Wat is duurzame energie?

Een veelbesproken onderwerp: duurzame energie. Maar wat is het eigenlijk? Duurzame energie is afkomstig uit bronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu, zoals zon, wind en water. 

De noodzaak van duurzame energie

In tegenstelling tot fossiele energiebronnen als aardolie en aardgas veroorzaakt duurzame energie geen luchtvervuiling. Dat komt omdat ze voor weinig tot geen CO2-uitstoot zorgen.

In Nederland gebruiken we op dit moment vooral aardgas om te koken en te verwarmen. Bij de verbranding van aardgas in bijvoorbeeld uw cv-ketel komt CO2 vrij. Dit heeft effect op het klimaat en de temperatuur op aarde. Ook raakt aardgas langzaam op. Daarom zoekt Nederland naar duurzame alternatieven: energie die niet schadelijk is voor het milieu en niet op kan raken.

duurzame energie opwekken met windmolens in landschap

Soorten duurzame energie

Duurzame energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. De overstap van aardgas op duurzame energie moet de opwarming van de aarde tegengaan. Vormen van duurzame energie die we in Nederland gebruiken, zijn:

 • Windenergie
 • Zonne-energie
 • Waterenergie
 • Biomassa (groen gas/waterstof)
 • Aardwarmte

Wind, zon en water kent u waarschijnlijk al. Energie uit biomassa en aardwarmte worden langzaam steeds toegankelijker in Nederland.

Zonne-energie

De zon is een onuitputtelijke bron van energie en daarom 100% duurzaam en belangrijk voor de energietransitie. Zonne-energie kent twee vormen: energie uit zonlicht en energie uit warmte. Met zonnepanelen kan zonlicht omgezet worden in elektriciteit en met een zonneboiler kan zonlicht omgezet worden in warmte.

Windenergie

Nederland beschikt over grote windmolenparken op land en op zee. Windmolens zorgen voor de opwek van windenergie. Deze vorm van energie is samen met zonne-energie belangrijk om de doelen van de energietransitie te halen. Daarom zullen er de komende jaren meer windmolenparken gebouwd worden.

Waterenergie

Waterenergie ontstaat door stromend water. Hoe sneller het water stroomt, des te beter. Met behulp van een waterkrachtcentrale wordt dit omgezet in elektriciteit. Omdat Nederland erg vlak is, hebben wij weinig stromend en vallend water. Nederland beschikt over 4 middelgrote waterkrachtcentrales die samen ongeveer 30.000 huishoudens van elektriciteit voorzien.

Biomassa

Meer dan de helft van de duurzame energie die in Nederland geproduceerd wordt, bestaat uit biomassa. In het verleden had biomassa een slecht imago. Goede bomen werden gekapt om biomassa te produceren. Nu is biomassa een belangrijke factor in de energietransitie. Het bestaat onder andere uit organisch afval zoals uw gft-afval, houtsnippers en mest. Door deze stoffen te vergisten ontstaat er biogas. Met biogas kunnen we grote ovens, fabrieken of generatoren van energie voorzien. Ten opzichte van aardgas geeft dit een flink CO2-voordeel.

 • Groen gas
  Groen gas is duurzame energie uit biomassa. Biomassa is CO2-neutraal en wordt eerst opgewaardeerd tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Daarna kan groen gas ingevoerd worden op het gasnetwerk. Wilt u minder CO2 uitstoten? Informeer bij uw energieleverancier of groen gas aangeboden wordt op uw adres. Meer weten? Lees de blog over groen gas

 • Waterstof
  Ook waterstof kan ons voorzien van duurzame energie zonder CO2-uitstoot. Waterstof is een gas dat omgezet kan worden naar elektriciteit. Met elektrolyse is het mogelijk om waterstof te winnen uit water. Dit is een techniek waarbij je water onder stroom zet en zo waterstof en zuurstof kunt scheiden. Op dit moment zijn er verschillende proefwijken waarin waterstof gebruikt wordt voor het verwarmen van woningen.

Aardwarmte en bodemwarmte

Aardwarmte is warm water dat zich op minimaal 500 meter diepte onder de grond bevindt. Dit water wordt omhoog gepompt en kan gebruikt worden voor verwarming. De voordelen van aardwarmte zijn de weersonafhankelijkheid en daarmee de seizoensonafhankelijkheid. Het kan per gebied verschillen of het mogelijk is om deze warmte op kleine of grote schaal in te zetten.


Enexis-pijl

Wat is all-electric

Wilt u meer weten over elektrisch koken en verwarmen? Ontdek de mogelijkheden om all-electric te wonen.