Zelf een meteronderzoek aanvragen

Zelf een meteronderzoek aanvragen

Wilt u de energiemeter(s) bij u thuis  laten onderzoeken omdat u denkt dat deze niet goed werkt? Bijvoorbeeld omdat u een hoog gas- of elektriciteitsverbruik hebt? U kunt dan een meterijking  of een secon​d opinion aanvragen. 

Meteronderzoek aanvragen

Doorloop, voordat u een meteronderzoek aanvraagt, eerst ons stappenplan hoogverbruik​. Dit stappenplan  helpt u bepalen of uw hoge verbruik mogelijk ​veroorzaakt wordt door een kapotte meter of door iets anders. Bent u er daarna nog steeds van overtuigd dat de meterstanden niet kloppen en de meter kapot is? Neem dan contact op met onze  klantenservice via nummer 088 85 77 000. Eerst vindt er een telefonisch intakegesprek plaats en zo nodig krijgt u informatie over hoe u het meteronderzoek aan kunt vragen.  

Verschillende meteronderzoek​en

 Hieronder vindt u  de verschillende meteronderzoeken die u aan kunt vragen en wat u ervan kunt verwachten.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Als u een meterijking door Enexis aanvraagt, wordt de meter bij u thuis onderzocht door een meetspecialist van Enexis of meetspecialist die optreedt namens Enexis. Hoe het onderzoek verloopt hangt af van de meter die u laat ijken.

IJking elektriciteitsmeter​​
Een elektriciteitsmeter wordt gecontroleerd door een meetspecialist van Enexis met een goedgekeurde ijkmeter, ook wel een ijkkoffer genoemd. Het ijkkoffer wordt aangesloten op uw meter en de meetspecialst voert een meerdere testen uit. Het onderzoek duurt 2 uur als u een 1-fase-aansluiting hebt en 3 uur als u een 3-fasenaansluiting hebt. Om de testen veilig uit te kunnen voeren, wordt de energie tijdelijk afgesloten. U kunt tijdens het onderzoek dus geen elekticiteit gebruiken.

IJKing gasmeter
Het ijken van een gasmeter vraagt om specifiek materiaal. Daarom heeft Enexis dit uitbesteed aan een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. U ontvangt vooraf informatie welk bedrijf de gasmeter bij u komt controleren.Tijdens het onderzoek wordt uw gasmeter tijdelijk uit uw meterkast gehaald en ter plaatse gecontroleerd in de mobiele testbus. Het onderzoek duurt 2 tot 3 uur, afhankelijk van de grootte van uw gasaansluiting. Uw gasmeter wordt tijdens het onderzoek niet vervangen door een andere meter. U kunt dus geen gas gebruiken zolang het onderzoek duurt.

U ontvangt een rapport
Twee tot maximaal vier weken na het onderzoek ontvangt een rapport met de uitkomst van het onderzoek.​​​

U kunt de meter ook laten ijken door een onafhankelijke keuringsinstantie. De meter wordt dan eerst bij u thuis gecontroleerd door Enexis. Hoe dit onderzoek verloopt, leest u hierboven bij 'Meterijking door Enexis'. 

Als de meterijking door Enexis is uitgevoerd, verwijdert de meetspecialist die uw meter heeft geijkt de meter. Hij pakt de meter in en levert de meter af bij het keuringsinstituut. Daarna plaatst de meetspecialist meteen een nieuwe meter zodat u gewoon energie kunt blijven afnemen.

U ontvangt twee tot vier weken na het onderzoek een rapport met de uitkomst.​​​

Als u twijfelt aan de meterijking die Enexis heeft uitgevoerd, kunt u een second opinion aanvragen. De meter wordt dan geijkt door een onafhankelijke keuringsinstantie. Dit gebeurt in een laboratorium. Een monteur van Enexis verwijdert de meter, pakt deze in en levert de meter af bij het keuringsinstituut. Daarna plaatst de monteur meteen een nieuwe meter zodat u gewoon energie kunt blijven afnemen.

U ontvangt twee tot vier weken na het onderzoek een rapport met de uitkomst.​​​​​

Be​kijk de kosten van deze meteronderzoeken​. De kosten voor een meteronderzoek betaalt u vooraf, tijdens het invullen van het aanvraagformulier.

Na een meteronderzoek

Twee tot vier weken na het meteronderzoek  ontvangt u een rapport met de uitkomst van het onderzoek.  Als de meter in orde is, ontvangt u de rekening van het onderzoek. Deze rekening is alleen voor uw eigen adminstratie en hoeft u niet te betalen. De kosten voor het meteronderzoek hebt u al betaald tijdens het invullen van het aanvraagformulier.

Als uit het rapport blijkt dat de meter meer dan wettelijk toegestaan afwijkt, dan: 

  • plaatsen wij kosteloos een nieuwe meter. Als u een meterijking door een onafhankelijke keuringsinstatief of een second opinion hebt aangevraagd, dan is er al een nieuwe meter geplaatst. De meter wordt dan niet opnieuw vervangen; 
  • zorgen wij ervoor dat uw energieleverancier uw energierekening corrigeert als er meer verbruik gemeten is dan u werkelijk hebt afgenomen;
  • zijn de kosten voor het meter​onderzoek​ voor rekening van Enexis. Enexis stort binnen een week nadat u het rapport hebt ontvangen het geld terug.

Richtlijnen voor meteronderzoeken

De controle van de energiemeter(s) wordt uitgevoerd door een meetspecialist van Enexis. Deze heeft kennis van meettechnische aspecten en van de Metro​logiewet​. De controle wordt uitgevoerd volgens landelijke afspraken. Deze afspraken noemen wij een werkinstructie. De werkinstructie is opgesteld door onafhankelijke adviseurs, in samenwerking met de netbeheerders en toezichthouder Agentschap Telecom.

De toezichthouder Agentschap Telecom controleert onze metingen. Misschien komt Agentschap Telecom bij u langs om ons werk te inspecteren.

Wij doen ook zelf onderzoek naar het functioneren van onze meters. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over het steekproefonderzoek.

Een meteronderzoek  is  meestal niet nodig

Een gas- of elektriciteitsmeter gaat zelden kapot. Een kapotte meter in de meeste gevallen niet de oorzaak van uw verhoogde verbruik. Er zijn talloze voorbeelden te noemen waardoor een verhoogd energieverbruik wél veroorzaakt wordt: van een nieuwe elektrische kachel tot gezinsuitbreiding en van een vijverpomp tot een defecte sauna. Op onze pagina Stappenplan hoogverbruik​ kunt u mogelijke oorzaken van uw hoge energieverbruik achterhalen.