Monteurs bezig met graafwerkzaamheden onderhoud

Vergoedingen na een storing 

Als u door een storing langer dan 4 uur geen elektriciteit of gas hebt, keren wij automatisch de compensatievergoeding uit waar u recht op hebt. In sommige gevallen hebt u ook recht op een schadevergoeding.

Compensatievergoeding

Compensatievergoeding is een vergoeding voor de netwerkkosten die u betaalt die u ontvangt na een storing die langer dan 4 uur duurde. Binnen 6 weken na de storing krijgt u hierover automatisch een brief. Hebt u na 6 weken geen bericht gehad maar had door een storing geen energie? Vul dan het compensatieformulier storingen in.

Hoogte compensatie vergoeding

De hoogte van de vergoeding hangt af van de capaciteit van uw aansluiting. 

Capaciteit aansluiting Technische oorzaak  Duur onderbreking  Compensatie   Plus per 4 uur meer

t/m 3 x 25 ampère (LS)

in HS-, MS-, of LS-net

4 - 8 uur

€ 35,00

€ 20,00

> 3 x 25 ampère (LS) in HS-net 1 - 8 uur  € 195,00 € 100,00
  in MS-net 2 - 8 uur € 195,00 € 100,00
  in LS-net 4 - 8 uur € 195,00

€ 100,00

 MS in HS-net 1 - 8 uur € 910,00 € 500,00
  in MS-net 2 - 8 uur € 910,00 € 500,00
 HS in HS-net 1 - 8 uur € 0,35 / kWgec € 0,20 / kWgec

LS-net: laagspanningsnet (380 Volt)
MS-net: middenspanningsnet (3 tot 110 kiloVolt)
HS-net: landelijk hoogspanningsnet (110 kiloVolt en hoger)

Soort aansluiting  Duur onderbreking   Vergoeding  Plus per 4 uur meer 

Kleinverbruikaansluiting

4 - 8 uur

€ 35,00

€ 20,00

Grootverbruikaansluiting - profiel 4 - 8 uur € 195,00 € 100,00
Grootverbruikaansluiting - telemetrie 4 - 8 uur € 910,00 € 500,00

Grootverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit groter dan 3x80 Ampère en gasaansluiting van meer dan 40 m3/uur
Kleinverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit tot en met 3x80 Ampère en gasaansluiting tot en met 40 m3/uur

 

Wij betalen alleen een compensatievergoeding uit bij een aaneengesloten onderbreking van elektriciteit en/of gas die langer dan 4 uur duren. Het  moment waarop Enexis Netbeheer de eerste storingsmelding binnenkrijgt houden we als begin van de storing aan. Als Enexis Netbeheer de storing zelf als eerste vaststelt, is het tijdstip waarop wij dat doen, het begin van de storing. U kunt van opgeloste storingen tot 30 dagen na een storing zien wanneer die precies is begonnen en geëindigd.

Wanneer krijgt u geen vergoeding?

U hebt geen recht op een compensatievergoeding:

  • bij storingen in aansluitingen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet met een spanningsniveau van 220 KV en hoger;
  • bij storingen in de categorie kleiner dan of gelijk aan 1 x 6 ampère;
  • bij storingen in de openbare verlichting;
  • bij aangekondigde werkzaamheden. Wij sturen u in zo’n geval tijdig een brief zodat u rekening kunt houden met de gas- of stroomonderbreking;
  • als een storing korter dan 4 uur duurt.

Schadevergoeding

Wij vinden het erg vervelend als u schade hebt geleden door een storing. Wilt u een schadeclaim indienen? Ga dan eerst na of u recht hebt op een schadevergoeding. Wij zijn namelijk niet in alle gevallen aansprakelijk. U kunt deze check online doen en meteen een claim indienen als u recht hebt op een schadevergoeding. Wij stellen u een paar vragen. U ontvangt  daarna meteen een ontvangstbevestiging van uw melding met informatie over de afhandeling van uw verzoek.

Meer informatie over het afhandelen van schademeldingen en klachten