Zonnepanelen op een dak

Is uw meter geschikt voor het terugleveren van energie?

Als u zonnepanelen hebt laten plaatsen, kunt u energie opwekken. Gebruikt u niet alle opgewekte energie zelf? Dan kunt u de rest terugleveren aan het energienet. Maar is uw meter wel geschikt om energie terug te leveren of hebt u daarvoor een slimme meter nodig? 

Is uw meter geschikt voor terugleveren

Niet alle meters zijn ontworpen (en getest) om teruggeleverde energie goed te registreren. Om er zeker van te zijn dat de energie die u teruglevert juist geregistreerd wordt, hebt u een (geschikte) digitale meter of een slimme meter nodig. Hebt u geen (geschikte) digitale of slimme meter? Dan komen wij deze gratis bij u plaatsen. We benaderen  u hier automatisch voor. U moet dan wel eerst uw zonnepanelen of andere productie-installatie registreren. 

Meer informatie over de geschiktheid van uw meter vindt u ook op de website van Agentschap Telecom, toezichthouder  op de wet- en regelgeving van onder andere de Metrologiewet.

Hoe u zich registreert

Na de aanschaf van uw productie-installatie, registreert u zich via www.energieleveren.nl. Doe dit bij voorkeur voordat u energie gaat opwekken en terugleveren.

Het is belangrijk dat u zich registreert, omdat:

 • wij dan kunnen controleren of uw meter geschikt is om terug te leveren.
  Zodra u zich hebt aangemeld via energieleveren.nl krijgen wij hiervan bericht. Wij controleren of de huidige meter geschikt is om teruglevering te registreren. Is dit niet het geval, dan krijgt u automatisch bericht van ons en komen wij een slimme meter plaatsen.
 • u dan de juiste terugleververgoeding ontvangt.
  Zodra u zich hebt aangemeld via energieleveren.nl krijgen uw leverancier hiervan bericht. Uw leverancier kan de teruggeleverde energie dan salderen. Dat zorgt ervoor dat u aan uw energieleverancier alleen betaalt voor de energie die u echt afneemt. 
 • wij dan kunnen bepalen of uitbereiding van ons energienet nodig is.
  Steeds meer mensen wekken zelf energie op en leveren die terug aan het energienet. Hierdoor ontstaan er steeds grotere pieken in het aanbod van elektriciteit aan het net. Als netbeheerder moeten wij zorgen voor een goed energienet en pieken zoveel mogelijk voorkomen. Hiervoor is soms een uitbereiding van het net nodig. Hoe beter wij zicht hebben op wie er energie teruglevert, hoe beter wij kunnen bepalen waar aanpassingen nodig zijn.  
 • onze monteurs dan veilig hun werk uit kunnen voeren.
  Als wij werkzaamheden bij u uitvoeren weten we dat er ook energie van de andere kant kan komen.

Meer over energie opwekken en terugleveren

Meer informatie over opwekken en terugleveren van energie en over zonnepanelen vindt u op Zelf Energie Produceren.  Daar vindt u relevante informatie, het laatste nieuws en een forum. U kunt er in gesprek gaan met andere geïnteresseerden of met andere energieproducerende consumenten.

menu