Let op: Dit is een verouderd bericht!
Kijk op enexis.nl/gasmeter voor de meest recente informatie over de veiligheid van gasmeters.

Gasmeterwissel vanwege productiefout

In november 2018 heeft Enexis Netbeheer 3 gasluchtmeldingen van klanten gehad. Hun meters bleken door een productiefout inderdaad een minimale hoeveelheid gas te lekken. Wij zijn daarom per 27 november gestopt met de installatie van soortgelijke gasmeters. Ook wisselen we al geplaatste gasmeters om die horen bij dezelfde partij (batch) als de lekkende meters.

Wat is er precies aan de hand?

Een lekkende gasmeter wordt altijd onderzocht in ons testlaboratorium. Half november constateerden wij dat 3 (minimaal) lekkende gasmeters van hetzelfde merk en type waren. Ze bleken afkomstig uit 2 partijen. Daarop hebben wij meteen maatregelen genomen en op 19 november hebben we melding gedaan bij de toezichthouder. Meterleverancier Itron heeft de oorzaak van de lekkage onderzocht. Itron heeft inmiddels maatregelen genomen om de productie van meters en de kwaliteitscontrole aan te passen. Pas als door een onafhankelijk keuringsinstituut (KIWA) is aangetoond dat de productie- en kwaliteitscontrole aan de eisen voldoet, starten wij weer met het plaatsen van Itron-gasmeters (type G4 en G6).

Maatregelen Enexis Netbeheer

Uit voorzorg en om onveilige situaties te voorkomen heeft Enexis Netbeheer de volgende maatregelen genomen:

  • Per 27 november zijn we gestopt met de installatie van Itron G4 en G6 gasmeters. 
  • Itron-meters die al zijn geïnstalleerd en die bij dezelfde 2 partijen horen als de lekkende meters, wisselen we om voor gasmeters van een ander merk. 159 klanten zijn hiervoor al benaderd en het grootste deel van de meters bij deze klanten is al gewisseld. Deze klanten hebben inmiddels een extra brief gehad met uitleg over het probleem. De weggenomen meters onderzoeken we allemaal in ons testlaboratorium. 
  • Als extra maatregel nemen we een steekproef van meters die al zijn geplaatst. Het gaat om 451 meters van dezelfde fabrikant maar uit andere partijen. Deze meters gaan we in ons testlaboratorium onderzoeken. Klanten krijgen hierover een brief. Zij krijgen een andere meter in hun meterkast.
  • Als uit onderzoek blijkt dat vervanging van meer geïnstalleerde gasmeters nodig is, dan ontvangen onze klanten daarover bericht.
  • Omdat we op dit moment geen Itron G4 en G6 gasmeters plaatsen, is onze voorraad gasmeters plotseling fors kleiner geworden. Daarom installeren we voorlopig geen slimme gasmeters bij klanten die we volgens onze planning slimme meters aanbieden. Zij krijgen wel een slimme elektriciteitsmeter. De huidige gasmeter blijft bij deze klanten nog even hangen en wordt alsnog omgewisseld voor een slimme gasmeter als wij weer voldoende meters op voorraad hebben.
     

Kassa-aandacht voor veiligheid gasmeters

Het televisieprogramma Kassa besteedt in de uitzending van 8 december aandacht aan de productiefout en aan de veiligheid van gasmeters. Eerder besteedde het programma ook al aandacht aan gasmeters.

Meer lezen

Vraag en antwoord

Alle meters van de serie waar iets mis mee was, halen we weg. Als extra maatregel nemen we een steekproef van meters die al zijn geplaatst. Het gaat om 451 meters van dezelfde fabrikant maar uit andere partijen. Deze meters gaan we in ons testlaboratorium onderzoeken. Klanten krijgen hierover een brief. Zij krijgen een andere meter in hun meterkast.

  • Hebt u geen brief gehad? Dan hebben wij geen enkele aanwijzing dat de meter bij u thuis niet in orde is.
  • Twijfelt u of u een brief hebt gehad voor het wisselen van een Itron-meter? Dan kunt u dat controleren door het invullen van uw adres en meternummer.

Nee, bij deze meters is er geen sprake van een veiligheidsissue. Begin december 2018 is gebleken dat onze aannemer 327 gasmeters volgens een oude instructie heeft opgehangen. Jarenlang is deze methode de standaard geweest. En daarom hangen er veel meters met deze bevestiging bij onze klanten. Maar als we een nieuwe meter bevestigen, moet dat volgens de huidige instructie. Dat zetten we alsnog recht. Deze meters worden niet vervangen, maar de aannemer komt langs om de meter opnieuw te bevestigen. Klanten hebben hierover bericht gehad.

De Nederlandse netbeheerders zijn bezig met een gigantische operatie; tot 2020 worden miljoenen meters vervangen voor slimme meters. Per jaar gaat het om circa 1 miljoen meters. Dat zijn er 3500 per (werk)dag. Bij zulke aantallen zullen er altijd productiefouten zijn. Gelukkig functioneert het veiligheidsmanagementsysteem goed. Is er iets mis, dan komt dat aan het licht. In sommige gevallen hangen er dan al meters bij mensen thuis. Die mensen krijgen een brief en een afspraak voor vervanging. Het gaat overigens lang niet altijd om problemen die met veiligheid te maken hebben. Er zijn bijvoorbeeld problemen geweest met het modem, en er waren wat meters die wel erg veel lawaai maakten.

Recent hebben we te maken gehad met productiefouten in de schroefdraad (te kort, te ondiep). Daarnaast is begin december 2018 gebleken dat onze aannemer 327 meters volgens een oude instructie heeft opgehangen. Daar is op zich niets mis mee, maar het is niet zoals het hoort. Dat zetten we alsnog recht. Klanten hebben hierover bericht gehad.

Als u gas ruikt moet u altijd direct aan de bel trekken, welke gasmeter u ook in huis hebt. Neem contact op met het gratis Nationaal storingsnummer 0800 - 9009. Dat is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

De problemen met slimme gasmeters hebben niets te maken met het feit dat de meters slim zijn. Het gaat om productiefouten die ook hadden kunnen optreden in niet-slimme meters. Productiefouten zijn helaas nooit helemaal te voorkomen.

De keuze om slimme meters grootschalig aan te bieden, is gemaakt door de overheid. Door technische ontwikkelingen veranderen vraag en aanbod van energie razendsnel. En wordt het steeds ingewikkelder om ons energienet betrouwbaar en betaalbaar te houden. De slimme meter helpt bij het slimmer maken van ons energienet. Daarnaast kan de slimme meter u meer inzicht geven in uw energieverbruik, wat helpt bij het besparen van energie en dus geld.

De Nederlandse netbeheerders bieden elk huishouden een slimme meter aan voor 2020. Dat zijn er jaarlijks circa 1 miljoen, 3500 per (werk)dag. Bij zulke aantallen zullen er altijd productiefouten zijn, maar gelukkig functioneert ons veiligheidsmanagementsysteem goed. Bij ons staat veiligheid voorop. Wij doen er dan ook alles aan om de veiligheid van onze meters te waarborgen.

De producenten van meters hebben te maken met zeer strenge veiligheidseisen. Er vinden tal van controles plaats voordat een meter aan ons geleverd wordt. Vervolgens controleert de monteur de veiligheid voordat de meterkast weer dicht gaat. De monteur voert een druk- en lekkagetest uit en controleert of de meter goed functioneert. Bovendien maakt de monteur een veiligheidsrapport op, waarbij ook de veiligheid van de huisinstallatie van de klant wordt getest. 

Voordat een meter van Enexis Netbeheer een meterkast in ‘mag’, is het apparaat uitgebreid getest. Onze meters moeten voldoen aan strenge eisen: ze moeten veilig zijn en goed meten. Ook als meters eenmaal hun werk doen, blijven we ze controleren en testen. En niet alleen wij onderzoeken meters, ook de producenten van meters en onafhankelijke derden doen dat. 

Meer informatie is te vinden op enexis.nl/metertests

Contact opnemen

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen over de berichtgeving of over gasmeters? Neem dan contact op met onze Klantenservice. We zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 088 857 70 00.


Lees ook:
 Netbeheerders staan voor veilige slimme meters