Verwijderen van een grootzakelijke aansluiting

Hebt u uw gasaansluiting of elektriciteitsaansluiting niet meer nodig? Dan kunt u die laten verwijderen. U vraagt de verwijdering aan in de servicemodule. 

Verwijdering aanvragen 

Kies hieronder de aansluiting die u wilt laten verwijderen om naar de servicemodule te gaan. Wilt u naast uw grootzakelijke aansluiting ook een kleinzakelijke aansluiting laten verwijderen? Dan kunt u dit ook via de servicemodule aanvragen. Meer informatie over het verwijderen van een aansluiting vindt u verder op deze pagina.

Let op het volgende als u de servicemodule invult:

 • houdt de EAN-code van de aansluiting bij de hand, die hebt u nodig bij het invullen;
 • in de servicemodule kunt verschillende werkzaamheden aanvragen. Voor verwijderen kiest u de optie ‘Aansluiting verwijderen’.

*Wilt u zowel uw elektricitreits- als gasaansluiting opzeggen? Minimaal één aansluiting dient in dit geval een grootzakelijke (grootverbruikaansluiting) aansluiting te zijn.

Wat doen we als we uw aansluiting verwijderen?

De monteur van Enexis Netbeheer komt op de afgesproken datum uw aansluiting verwijderen. Maar u moet ook een aantal zaken zelf regelen. 

Wat verwijdert Enexis Netbeheer tijdens de werkzaamheden:

 • de complete aansluiting die in beheer is van Enexis Netbeheer;
 • de aansluitkabels en -leidingen die op openbaar terrein liggen;
 • bij een kleinverbruikaansluiting verwijderen wij ook de meter. 

Waar zorgt u zelf voor:

 • het verwijderen van de meetinstallatie / energiemeters. Dit regelt u via uw meetbedrijf.
 • het verwijderen van eventueel aan of op de aansluiting aangebrachte installatiedelen, zoals transformatoren, bouwkundige ruimtes of extra schakelinstallaties. Als u deze bedrijfsmiddelen huurt, neem dan contact op met de verhuurder. 
 • het verwijderen van de aansluitkabels en -leidingen die op uw eigen terrein liggen, blijven eigendom van Enexis Netbeheer. Ze kunnen op uw verzoek én tegen betaling per meter verwijderd worden. Bekijk de tarieven en meerprijs
 • het opzeggen van de overeenkomst met uw leverancier, meetverantwoordelijke en eventueel verhuurder van bedrijfsmiddelen.

Goed om te weten 

 • Een verwijdering van uw aansluiting vraagt u minimaal 3 maanden van tevoren aan. Alleen dan kunnen we uw aansluiting op de gewenste datum verwijderen. 
 • Uw eigen elektrische installatie verwijdert u, of uw installateur, zelf.  Zijn er toch installatiedelen achtergebleven? Dan  worden deze tijdens de verwijdering door de monteur van Enexis Netbeheer losgekoppeld en/of afgevoerd. De extra kosten hiervoor worden bij u in rekening gebracht.
 • Een verwijdering is definitief; een aansluiting tijdelijk verwijderen is niet mogelijk. Zodra uw aansluiting verwijderd is, kunt u geen gebruik meer maken van levering gas en/of elektriciteit. 
 • Wij informeren uw energieleverancier en meetbedrijf over de datum waarop wij de aansluiting verwijderd hebben.  Op die manier bent u er zeker van dat u een energiecontract hebt tot het moment dat we uw aansluiting verwijderen. 
 • Wilt u alleen een kleinzakelijke aansluiting verwijderen? Dien uw aanvraag dan in via mijnaansluiting.nl.

Kosten

De kosten voor het verwijderen van een aansluiting ziet u in de servicemodule als u uw aanvraag plaatst en ook op onze website. Na de verwijdering worden de kosten op de maandelijkse factuur in rekening gebracht. Deze factuur is dan meteen de eindfactuur.

Stappenplan verwijderen aansluiting

1. Verwijdering aanvragen


Dit doet u

U vraagt de verwijding aan via de servicemodule


Dit doen wij

Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken en de werkzaamheden in te plannen. U hoort dan ook wat de definitieve kosten zijn voor het verwijderen van de aansluiting. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag

2. Opzeggen contracten


Dit doet u

U zegt uw overeenkomsten op met:

 • uw energieleverancier;
 • uw meetbedrijf;
 • de verhuurder van bedrijfsmiddelen, als u die hebt/huurt

3. Uitvoeren van de werkzaamheden


Dit doen wij

Een monteur van Enexis Netbeheer komt de werkzaamheden op de afgesproken datum uitvoeren. Wij informeren uw energieleverancier en meetbedrijf over de datum waarop wij de aansluiting verwijderd hebben.

4.Betaling


Dit doen wij

Wij sturen u een eindfactuur


Dit doet u

U betaalt de eindfactuur