Transportindicatie aanvragen voor SDE++-subsidie

Als u een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++-subsidie) bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) indient, hebt u een transportindicatie nodig. Dit document kunt u bij ons aanvragen.

Gaat u energie terugleveren op een grootverbruik aansluiting? Dan wilt u misschien ook gebruikmaken van de SDE++-subsidie van de RVO.

Wat staat er in een transportindicatie?

Een transportindicatie geeft een indicatie of er transportcapaciteit beschikbaar is op de aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE++-regeling. Let op: Een transportindicatie is géén harde capaciteitscontrole voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Er wordt géén netcapaciteit voor u gereserveerd. De daadwerkelijke aanvraag moet u nog indienen. Als er in die tussentijd andere partijen eerder opdracht geven, dan kan het zijn dat de capaciteit vergeven is, omdat alle positieve transportindicaties samen de beschikbare capaciteit kunnen overschrijden. Vraag daarom altijd op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren van elektriciteit aan.

SDE++-subsidie najaarsronde 2020: transportindicatie

Vanaf 24 november 2020 kunt u vanaf 9:00 uur op de website van de RVO een aanvraag indienen voor de SDE++-subsidie najaarsronde 2020. Gaat u subsidie aanvragen? Dan bent u verplicht om een transportindicatie van uw netbeheerder toe te voegen bij uw aanvraag. Deze transportindicatie kunt u van 26 oktober 9.00 uur tot en met donderdag 17 december 17.00 uur hier aanvragen. Verzoeken die worden ingediend ná deze periode kunnen we niet in behandeling nemen.

Let op: de transportindicatie moet voor de najaarsronde van 2020 afgegeven zijn. Transportindicaties die zijn afgegeven voor de voorjaarsronde van 2020 of eerder zijn ongeldig voor de najaarsronde van 2020. 

Hebt u een afwijzing gekregen, maar bent u wel in het bezit van een geldige offerte met teruglevercapaciteit? Stuur dan een e-mail naar klantenservice.zakelijk@enexis.nl en voeg de offerte toe.