Transportindicatie aanvragen

Door de flinke toename van het aantal zonneparken staat het elektriciteitsnet op sommige plekken onder druk. Dit heeft gevolgen voor mensen die de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) willen aanvragen. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, zijn de voorwaarden voor deze subsidie aangepast. Voor nieuwe aanvragen hebt u een transportindicatie nodig.

Het aantal zonneparken is de afgelopen jaren fors toegenomen. Door de enorme groei is er in sommige gebieden schaarste op het energienet ontstaan. Zonneparken wekken namelijk zoveel duurzame energie op, dat de kabels en transformatoren het transport van deze energie niet altijd kunnen verwerken.

SDE+-subsidie

Gaat u energie terugleveren op een grootverbruik aansluiting? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de SDE+-subsidie van de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO). De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven en instellingen. Tijdens de najaarsronde (die loopt van: dinsdag 29 oktober, 9:00 uur tot donderdag 14 november, 17:00 uur 2019) kan deze subsidie worden aangevraagd. Meer informatie over de SDE+-subsidie vindt u op de website van de RVO. 

Transportindicatie vanaf nu verplicht

Om voor SDE+-subsidie in aanmerking te komen, hebt u een transportindicatie van ons nodig. In dit document staat dat er op het moment van aanvraag geen sprake is van een congestiegebied waarbinnen congestiemanagement niet mogelijk is. Dit houdt in dat er nog ruimte op het elektriciteitsnet voor teruglevering is. Er zit echter geen controle op de hoeveelheid teruglevering die de aanvrager wil doen. Let op: een transportindicatie is dus geen harde capaciteitscontrole voor de gevraagde terugleverhoeveelheid. Krijgt u geen positieve transportindicatie? Dan neemt de RVO uw subsidieaanvraag niet in behandeling.

Direct transportindicatie aanvragen

Hoe bepalen wij een transportindicatie?

Doet u een aanvraag in een gebied dat niet is aangemerkt als congestiegebied bij de ACM? Dan ontvangt u van ons een transportindicatie. Krijgt u een negatieve transportindicatie, maar levert u geen kilowatturen terug aan het net? Neem dan contact op met ons. Krijgt u een negatieve transportindicatie, maar hebt u al een offerte bij ons aangevraagd of ontvangen? In dit geval kunt u ook contact met ons opnemen.

Let op: een transportindicatie betekent niet dat wij netcapaciteit voor u reserveren. Vraag daarom op tijd een aansluiting voor zowel afnemen als terugleveren aan.

Waarom deze maatregel?

De RVO verwacht dat door deze maatregel meer kansrijke projecten een subsidieaanvraag doen. Daarnaast moet de transportindicatie voorkomen dat er subsidiegeld voor projecten wordt vrijgehouden die niet gerealiseerd worden.

Was dit antwoord nuttig?

menu