Wat is de energietransitie?

Nederland stapt tussen nu en 2050 volledig over op duurzame energie. Deze overgang van fossiele brandstoffen als aardgas, olie en steenkolen naar duurzaam opgewekte energie noemen we de energietransitie. Deze transitie heeft één duidelijk hoofddoel: de opwarming van de aarde tegengaan. De maatregelen die nodig zijn om dit doel te behalen, zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Wat is het Klimaatakkoord?

De Nederlandse overheid heeft samen met 194 andere landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Hierin staan afspraken die de temperatuurstijging op aarde moeten beperken tot 2 graden Celsius. Zo moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verlaagd zijn vergeleken met 1990. In 2050 moet dat een daling van 95% zijn.

Om die daling in CO2-uitstoot te realiseren, gaat ons energiegebruik de komende jaren sterk veranderen.

Waarom stapt Nederland over op duurzame energie?

Fossiele brandstoffen gebruiken we om te koken, om auto te rijden en om ons huis te verwarmen. Deze brandstoffen hebben alleen twee nadelen.

Op de eerste plaats is er op de aarde slechts een beperkte voorraad. Fossiele brandstoffen zijn dus letterlijk een keer ‘op’.

Ten tweede komt er tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen CO2 vrij. Denk aan het aardgas in je cv-ketel of de benzine in je auto. Door de overmatige uitstoot van CO2 warmt de aarde op, smelten de poolkappen en stijgt de zeespiegel. De gevolgen hiervan zijn nu al merkbaar over de hele wereld: hevige regenbuien, overstromingen en mislukte oogsten door droogte. Als we overstappen op duurzame energie zoals zonne-energie en windenergie, stoten we veel minder CO2 uit. En dat is noodzakelijk om onze prachtige planeet leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wanneer gaat Nederland van het aardgas af?

De overgang naar duurzame energie vergt veel tijd en geld. Daarom gaat Nederland stapsgewijs van het aardgas af. De eerste stap is 1,5 miljoen woningen en gebouwen aardgasvrij maken vóór 2030.

Bent u benieuwd wanneer uw woning van het aardgas af moet? Dat bepaalt uw gemeente. Elke gemeente maakt uiterlijk 2021 hun warmteplan bekend. Daarin staat welke wijk in welk jaar aan de beurt is om te verduurzamen.

 zonnepanelen op schuurdak in tuin

Wat gebeurt er nu om woningen en woonwijken aardgasvrij te maken?

Onze regering heeft alle gemeenten in Nederland een opdracht gegeven. Zij moeten de overstap op duurzame energie in goede banen leiden. Elke gemeente maakt plannen hoe de energietransitie er voor hun wijken uitziet. Zij bepalen wat de duurzame alternatieve energiebron wordt en maken hiervoor plannen per wijk.

In 2020 onderzoeken de gemeenten wat er technisch mogelijk is. Vervolgens kiezen ze de beste optie. De plannen hiervoor moet de gemeente uiterlijk in 2021 afronden.

Wat zijn alternatieven voor aardgas?

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas. Elk met een ander effect op de CO2-reductie. Mogelijke alternatieven in Nederland zijn:

  • een warmtenet: met behulp van restwarmte of aardwarmte
  • een verzwaard elektriciteitsnet voor all electric woningen
  • een gasnet met een duurzaam gas, zoals groen gas of waterstof

Om tot een goede keuze te komen, krijgt de gemeente hulp van regionale netbeheerders, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt op korte termijn al bijdragen aan de daling van uw eigen CO2-uitstoot. Het beter isoleren van uw woning is namelijk altijd een waardevolle investering. Zowel voor het milieu als voor uw portemonnee. Een goed geïsoleerde woning verbruikt namelijk minder gas of stroom.

Wilt u de plannen van uw gemeente niet afwachten en op korte termijn al aardgasvrij wonen? Dat is mogelijk. Ontdek dan ons stappenplan voor het afsluiten of verwijderen van uw gasaansluiting.