenneT en Enexis juist hier een hoogspanningsstation bouwen?

Niet alle locaties lenen zich voor dergelijk bouwwerk, daarom is veel vooronderzoek gedaan en zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Er is bewust gekozen voor een locatie buiten de bebouwde omgeving, vlakbij bestaande hoogspanningslijnen en in dit geval op een bedrijvenpark.

Is dit de enige plek in deze regio waar een nieuw (380 kV) hoogspanningsstation komt?

Nee. Verspreid over Drenthe en Groningen worden bestaande hoogspanningsstations aangepast en er komen in ieder geval twee nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations die gekoppeld worden met het 110kV-net om de krapte op dat net te verminderen.

Heb ik als omwonenden inspraak?

Zodra het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Ook kunt reageren op de vergunningaanvraag. Daarnaast betrekt TenneT, ook al zijn de mogelijkheden op het bedrijvenpark daarvoor beperkt, belangstellenden bij de inpassing van het hoogspanningsstation. 

Wat betekent zo'n station voor omwonenden?

De locatie is, zoals gezegd, zorgvuldig gekozen. Onder een bestaande hoogspanningslijn en op een bedrijvenpark. Hiermee verwachten we de impact op de omgeving  zo veel mogelijk te beperken. 

Hoe zit het met geluid rondom een hoogspanningsstation?

We zien bij hoogspanningsstations die vlakbij de bewoonde omgeving staat of komt, dat voornamelijk laag frequent geluid een belangrijk aandachtspunt/onderwerp is. We hebben daarvoor een speciale pagina op onze website ingericht. U leest daar alles over geluid. (link: www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/geluid/

Wanneer start de bestemmingsplanprocedure?

Het gemeentebestuur werkt mee aan de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en de bouw van het hoogspanningsstation mogelijk te maken. De gemeenteraad besluit hierover. Naar verwachting ligt het bestemmingsplan rond mei 2021 ter inzage. Daar gaat nog veel aan vooraf. TenneT informeert  in het najaar – als we de plannen wat meer hebben uitgewerkt - de omgeving  over de voorgenomen plannen. 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf eind januari 2021 werkt onze aannemer Firma Baas in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet in Sappemeer. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.30 uur.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Deze werkzaamheden betreffen de aanleg van een kabelverbinding voor het zonnepark Solar Proactive B.V. dat wordt gebouwd nabij Siepweg te Sappemeer. De verbinding komt uit het station Kropswolde aan de Woldweg. Het betreft een middenspanningskabel van 10 kV. (zie kaartje hieronder)

Waar werken we?

De uitbreiding van de kabels komt vanuit Station Kropswolde aan de Woldweg te Sappemeer naar de Siepweg te Sappemeer.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2021. Dit is voor een deel ook afhankelijk van bijv. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u zich altijd informeren bij de uitvoerder van Baas.

Mogelijk overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verkeersmaatregelen:

Tijdens de werkzaamheden, treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Is mijn vuilcontainer?

Ja, deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van Baas waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Kan ik nog wel maken van elektriciteit?

In principe komt er geen onderbreking van de energievoorziening, of er moet een calamiteit ontstaan.

Kan ik nog wel maken van gas?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de elektriciteitsleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van gas.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op de speciale telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

  

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland. 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 22 maart 2021 tot eind juni 2021 werkt onze aannemer Van Gelder B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 16.30 uur.

Waarom doen wij dit?

Deze werkzaamheden betreffen het verzwaren van de verbinding van het bedrijf Kikkoman. Ook verwijderen wij de huidige aansluiting bij het bedrijf. Het betreft een middenspanningskabel van 10/20 kV

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 22 maart 2021 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 16:30 uur. Dit kan soms voor enige (geluids-)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten. Er is op het bedrijven terrein van ESKA alternatieve parkeergelegenheid gecreëerd. Tijdens de graaf werkzaamheden aan de Noorderstraat wordt tijdelijk een aantal parkeervakken afgesloten.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook treffen wij tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen om de veiligheid van u en onze eigen mensen te kunnen garanderen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Planning

De totale werkzaamheden duren van eind maart 2021 tot eind juni 2021.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel)

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en Van Gelder u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Waar werken we?

Tracé Kikkoman, De Vosholen 100 in Sappemeer

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland. 

Limburg

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van week 5 (2021) tot week 26 (eind juni 2021) worden er in 2 fasen door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd te Heel, waarbij de oude gas en waterleidingen worden vervangen.  Gestart wordt er in fase 1 i.v.m. de aankomende reconstructie door de Gemeente.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Heel is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat week 26 (eind juni 2021) de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Nee, U wordt van te voren persoonlijk geïnformeerd en middels een brief. Hierin staat de gehele procedure in vermeld hoe u de hoofdkraan sluit en hoe u de gasleiding kunt ontluchten. I.v.m. CORONA worden alle veiligheidsregels nageleefd en wordt klantcontact zoveel mogelijk voorkomen. In de brief die u ontvangt staat alles beschreven hierover.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?  Zie bovenstaande aangaande hoofdkraan en ontluchten gasleiding. 


Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

                                        

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en WML gaan werken aan het gas- en waterleidingnet in de Pattersonstraat te Linne. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden in de week van 25 januari 2021. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer APK Rasenberg in opdracht van Enexis Netbeheer en WML.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Maasgouw.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en waterleiding en het gedeeltelijk vernieuwen van de gas- en wateraansluitingen naar uw huis, ook wel huisaansluiting genoemd. In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Afspraak huisaansluiting?

Als we de huisaansluiting vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over het exacte tijdstip. Zorg dat u dan thuis bent, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om direct aan de slag te kunnen, verzoeken we u vriendelijk om de meterkast en/of de ruimte waar uw water/gasmeter zit vrij te maken.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd. Zo ontluchten ze bijvoorbeeld de waterleiding om troebel water te voorkomen. Blijkt er toch nog lucht in de leiding te zitten, dan is het advies om uw kraan te laten lopen totdat het water weer helder is.

Beperken van de overlast?

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Indien uw auto in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat, adviseren wij u de auto voor 07.30 uur te verplaatsen. Indien nodig treffen wij verkeersmaatregelen die mogelijke alternatieven of omleidingsroutes aangeven, zodat veilig gewerkt kan worden.
Er bestaat de mogelijkheid dat diverse straten tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten i.v.m. de werkzaamheden.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer APK Rasenberg herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze pagina als op wml vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met:
Enexis Netbeheer: 088 - 857 70 00 (voor vragen over uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting)
WML: 043 – 309 09 09 (voor vragen over uw wateraansluiting)

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas-, elektriciteit, en watervoorziening.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal tot 2de week juni 2021 in beslag nemen.

Hieronder zit u de straten waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Het bestaande transportverdeelstation wordt vervangen door een nieuw station.

Daarom start Enexis Netbeheer op 3 juni 2021 met werkzaamheden aan het transportverdeelstation aan de Wilhelminalaan 2A te Maasbree.

Het project zal in 2 fasen worden uitgevoerd.

De 1e fase start op 3 juni en duurt tot 25 juni. In deze fase wordt een tijdelijke energievoorziening gerealiseerd en het bestaande transportverdeelstation wordt gesloopt.

De 2e fase start op 10 september en duurt tot eind oktober. In deze fase wordt het nieuwe transportverdeelstation geplaatst en zullen de kabels van het tijdelijke station omgezwaaid worden naar het nieuwe transportverdeelstation.

Daarvoor vinden er graafwerkzaamheden plaats ter hoogte van het huidige station.

Als het nieuwe transportverdeelstation in bedrijf is zal de hovenier nog even bezig zijn met het afwerken van het terrein.

Wegafsluiting

We ontkomen er niet aan om geheel of gedeeltelijk de Wilhelminalaan op bepaalde dagen af te sluiten.

Planning

 • 4 juni: gedeeltelijke afsluiting ten behoeve van het plaatsen van de noodstation.
 • 10-17 september: gehele afsluiting Wilhelminalaan vanaf de Dorpstraat tot aan de Dr. Poelsstraat ten behoeve van het plaatsen van het nieuwe station.
 • 27 september: gedeeltelijke afsluiting ten behoeve van het plaatsen van de middenspanningsinstallatie.
 • 18 oktober: gedeeltelijke afsluiting ten behoeve van het verwijderen van het noodstation

Wat betekent dit voor u?

Op 4 juni, 27 september en 18 oktober zetten we verkeersregelaars in. Van 10 tot 17 september wordt er een omleidingsroute ingesteld.

Wij werken van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur.

Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn, hebt u misschien even geen elektriciteit. Onderbrekingen zijn altijd op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Is er bij u een onderbreking nodig, dan krijgt u hier op tijd bericht over.

Verder kunt u werkverkeer in de straat verwachten, kan het zijn dat er minder parkeergelegenheid is en dat uw kliko (als u die hebt) op een andere plek wordt geleegd. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De totale werkzaamheden duren van 3 juni t/m 25 juni en van 10 september t/m 29 oktober.

Werkzaamheden in coronatijd

Een veilige en betrouwbare levering van gas en elektriciteit is altijd onze prioriteit. Ook nu. Daarom voeren we weer eenvoudige werkzaamheden bij klanten thuis uit. Voor dit tijdelijke ‘nieuwe normaal’ hebben we onze werkwijze zodanig aangepast dat deze voldoet aan de laatste veiligheidsrichtlijnen van het RIVM.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie op enexis.nl/actueel. Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact op met onze afdeling Realisatie via: 088-8570050

Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met:

Enexis Netbeheer: Roy Beckers, 06-54918265, of via de mail: roy.beckers@enexis.nl of kijk op www.enexis.nl/actueel.

Hieronder ziet u waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf medio maart 2021 tot medio september 2021 worden door onze aannemer “Van Voskuilen” in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in de binnenstad van Maastricht. We gaan daar de gasleidingen vervangen door middel van de zogenaamde ‘sleufloze techniek’ (zie hieronder). De huidige leidingen zijn aan het eind van de technische levensduur. Door de vervanging kunnen de gasleidingen weer 50 jaar mee.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat medio september 2021 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer op de dag van de werkzaamheden bij uw voordeur tijdelijk wordt onderbroken. Dit is nodig omdat tijdens de werkzaamheden de gasleiding drukloos en gasloos wordt gemaakt. Voordat we bij u aan het werk gaan neemt de firma “Van Voskuilen” contact met u op.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier alleen werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en gasboiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Één van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn er ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig, dat laten we u vooraf weten. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw verwarming bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Er worden met verkeersregelingen omleidingen ingesteld en het winkelend publiek zal hinder hebben van de graafwerkzaamheden. De winkels blijven wel ten allen tijde bereikbaar.

Vragen?

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op deze internetpagina, of neem contact op met onze uitvoerder Bas Houtermans. Hij is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.30 uur op telefoonnummer: 06 15 38 31 89.

De straten waar we werken


 

Wyck 2020, WK 13 – WK 29 (ca. 2800 meter)
Wycker Brugstraat, Rechtstraat, Wycker Heidenstraat, Wycker Grachtstraat, Lage Barakken, Stationsstraat, Wilhelminasingel, Bourgognestraat, Wycker Smedenstraat, Hoogbrugstraat, Hoogbrugplein.

Capucijnengang, WK 30 (ca. 125 meter)
Capucijnengang. 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van week 15 (12 april) tot en met week 29 (half juli) 2021 worden door aannemer BAM in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd te Roermond, de oude gasleidingen worden vervangen. De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Roermond.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Roermond is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat 23 juli 2021 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van BAM.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk het gas naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort te houden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van BAM. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?  Zie onderstaande aangaande hoofdkraan en ontluchten gasleiding.

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van BAM waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van week 17 tot medio juli 2021 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd te Stevensweert, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Stevensweert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat medio juli 2021 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer u persoonlijk op de hoogte of door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Nee, u wordt van te voren persoonlijk geïnformeerd en middels een brief. Hierin staat de gehele procedure in vermeld hoe u de hoofdkraan sluit en hoe u de gasleiding kunt ontluchten. I.v.m. CORONA worden alle veiligheidsregels nageleefd en wordt klantcontact zoveel mogelijk voorkomen. In de brief die u ontvangt staat alles beschreven hierover.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?  Zie onderstaande aangaande hoofdkraan en ontluchten gasleiding. 

 

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

 
 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat werken aan het gasleidingnet in de wijk Meuleveld te Hout-Blerick.  De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden in de week  van 4 januari 2021. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BAM in opdracht van Enexis Netbeheer. De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Venlo.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en het gedeeltelijk vernieuwen van de gasaansluitingen naar uw huis, ook wel huisaansluiting genoemd. In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Afspraak huisaansluiting?

Als we de huisaansluiting vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over het exacte tijdstip. Zorg dat u dan thuis bent, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om direct aan de slag te kunnen, verzoeken we u vriendelijk om de meterkast en/of de ruimte waar uw gasmeter zit vrij te maken.

Even geen gas?

Tijdens de werkzaamheden aan het gasnet komt u tijdelijk zonder gas te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer BAM herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u op deze pagina vinden. Bij de opslaglocatie staat een keet waar u elke donderdag tussen 09:00 uur en 10:00 uur terecht kunt voor vragen.

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en elektriciteitsvoorziening.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project is opgedeeld in 7 fases, op onderstaand kaartje staan deze weergegeven. Deze fases worden in onderstaande volgorde uitgevoerd:

Fase 1: week 17 t/m 41
Fase 2: week 40 t/m 51
Fase 3: week 24 t/m 39
Fase 4: week 1 t/m 16
Fase 5: week 1 t/m 8
Fase 6: week 9 t/m 24
Fase 7: week 42 t/m 51

Hieronder ziet u de straten waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van week 9 (1 maart 2021) tot medio juni 2021 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd te Weert, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat medio juni 2021 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer u persoonlijk op de hoogte of door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Nee, u wordt van te voren persoonlijk geïnformeerd en middels een brief. Hierin staat de gehele procedure in vermeld hoe u de hoofdkraan sluit en hoe u de gasleiding kunt ontluchten. I.v.m. corona worden alle veiligheidsregels nageleefd en wordt klantcontact zoveel mogelijk voorkomen. In de brief die u ontvangt staat alles beschreven hierover.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

Zie onderstaande aangaande hoofdkraan en ontluchten gasleiding. 


Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

 

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van week 37 (7 september) tot medio mei 2021 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd te Weert, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat medio mei 2021 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer u persoonlijk op de hoogte of door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Nee, u wordt van te voren persoonlijk geïnformeerd en middels een brief. Hierin staat de gehele procedure in vermeld hoe u de hoofdkraan sluit en hoe u de gasleiding kunt ontluchten. I.v.m. CORONA worden alle veiligheidsregels nageleefd en wordt klantcontact zoveel mogelijk voorkomen. In de brief die u ontvangt staat alles beschreven hierover.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?  Zie onderstaande aangaande hoofdkraan en ontluchten gasleiding. 


Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

 

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Wat gaan wij doen

Dat er aan de openbare verlichting wordt gewerkt, hebt u afgelopen jaar misschien wel gemerkt. Door de werkzaamheden brandde de straatverlichting soms even niet. En graafwerkzaamheden leidden hier en daar tot verkeershinder. De komende jaren gaat Enexis Netbeheer door met werkzaamheden aan het netwerk Openbare Verlichting. Dat netwerk wordt in Weert compleet gemoderniseerd.

Veilige leefomgeving 

Op dit moment is het netwerk zo ingericht dat een storing effect heeft op een relatief groot gebied. Door de aanpassingen is dat in de toekomst niet meer zo. Dan zit bij een storing hooguit een gedeelte van een straat zonder straatverlichting. Dit zorgt voor een veiligere leefomgeving.

Hoe lang duren de werkzaamheden

De grootschalige renovatie zal naar schatting langere tijd duren. De investeringen voor deze werkzaamheden zijn dermate groot, dat deze over meerdere jaren zijn verdeeld. De werkzaamheden zijn afgestemd tussen Enexis Netbeheer en gemeente Weert, die inmiddels een goede en constructieve samenwerking hebben opgebouwd. Voorlopig kunt u nog hinder ondervinden van de werkzaamheden. De netbeheerder en de gemeente vragen uw begrip voor deze overlast.

Wat te doen bij storingen

U kunt een afwijkende situatie of defecte straatverlichting melden bij de gemeente via www.weert.nl/melding (klik op 'Melding storing openbare verlichting). Bij storingen die de verkeersveiligheid of openbare orde in gevaar kunnen brengen, zal de gemeente Weert altijd direct actie ondernemen. Bij storingen in het gas- of elektriciteitsnetwerk belt u met het Nationaal Storingsnummer 0800 - 9009.

Overijssel

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 12 april 2021 tot eind juli 2021 werkt onze aannemer Siers Leiding- en Montageprojecten in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 16.30 uur.

Waarom doen wij dit?

Ten behoeve van het verzwaren van het elektriciteitsnet vinden er werkzaamheden plaats vanaf het hoogspanningsstation aan de Entersestraat, via de Zomerweg en de Dieckertsweg tot aan het klantstation aan de Bollenweg (Twence).

Waar werken we?

Zie bijgevoegde kaart. De werkzaamheden starten bij hoogspanningsstation aan de Entersestraat en gaan naar het klantstation aan de Bollenweg (Twence).

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 12 april 2021 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 16:30 uur. Dit kan soms voor enige (geluids-)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook treffen wij tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen om de veiligheid van u en onze eigen mensen te kunnen garanderen. Het kan zijn dat uw perceel of woning tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Planning

De totale werkzaamheden duren van april 2021 tot eind juli 2021.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina. Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en aannemer Siers u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer: 088 – 857 22 90 of de klantenservice van Siers via 0541-572200. Deze nummers zijn te bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

Hieronder ziet u welk tracé we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer voert Siers Leiding- en Montageprojekten B.V. werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gasleidingen in de Rivierenwijk.

Waarom doen wij dit?

In de Rivierenwijk in Deventer gaat woningcorporatie Rentree aan een groot aantal huurwoningen groot onderhoud plegen. Hierbij worden bij een aantal woningen ook zonnepanelen en warmtepompen geplaatst. Het bestaande elektriciteitsnetwerk is hier niet op berekend, en zal moeten worden vervangen. De bestaande kabels in de grond zullen worden vervangen voor nieuwe kabels, en tevens zullen in de woningen de aansluitingen worden vernieuwd. In combinatie met de werkzaamheden voor de elektra aansluitingen zullen bij een aantal woningen ook de oude gasaansluitingen worden vernieuwd. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voordat woningcorporatie Rentree het groot onderhoud gaat uitvoeren aan de huurwoningen.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Op 5 oktober is Siers Leiding- en Montageprojekten B.V. begonnen met het leggen van nieuwe elektriciteitskabels en het vervangen van de elektra- en gasaansluitingen.

Coronavirus

In verband met het coronavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden nemen in totaal tot 30 juli 2021 in beslag en zijn afgestemd met de gemeente Deventer en woningcorporatie Rentree. De werkzaamheden zullen gefaseerd per straat worden uitgevoerd.

Waar werken we?

De werkzaamheden vinden plaat in de Rivierenwijk in Deventer. De werkzaamheden worden in onderstaande straten uitgevoerd:

 Dinkelstraat, Eemstraat, Hunzestraat, Lekstraat, Maasstraat, Merwedestraat, Oude Bathmenseweg, Reggestraat, Rijnstraat, Scheldeplein, Scheldestraat, Schipbeekstraat, Vechtstraat, Waalstraat,  Zwartewaterstraat.

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf maandag 5 oktober kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. Dit kan soms voor enige (geluids)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten. Omdat zowel het aanleggen van de nieuwe kabels, het vervangen van de elektra- en gasaansluitingen in de woningen, en het verwijderen van de oude kabels in één keer moet worden uitgevoerd, zal het zo zijn dat de sleuf in de straat meerdere dagen open zal blijven liggen.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 5 oktober 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de oude kabels en leidingen herstelt de aannemer Netters Infra BV het straatwerk.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel)

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en aannemer Siers u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Siers via +31 (0)88 557 22 00.

Hieronder ziet u waar wij werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 25 januari 2021 tot eind mei 2021 werkt onze aannemer Van Gelder B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 16.30 uur.

Waarom doen wij dit?

In dit project wordt er gewerkt aan de energietransitie. Bij het 110kV station aan de Vlierstaat bouwt Enexis een nieuwe Ritter (schakelstation) waar onze distributiekabels bij aan worden gesloten. Deze worden gekoppeld aan het zonnepark aan de Schukkinkweg te Enschede. Dit doen wij om de levering van het elektriciteitsnet in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Waar werken we?

Zie bijgevoegde kaart. De werkzaamheden starten bij het zonnepark aan de Schukkinkweg en worden in fases richting de nieuwe Ritter  gerealiseerd.

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 25 januari 2021 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 16:30 uur. Dit kan soms voor enige (geluids-)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook treffen wij tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen om de veiligheid van u en onze eigen mensen te kunnen garanderen. Het kan zijn dat uw perceel of woning tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Planning

De totale werkzaamheden duren van januari 2021 tot juni 2021. De exacte planning vindt u op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel)

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en Van Gelder u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 29 april 2021 tot begin juni 2021 werkt onze aannemer Verkley in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 16.30 uur.

Waarom doen wij dit?

In dit project wordt er gewerkt aan de energietransitie. Voor het aansluiten van zonnepark Polendwarsweg leggen we nieuwe kabels bij. Deze worden gekoppeld aan het zonnepark aan de Polendwarsweg. Dit doen wij om de levering van het elektriciteitsnet in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Werkzaamheden?

Op donderdag 29 april start Verkley met het inrichten van het werkterrein. Deze locatie is afgestemd met de gemeente en bevindt zich op het terrein aan de Koningsspil/Maalstoel. U kunt dus werkverkeer zien en/of tegenkomen. Kort daarna starten zij met de werkzaamheden aan de Stelling om ongeveer vier weken later te eindigen in de Polendwarsweg (zie achterzijde voor het gehele tracé). De kabels worden aangelegd in open ontgraving en met gestuurde boringen. Bij een open ontgraving graven kranen een sleuf. De kabels worden gelegd waarna de sleuf weer wordt gedicht. Bij gestuurde boringen wordt niet gegraven, maar wordt in de grond een doorgang gemaakt waar de kabel doorheen wordt getrokken.

Wat betekent dit voor u?

U blijft elektriciteit houden, want er komt geen stroomonderbreking. Alle woningen blijven bereikbaar en als Verkley voor werkzaamheden op uw privéterrein moet zijn, dan wordt u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht.

 • Het fietspad aan de Koningsspil wordt gestremd vanaf de rotonde bij Kollergang tot Stelling. Fietsers worden omgeleid langs de Lange Spruit.
 • De Polendwarsweg wordt voor doorgaand verkeerd gestremd en het verkeer wordt omgeleid.

Verkley doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De werktijden van Verkley zijn van 07:00 tot 16:00 uur.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook treffen wij tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen om de veiligheid van u en onze eigen mensen te kunnen garanderen. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Planning?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot 1 juni. Door het weer en onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen. Indien de werkzaamheden uitlopen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en Verkley u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Verkley, Harry Drenth, via telefoonnummer 06 – 10 03 38 15. Hij is bereikbaar op werkdagen van 07:30 – 16:00 uur. Voor overige vragen kunt u bellen met Monique Fransman, omgevingsmanager van Verkley. Zij is van maandag t/m donderdag van 08:00 – 16:30 uur bereikbaar op 06 – 10 95 76 07 of per mail: monique.fransman@verkley.nl.

Het tracé waar we werken:

Hieronder ziet u:

 • in het rood het tracé van de werkzaamheden;
 • in het blauw het gestremde fietspad;
 • in het geel de gestremde weg.

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf begin juni 2021 tot eind oktober 2021 werkt onze aannemer Van Gelder B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 16.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Bij dit project wordt de aansluiting aan het zonnepark bij de Kanaalweg-Oost gerealiseerd. Dit is deel van de energietransitie die op het moment in Nederland speelt. De verbinding wordt gemaakt vanuit het 110kV station in Hardenberg. Dit is van belang om de levering aan het elektriciteitsnet te kunnen blijven garanderen.

Waar werken we?

Zie bijgevoegde kaart.

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 10 juni 2021 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 16:00 uur. Dit kan soms voor enige (geluids-)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook treffen wij tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen om de veiligheid van u en onze eigen mensen te kunnen garanderen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Planning

De totale werkzaamheden duren van begin juni 2021 tot eind oktober 2021. De exacte planning vindt u op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel)

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en Van Gelder u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Hier zit u waar we werken

Aanleiding

Enexis Netbeheer versterkt het elektriciteitsnet. Dat gebeurt onder andere in Overijssel. De versterking is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. In Hengelo passen we in de Beekstraat het bestaande transformatorstation aan en versterken en vernieuwen de bestaande kabels en leidingen. Dit zorgt voor vermindering van krapte op het elektriciteitsnet in Hengelo. Door deze uitbreiding kunnen meer inwoners van Hengelo in de toekomst gebruikmaken van duurzaam opgewekte energie. Zo wordt het voor iedereen mogelijk zonnepanelen aan te sluiten of een elektrische auto op te laden.

Waarom

De huidige installaties in het gebouw dateren van ruim veertig jaar geleden. Door nu de huidige installaties te vervangen en de voorzieningen voor midden- en laagspanning aan te pakken is het gebouw weer toekomstbestendig.

Planning

Vanaf maandag 31 augustus start de aannemer met de werkzaamheden. De verwachting is dat deze werkzaamheden 30 juni 2021 afgerond zijn.

Waar


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project: Karin Haase via 06-4824 1455.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 19 oktober 2020 tot 30 juli 2021 werkt onze aannemer BAM in opdracht van Enexis Netbeheer aan het onderhoud van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Dit doen we vanwege de verouderde kabels die hun maximale capaciteit hebben bereikt. Om ervoor te zorgen dat de elektriciteitslevering betrouwbaar en veilig blijft gaan we nieuwe kabels in de grond leggen. Het elektriciteitsnet moet namelijk ‘verzwaard’ worden zodat we de levering van elektriciteit ook in de toekomst kunnen blijven garanderen.

Waar werken we?

De werkzaamheden zijn in delen van de Acacialaan en de Esdoornhof.

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 19 oktober kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 17:00 uur. Dit kan soms voor enige (geluids)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Door de werkzaamheden kan het zijn dat er minder parkeergelegenheid is en dat uw kliko (als u die hebt) op een andere plek wordt geleegd. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel)

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en BAM u zo volledig mogelijk te informeren.

Hieronder ziet u waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 4 januari 2021 gaat onze aannemer Siers Leiding-  en Montageprojecten werken aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Wij starten met de graafwerkzaamheden bij hoogspanningsstation aan de Berkummerbroekweg. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.30 uur.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Deze werkzaamheden betreffen de aanleg van middenspanningskabels om de transportcapaciteit uit te breiden en uw omgeving voor te bereiden op de toekomst. Zo blijft de elektriciteitslevering in uw omgeving betrouwbaar en veilig.

Waar werken we?

We starten vanaf het hoogspanningsstation aan de Berkummerbroekweg, via de Bese en de Westeinde tot aan het klantstation aan de Meentjesweg nabij huisnummer 8.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio april 2021. Dit is voor een deel ook afhankelijk van bijv. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u zich altijd informeren bij de uitvoerder van Siers Leiding- en Montageprojecten.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verkeersmaatregelen?

Tijdens de werkzaamheden, treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja, deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van Siers Leiding-  en Montageprojecten waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?

Tijdens de werkzaamheden vinden er onderbrekingen plaats in uw elektriciteitsvoorziening. U word hier van te voren persoonlijk geïnformeerd.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de elektriciteitsleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van gas.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de elektriciteitstoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, dan werkt onder andere uw cv-ketel niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen elektriciteit hebt zo kort mogelijk te houden.

Meer informatie?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer: 088 – 857 22 90 of de klantenservice van Siers via 0541-572200. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden kunt u ook een van de werknemers buiten benaderen om uw vraag te stellen. Een van hen zal u dan te woord staan en indien nodig in contact brengen met de uitvoerder.

Hieronder ziet u de straten waar we werken.

Aanleiding

Netbeheerders Enexis Netbeheer en TenneT versterken het elektriciteitsnet onder andere in Overijssel. Dat is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en toename in verbruik door bijvoorbeeld elektrisch vervoer en de verduurzaming van de industrie aan te kunnen. Het transformatorstation in Rijssen aan de straat ‘Bovenleiding’ zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in Rijssen en de regio. Het is onvoldoende uitgerust om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen. Daarom passen we het transformatorstation aan en breiden we dit station uit. Zo maken we de komende jaren duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk.

Figuur 1 locatie van het hoogspanningsstation

Visie voor de toekomst

Om het station toekomst bestendig te maken is er toekomstvisie voor het station opgesteld voor de komende decennia. Het station zal gefaseerd uitgebreid worden. Het tempo waarin het station wordt doorontwikkeld is afhankelijk van de vraag naar energie vanuit de regio. Voor de uitbreiding hebben Enexis Netbeheer en TenneT de benodigde grond aangekocht en wordt er een bestemmingsplanwijziging voorbereid. De wijziging van het bestemmingsplan moet alle toekomstige ontwikkelingen mogelijk maken. Na de bestemmingsplanwijziging zal enkel fase 1 worden gerealiseerd.

 

Hieronder wordt per fase toegelicht wat in de toekomst nog gerealiseerd kan worden.

Fase 1

In fase 1 wordt een nieuwe inrit gemaakt aan de noordzijde van het station. Tevens wordt er voor Enexis Netbeheer een nieuwe gebouw gerealiseerd met daarin een middenspanningsinstallatie. In dit gebouw worden de middenspanningskabels die van het station de regio in gaan aangesloten. De middenspanningsinstallatie is te vergelijken met een enorm kroonsteentje. Naast het realiseren van installaties om meer kabels aan te kunnen sluiten dient ook het transport capaciteit te worden vergroot zodat stroom van en naar de klant kan vloeien. Hiervoor dient een nieuwe transformator te worden geplaatst. Voor TenneT wordt er centraal dienstgebouw (CDG) gerealiseerd. In dit gebouw vind de aansturing plaats van het station. Tot slot wordt er in de eerste fase de landschappelijke inpassing voor het station ingericht.

Fase 2

In fase 2 wordt een extra middenspanningsgebouw geplaatst om nog meer klanten aan te kunnen sluiten.

Fase 3

In fase 3 wordt extra middenspanningsgebouw geplaatst om nog meer klanten aan te kunnen sluiten. Tevens zal er nog een transformator moeten worden geplaatst om de capaciteit op het station verder uit te breiden. Ook dienen extra hoogspanningsvelden te worden gebouwd. Deze velden zijn nodig om de transformator aan te sluiten op het nationale elektriciteitsnetwerk.

Fase 4

In fase 4 is enkel ruimte gereserveerd voor verder uitbreiding maar is nog geen concrete invulling voorzien. Om deze fase mogelijk te maken dienen wederom extra hoogspanningsvelden te worden gerealiseerd

Bestemmingsplan wijziging

Om de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken dienen Enexis Netbeheer en TenneT het bestemmingsplan te wijzigen. De grond naast het station is aangekocht, waarop in de nabij en verre toekomst de uitbreidingen moeten plaats vinden. Momenteel heeft de aangekochte grond de bestemming van ‘Agrarisch landschap - gemengde functies’ en moet deze worden aangepast naar de bestemming ‘enkel nutsbedrijf’. Zonder deze bestemmingplan wijziging mogen Enexis Netbeheer en TenneT de grond niet inzetten voor onze bedrijfsdoeleinden.

Geluidzone

Naast het veranderen van de enkel bestemming zullen Enexis Netbeheer en TenneT een geluidzone aan brengen rondom het station. Enexis Netbeheer voorziet dat in de toekomst de transformatorcapaciteit moet worden uitgebreid. De grootste transformatoren die Enexis Netbeheer momenteel plaatst hebben een capaciteit van 90 MVA aan vermogen. Indien het station de grenswaarde van 200 MVA aan opgesteld vermogen overschrijd, dient volgens de wet Geluidshinder een geluidzone te worden aangebracht. De geluidzone heeft enerzijds als doel om geluidsruimte te waarborgen voor de inrichting door geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, niet te dicht bij te laten komen. Anderzijds biedt de geluidzone een bescherming voor de omgeving. Het geluidsniveau afkomstig van het station mag namelijk buiten de zonegrens niet meer bedragen dan 50dB(A) overdag, 45 dB(A) in de avond en 40 dB(A) in de nacht. In het akoestisch rapport zijn deze details van het geluidsonderzoek in te zien. Tevens is hier ook het te verwachten geluidsniveau op de omliggende woningen berekend.

Figuur 2 Geluidzone grens voor de maximale geluidssituatie

Landschappelijke inpassing

Enexis Netbeheer en TenneT doen er alles aan om de toekomstige ontwikkelingen zo goed mogelijk in passen in het bestaande landschap. Dit wordt primair bewerkstelligd door groenvoorziening aan te brengen rondom het nieuw aangekochte terrein. Op deze wijze wordt het station zo veel mogelijk uit het gezichtsveld onttrokken. De details zijn terug te vinden in het landschapsplan. (Zie bijlage)

Hieronder staat de huidige en hoe de toekomstige situatie is ingepast.

Figuur 3 huidige situatie

 

Figuur 4 toekomstige situatie

Stand van zaken

De benodigde grond voor de uitbreiding is inmiddels aangekocht. We zitten nu in de fase dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Op het moment dat deze ter inzage wordt gelegd is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Momenteel vind er los van de bestemmingsplan wijziging ook grootschalig onderhoud plaats op het station onder regie van TenneT. TenneT is bezig met het vervangen van de hoogspanningsvelden op het station. Deze componenten bereiken het einde van hun levensduur en dienen te worden vervangen. Dit betekent dat de complete schakeltuin wordt vervangen. Dit is een uiterst complexe opgave om dat de stroomvoorziening niet onderbroken kan worden. Voor verder details van deze werkzaamheden en de laatste stand van zaken verwijzen wij u door naar de website van TenneT.

Figuur 5 illustratie schakeltuin

Bijlagen

Hieronder vind u de download link naar relevante onderzoeksrapporten en het toelichting van het bestemmingsplan

 • Het landschapsplan
 • Het geluidsonderzoek

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 14 juni 2021 tot eind september 2021 werkt onze aannemer van Gelder B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 uur en 16:30 uur.

Waarom doen wij dit?

In dit project wordt er gewerkt aan de energietransitie. Deze werkzaamheden betreffen de aanleg van een kabelverbinding voor een nieuw te bouwen station te Staphorst. Dit doen wij om de levering van het elektriciteitsnet in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Waar werken we?

Zie bijgevoegde kaart.

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 14 juni 2021 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 16:30 uur. Dit kan soms voor enige (geluids-)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ook treffen wij tijdens de werkzaamheden verkeersmaatregelen om de veiligheid van u en onze eigen mensen te kunnen garanderen. Het kan zijn dat uw perceel of woning tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Planning

De totale werkzaamheden duren van 14 juni 2021 tot 30 september 2021.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina.

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en van Gelder B.V. u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Hieronder het tracé waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen? 

Enexis Netbeheer versterkt het elektriciteitsnet in haar gehele werkgebied, zo ook in Wierden. De versterking is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. In Wierden passen we in de Vossenbeldsstraat het bestaande transformatorstation aan en versterken en vernieuwen de bestaande kabels en leidingen. Dit zorgt voor vermindering van krapte op het elektriciteitsnet in Wierden. Door deze uitbreiding kunnen meer inwoners van Wierden in de toekomst gebruikmaken van duurzaam opgewekte energie. Zo wordt het voor iedereen mogelijk zonnepanelen aan te sluiten of een elektrische auto op te laden.

Waarom doen wij dit?

De huidige installaties in het gebouw zijn verouderd. Door nu de huidige installaties te vervangen en de voorzieningen voor midden- en laagspanning aan te pakken is het gebouw weer toekomstbestendig.

Planning

Vanaf 18 oktober 2020 is aannemer Van Gelder gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat deze werkzaamheden 30 juni 2021 zijn afgerond.

Waar werken we?

Wat is een transformatorstation?

Op verschillende plekken in de stad staan stations. Met op de deur de bekende bliksemschicht in een geel driehoekig bordje. Achter die deur wordt de hoogspanning via transformators omgezet naar midden- en laagspanning, zodat de stroom daarna verder gebracht kan worden naar bedrijven en huishoudens.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project: Karin Haase via 06-4824 1455.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 15 februari 2021 tot medio juli 2021 worden er door aannemer Siers Leiding- en Montageprojecten B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in Zwolle, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gietijzeren gasleidingnet in Zwolle is grotendeels vervangen. De laatste secties van deze gasleidingen staan nog op het programma om vervangen te worden. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat week 28 (medio juli 2021) de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u altijd informeren bij Pascal Homan Siers Leiding- en Montageprojecten B.V.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

In welke straten werken we?

Voor de deur en op volgorde van de onderstaande adressen wordt de hoofdleiding vervangen: 

 • Fase Jufferenwal/ Snorresteeg (ca. 7 weken)
 • Fase Kamperstraat (ca. 2 weken)
 • Fase Korte Kamperstraat (ca. 4 weken)
 • Fase Eekwal (ca. 2 weken)
 • Fase Rodetorenplein (ca. 5 weken)

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur. In deze gevallen brengt de aannemer u op de hoogte door middel van een brief met instructies voor het waarborgen van de veiligheid, instructies rondom het coronabeleid en contactgegevens voor technische vragen.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Saneringen huisaansluiting?

Het kan zijn dat u benaderd wordt / bent voor het vernieuwen van uw huisaansluiting. Wij trachten deze werkzaamheden zoveel mogelijk vooraf of tijdens de werkzaamheden aan de hoofdleiding uit te voeren. Mocht dit op uw adres van toepassing zijn dan wordt u hierover apart geïnformeerd. Er zullen dan specifieke afspraken met u worden gemaakt.

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Verkeers- en parkeeroverlast?

Tijdens deze werkzaamheden is enige verkeersoverlast niet te voorkomen. Door duidelijke alternatieven te bieden hopen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij zullen in dat geval tijdig aankondigingsborden plaatsen. Tevens zullen wij bij extreme overlast ook brieven verstrekken (met name m.b.t. de parkeersituatie) met aanvullende informatie. Woningen en bedrijven blijven steeds te voet bereikbaar.

Fase Jufferenwal/ Snorresteeg

De gasleiding ligt hier in het voetpad. Dit betekent dat het voetpad gedurende de werkzaamheden ter hoogte van het werkvak (ca.100 meter) wordt gestremd. Deels ligt de gasleiding in de weg van de Jufferenwal, deze zal ook ontgraven moeten worden. Voetgangers vindt wel doorgang maar ons advies is om rekening te houden met de situatie en waar mogelijk een alternatieve route te kiezen. Alvast bedankt voor uw begrip.

Fases Kamperstraat en Korte Kamperstraat  

De gasleiding ligt hier in het midden van de weg. Om deze vervanging goed en veilig uit te kunnen voeren zijn wij genoodzaakt de weg voor bepaalde tijd af te sluiten voor motorvoertuigen en fietsers. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld. Voetgangers en aanwonenden vinden wel doorgang. Ons advies is om rekening te houden met de situatie en waar mogelijk een alternatieve route te kiezen. Alvast bedankt voor uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van de aannemer waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Bomenplan

Er zijn maatregelen getroffen om de bomen in de buurt van de werkzaamheden te beschermen. Er wordt gewerkt met een bomenplan dat met de gemeente is afgestemd.

Groenvoorzieningen

In overleg met wijkbeheer is er afgesproken dat de groenvoorzieningen in huidige staat worden hersteld. Heeft u hierover specifieke vragen en/of zorgen neem dan contact op met onderstaande.  

Meer informatie?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact met mij op via arend.docter@enexis.nl

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 19 april 2021 tot eind juni 2021 worden er door aannemer BAM Infra, in opdracht van Enexis Netbeheer, werkzaamheden uitgevoerd in Zwolle, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gietijzeren gasleidingnet in Zwolle is grotendeels vervangen. De laatste secties van deze gasleidingen staan nog op het programma om vervangen te worden. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat week 25 (eind juni 2021) de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, dan kunt u altijd informeren bij Ralf Breurkes BAM Energie & Water Noord-Oost bv

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

In welke straten werken we?

Voor de deur en op volgorde van de onderstaande adressen wordt de hoofdleiding vervangen: 

 • Fase 1 Assiesstraat, Spinhuisplein en Spinhuisbredehoek (week 16 t/m 19 van 2021)
 • Fase 2 Menno van Coehoornsingel (3 dagen in week 22 van 2021)
 • Fase 3 Menno van Coehoornsingel, Diezerpoortenplas en Badhuiswal (week 22 t/m 25 van 2021)

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur. In deze gevallen brengt de aannemer u op de hoogte door middel van een brief met instructies voor het waarborgen van de veiligheid, instructies rondom het coronabeleid en contactgegevens voor technische vragen.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Saneringen huisaansluiting?

Het kan zijn dat u benaderd wordt/bent voor het vernieuwen van uw huisaansluiting. Wij trachten deze werkzaamheden zoveel mogelijk vooraf of tijdens de werkzaamheden aan de hoofdleiding uit te voeren. Mocht dit op uw adres van toepassing zijn dan wordt u hierover apart geïnformeerd. Er zullen dan specifieke afspraken met u worden gemaakt.

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Verkeers- en parkeeroverlast?

Tijdens deze werkzaamheden is enige verkeersoverlast niet te voorkomen. Door duidelijke alternatieven te bieden hopen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. We zullen in dat geval tijdig aankondigingsborden plaatsen. Tevens zullen we bij extreme overlast ook brieven verstrekken (met name m.b.t. de parkeersituatie) met aanvullende informatie. Woningen en bedrijven blijven steeds te voet bereikbaar.

Fase 1

Vervangen van de oude Gietijzeren gasleiding  vanaf Ritmeesterhof t/m de kruising Spinhuisplein en Spinhuisbredehoek. Hierbij wordt de oude gasleiding vervangen en leggen wij een nieuwe kunststof PE gasleiding terug. De duur van de werkzaamheden bedragen ongeveer  4 weken. De te vervangen gasleiding ligt deels in het voetpad. Dit betekent dat het voetpad gedurende de werkzaamheden ter hoogte van het werkvak minder goed begaanbaar is. Voetgangers vinden wel doorgang, maar ons advies is om rekening te houden met de situatie en waar mogelijk een alternatieve route te kiezen. Alvast bedankt voor uw begrip.

Fase 2

De gasaansluiting van Menno van Coehoornsingel 16-01 wordt overgezet op de nieuwe gasleiding. Hierbij zal er een gasonderbreking noodzakelijk zijn om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. De overige gasaansluitingen van het verzamelgebouw Menno van Coehoornsingel nummers 2-10 en 16-01 t/m 16-04 komen bij deze werkzaamheden ook zonder gaslevering. Hiervoor zal de procedure onder het kopje ‘’Kan ik nog wel gebruik maken van gas’’ van toepassing zijn.

Fase 3

Vervangen van de gietijzeren gasleiding op en nabij de kruising Menno van Coehoornsingel en Diezerpoortenplas en aan de Badhuiswal. De te vervangen gasleiding ligt deels in het voetpad. De duur van deze werkzaamheden bedragen ongeveer 4 weken. Dit betekent dat het voetpad gedurende de werkzaamheden ter hoogte van het werkvak minder goed begaanbaar is. Voetgangers vinden wel doorgang, maar ons advies is om rekening te houden met de situatie en waar mogelijk een alternatieve route te kiezen. Alvast bedankt voor uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja, deze wordt gedurende de werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van de aannemer waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Groenvoorzieningen

In overleg met wijkbeheer is er afgesproken dat de groenvoorzieningen in huidige staat worden hersteld. Heeft u hierover specifieke vragen en/of zorgen neem dan contact op met onderstaande.  

Meer informatie?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact met mij op via arend.docter@enexis.nl

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Storingen en geplande onderbrekingen

Klik hier voor een compleet storingsoverzicht inclusief geplande onderbrekingen door onderhoudswerkzaamheden.