Transportindicatie aanvragen voor SDE+-subsidie

Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-subsidie) bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) indient, hebt u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen.

Gaat u energie terugleveren op een grootverbruik aansluiting? Dan wilt u misschien ook gebruikmaken van de SDE+-subsidie van de RVO.

Wat staat er in een transportindicatie?

Een transportindicatie geeft een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op de aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE+-regeling. Let op: Een transportindicatie is géén harde capaciteitscontrole voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Er wordt géén netcapaciteit voor u gereserveerd. De daadwerkelijke aanvraag moet u nog indienen. Als er in die tussentijd andere partijen eerder opdracht geven, dan kan het zijn dat de capaciteit vergeven is, omdat alle positieve transportindicaties samen de beschikbare capaciteit kunnen overschrijden. Vraag daarom altijd op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren van elektriciteit aan.

Voorjaarsronde SDE+-subsidie

Op 2 april 2020 is de voorjaarsronde voor SDE+-subsidie gesloten. Wie in aanmerking wilde komen voor deze subsidie had een transportindicatie nodig.

Het totaal aantal aangevraagde transportindicaties is met 4.102 wat lager dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat we wel veel vaker een transportindicatie konden afgeven. In 2020 was dat ruim 95 procent van de aanvragen, in 2019 lag dit percentage op 87 procent. Daaruit blijkt dat de initiatiefnemers de schaarstekaarten goed weten te vinden; initiatiefnemers zijn op de hoogte van de schaarstegebieden en houden daar rekening mee in hun aanvraag.

Er zijn veel initiatiefnemers die voor dezelfde populaire gebieden een transportindicatie hebben aangevraagd en gekregen. Dat gaat soms om meer vermogen dan er daadwerkelijk beschikbaar is in ons net. Klanten met een transportindicatie moeten dus wel op tijd een offerte aanvragen om ook daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op de transportcapaciteit.

Aanvraag transportindicatie gesloten

De termijn voor de voorjaarsronde 2020 is verstreken. Op dit moment kan er geen transportindicatie worden aangevraagd. Hou de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in de gaten voor informatie over nieuwe aanvraagmogelijkheden in de toekomst.